Đề tài Nghiên cứu nhận thức của sinh viên trường đại học sư phạm Đà Nẵng về môn học giáo dục thể chất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Sức khỏe và trí tuệ của nhân dân là một nhân tố tạo nên sức mạnh của cộng đồng, của đất nước, của dân tộc, là nguồn hạnh phúc của giống nòi Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII), Tổng bí thư Đỗ Mười […]

Read More

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nâng cao hiệu quả đập bóng cao biên trƣớc mặt theo phƣơng chạy đà vị trí số 4 cho nam sinh viên chuyên sâu bóng chuyền khóa 35 trường đại học Cần Thơ năm học 2010 – 2011 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của TDTT trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, sự nghiệp TDTT được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc đầu tư cho những môn thể thao mũi nhọn đạt thành tích cao trong các cuộc thi […]

Read More

Giải quyết tình huống giáo viên Nguyễn Văn X không chấp hành phân công chuyên môn của Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Đức, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường […]

Read More

Nguy cơ nhiễm xạ của sinh viên hình ảnh khi đi lâm sàng tại các cơ sở y tế địa bàn thành phố Hải Dương năm 2016 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Tiến bộ của khoa học và công nghệ ngày càng được ứng dụng phục vụ công cuộc chăm sóc sức khỏe con người nhiều hơn.Kỹ thuật bức xạ được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khoa học như công nghiệp,nông nghiệp,y sinh học,khai thác mỏ. Trong y tế,những nguồn năng lượng […]

Read More

Thách thức trong phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số nước ta nhìn từ tiếp cận văn hóa và tâm lý các tộc người mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đặt vấn đề Một trong những vấn đề nằm trong những quan tâm hàng đầu đặt ra cho sự nghiệp đổi mới đất nước, đó là phát triển nguồn nhân lực (NNL). Với vai trò quyết định sự thành bại của NNL trong sự nghiệp phát triển, vấn đề NNL luôn được đặt […]

Read More

Đề tài Thực trạng và giải pháp về việc giết mổ gia súc gia cầm thủ công tự phát trên địa bàn thành phố Thủ Dầu một hiện nay mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tự phát đang xảy ra ở rất nhiều nơi. Với số lượng điểm giết mổ nhỏ lẻ nhiều và phân bố rải rác khắp các khu dân cư đặc biệt là ở khu vực ven đô và vùng nông thôn làm […]

Read More

Đồ án Đánh giá điều kiện địa chất công trình tuyến đập I và II, công trình thủy điện Chu Linh, Sa Pa, Lào Cai. So sánh chọn phương án tuyến hợp lý. Thiết kế khảo sát địa chất công trình phục vụ cho thiết kế kỹ thuật tuyến chọn mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Đất nước ta đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với đó là nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng cao ở mọi mặt đời sống, trong đó có điện năng, một dạng năng lượng không thể thiếu trong đời sống sản xuất và sinh […]

Read More