[block id=”bo-sung-1″]

Từ kế mẫu rung- VSM(đo độ từ hóa của màng)
• Kính hiển vi lực từ-MFM(xác định sự định hướng
khác nhau của đômen từ)

cac_phuong_phap_do_tinh_chat_tu_cua_mang_mong_tu

 

pdf19 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1019 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Các phương pháp đo tính chất từ của màng mỏng từ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO
TÍNH CHẤT TỪ
CỦA MÀNG MỎNG TỪ
Học viên: Đào Vân Thúy
Ngành: Vật lý vô tuyến-Điện tử(HƯD)
NỘI DUNG CHÍNH
• Từ kế mẫu rung- VSM(đo độ từ hóa của màng)
• Kính hiển vi lực từ-MFM(xác định sự định hướngkhác nhau của đômen từ)
TỪ KẾ MẪU RUNG- VSM
• Từ kế mẫu rung lần
đầu tiên được phát
minh vào giữa
những năm 50 của
thế kỷ 20, bởi tiến
sĩ Simon Foner,
một nhà nghiên cứu
của Viện Công
nghệ Massachusetts
(MIT), Mỹ
CẤU TẠO
BỘ PHẬN ĐẶT MẪU
NAM CHÂM ĐIỆN
BỘ PHẬN THU TÍN HIỆU
CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Hiệu điện thế sinh ra do hiện tượng cảm ứng được cho bời biểu thức:
Từ trường xuyên qua cuộn dây trước khi có mẫu đặt vào là:
Từ trường xuyên qua cuộn dây sau khi có mẫu đặt vào là:
Vậy:
Suy ra:
ỨNG DỤNG
• Phép đo từ hóa, từ trễ: đo sự biến đổi của mômen
từ theo từ trường ngoài
• Phép đo mômen từ theo sự thay đổi của nhiệt độ
dưới tác dụng của một từ trường ngoài: phép đo từ
nhiệt. Dựa vào phép đo từ nhiệt, có thể thực hiện
các phép đo động học từ tính, hay động học kết tinh
của vật liệu từ.
• Đo thay đổi mômen từ theo thời gian: đo phục hồi
• Xác định các tính chất dị hướng dựa vào việc quay
vật liệu (bộ phận quay của VSM)
KÍNH HIỂN VI LỰC TỪ -MFM
• Được sử dụng để xây dựng hình ảnh
sự phân bố của tính chất từ trên bề mặt
vật rắn dựa trên việc ghi nhận lực
tương tác (lực từ) giữa mũi dò từ tính
với bề mặt của mẫu.
ĐÔMEN TỪ
• Khái niệm về đômen từ lần đầu
tiên được đưa ra vào năm 1907
bởi Weiss
• Đômen từ là những vùng trong
chất sắt từ mà trong đó các
mômen từ hoàn toàn song song
với nhau
• Vùng chuyển tiếp ngăn cách giữa
2 đômen từ liền kề nhau. Giữa
hai đômen từ, mômen từ không
thể đột ngột biến đổi về chiều vì
sẽ dẫn đến trạng thái kém bền do
đó hình thành nên vùng chuyển
tiếp là các vách đômen
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
Lực tương tác giữa mũi dò và bề mặt
mẫu được cho bởi biểu thức
Ưu điểm:
• Mẫu không nhất thiết phải
là chất dẫn điện.
• Có khả năng phân tích cấu
trúc từ mà không đòi hỏi sự
phá hủy hay xử lý mẫu
• Không đòi hỏi phải kĩ thuật
xử lí mẫu hay bao phủ gì
đặc biệt.
• MFM có thể dùng như máy
STM hay AFM
Nhược điểm:
• Nếu từ trường của mũi dò
quá mạnh nó có thể làm
thay đổi đômen từ trên bề
mặt mẫu.
• MFM ghi ảnh dựa vào hiện
tượng quét nên khả năng ghi
ảnh chậm. Đồng thời, việc
ghi ảnh tức thời trong quá
trình từ hóa của MFM kém .

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Các phương pháp đo tính chất từ của màng mỏng từ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *