[block id=”bo-sung-1″]

Việc khởi động động cơ có lẽ là chức năng quan trọng nhất của hệ thống
điện ôtô. Hệ thống khởi động thực hiện chức năng này bằng cách thay đổi năng
lượng điện từ ắc quy thành cơ năng của máy khởi động. Máy khởi động này
chuyển cơ năng qua bánh răng tới bánh đà trên trục khuỷu động cơ. Trong quá
trình quay khởi động , bánh đà quay, hỗn hợp không khí–nhiên liệu được đưa tới
xilanh, được nén và bốc cháy khởi động động cơ. Đa số động cơ yêu cầu tốc độ
quay khởi động khoảng 200v/ph

bai_tap_trang_bi_dien_o_to_he_thong_khoi_dong_toyota

pdf23 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 2749 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài tập Trang bị Điện ô tô – Hệ thống khởi động toyota, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 1 –
BÀI TẬP LỚN
M¤N
TRANG BÞ §IÖN ¤ T¤
§Ò BµI
PHÇN I
HÖ THèNG KhëI ®éng toyota
Bµi lµm
Tổng quan
Việc khởi động động cơ có lẽ là chức năng quan trọng nhất của hệ thống
điện ôtô. Hệ thống khởi động thực hiện chức năng này bằng cách thay đổi năng
lượng điện từ ắc quy thành cơ năng của máy khởi động. Máy khởi động này
chuyển cơ năng qua bánh răng tới bánh đà trên trục khuỷu động cơ. Trong quá
trình quay khởi động , bánh đà quay, hỗn hợp không khí–nhiên liệu được đưa tới
xilanh, được nén và bốc cháy khởi động động cơ. Đa số động cơ yêu cầu tốc độ
quay khởi động khoảng 200v/ph.
Hệ thống khởi động Toyota
Hai hệ thống khởi động khác nhau được sử dụng trên ôtô Toyota. Cả hai hệ
thống có hai mạch điện tách biệt một mạch điều khiển , một mạch động cơ.
Nó có một động cơ khởi động thông thường. Hệ thống này dược sử dụng hầu
hết trên những ô tô Toyota đời cũ. Một số khác có động cơ khởi động có bánh
răng giảm tốc. Hệ thống này được sử dụng hầu hết trên những xe Toyota hiện
đại. Một Rơle từ tính hay cuộn solenoid mở và tắt motor. Đó là bộ phận của cả
mạch motor và mạch điều khiển.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 2 –
Cả hệ thống được điều khiển bằng công tắc đánh lửa và được bảo vệ bằng
cầu chì. Trên một vài kiểu, Rơle khởi động sử dụng trong mạch điều khiển bộ
khởi động. Trên kiểu xe với hộp số tự động, công tắc đề số 0 ngăn cản khởi
động với hộp số trong ăn khớp răng. Trên kiểu xe với hộp số tay ly hợp sẽ
ngăn cản sự khởi động nếu không đạp mở ly hợp hoàn toàn. Trên xe tải 4WD
hay 4-Runner, công tắc cắt an toàn cho phép khởi động trên đồi dốc mà không
ấn ly hợp. Nó thực hiện bằng cách đặt ra một đường dẫn tới mass.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 3 –
Sự hoạt động hệ thống khởi động
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 4 –
Cấu tạo motor khởi động
Tổng quan
Motor khởi động sử dụng trên xe Toyota có một công tắc từ chuyển bánh
răng quay(bánh răng chủ động) vào và tách khỏi ăn khớp với vành răng trên
bánh đà động cơ. Hai kiểu motor được sử dụng là: loại thông thường và loại có
bánh răng giảm tốc. Công suất phát ra của cả hai được tính bằng KW lớn hơn
đầu ra, lớn hơn công suất khởi động.
Motor khởi động thông thường
Motor khởi động thông thường bao gồm các thành phần được chỉ rõ hình
vẽ. Bánh răng chủ động trên trục của phần ứng động cơ và quay cùng tốc độ.
Một lõi hút trong công tắc từ(solenoid) được nối với nạng gài. Khi kích hoạt nam
châm điện thì nạng gài sẽ đẩy bánh răng chủ động khớp với vành răng bánh đà.
Khi động cơ bắt đầu khởi động khớp ly hợp một chiều ngắt nối bánh răng chủ
động ngăn cản mô men động cơ làm hỏng motor khởi động.
Đó là kiểu của bộ khởi động đã được sử dụng hầu hết ở năm 1975và trên
những xe Toyota đời cũ. Nó là dòng được sử dụng trên kiểu Tercel đã biết.
Công suất đầu ra là 0.8, 0.9 và 1KW. Trong hầu hết trường hợp thay thế bộ khởi
động cho motor cũ bằng motor có bánh răng giảm tốc.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 5 –
Motor khởi động có bánh răng giảm tốc
Motor khởi động bao gồm các thành phần được chỉ rõ hình vẽ dưới. Đó là
kiểu của bộ khởi động có sự kết hợp, tốc độ motor cao và sự điều chỉnh của
bánh răng giảm tốc. Toàn bộ motor nhỏ hơn và nhẹ hơn motor khởi động thông
thường, nó vận
hành ở tốc độ cao hơn. Bánh răng giảm tốc chuyển mô men xoắn tới bánh răng
chủ động ở 1/4 đến 1/3 tốc độ motor. Bánh răng chủ động quay nhanh hơn bánh
răng trên bộ khởi động thông thường và mô men xoắn lớn hơn rất nhiều (công
suất khởi động).
Bánh răng giảm tốc được gắn trên một vài trục như bánh răng chủ động. Và
khác với bộ khởi động thông thường, công tắc từ đẩy trực tiếp bánh răng chủ
động(không qua cần dẫn động) tới ăn khớp với vòng răng bánh đà.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 6 –
Đó là kiểu đầu tiên đã được sử
dụng năm 1973 Corona MKII với 4M,
động cơ 6 xilanh. Nó được sử dụng
hầu hết ở năm 1975 và những xe
Toyota đời mới. Công suất giới hạn
từ 0.8KW trên hầu hết xe Tercel và
một vài kiểu cũ tới 2.5KW trên xe
Corolla, Camry và Truck với động cơ
diêden. Thời tiết lạnh công suất khởi
động sẽ dừng lại ở 1.4 hay 1.6KW.
Toàn bộ bộ khởi động 1KW là thường
trên kiểu khác.
Bộ khởi đông có bánh răng giảm
tốc thay cho bộ khởi động với hầu hết
bộ khởi động thông thường.
Sự hoạt động của motor khởi
động
Motor khởi động thông thường
Công tắc đánh lửa ở vị trí khởi
động(“ST”)
 Cường độ dòng điện dòng
từ ắc quy qua cực 50 tới
cuộn giữ và cuộn hút. Tiếp
theo từ cuộn hút, dòng điện
dòng qua cực C tới cuộn
kích từ và cuộn dây phần
ứng.
 Sụt áp qua cuộn hút ngăn
chặn dòng điện tới motor,
giữ ở tốc độ chậm.
 Lõi hút solenoid kéo khớp
dẫn động tới khớp bánh
răng chủ động với vành
răng bánh đà.
 Bánh răng xoắn và tốc dộ
khởi động chậm của motor
giúp cho việc gài răng
được êm dịu.
Bánh răng và vành răng bánh đà
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 7 –
được ăn khớp
 Khi bánh răng đã được ăn khớp, bản tiếp xúc trên lõi hút trên bộ
chuyển mạch chính đóng, nối giữa cực 30 và cực C.
 Cường độ dòng điện lớn tới motor và nó quay với mô men xoắn lớn
hơn(năng lượng khởi động).
 Cường độ dòng điện không lưu động lâu trên cuộn hút. Lõi hút được
giữ ở một vị trí bằng lực từ của cuộn giữ.
Công tắc đánh lửa ở vị trí mở “ON”
 Dòng điện không lưu động lâu ở cực “50”, nhưng phần dư bộ chuyển
mạch chính đóng cấp dòng điện dòng từ cực “C” qua cuộn hút tới
cuộn giữ.
 Từ trường trong hai cuộn dây bị cắt và cần đẩy (lõi hút) được kéo trở
lại bằng lò xo hồi vị.
 Cắt dòng điện cao tới motor và bánh răng chủ động được nhả ra từ
vành răng bánh đà.
 Một lò xo hãm phần ứng.
Motor khởi động có bánh răng giảm tốc
Công tắc đánh lửa ở vị trí khởi động “ST”
 Dòng điện dòng từ ắc quy qua cực 50 tới cuộn giữ và cuộn hút. Tiếp
theo, từ cuộn hút, dòng điện dòng qua cực “C” tới cuộn kích từ và
cuộn ứng điện.
 Sụt áp qua cuộn hút ngăn chặn dòng điện tới motor, giữ nó ở tốc độ
chậm.
 Cần đẩy công tắc từ đẩy bánh răng chủ động ăn khớp với vành răng
bánh đà.
 Bánh răng xoắn và tốc độ khởi động chậm của motor giúp cho việc ăn
khớp răng được êm dịu.
Bánh răng chủ động và vành răng bánh đà được ăn khớp
 Khi bánh răng đã ăn khớp, bản tiếp xúc trên lõi hút trên bộ chuyển
mạch chính đóng, nối giữa cực 30 và cực C.
 Cường độ dòng điện lớn tới motor và nó quay với mô men xoắn lớn
hơn(năng lượng khởi động).
 Cường độ dòng điện không lưu động lâu trên cuộn hút. Lõi hút được
giữ ở một vị trí bằng lực từ của cuộn giữ.
Công tắc đánh lửa ở vị trí mở “ON”
 Dòng điện không lưu động lâu ở cực “50”, nhưng phần dư bộ chuyển
mạch chính đóng cấp dòng điện dòng từ cực “C” qua cuộn hút tới
cuộn giữ.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 8 –
 Từ trường trong hai
cuộn dây bị cắt và cần
đẩy (lõi hút) được kéo
trở lại bằng lò xo hồi vị.
 Cắt dòng điện cao tới
motor và bánh răng chủ
động được nhả ra từ
vành răng bánh đà.
 Lõi phần ứng điên có
lực quán tính nhỏ hơn
trong bộ khởi động
thông thường, lực ma
sat ngừng nó lại và
không cần bộ hãm.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 9 –
Khớp ly hợp một chiều
Cả hai loại motor khởi động sử
dụng trên hệ thống khởi động Toyota
đều có một khớp ly hợp một chiều.
khớp này ngăn cản sự phá hỏng
motor khởi động khi động cơ hoạt
động, nó thực hiện bằng cách nhả
phần vỏ (phần quay cùng phần ứng
motor) từ vòng trong (ống bị động)
liên kết với bánh răng chủ động. Sử
dụng lò xo để chêm con lăn.
Nếu không có khớp ly hợp thì
motor khởi động sẽ bị hỏng ngay nếu
mô men động cơ đã truyền qua bánh
răng tới phần ứng motor.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 10 –
Chuẩn đoán và kiểm tra
Hệ thống khởi động đòi hỏi yêu cầu không cao về bảo dưỡng. Đơn giản, chỉ
cần ắc quy được nạp điện đầy đủ và tất cả các mối nối điện sạch và không gỉ kín.
Chuẩn đoán về hệ thống khởi động là tương đối dễ. Hệ thông tổ hợp điện và
cơ khí. Nguyên nhân của sự cố khởi động có lẽ là do phần điện (vd công tắc bị
hỏng), hay là do phần cơ(cung cấp sai nhiên liệu ,hay là hỏng răng bánh đà).
Triệu chứng đặc trưng của sự cố về hệ thống khởi động bao gồm:
 Động cơ không quay.
 Động cơ quay chậm.
 Chốt bộ khởi động chạy.
 Máy khởi động quay nhưng động cơ không quay.
 Máy khởi động không cài khớp hoặc không nhả dứt khoát.
Đối với từng sự cố cần tham khảo bảng dưới để có những nguyên nhân và
cách khắc phục. Chuẩn đoán bắt đầu với việc kiểm tra bằng mắt. Thao tác kiểm
tra gồm: kiểm tra dòng điện của máy khởi động, kiểm tra sụt áp của mạch khởi
động, kiểm tra sự hoạt động và tính liên tục của bộ phận điều khiển, và kiểm tra
máy khởi động trên bệ thử.
TRIỆU CHỨNG NGUYÊN NHÂN CÔNG VIỆC CẦN LÀM
 Ắc quy chết  Kiểm tra chế độ điện áp
ắc quy
Động cơ không thể
quay
 Cầu chì cháy
 Liên kết, mối
nối bị lỏng
 Hỏng công tắc
từ, rơ le, công
tắc ngắt an
toàn, khớp ly
hợp.
 Sự cố phần
điện trong động
cơ.
 Sự cố trong hệ
thống chống
chộm.
 Thay cầu chì.
 Làm sạch và siết chặt
liên kết ,mối nối.
 Kiểm tra hoạt động của
công tắc và thay thế khi
cần.
 Kiểm tra và thay thế.
 Kiểm tra bản dẫn hướng
cho kiểm tra hệ thống.
Động cơ bắt đầu
quay quá chậm
 Ắc quy yếu.  Kiểm tra ắc quy và điện
tích.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 11 –
 Lỏng hay mòn
liên kết, mối
nối.
 Hỏng động cơ
khởi động.
 Động cơ hay
máy khởi động
có sự cố về
phần điện.
 Làm sạch và siết chặt
liên kết.
 Kiểm tra máy khởi động.
 Kiểm tra động cơ và máy
khởi động, thay thế bộ
phận bị mòn.
Chốt bộ phận khởi
động chạy
 Hỏng bánh răng
hay vành răng
bánh đà.
 Hỏng cần đẩy
hay công tắc từ.
 Hỏng công tắc
máy hay mạch
điều khiển.
 Khóa đánh lửa
kẹt.
 Kiểm tra mòn hay hỏng
răng.
 Thử cuộn hút và cuộn
giữ của máy khởi động.
 Kiểm tra công tắc và
mạch hoạt động.
 Kiểm tra khóa.
Máy khởi động quay
nhưng động cơ
không quay
 Khớp ly hợp bị
hỏng.
 Mòn hay hỏng
bánh răng gài
hay vành răng
bánh đà.
 Kiểm tra khớp ly hợp có
hoạt động chính xác.
 Kiểm tra răng và thay thế
khi cần.
Máy khởi động
không gài khớp hay
nhả không dứt
khoát.
 Hỏng công tắc
từ.
 Mòn hỏng bánh
răng gài hay
vành răng bánh
đà.
 Thử máy khởi động trên
bệ thử.
 Kiểm tra độ mòn hỏng
răng và thay thế nếu cần.
Kiểm tra bằng mắt
Việc kiểm tra bằng mắt chỉ ra một số cách khắc phục sự cố đơn giản.
Trước hết là vấn đề an toàn việc kiểm tra ắc quy cần phải chú ý đến vấn đề an
toàn. Tháo vòng đeo tay, đồng hồ, hay đồ trang sức khác ra khi tiếp xúc với điện
cực bình ắc quy. Mặc quần áo bảo vệ và đeo kính an toàn. Cẩn thận không đẻ
cho chất điện phân chảy ra, và phải biết sử lý nếu để chất điện phân dính vào mắt,
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 12 –
da hay quần áo hay lớp sơn vỏ ô tô. Ghi cài đặt lập trình trên bộ phận điện điện
tử. Tránh gây ra đánh lửa.
Đặc tính khởi động: Kiểm tra
đặc tính khởi động. Triệu
chứng sự cố, nguyên nhân
và các thao tác tiến hành
được đưa ra ở trang trước.
Kiểm tra ắc quy: Quan sát sự
ăn mòn của ắc quy và độ rơ
lỏng của các mối liên kết.
Kiểm tra mực điện phân và
trạng thái của bản cực và
tấm cách, kiểm tra tình trạng
điện tích (mật độ tương đối
hay điện áp không tải). Kểm
tra nạp điên ắc quy, nó phải
cung cấp ít nhất 9.6 vol trong
quá trình khởi động.
Dây cáp motor: Kiểm tra tình
trạng và các mối nối cáp. Lớp
cách điện không được bị hở,
hỏng, mối nối cần sạch và không
gỉ.
Mạch điều khiển bộ khởi động:
Kiểm tra sự hoạt động của công
tắc máy. Dòng điện cần phải
cung cấp cho công tắc từ khi
công tắc ở vị trí ‘’on’’ và khớp ly
hợp hay công tắc đề số 0 đóng.
Chi tiết hư hỏng ngăn cản sự
quay có thể định vị bằng công tắc
điều khiển từ xa và một đoạn cáp
nối. Sử dụng phương pháp chuẩn
đoán “ chia nửa”. Sử dụng ôm kế
để tìm ra mạch gặp sự cố.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 13 –
Kiểm tra cường độ dòng điện
Kiểm tra cường độ dòng điện máy khởi động cung cấp nhanh, đầy đủ thông
tin về hệ thống khởi động. Với máy kiểm tra Sun VAT-40 kiểm tra được điện áp
khởi động của ắc quy. Nếu sử dung thiết bị kiểm tra khác thì cần làm theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
cường độ dòng điện và điện áp khởi động được đáp ứng trong những bảng
thông số kỹ thuật của những mẫu Toyota đang tồn tại. Quy chuẩn cường độ
dòng điện là 130 150 A cho động cơ 4 xilanh và 175A cho động cơ 6 xilanh.
Điện áp khoảng từ 9.6 11vol. Luân phải tham khảo tài liệu hướng dẫn sửa
chữa. Chỉ sử dụng để kiểm tra đối với động cơ ở nhiệt độ làm việc.
Bước tiếp theo, tóm tắt những phương pháp cơ bản để thực hiện việc kiểm
tra cường độ dòng điện trên hệ thống khởi động.
1. Kiểm tra độ bền của ắc quy. khối lượng riêng đọc được ở 800oF
trung binh nhỏ nhất là 1 190 (50% đã nạp điện). Nạp điện ắc quy nếu cần thiết.
2. Chuẩn bị máy kiểm tra:
 Xoay tăng tải điều chỉnh tới OFF.
 Kiểm tra điện năng kế ở vị trí 0. điều chỉnh nếu cần.
 Nối dây ra của máy kiểm tra tới các cực của ắc quy : Đỏ nối với cực
dương, đen nối với cực âm.
CHÚ Ý: Mạch điện hở ắc quy điện áp phải ở 12,2 vol(50% đã nạp), nếu
không cần nạp điện cho ắc quy.
 Điều chỉnh kim chỉ vol tới INT 18 vol. Máy kiểm tra vôn kế cần báo ắc
quy mạch hở.
 Điều chỉnh đầu kiểm tra tới 2 đầu nạp.
 Điều chỉnh ampe kế về 0 sử dụng bộ điều khiển điều chỉnh không
điện.
3. Nối cảm biến dòng điện quanh cáp nối mát ắc quy hay cáp điện.
4. Chắc chắn tất cả đèn và các thiết bị phụ khác là tắt và cửa xe đóng.
5. Điều chỉnh công tắc kiểm tra chuyển mạch tới #1 Starting.
6. Ngắt công tắc đánh lửa nên động cơ không thể khởi động trong qua
trình kiểm tra.
7. Quay động cơ và quan sát toàn bộ bộ kiểm tra ampe kế và vôn kế.
 Tốc độ khởi động bình thường là 200-250 vòng/phút.
 Cường độ dòng điên không được vượt qua giá trị lớn nhất định mức.
 Điện áp khởi động lớn hơn hoặc bằng giá trị nhỏ nhất định mức.
8. Phục hồi lại chế độ khởi động của động cơ và tháo dây ra khỏi máy
thử.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 14 –
KẾT QUẢ KIỂM TRA: Cường độ dòng điện cao và tốc độ khởi động
chậm chỉ rằng mày khởi động bị hỏng. Cường độ dòng điện này cũng có thể là
nguyên nhân bởi sự cố của động cơ. Tốc độ khởi động chậm với dòng điện thấp
nhưng điện áp khởi động cao chỉ ra rằng điện trở cao trong mạch khởi động.
Nên nhớ ắc quy phải được nạp đầy và được nối kín đảm bảo đúng.
KIỂM TRA ĐỘ SỤT ÁP:
Qúa trình kiểm tra độ sụt áp có thể phát hiện ra điện trở dư trong hệ thống khởi
động(phần nguồn điện hay phần nối mass) sẽ giảm cường độ dòng điện tới máy
khởi động. Nó có thể là nguyên nhân làm cho tốc độ khởi động chậm và khó
khởi động. Điện trở cao trong mạch điều khiển khởi động sẽ làm giảm cường độ
dòng điện tới công tắc từ. Nó có thể là nguyên nhân làm hoạt động sai hay là
không hoạt động ở tất cả.
Máy kiểm tra Sun VAT-40 hoặc vôn kế là có thể sử dụng. Bước tiếp theo
là đưa ra những phương pháp để thực hiện việc kiểm tra sụt áp trên hệ thống
khởi động:
Mạch động cơ điện (phía cách điện)
1. Nếu sử dụng Sun VAT-40 chỉnh đầu chỉ vol tới EXT 3V . Sử dụng tỉ lệ
thấp hơn cho vôn kế khác.
2. Nối dây vôn kế đỏ tới cực dương của ắc quy , đen tới cực C của
công tắc từ máy khởi động.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 15 –
3. Tắt nút đề máy nên động cơ không thể khởi động trong quá trình kiểm
tra.
Chú ý Trong kiểu với bộ đánh lửa tổ hợp, cắt buji ‘’IIA’’, trên loại khác thì
ngắt nối điện tách khỏi bộ đánh lửa(dây đen- da cam).
4. Quay động cơ và quan sát vôn kế . Nhỏ hơn 0,5vol thì điên trở chấp
nhận được, nếu lớn hơn 0,5vol thì điện trở quá cao. Nguyên nhân có
thể là do cáp diện hỏng, mối nối lỏnghoặc là hỏng công tắc từ.
5. Nếu đã chỉ ra điện trở cao, vạch ra nguyên nhân. Chấp nhận điện áp
sụt qua công tắc từ là 0,3vol, qua cáp là 0,2vol và 0 vol qua mối nối
cáp. Sửa chữa và thay thế nếu cần.
Mạch đông cơ điện(khu vực nối mát)
1. Nối vôn kế dây đỏ nối với vỏ động cơ khởi động, dây đen nối với
cực âm ắc quy.
2. Quay động cơ và quan sát vôn kế. Thấp hơn 0,2vol tức là điện trở có
thể được chấp nhận, cao hơn 0,2vol tức là điện trở cao. Nó có thể là nguyên
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 16 –
nhân do bệ motor không chắc chắn , mass ắc quy hỏng, mối nối không chắc.
Sửa chữa hoặc thay thế nếu cần thiết. Cần chắc chắn bản nối mass thân động
cơ đảm bảo.
Mạch điều khiển
1. Nối vôn kế đỏ tới cực dương ắc quy, dây đen tới cực 50 của động
cơ khởi động.
2. Trên xe với hộp số tự đông, cần gạt ở vị trí đỗ hoặc vị trí trung gian.
Trên xe với hộp số tay, thì đạp ly hợp.
(Chú ý:một đoạn cáp nối có thể là sử dụng đường nhánh cũng không của
bộ ngắt mạch.)
3. Quay động cơ và quan sát vôn kế. Nhỏ hơn 5 vol là chấp nhận được.
Nếu cường độ dòng điện kéo đã cao hoặc tốc độ khởi động chậm, motor khởi
động hỏng. Lớn hơn 5vol chỉ ra rằng điện trở cao. Tách sự cố và khắc phục
nguyên nhân.
4. Kiểm tra công tắc đề số 0 hoặc ly hợp cho độ sụt áp dư. Ngoài ra cần
kiểm tra công tắc đánh lửa. Điều chỉnh hoặc thay thế công tắc hỏng nếu cần.
5. Một phương án kiểm tra độ sụt áp qua mỗi bộ phận là dời nối vôn kế
tới cực dương ăc quy và di chuyển đầu dây âm vôn kế qua mạch về phía ắc quy.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 17 –
Điểm có điện trở cao là căn cứ giữa điểm nơi sụt áp trong phạm vi kỹ thuật và
điểm kiểm tra cuối.
Ph©n tÝch kiÓm tra c¸c bé phËn
Để có những cách kiểm tra khác nhau cho những thành phần của hệ
thống khởi động, ta nên tham khảo tài liệu hướng dẫn sửa chữa Toyota để có
những phương pháp kiểm tra và những đặc điểm kỹ thuật.
Công tắc đánh lửa và khoá
Với công tắc đánh lửa nên kiểm tra phần cơ cũng như phần điện. Cần
chắc chắn rằng công tắc hoạt động êm dịu, nhẹ nhàng, chuẩn và không bị ràng
buộc. Kiểm tra sự hao mòn hay mạt kim loại của khoá đánh lửa, đó là nguyên
nhân gây nên kẹt công tắc ở vị trí khởi động(”start”). Nếu có nghi ngờ phần điện
gặp sự cố cần tháo dời ắc quy , kiểm tra sự hoạt động thích hợp và tính liên tục
bằng ôm kế.
Rơle khởi động
Kiểm tra tính liên tục: Sử dụng ôm kế, kiểm tra tính liên tục giữa cực 1 và 3,
và tính không liên tục giữa cực 2 và 4. Thay rơ le nếu tính liên tục không được
chỉ rõ.
Kiểm tra sự hoạt động: Gắn điện áp vào hai cực 1 và 3 và kiểm tra tính liên
tục giữa cực 2 và 4. Thay rơ le nếu sự hoạt động đó không rõ ràng.
Công tắc đề số 0
Nếu động cơ sẽ bắt đầu với bộ chọn lọc chuyển vị trong bất kì phạm vi khác
với N hay P, điều chỉnh công tắc. Đầu tiên ,nới lỏng bu lông(vị trí chốt) công tắc
và đặt bộ chọn tới N. Rồi ngắt kết nối công tắc nối và nối ôm kế vào giữa cực “2”
và “3”. Điều chỉnh cho đến khi nó liên tục.(Tham khảo tài liệu sửa chữa cho
những xe riêng).
Khớp ly hợp khởi động
Theo phương pháp đã cho trong tài liệu sửa chữa Toyota để kiểm tra chiều
cao và khe hở dễ dàng. Rồi kiểm tra sự hoạt động chính xác và liên tục của
công tắc. Sử dụng ôm kế trên đầu nối công tắc , cần phải liên tục khi công tắc là
mở(ấn ly hợp) và không liên tục khi tắt(không ấn ly hợp). Nếu tính liên tục không
rõ ràng thì cần phải thay thế công tắc.
Công tắc cắt an toàn
 Kiểm tra tính liên tục: Sử dụng ôm kế , cần không có sự liên tục giữa
cực 2 và 1, 3 và 1 hay 2 và 3 nếu nó liên tục thì thay thế công tắc.
 Kiểm tra sự hoạt động: Nối ắc quy giữa cực 3 và 1 như hình vẽ. không
có tính liên tục cần thấy ở gữa cực 1 và 2 . Nhưng khi sự chuyển đổi đưa ra ở
trên là cần liên tục. Nếu sự hoạt động không như đã định thì cần thay thế công
tắc an toàn.
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 18 –
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 19 –
TOYOTA STARTING SYSTEMS
– 20 –
Thử động cơ trên giá
Nếu trên hệ thống tự chẩn đoán ô tô báo bộ khởi động có lỗi, cần phải
được tháo ra để kiểm tra và thay thế.
 Luân tháo cực âm ắc quy ra trước khi tháo động cơ khởi động.
Mỗi lần thử cần hoàn tất trong vòng từ 3-5 giây để tránh cháy cuộn
dây.
Tham khảo những tài liệu thích hợp để có những phương pháp kiêm
tra.
Kiểm tra cuộn hút
1. Ngắt nối dây cuộn kích từ với cực “C”.
2. Nối ắc quy tới công tắc từ bản dương nối với cực “50”, bản âm nối
với cực “C” và vỏ.
3. Khớp bánh răng chủ động dịch chuyển ra ngoài, nếu không , cần
thay công tắc khởi động.
Kiểm tra cuộn giữ
1. Với khớp bánh răng chủ động ở ngoài

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Bài tập Trang bị Điện ô tô – Hệ thống khởi động toyota

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *