Đề tài Thị trường bất động sản Việt Nam dưới ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế thế giới, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng xây dựng đầy đủ các thị trường của nền kinh tế thị trường, trước nhu cầu phát triển đó […]

Read More

Chuyên đề Công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong đầu tư dự án tại công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Như chúng ta đã biết: Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con người và các sinh vật khác trên trái đất. Đất đai không chỉ quan trọng trong nền kinh tế nông nghiệp trước đây […]

Read More

Sửa đổi luật đất đai ở Việt Nam 2004 qua cách nhìn của doanh nghiệp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Luật Đất đaisửa đổi năm2003, chính thức cóhiệu lực kểtừngày 1/7/2004 đã thu hút được sựquan tâmto lớn của đông đảo các tổchức và cá nhân ởViệt Nam. Đặc biệt, giới doanh nghiệp rất quan tâm đến các điểm sửa đổi bổsung của Luật đất đai 2003 so với Luật Đất đai được […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu thực tiễn dồn điền, đổi thửa ở một số tỉnh và đề xuất chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa nâng cao hiệu quả sử dụng đất ở đồng bằng Sông Hồng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Công cuộc cải cách kinh tế trong nông nghiệp và nông thôn Việt Nam ở những năm đầu thập kỷ trước đã đem lại những thành quả to lớn về kinh tế xã hội cho đất nước. Từ một nước nhập khẩu lương thực là chủ yếu, kinh tế nghèo nàn lạc hậu, […]

Read More

Bài tập lớn Đất đai mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Bài tập số 2. 1. Ông Long có một mảnh đất rộng 200 m2. Năm 2004, ông Long biếu bố mẹ ông khu đất này để xây dựng nhà, làm nơi thờ cúng tổ tiên. Khi biếu đất ông Long không làm giấy tờ gì? Hỏi: a.Việc làm của ông Long đúng hay […]

Read More

Giá trị và giá cả bất động sản mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] (Bản scan) Một số khái niệm về giá trị khác trong lĩnh vực bất động sản là giá trị đầu tư dựa trên những thông số hay giả định của nhà đầu tư. Để minh hoạt về giá trị đầu tư, có thể nêu trường hợp một công ty phát triển nhà tham […]

Read More