[block id=”bo-sung-1″]

Sau gần 20 năm hoạt động (từ năm 1991 đến nay), kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, quy mô, các công ty kiểm toán độc lập và số lượng KTV từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Đến nay cả nước đã có 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán với trên 4.600 người làm việc, có gần 1500 người được cấp chứng chỉ KTV. Hầu hết các dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng được tín nhiệm, được xã hội thừa nhận. Có thể nói hoạt động kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường, góp phần ngăn ngừa và phát hiện lãng phí, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện công khai minh bạch BCTC, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành kinh tế-tài chính, của doanh nghiệp và Nhà nước.
Trong các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam hiện nay, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một trong những ngọn cờ đầu đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập nói riêng cũng như của đất nước nói chung.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam, em đã có cơ hội được tìm hiểu và tiếp cận với thực tế hoạt động kiểm toán tại công ty để hoàn thành bài báo cáo tổng hợp cuối khóa. Bài báo cáo của em gồm 3 phần sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Chương 2: Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Mặc dù đã cố gắng hết sức và nhận được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Tạ Thu Trang nhưng bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo này.

bao_cao_thuc_tap_tai_cong_ty_tnhh_deloitte_viet_nam
Tải Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam mới nhất
download1 google drive
LỜI MỞ ĐẦU
Sau gần 20 năm hoạt động (từ năm 1991 đến nay), kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, quy mô, các công ty kiểm toán độc lập và số lượng KTV từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Đến nay cả nước đã có 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán, kiểm toán với trên 4.600 người làm việc, có gần 1500 người được cấp chứng chỉ KTV. Hầu hết các dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng được tín nhiệm, được xã hội thừa nhận. Có thể nói hoạt động kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường, góp phần ngăn ngừa và phát hiện lãng phí, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện công khai minh bạch BCTC, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành kinh tế-tài chính, của doanh nghiệp và Nhà nước.
Trong các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam hiện nay, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là một trong những ngọn cờ đầu đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành kiểm toán độc lập nói riêng cũng như của đất nước nói chung.
Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam, em đã có cơ hội được tìm hiểu và tiếp cận với thực tế hoạt động kiểm toán tại công ty để hoàn thành bài báo cáo tổng hợp cuối khóa. Bài báo cáo của em gồm 3 phần sau:
Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Chương 2: Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Chương 3: Một số nhận xét, kiến nghị về hoạt động của công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Mặc dù đã cố gắng hết sức và nhận được sự hướng dẫn tận tình của ThS. Tạ Thu Trang nhưng bài báo cáo của em không tránh khỏi những sai sót. Em mong nhận được sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô để có thể hoàn thiện hơn nữa bài báo cáo này.
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH
DELOITTE VIỆT NAM
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty
Tân công ty
: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
Tên tiếng anh
: Deloitte Vietnam Limited Company
Trụ sở chính
: Số 8 Phạm Ngọc Thạch – Đống Đa – Hà Nội.
Số điện thoại
: +84-4 3852 4123
Fax
: +84-4 3852 4143
Website
: www.deloitte.com/v
Log
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã trải qua quá trình phát triển tương đối lâu dài. Có thể khái quát thành 4 giai đoạn sau:
Giai đoạn 1: (Từ năm 1991 – 1997)
Ngày 13/5/1991, theo Quyết định số 165/TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính, Công ty kiểm toán Việt Nam – tiền thân của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam được thành lập với tên giao dịch quốc tế là Vietnam Auditing Company (VACO). VACO cùng với AASC là một trong hai công ty kiểm toán độc lập đầu tiên được thành lập tại Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho nhiều khách hàng lớn thuộc mọi thành phần kinh tế như doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và các dự án quốc tế.
Ngày 07/12/1991, VACO thành lập văn phòng đại diện của tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 525 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Ngày 01/04/1993, VACO thành lập chi nhánh của tại Đà Nẵng theo Quyết định số 194 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Ngày 15/02/1995, VACO giải thể văn phòng đại diện của tại TP Hồ Chí Minh để thành lập công ty kiểm toán và tư vấn A&C theo Quyết định số 122 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính; giải thể chi nhánh tại Đà Nẵng để thành lập công ty kế toán và kiểm toán AAC theo Quyết định số 123 TC/QĐ/TCCB của Bộ trưởng Bộ tài chính.
Với mục tiêu phát triển rộng khắp, phục vụ khách hàng đa quốc gia, cũng như các hãng sản xuất và phân phối, từ lâu, các hãng kiểm toán lớn trên thế giới đã nhận ra rằng ưu tiên phát triển mạng lưới rộng khắp là con đường ngắn nhất để gia tăng lợi nhuận, thứ hạng và danh tiếng trên trường quốc tế. Ngược lại, các hãng thành viên trong cùng mạng lưới cũng nhận được nhiều lợi ích như được sử dụng logo, hình ảnh của hãng trong các hoạt động marketing của mình cũng như nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ hãng quốc tế mà mình là một thành viên trong mạng lưới. Nhận thức được xu thế đó, ngay từ những năm đầu hoạt động, VACO đã có những quan hệ hợp tác với các hãng kiểm toán hàng đầu thế giới như: Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), Arthur Andersen (AA), Price Waterhouse Cooper (PwC), KPMG và Ernst and Young (E&Y) nhằm học hỏi phương pháp tổ chức quản lý cũng như các kỹ thuật, phương pháp kiểm toán tiên tiến nhất của các công ty này. Trên cơ sở hợp tác kinh doanh đó, ngày 4/4/1995, Uỷ ban nhà nước về Hợp tác Đầu tư (nay là Bộ kế hoạch và đầu tư) ban hành quyết định 1187/GP cho phép 2/3 số nhân viên VACO tách ra thành lập liên doanh VACO – Deloitte Touche Tomatsu (VACO – DTT) còn gọi là phòng dịch vụ quốc tế ISD – International Services Division. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của VACO cũng như của ngành kiểm toán Việt Nam. VACO trở thành công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam liên doanh với nước ngoài.
Ban đầu, khi mới thành lập, VACO chỉ có văn phòng tại Hà Nội với 9 cán bộ công nhân viên. Trong quá trình hoạt động, VACO quyết định thành lập thêm chi nhánh ở Hải Phòng (ngày 27/5/1996) với 15 nhân viên, phụ trách mảng kiểm toán BCTC theo Quyết định số 488/TC/QĐ/TCCB của BTC và chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh (ngày 02/08/1997) gồm 150 nhân viên với đủ các mảng hoạt động của công ty theo Quyết định số 439/TC/QĐ/TCCB của BTC để có thể đáp ứng đầy đủ và tốt hơn nữa nhu cầu của thị trường.
Giai đoạn 2: (Từ năm 1997 – 2003):
Ngày 1/10/1997, căn cứ vào quyết định số 697/TC/QĐ/TCCB của Bộ Tài chính, VACO được phép mua lại phần vốn góp của Deloitte Touche Tohmatsu trong liên doanh VACO – DTT. Đồng thời, theo Quyết định số 263/BKH-QLDA ngày 29/10/1997, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã chấp thuận nhượng quyền lợi của DTT trong liên doanh VACO – DTT cho phía Việt Nam mà đại diện là VACO. Theo đó VACO được công nhận là thành viên của DTT cùng với KPMG, E&Y và PwC hợp thành bốn hãng kiểm toán lớn nhất thế giới.
Giai đoạn 3: (Từ năm 2003 – 2007):
Trên tiến trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, các Doanh nghiệp Nhà nước đã lần lượt chuyển đổi sang các hình thức khác cho phù hợp. Để đáp ứng yêu cầu đó, ngày 20/6/2003, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định 1927/TC/QĐ/TCCB chính thức chuyển đổi VACO thành công ty TNHH một thành viên với 100% vốn chủ sở hữu của Bộ Tài chính và lấy tên là Công ty TNHH kiểm toán Việt Nam. Công ty chuyển sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp chứ không phải Luật Doanh nghiệp Nhà nước với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104000112 ngày 19/01/2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập công ty là 9.077.000.000 VNĐ (Chín tỷ không trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn). Đồng thời, để tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động, ngày 15/07/2004 VACO thành lập chi nhánh VACO miền Trung có trụ sở tại Đà Nẵng.
Giai đoạn 4: (từ năm 2007 – nay):
Việc Phòng dịch vụ quốc tế – ISD của VACO trở thành thành viên chính thức của Deloitte Touche Tohmatsu vào tháng 10/1997 đã tạo cơ sở để VACO từng bước chuyển đổi trở thành thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu vào tháng 2/2007. Việc chuyển đổi này được hoàn tất vào tháng 5/2007, VACO chính thức trở thành thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu và mang tên mới là Deloitte Việt Nam. Deloitte Touche Tohmatsu – một trong những tổ chức dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu trên thế giới có mặt tại 140 nước với 165,000 chủ phần hùn và nhân viên, chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và có kỷ luật cao. Với tư cách là một hãng thành viên, Deloitte Việt Nam chịu sự giám sát, quản lý chặt chẽ của Deloitte toàn cầu về quy trình, chất lượng kiểm toán đồng thời phải trích lập một phần lợi nhuận cho Deloitte với tư cách là phí thành viên. Tuy nhiên, đổi lại Deloitte Việt Nam được khai thác tối đa sự trợ giúp của DTT về chuyển giao kỹ thuật kiểm toán và quản lý quốc tế, về chuyên môn, tài liệu. Cụ thể, Deloitte toàn cầu hỗ trợ Deloitte Việt Nam trong công tác đào tạo đội ngũ nhân viên và đưa vào ứng dụng hệ thống phương pháp kỹ thuật kiểm toán dựa trên AS/2 của Deloitte toàn cầu.
Tháng 7/2007, Deloitte Việt Nam tiến hành cơ cấu lại tổ chức, chi nhánh Đà Nẵng không còn tồn tại. Hiện nay Deloitte Việt Nam gồm: Trụ sở chính tại Hà Nội, chi nhánh TP Hồ Chí Minh và chi nhánh Hải Phòng.
Trên cơ sở hợp tác với DTT toàn cầu, Deloitte Việt Nam đã gia nhập thành viên của Deloitte Châu Á, Deloitte Thái Bình Dương và Deloitte Đông Nam Á (ngày 7/5/2007) để có cơ hội giao lưu, học hỏi nhiều hơn nữa kinh nghiệm và kiến thức tiên tiến của các công ty lớn trên thế giới, từ đó nâng cao được trình độ của nhân viên cũng như sức cạnh tranh của mình trên thị trường quốc tế. Riêng tại khu vực Đông Nam Á, Deloitte có trên 250 chủ phần hùn, khoảng 5,000 chuyên gia với 22 văn phòng đặt ở 8 nước thành viên là Guam, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Phấn đấu để trở thành một hãng dịch vụ xuất sắc tiêu chuẩn bằng cách luôn luôn tiến về phía trước, Deloitte Việt Nam luôn cống hiến hết mình để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng với thái độ làm việc chuyên nghiệp và tận tụy để xứng đáng với niềm tin của khách hàng. Nhờ đó, trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Deloitte Việt Nam đã và đang ngày càng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tích cao và thể hiện được vai trò là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Có thể kể đến một số thành tích nổi bật của Deloitte Việt Nam như: bằng khen của Chính phủ từ năm 1994 đến năm 1998, bằng khen của Bộ công an năm 1999, Huân chương lao động hạng 3 năm 2001, giải thưởng Sao đỏ giành cho giám đốc VACO năm 2002, giải thương hiệu Sao vàng đất Việt năm 2003, giải thưởng quốc tế Ngơi sao bạch kim về chất lượng do tổ chức định hướng chiến lược kinh doanh (BID) có trụ sở tại Madrit – Tây Ban Nha bình chọn vào năm 2003, Huân chương Lao động hạng Nhì và Cúp vàng Sản phẩm uy tín chất lượng do Hội sở hữu công nghiệp Việt Nam tổ chức bình chọn năm 2005. Gần đây nhất, nối tiếp chuỗi thành tích đã đạt được, công ty TNHH Deloitte Việt Nam vinh dự là một trong 10 doanh nghiệp Việt Nam có hệ thống quản lý tốt nhất nhận giải thưởng Ngôi sao quản lý do Bộ Ngoại giao Việt Nam trao tặng năm 2008.
Số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây cũng chứng tỏ cho chúng ta có thể thấy rõ điều đó. Deloitte Việt Nam là công ty có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 3 năm liên tiếp và có mức doanh thu tính trên số lượng nhân viên cao nhất trong năm 2009. Cụ thể như sau:
Bảng 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
trong 3 năm gần đây
ST
Chỉ tiê
ĐV
20
200
200
Nguồn vốn
Tỷ đồn
Số nhân viê
Ngườ
29
SL khách hàn
Công t
Bảng 1.2. Doanh thu của công ty theo từng loại hình dịch vụ
Đơn vị: triệu đồng
ST
Loại dịch v
200
200
200
Số tiề
Số tiề
Số tiề
Kiểm toá
Tư vấ
Thu
Khá
Tổng doanh th
98.76
10
118.51
10
10
Ghi chú: Năm tài chính của công ty bắt đầu từ ngày 01/7 và kết thúc vào ngày 30/6 hàng năm.
Thành tựu mà Deloitte Việt Nam đạt được đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung của Deloitte toàn cầu. Dựa trên số liệu thống kê tại trang www.big4.co , chúng ta có thể thấy rằng Deloitte đã nỗ lực hết mình, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2009 để tiếp tục duy trì doanh thu ở mức cao và bám sát PwC ở vị trí dẫn đầu
ảng 1.3. Doanh thu của Big 4 trên thế giớ
Tên hãng kiểm toá
200
200
200
Deloitt
23.
27.
26.
E&
21.
23.
21.
KPM
19.
22.
20.
Pw
25.
28.
26.
Tổng cộn
89.
101.
93.
Biểu 1.1. Tỷ trọng doanh thu của Big 4 trên thế giớ
1.2. Đặc điểm hoạt động của công t
1.2.1. Lĩnh vực hoạt động c a công t
Công ty thực hiện các loại dịch vụ chính sau
* ịch vụ kiểm toán
Kiểm toán là lĩnh vực chủ đạo trong hoạt động của Deloitte VNamiệt . Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp (toàn bộ nhân viên đều tốt nghiệp đại học, nhiều người có bằng thạc sĩ, CPA, ACCA) và phương pháp làm việc đúng đắn, được trang bị kỹ thuật kiểm toán hiện đại với công cụ hỗ trợ AS/2, Deloitte Việt Nam thực hiện kiểm toán trên hầu hết mọi lĩnh vực. Cụ thể, công ty tiến hành các loại hình kiểm toán
u:
Kiể m ton
CTC ;
Kiểm toán BCTC vì mục đích thuế và dịch vụ quyt
oán thuế ;
Kiểm oán
oạt độ ng;
Kiể
án tuân thủ ;
Kể
toán nội bộ ;
Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (kể cả
CTC hàng năm);
Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tụcth
thuận trướ c;
* Tư vấn: Với đội ngũ nhân viên và chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm lâu năm, cộng thêm với lòng nhiệt tình và sáng tạo, Deloitte cam kết cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng cao, đảm bảo uy tín. Các loại hình tư vấn hiện nay công ty đang thực hiện là: tư vấn ciến lược, tư vấ n ứng dụng côn nghệ thông tin , quản trị rủi ro, tìm nguồn
c kinh doanh.
* Quản trị rủi r doanh nghiệp ( ERS – Enterpie Risk System ) : đây là một loại hình dịch vụ tương đối mới ở nước ta hiện nay mà Deloitte đang cung cấp, gồm: kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán hệ thống công nghệ thông tin, bảo mật, các dịch vụ quản trị v
tư vấn rủi ro.
* Các dịch vụ tư vấn tài chính (FAS – Financial Advisory Services): Deloitte Việt Nam thực hiện cung cấp các dịch vụ tổ chức lại doanh nghiệp như sáp nhập, giải thể, thu mua doanh nghiệp hay các loại hình tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp khác, các hoạt động ngăn ngừa gian
n và sai phạm.
* Cácdịc vụ pá luậ t ( Legal )Nam : Deloitte Việt hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp luật trong việc quản trị doanh nghiệp, luật thương mại, luật pháp của nhà nước, luật lao động, luậb
hiểm xãhội* Thuế ( Tax ) : Giải pháp thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong một thị trường đang phát triển như Việt Nam, nơi các quy định và các chính sách thuế đang liên tục đượ hoàn thiện. NamD eloitte Việt cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế cả trong và ngoài nước với nhiều loại hìn
đa dạng như sau:
Kế toán thu nhập và chu
bị tờ khai thuế
Dịch vụ tư vấn
uế liên quốc gia
Dịch vụ trợ giúp giải qu
t khiếu nại thuế
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn thuế trong nước am hiểu sâu sắc về chế độ thuế Việt Nam, có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng; và các chuyên gia tư vấn thuế quốc tế giàu kinh nghiệm, Deloitte Việt Nam cam kết cung cấp tới khách hàng các giải pháp thuế tầm cỡ toàn cầu nhằm hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu ki
doanh của mình.
*
c dịch vụ khác:
Bên cạnh các loại hình dịch vụ trên, Deloitte còn cung cấp một số dị
vụ bổ sung như:
Dịch vụ bồi dưỡng, cập nhập kiến thức tài chính,
ế toán, kiểm toán;
Các dịch vụ liên quan khác về tài chính kế toán, thuế theo uy
ịnh của pháp luậ t;

vụ soát xét BCTC .
Với lợi thế là côn tyhàng đầu của Việ t N am cộng với danh tiếng của hãng kiểm toán quốc tế, Deloitte Việt Nam luôn được tin tưởng giao phó kiểm toán các tổng công ty lớn, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước. Có thể kể đến một số khách hàng của Deloitte như: TổNamng công ty hàng không Việt , Tổng Namcông ty thaNamn khoáng
n Việt , KAO Việt , Daewoo
1.2.2. Định hướ
phát triển trong
ơng lai
* Mục tiêu đặt ra:
Mục tiêu chiến lược của Deloitte là trở thành công ty kiểm toán hàng đầu về cung cấp dịch vụ chất lượng và hiệu quả đồng thời nâng cao hiệu quả huy động vốn để đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm thực hiện thành
ng Deloitte Audit Approach.
Bên cạnh mục tiêu chiến lược đó, Deloitte Việt Nam cũng hướng đến mục tiêu mở rộng lĩnh vực dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu đưa Công ty trở thành một doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín tại Việt Nam và trong
ùng Châu Á Thái Bình Dương.
Công ty cũng luôn phấn đấu hết mình nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, truNamyền bá nghề kiểm toán ở Việt và góp phần làm lành
ạnh nền tài chính quốc gi
* Phương hướng thực hiện:
Để thực hiện mục Namtiêu đặt ra, Deloitte Việt đã và đang từng bước chuyển dần mô hình hoạt động kinh doanh theo hướng chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ tại địa bàn trọng tâm, trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng. Ngoài ra, Công ty tiếp tục triển khai và mở rộng phạm vi hoạt động trên các địa bàn tiềm năng và các lĩnh vực dịch vụ hiệu quả khác như kiểm toán hoạt động, kiểm toán thuế, tư vấn hợp nhất, sáp nhập, chia tá
và giải thể doanh nghiệp.
Ngài ra, Deloitte cũng tiến hành đ ầu tư phát triển toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin và giải pháp phần mềm để phục vụ Deloitte Audit Approach và mục đích kế toán quản trị. Đồng thời Deloitte Việt Nam cũng tập trung vào thực hiện mục tiêu mở rộng đối tượng khách hàng ít rủi ro và hiệu quả như các khách hàng FDI và ODA cũn như đẩy mạnh hơn nữa công tác m arketing, mở rộng hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn thuế đối với khách hàng chiến lược, trong đó tập trungvào ác thị trường như: Nhật Bản , Hà n Quố
à các nước khác trong khu vực.
Hiện nay, chất lượng dịch vụ là một tiêu chí hàng đầu để đánh giá một công ty, đặc biệt với một công ty hoạt động trog lĩnh vực kiểm toán như Deloitte . Chính vì vậy, ngay từ đầu, Deloitte đã chú trọng tớviệc nâng cao chất lưng dịch vụ , đặc biệt là chấ lượ ng dịch vụ kiểm toán và tư vấ n tài chính nhằm góp phần nâng cao uy tín và sức cạnh tranh của Công ty với khách hàng. Định hướng phát triển các loại hìnhd
h vụ cụ thể của Công ty như sau :
Lĩnh vực kiểm toán: tập trung phát triển các khách hàng là các công ty đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu ư nước ngoài ít rủi ro. Nâng cao sức mạ nh cạnh tranh trong lĩnh vực kiểm toán chẩn đoán, kiểm toán dự án và kiểm toán hoạt động, m
thêm dịch vụ qản tị rủi ro doanh nghiệp.
Lĩnh vực tư vấ n: P hát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệ để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ , mở rộng các loại hình dịch vụ phát sinh trong quá trình hội nhập như tư vấn nghiên cứu thị trường, đánh giá môi trường đầu tư và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý; hạn chế rủi ro. Tập trung phát triển các khách hàng là công ty có vốn đầu tư nước ngoàivà các công ty trong nước có quy mô lớn; phấ
đấu giatăng tỷ trọng của doanh thu tư vấn.
Lĩnh vự c thuế: tập trung phát triển các dịch vụ kiểm toán thuế và kế hoạch thuế cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và cho các loại hình doanh nghiệp khác; phn
doanh thu lĩnh vực thuế .
Hội đồng thành viên
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý
Sơ đồ 1
Chủ tịch kiêm TGĐ – Bà Hà Thu Thanh
Đội ngũ chuyên gia nước ngoài
Ban giám đốc
Phòng kiểm toán 1,2,
Phòng IT và tư vấn rủi r
Phòng tư vấn tài chính và giải phá
Phòng tư vấn thu
Phòng kế t
n
Phòng hành ch
h
Phòng quản trị nhân

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Hải Ph
của Công ty TNHH Deloitte

nhà quản lý các bộ phận chức năng bao
ồm:
Bà Hà Thu Thanh – Giám đốc điều h
h;
Ông David Anderson – Giám đốc quản lý;
Ông Tr
ng Anh Hùng – Lãnh đạo kiểm toán quốc gia;
Ông Phạm Văn Thịnh
Lãnh đạo kiểm toán khu vực TP Hồ Chí
nh;
Ông Richard Buchanan – Lãnh đạo thuế;
Bà Nguyễn Phương Mai – Lãnh đạo
ộ phận phát triển nhãn hiệu và kinh doanh;
Ông Kato Kohei – Lãnh đạ
tập đoàn dịch vụ Nhật Bản – trụ sở Hà Nội;
Ông Takaishi Gen – Lãnh đạo tập đoàn dịc
vụ Nhật Bản – trụ sở Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua sơ đồ trên, ta tNamhấy tổ chức bộ máy quản lý của Deloitte Việt được lập và thực hiện theo mô hình trực tuyến chức năng. Với mô hình này ban lãnh đạo công ty sẽ là người trực tiếp điều hành cấp dưới. Tại mỗi phòng, các nhân viên sẽ chịu s
quản lý và điều hành của lãnh đạo phòng đó.
Đứng đầu công ty là Hội đồng thành viên mà đại diện sẽ là Chủ tịch hội đồng quản trị. Giúp việc cho Chủ tịch hội đồng quản trị
ẽ có Ban giám đốvà 22 chuyên gia nước ngoài.
Giám đốc công ty : là người đại diện toàn quyền củaông ty, có trách
hiệm điều hành tàn bộ hoạt đ ộng của công ty.
Các Phó giám đốc : giúp việc cho Giám đốc điều hành c
g ty, tăng cường vị th, hình ảnh của công ty.
Các chuyên gia nước ngoài : thực hiện sự hỗ trợ về mặt nghiệp vụ đối với các phòng ban và các hợp đồng kiểm toán của Công ty, chịu trách nhiệm soát xét kỹ thuật cho các hợp đồng quan trọng và thường có yếu tố nước ngoài.
an này được tổ chức độcl
với các phòng ba
còn lại.
Các phòng ban chức năng :
*Khối nghiệp vụ:
Phòng nghiệp vụ: bao gồm ph
g kiểm toán 1 , 2

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Báo cáo Thực tập tại công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *