Đồ án Thực trạng và một số biện pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường nhà đất tại Hà Nội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] I. Mục đích nghiên cứu Bất động sản (BĐS) gắn liền với cuộc sống của mọi thành viên trong xã hội. Cùng với thị trường vốn, thị trường lao động thị trường BĐS là một trong những thị trường đầu vào của quá trình sản xuất. Thị trường BĐS là một trong những […]

Read More

Chuyên đề Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình định giá bất động sản thế chấp tại công ty cổ phần sàn giao dịch bất động sản Việt Nam VReex mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Theo tiêu thẩm định giá quốc tế năm 2005, BĐS gồm đất, các công trình gắn liền với đất và những vật tự nhiên khác gắn liền với đất như cây cối, khoáng sản, Do đó, BĐS là một phần chủ yếu của của cải quốc gia, và các hoạt động của thị […]

Read More

Đề án Phương hướng và giải pháp nhằm chuyên nghiệp hóa hoạt động môi giới nhà ở tại Hà Nội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] 1. Lý do nghiên cứu đề tài Trong những năm vừa qua nền kinh tế Việt Nam đang dần đi vào quỹ đạo ổn định. Song song với sự phát triển đó tình hình thị trường bất động sản (BĐS) cũng đã có những bước phát triển vượt bậc, đặc biệt từ sau […]

Read More

Đề tài Vấn đề pháp lý đặt ra về căn cứ phát sinh, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Do đặc tính đất đai là không di rời được, và việc sử dụng bất động sản của con người là một nhu cầu thực tiễn đòi hỏi có sự điều chỉnh của pháp luật. Quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề phát sinh từ tính chất tự nhiên ấy […]

Read More

Bài tập lớn Định giá bất động sản mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngày 30/11/2013, Công ty CP Đầu Tư và Thẩm định giá Việt Nam nhận được yêu cầu và kí kết hợp đồng của khách hàng là Công Ty Cổ Phần Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện về việc thẩm định Giá trị quyền sử dụng đất và công trình trên đất […]

Read More