[block id=”bo-sung-1″]

Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa
phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những
nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị
trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào.
Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công
ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh
doanh. Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp
dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp
họ thành công trong kinh doanh.
Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để
đạt được lợi thế cạnh tranh là chính sách về xúc tiến hỗn hợp. Nó được coi
như là một trong số bốn nhóm công cụ chính của hệ thống Marketing hỗn
hợp mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục
tiêu của mình.
Chính vì vậy mà trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing
của công ty SXKDXNK Bình Minh em đã chọn đề tài : “Chính sách xúc
tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Vital của công ty SXKDXNK
Bình Minh tại các tỉnh phía bắc” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Nội dung của chuyên đề gồm:
Chương I: Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp trong chiến lược Marketing
của công ty.
Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp đối với sản phẩm
nước khoáng Vital của công ty SXKDXNK Bình Minh.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
2
Chương III: Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hoạt động
xúc tiến hốn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Vital của công ty
SXKDXNK Bình Minh.
Do trình độ và kinh nghiệm thực tế có hạn cho nên bài viết còn nhiều
sai sót và hạn chế, em kính mong sự đóng góp và góp ý của các thày cô và
các bạn.
Em xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thu Hiền cùng
các anh chị trong công ty SXKDXNK Bình Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ
bảo và giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog16

Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Vital của công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh tại các tỉnh phía bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
1
LỜI NÓI ĐẦU.
Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế thị trường có sự quản lý
của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong một thời gian chưa
phải là dài. Đây là một quá trình lâu dài và phức tạp, đòi hỏi phải có những
nhận thức, những bước đi thích hợp để tìm hiểu, chiếm lĩnh và mở rộng thị
trường đối với mọi công ty, doanh nghiệp hay tổ chức cá nhân nào.
Cùng với tiến trình phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh, các công
ty phải có khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh
doanh. Thực tế cho thấy các công ty muốn tồn tại và phát triển thì việc áp
dụng các chiến lược Marketing vào kinh doanh là yếu tố rất quan trọng giúp
họ thành công trong kinh doanh.
Một trong những chính sách Marketing được các công ty áp dụng để
đạt được lợi thế cạnh tranh là chính sách về xúc tiến hỗn hợp. Nó được coi
như là một trong số bốn nhóm công cụ chính của hệ thống Marketing hỗn
hợp mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tác động vào thị trường mục
tiêu của mình.
Chính vì vậy mà trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn hoạt động Marketing
của công ty SXKDXNK Bình Minh em đã chọn đề tài : “Chính sách xúc
tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Vital của công ty SXKDXNK
Bình Minh tại các tỉnh phía bắc” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Nội dung của chuyên đề gồm:
Chương I: Tổng quan về xúc tiến hỗn hợp trong chiến lược Marketing
của công ty.
Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp đối với sản phẩm
nước khoáng Vital của công ty SXKDXNK Bình Minh.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
2
Chương III: Một số giải pháp Marketing nhằm hoàn thiện hoạt động
xúc tiến hốn hợp đối với sản phẩm nước khoáng Vital của công ty
SXKDXNK Bình Minh.
Do trình độ và kinh nghiệm thực tế có hạn cho nên bài viết còn nhiều
sai sót và hạn chế, em kính mong sự đóng góp và góp ý của các thày cô và
các bạn.
Em xin chân thành cám ơn cô giáo Thạc sỹ Nguyễn Thu Hiền cùng
các anh chị trong công ty SXKDXNK Bình Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ
bảo và giúp đỡ em hoàn thành bài viết này.
Hà Nội 4/2003
Sinh viên thực hiện:
Bùi Văn Duyn.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
3
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG
CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY
I. Bản chất và vai trò của xúc tiến hỗn hợp trong hệ thống Marketing-
mix.
1. Khái niệm xúc tiến hỗn hợp.
1.1. Khái niệm
Xúc tiến hỗn hợp hay truyền thông Marketing là các hoạt động truyền
tin về sản phẩm và doanh nghiệp tới khách hàng để thuyết phục họ thông
qua các phương tiện khác nhau.
Thực chất của hoạt động xúc tiến hỗn hợp là việc sử dụng các phương
tiện để truyền thông tin liên lạc với thị trường và khách hàng mục tiêu nhằm
thông báo cho biết về sự sẵn có của sản phẩm, thuyết phục họ sản phẩm này
tốt hơn trên nhiều phương diện so với những sản phẩm cùng loại khác và
nhắc họ mua thêm khi đã dùng hết các sản phẩm đã mua. Khi các nỗ lực của
xúc tiến hỗn hợp đã đạt được thì đồng nghĩa rằng thị phần của công ty, số
lượng hàng hoá tiêu thụ và doanh số bán sẽ được tăng lên.
1.2. Vị trí xúc tiến hỗn hợp trong Marketing – mix
Marketing – mix là tập hợp các biến số mà công ty có thể kiểm soát,
quản lí và sử dụng nó để gây được ảnh hưởng có lợi cho khách hàng mục
tiêu. Thiết lập Marketing – mix là một khâu rất quan trọng và là một cách
thức để công ty có thể tiếp cận được tới thị trường mục tiêu của mình.
Chính sách Marketing – mix được coi là hoàn thiện khi nó phù hợp
với mục tiêu chung và phù hợp với thị trường sẽ giúp công ty đứng vững
trên thị trường và cạnh tranh với các đối thủ của mình.
Xúc tiến hỗn hợp là chữ P cuối cùng trong hệ thống Marketing – mix,
nó chiếm vị trí rất quan trọng trong bất kì một công ty nào.
Hiện nay xúc tiến hỗn hợp càng được các công ty coi trọng khi mà nó
có tác dụng rất lớn. Người tiêu dùng không thể mua một sản phẩm khi mà
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
4
không biết hãng nào sản xuất, nó có phải là sản phẩm nổi tiếng? Chất lượng
tốt hay không? Các đặc tính sử dụng cơ bản của nó như thế nào?… Vì vậy,
quá trình ra quyết định mua là một quá trình tương đối dài và không đơn
giản, họ có những thông tin đầy đủ về sản phẩm, những hiểu biết cơ bản về
nó, và đặc biệt là các hình thức bên ngoài, kiểu dáng, chất lượng… để phù
hợp với thị hiếu, sở thích và khả năng của họ. Tất cả các công việc trên đều
do hoạt động xúc tiến hỗn hợp đảm nhận. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp sẽ
được các bộ phận còn lại trong Marketing – mix hỗ trợ để có thể đạt được
mục tiêu chung.
2. Các công cụ xúc tiến hỗn hợp
Những công ty kinh doanh hiện đại thường tổ chức điều hành một hệ
thống xúc tiến hỗn hợp phức tạp như quảng cáo cho sản phẩm, khuyếch
chương sản phẩm, khuyến mại, kích thích tiêu thụ, quan hệ của công ty với
môi trường kinh doanh … Nhưng nhìn chung, tất cả các hoạt động trong xúc
tiến hỗn hợp được sắp xếp vào một số công cụ chủ yếu là: quảng cáo, xúc
tiến bán( khuyến mại ), quan hệ công chúng( tuyên truyền ), bán hàng cá
nhân( bán hàng trực tiếp )
2.1. Quảng cáo
Sơ đồ 1: Các công cụ chủ yếu của xúc tiến hỗn hợp
Quảng cáo
Bán hàng cá
nhân
Tuyên
truyền
Khuyến mại
Xúc
tiến hỗn
hợp
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
5
Quảng cáo bao gồm mọi hình thức giới thiệu một cách gián tiếp và đề
cao ý tưởng hàng hoá hay dịch vụ cụ thể mà được thực hiện theo yêu cầu
của chủ thể quảng cáo và họ phải thanh toán các chi phí.
Quảng cáo thực chất là hoạt động sử dụng các phương tiện thị
thông tin đại chúng mà công ty thực hiện để giới thiệu hàng hoá, dịch vụ
của mình cho thị trường, khách hàng mục tiêu để có thể tạo được ấn tượng
về sản phẩm của công ty đối với khách hàng. Quảng cáo truyền thông tin
đến thị trường thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các phương
tiện này có thể là các phương tiện phát thanh( radio, tivi…), phương tiện in
ấn( báo, tạp chí, ấn phẩm trực tiếp ), các phương tiện ngoài trời, ngoài
đường và một số phương tiện khác, và tuỳ theo mục tiêu quảng cáo mà họ
có thể đưa ra các thông điệp với nội dung phù hợp với mục tiêu đó. Nừu họ
muốn tạo lập và duy trì hình ảnh của công tytrong nhận thức của khách hàng
với mục tiêu đạt hiệu quả lâu dài hơn là việc tăng doanh số trước mắt, thì họ
sẽ tập trung quảng cáo cho uy tín của mình. Nếu họ muốn thông tin cho
khách hàng mục tiêu và hướng họ tới hành động mua thì họ sẽ tập trung vào
quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, việc thông qua công các quyết định về
quảng cáo còn phụ thuộc rất nhiều về các yếu tố khác như chu kỳ sống sản
phẩm, chiến lược của công ty, chiến lược Marketing.
Doanh số( số lượng bán ) tăng lên là một tiêu chuẩn cơ bản để đánh
giá hiệu quả của quảng cáo. Song để có thể đánh giá hiệu quả của quảng cáo
một cách toàn diện hơn thì người ta còn phải dựa vào những đại lượng trực
tiếp khách hàngác như sự thay đổi tương ứng theo chiều hướng có lợi của
người tiêu dùng về thái độ, tâm lý, tập tính…
2.2. Xúc tiến bán( khuyến mại )
Xúc tiến bán là các biện pháp tác động tức thì, ngắn hạn để khuyến
khích việc mua sản phẩm hay dịch vụ. Xúc tiến bánhay còn gọi là khuyến
mại có tác động trực tiếp và tích cực tới việc tăng doanh số bằng những lợi
ích vật chất bổ sung cho người mua, nó có thể là thưởng, giảm giá, các hình
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
6
thức vui chơi có thưởng… Quảng cáo không có nghĩa là ngưòi tiêu dùng sẽ
có phản ứng mua ngay, do vậy các hoạt động xúc tiến bán sẽ hỗ trợ cho hoạt
động quảng cáo để khuyến khích, cổ vũ, thôi thúc họ đi đén hành động mua
nhanh hơn.
Xuất phát từ mục tiêu chiến lược Marketing của công ty đối với sản
phẩm hàng hoá ở thị trường mục tiêu để có thể xác định mục tiêu của xúc
tiến bán:
Đối với người tiêu dùng: khuyến khích họ tiêu dùng nhiều hơn, mua
với số lượng lớn hơn và mở ra những khách hàng mới.
Đối với các trung gian phân phối: khuyến khích lực lượng phân phối
này tăng cường hoạt động phân phối hơn, đẩy mạnh các hoạt động mua bán,
củng cố và mở rộng kênh phân phối, thực hiện dự trữ thị trường, phân phối
thường xuyên, liên tục nhằm mở rộng thị trường.
Thực chất đây là công cụ kích thíchđể thúc đẩy các khâu cung ứng,
phân phối và tiêu dùng đối với một hoặc một nhóm sản phẩm hàng hoá của
công ty.
2.3. Bán hàng cá nhân
Không giống như quảng cáo hay xúc tiến bán, bán hàng cá nhân bao
gồm những mối quan hệ trực tiếp giữa người bán và các khách hàng hiện tại
cũng như khách hàng tiềm năn. Do vậy bán hàng cá nhân là sự giới thiệu
bằng miệng về hàng hoá hay dịch vụ của ngưòi bán hàng thông qua cuộc đối
thoại với một hoặc nhiều khách hàng nhằm mục đích bán hàng.
Sử dụng hình thức bán hàng cá nhân có những ưu điểm riêng bởi các
khách hàng có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm. Khi đội ngũ bán hàng có trình
độ cao, khách hàng sẽ được họ hướng dẫn rõ ràng về cách sử đúng cũng như
chứng minh một cách đầy đủ, thuyết phục về giá trị sản phẩm. Thêm vào đó,
thông qua các hoạt động bán hàng, các nhân viên có thể thu được các thông
tin của khách hàng về sản phẩm, công ty và dối thủ cạnh tranh một cách
chính xác và nhanh nhất.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
7
2.4. Quan hệ công chúng
Quan hệ công chúng là kích thích một cách gián tiếp nhằm tăng nhu
cầu về hàng hoá, dịch vụ hay uy tín của một đơn vị kinh doanh bằng cách
đưa ra những tin tức có ý nghĩa thương mại về chúng trên các ấn phẩm, các
phương tiện thông tin đại chúng một cách thuận lợi và miễn phí.
Quan hệ công chúng là hình thức hoạt động tổ chức dư luận xã hội –
dư luận thị trường. Hoạt động tổ chức dư luận xã hội có một số nhiệm vụ,
trong đó có nhiệm vụ bảo đảm cho công ty có danh tiếng tốt, hình ảnh tốt,
xử lý các tin đồn, hình ảnh bất lợi đã lan truyền ra bên ngoài. Hoạt động này
có thể thông qua các hình thức như bài phát biêủ trực tiếp của người dẫn
chương trình trong buổi họp hoặc gián tiếp thông qua các bài viết trên tạp
chí. Nó có thể mang tính thương mại như bảo trợ các chương trình, hoạt
động xã hội, thể thao…
* Nội dung quan hệ công chúng bao gồm:
– Tuyên truyền cho sản phẩm: gồm các nỗ lực khác nhau làm cho
công chúng biết về một sản phẩm nào đó.
– Tuyên truyền hợp tác: hoạt động này bao gồm việc truyền trong nội
bộ cũng như bên ngoài để người ta hiểu về tổ chức của mình, nhằm tạo ra
một hình ảnh tốt đẹp, tăng ưu thế của công ty.
– Vận động hành lang là việc giao tiếp với các nhà làm luật, quan
chức nhà nước để ủng gộ hay cản trở một sắc luật nào đó.
– Tuyên truyền về xử lí một sự việc bất lợi cho công ty: đang lan
truyền ra ngoài. Hoạt động tuyên truyền còn được thực hiện ở nhiều lĩnh vực
nhằm giải quyết những công việc cụ thể do công ty đặt ra.
Quan hệ công chúng ít được sử dụng, song nó có tiềm năng hơn để
tạo nên mức độ biết đến và sự ưa thích trên thị trường, xác định lại vị trí của
sản phẩm và bảo vệ chúng.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
8
Tuy nó là hoạt động miễn phí, song trên thực tế khi các công ty thực
hiện hoạt động này, họ thường đầu tư một khoản tiền nhất định đêt duy trì
mối quan hệ công chúng tốt đẹp với các cơ quan thông tin đại chúng.
3. Vai trò của xúc tiến hỗn hợp đối với hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp.
Trong nền kinh tế thị trường, các công ty và doanh nghiệp đều phải đối
mặt với quy luật cạnh tranh gay gắt và sự đào thải tàn nhẫn nếu họ không
xác định được cho mình một chiến lược sản xuất kinh doanh thích hợp.
Sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phải chăng không có là người tiếu
dùng sẽ mua hàng ngay. Họ phải viết được sự tồn tại của sản phẩm, họ phải
được giới thiệu khái quát về sản phẩm, những lí do mà sản phẩm ưu việt hơn
so với các sản phẩm cùng loại khác và họ được thuyết phục nên mua những
sản phẩm đó càng sớm càng tốt … Những công việc đó đòi hỏi phải thực
hiện một chiến lược xúc tiến hỗn hợp đúng đắn, phù hợp với khả năng của
công ty, với các mục tiêu chung của công ty và mục tiêu Marketing nói
riêng.
Một công ty khi có một chiến lược xúc tiến hỗn hợp thích ứng với thi
trường sẽ thu được rất nhiều lợi ích không chỉ bằng việc tăng doanh số hay
lượng bán. Họ sẽ tạo được và duy trì mối quan hệ công chúng tốt đẹp với
khách hàng của mình, tạo nên sự ưa thích nhãn hiệu trong khách hàng và
xây dựng một hình ảnh thuận lợi, tốt đẹp cho công ty.
Xúc tiến hỗn hợp giúp cho công ty thực hiện các công việc như thúc
đẩy người tiêu dùng thử sản phẩm và tạo cơ hội để tự sản phẩm có thể
truyền đạt thông tin một cách chính xác, khuyến khích các nguồn lực vên
ngoài để họ có những tuyên truyền tốt đẹp về sản phẩm cũng như công ty,
tạo ấn tượng về sản phẩm cho khách hàng, nhắc nhở họ về những đặc tính
và lợi ích mà sản phẩm mang lại, giúp cho công ty xây dựng và bảo vệ hình
ảnh của mình cũng như sản phẩm trong tâm trí người tieu dùng.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
9
II. Các bước tiến hành hoạt động truyền thông
1. Mô hình xúc tiến hỗn hợp
Để tổ chức hoạt động truyền thông có hiệu quả, cần phải hiêủ sự
truyền trông hoạt động như thế nào, nắm được những yếu tố cơ bản của quá
trình truyền thông và mối quan hệ công chúng của chúng.
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
10
Sơ đồ 2: Các phần tử của quá trình truyền thông :
Mô hình truyền thông gồm 9 phần tử. Hai phần tử thể hiện các vên
chủ yếu tham gia truyền thông là người gửi và người nhận. Hai phần tử khác
đại diện cho các công cụ truyền thống là thông điệp và truyền thông. Bốn
yếu tố khác tiêu biểu cho chức năng truyền thông là mã hoá, giải mã, phản
ứng đáp lại và phản hồi. Phần tử cuối cùng là hệ thống nhiễu.
Mô hình truyền thông này nhấn mạnh những yếu tố then chốt trong hệ
thống truyền thông có hiệu quả. Người gửi phải biết mình thông tin đến công
chúng nào và muốn có phản ứng đáp lại như thế nào. Họ mã hoá thông điệp
của theo cách có tính đến quá trình giải mã thông điệp thông thường của
công chúng mục tiêu. Họ phải tạo ra những kênh liên hệ nhược để có thể biết
phản ứng đáp lại của người nhận với thông điệp đó.
Để đảm bảo thông điệp có hiều quả, quá trình mã hoá của người gửi
phải ăn khớp với quá trình mã hoá của người nhận. Thông điệp về cơ bản
phải là những tín hiệu quen thuộc đối với người nhận thì thông điệp càng có
hiệu quả. Điều này đặt ra một vấn đề cần giải quyết cho những người truyền
đạt thông tin từ một tầng lớp xã hội ( ví dụ như người quảng cáo ) muốn
truyền đạt có hiệu quả đến một tầng lớp xã hội khác. Nhiệm vụ của người
gửi là đưa được thông tin của mình đến người nhận trong môi trường có rất
Chủ thể Mã hoá
Thông điệp
Giải mã Người nhận
Phương tiện
truyền thông
Nhiễu
Phản ứng đáp lại Phản hồi
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
11
nhiều nhiễu vì người ta bị tác động của hàng trăm thông điệp thương mại
mỗi ngày và công chúng mục tiêu có thể không nhận được thông điệp gửi
đến vì một trong ba lý do. Thứ nhất là sự chú ý có chọn lọc, nghĩa là họ chỉ
nhớ một phần nhỏ thông điệp truyền đến họ. Do vậy người truyền thông phải
thiết kế thông điệp làm sao để nó vần thu hút được sự chú ý mặc dù xung
quanh có nhiều tác nhânlàm phân tán. Sự chú ý có chọn lọc giải thích tại sao
quảng cáo với tiêu đề đậm nét hứa hẹn một điều gì đó rất có nhiều khả năng
được chú ý đế. Chỉ cần một chút công sức bỏ ra người nhận có thể dành
được một phần thưởng rất lớn.
Đối với sự bóp méo có chọn lọc người nhận có một số thái độ làm
cho họ có một số có những cái kỳ vọng về cái mà họ hay nghe thấy. Họ sẽ
nghe thấy những cái phù hợp với hệ thống niềm tin của mình. Nhiệm vụ của
người truyền đạt là cố gắng bảo đảm thông điệp đơn giản, rõ dàng, lý thú và
lập lại nhiều lần để truyền đạt những điểm chính đến công chúng. Đối với sự
nghi nhớ có chọn lọc, người truyền đạt phải cố gắng làm cho thông điệp lưu
lại lâu dài trong trí nhớ của người nhận, thông điệp có thể cải biến niềm tin
và thái độ của người nhận. Nhưng trước tiên thông điệp phải lọt vào trí nhớ
của người nhận. Thông điệp có được chuyển từ trí nhớ ngắn sang trí nhớ lâu
dài của người đó hay không thì còn tùy thuộc số lần kiểu người nhận ôn lại
thông điệp đó. Ôn lại không có nghĩa là hoàn toàn lặp lạithông điệp, mà
người nhận phải chi tiết hoá ý nghĩa của thông tintheo cánh làm cho những ý
nghĩ liên quan từ trí nhớ lâu dài của người nhận sang trí nhớ ngắn của người
đó. Nừu thái độ lúc đầu của người nhận đối với sự vật là tích cực và người
đó ôn lại những luận cứ ủng hộ, thì chắc chắn những thông điệp đó sẽ tiếp
nhận và nghi nhớ kỹ. Nếu thái độ lúc đầu của người nhận là tiêu cực và
người đó ôn lại những lý lẽ phản bác, thì chắc chắn thông điệp sẽ bị từ chối,
nhưng vẫn lưu lại trong trí nhớ lâu dài. Lập luận phản bác ức chế việc thuyết
phục bằng cách đưa ra một thông điệp chống lại cái đã có sẵn. Phần lớn việc
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
12
thuyết phục đòi hỏi người nhận phải ôn lại những suy nghĩ của mình. Phần
lớn những trưòng hợp gọi là thuýet phục, thực ra là tự thuyết phục.
2. Các bước tiến hành hoạt động truyền thông
2.1. Xác định người nhận tin
Doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động truyền thông phải xác định rõ
người tiếp nhận thông tin của mình . Người nhận tin chính là khách hàng
mục tiêu của công ty, bao gồm khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng, những
người quyết định hoặc những người tác động đến việc mua hàng của công
ty. Đối tượng nhận tin có thể là từng cá nhân, những nhóm người, những
giới cụ thể hay quảng đại công chúng. Công chúng mục tiêu sẽ có ảnh hưởng
quan trọng đến những quyết định của người truyền thông về chuyện nói gì,
nói như thế nào, nói khi nào, nói ở đâu và nói với ai?
Một phần quan trọng của việc phân tích công chúng là đánh giá hình
ảnh hiện tại của công ty trong công chúng, hình ảnh của sản phẩm và của các
đối thủ cạnh tranh trong họ. Thái độ của mọi người và hành động của họ đối
với một sự vật là do niềm tin của họ về sự vật đó quyết định rất nhiều. Hình
ảnh là một tập hợp những niềm tin, ý tưởng và ấn tượng của một người về
một sự vật. Việc một tổ chức muốn cải thiện hình ảnh của mình phải hết sức
kiên trì. Hình ảnh rất bền vững, nó vẫn tồn tại rất lâu sau khi tổ chức đó đã
thay đổi. Sở dĩ hình ảnh bền vững là vì một khi người ta có một hình ảnh
nhất định về một sự vật, họ tiếp tục nhận thức có chọn lọc các dữ kiện.
2.2. Xác định phản ứng của người nhận tin
Một khi đã xác định được thị trường mục tiêu và những đặc điểm của
nó thì truyền thông marketing phaỉ quyết định về phản ứng đáp lại mong
muốn của công chúng. Tất nhiên phản ứng đáp lại cuối cùng là mua và hài
lòng. Nhừng hành vi mua hàng là kết quả cuối cùngcủa một quá trình rất dài
đẻ thông qua quyết định của người tiêu dùng. Người truyền thông marketing
Khoa Marketing Chuyên đề tốt
nghiệp
13
cần biết làm thế nào để đưa công chúng mục tiêu lên trạng thái sẵn sàng mua
cao hơn.
Người làm marketing có thể tìm kiếm ở công chúng mục tiêu phản
ứng đáp lại về nhận thức, về tình cảm hay về hành vi. Nghĩa là người làm
marketing có thể muốn khắc sâu vào tâm lý người tiêu dùng hay thúc đẩy
người tiêu dùng đến chỗ hành động. Và tuỳ theo từng trạng thái mà thực
hiện hoạt động truyền thông cho thích hợp. Có sáu trạng thái khác nhau của
khách hàng mục tiêu mà người thực hiện truyền thông cần biết, đó là:
 Nhận biết: Mức độ nhận biết về sản phẩm hay công ty tới mức độ
nào? khách hàng mục tiêu còn biết thêm những gì? Từ đó hoạch định nhiệm
vụ và chương trình truyền thông trong một khoảng thời gian nào đó tăng
thêm sự nhận biết của khách hàng mục tiêu.
 Hiểu biết: Khách hàng mục tiêu hiểu như thế nào về sản phẩm và
công ty, ssố người hiểu được chiếm đa số hay thiểu số trren thị trường mục
tiêu? khách hàng mục tiêu có những phân biệt đánh giá chi tiết thì họ càng
hiểu về hàng hoá của công ty thì càng tốt.
 Thiện cảm: Nếu khách hàng mục tiêu đã hiểu về hàng hoá của công
ty th

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Chính sách xúc tiến hỗn hợp cho sản phẩm nước khoáng Vital của công ty sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Minh tại các tỉnh phía bắc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *