Đề tài Một số vấn đề về thuế Giá trị gia tăng theo quy định mới mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thông tư số 30/2008/TT-BTC đã giải quyết được vướng mắc của các doanh nghiệp về thuế GTGT đối với hàng khuyến mại, quảng cáo. Theo Thông tư 32/2007/TT-BTC, đơn vị có xuất hàng khuyến mại, quảng cáo phải ghi hoá đơn và tính thuế GTGT như hàng xuất bán thông thường. Tuy nhiên, […]

Read More

Đề tài Một số vấn đề về Quyền được chết đối với quá trình xây dựng Luật an tử ở Việt Nam hiện nay mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Chúng ta đang sống trong một thế giới bất ổn Chiến tranh, dịch bệnh, đói nghèo và toàn cầu hóa đang làm thay đổi bộ mặt chung của thực tại Ranh giới giữa sự sống và cái chết đôi khi chỉ trong gang tấc. Quyền được sống? Bình thường, dễ hiểu. Quyền được […]

Read More

Đề tài Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong những năm gần đây cùng với xu thế hội nhập của thế giới, nền kinh tế đất nước ta ngày một phát triển. Nhưng bên cạnh đó, tệ nạn xã hội cũng gia tăng, tình hình tội phạm có những diễn biến ngày càng phức tạp. Cùng với quá trình phát triển […]

Read More

Đề tài Nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp trong xây dựng văn bản pháp luật mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) là một trong những phương tiện quan trọng nhất để nhà nước quản lý xã hội. Bởi vậy, hoạt động xây dựng VBQPPL có vai trò quan trọng trong quản lý Nhà nước, đặc biệt là đối với Nhà nước pháp quyền, giúp cho Nhà nước […]

Read More