Những chính sách của Nhà nước tác động đến thị trường bất động sản nhà ở mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Khái niệm thị trường đã xuất hiện từ lâu trong xã hội, gắn với sự xuất hiện của quá trình sản xuất hàng hóa. Và trong thời gian gần đây, xã hội đã xuất hiện thêm một khái niệm mới, một khái niệm thường xuyên được nhắc đến đó là thị trường bất […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu marketing bất động sản ứng dụng lý thuyết vị thế, chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″]  Tính cấp thiết của đề tài Thị trường bất động sản là một trong những thị trường có vị trí và vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Phát triển và vận hành tốt thị trường này sẽ góp phần to lớn vào quá trình thúc đẩy phát […]

Read More

Đề tài Chính sách nới lỏng tín dụng và tác động của nó đến thị trường bất động sản: Kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chính sách tín dụng luôn được sử dụng theo hai chiều hướng “thắt chặt” hoặc “nới lỏng” tùy theo từng giai đoạn và yêu cầu cụ thể. Trong đó, chính sách nới lỏng tín dụng có thể thực hiện thông qua cho vay lãi suất thấp hoặc cho vay dưới chuẩn. Về lý […]

Read More

Đề tài Xác định tài sản chung, tài sản riêng đối với quyền sử dụng đất của vợ, chồng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nghiên cứu về quá trình giải quyết một vụ án hôn nhân và gia đình, người ta nhận thấy rằng vấn đề phân chia tài sản của vợ chồng là một trong những vấn đề khó khăn, phức tạp và không kém phần quan trọng. Tuy nhiên, để phân chia được, trước hết […]

Read More

Đề tài Sàn giao dịch bất động sản – một trong những nội dung quản lí của Nhà nước đối với thị trường bất động sản mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Tính cấp thiết của đề tài Bất động sản là một loại tài sản có vai trò vô cùng quan trọng của mỗi quốc gia. Nó là thành phần sống của xã hội loài người. Sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường cũng đã kéo […]

Read More

Đề tài Môi trường cạnh tranh ngành bất động sản: Chiến lược của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh 2010-2015 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với quá trình toàn cầu hóa của xu thế thế giới, nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh. Hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam cũng xây dựng đầy đủ nền kinh tế thị trường, trước nhu cầu phát triển đó thị trường bất động […]

Read More