[block id=”bo-sung-1″]

Chi nghiệp vụ, nhập thiết bị, vật tư cho nhiệm vụ thường xuyên và dự trữ của Bộ công an, Bộ quốc phòng.
Chi trợ cấp và đào tạo đối với lưu học sinh Việt Nam.
Chi cho đoàn công tác nước ngoài được cấp bằng lệnh chi tiền.
Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

chuyen_de_quan_ly_cac_nguon_von_tai_chinh

 

pptx30 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 2604 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Quản lý các nguồn vốn tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nhóm 2Nguyễn Thị Ngọc AnhLê Thị Ngọc ChâuTrần Thị Minh ChâuĐỗ Thị DuyênQuách Kim HuệTrần Văn HùngNguyễn Thùy LinhNguyễn Tấn NamNguyễn Thị Thùy NhiênPhạm Thị Tuyết NhungLê Thị Kiều OanhLâm Thị SangLê Lan PhươngPhạm Minh ThuậnNguyễn Hữu TrinhKẾ TOÁN KHO BẠCTHUYẾT TRÌNHGV hướng dẫn: Lương Thị Ánh Sương Chuyên đề: Quản lý các nguồn vốn tài chínhQUẢN LÝ NV NN CẤP PHÁT – CHO VAYTIỀN GỮI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG GDNỘI DUNGQUẢN LÝ DỰ TRỬ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚCQUẢN LÝ QUỸ NGOẠI TỆ TẬP TRUNGNGUỒN VỐN TRONG THANH TOÁNII. QUẢN LÝ QUỸ NGOẠI TỆ TẬP TRUNG1. Khái niệm, nội dung thu, chi ngoại tệ tập trung.Quỹ ngoại tệ tập trung là quỹ tiền tập trung thuộc NSNN biểu hiện dưới hình thức ngoại tệ, do KBNN Trung ương thống nhất quản lý. Các khoản thu bằng ngoại tệ thuộc quỹ ngoại tệ tập trung:Thu thuế bằng ngoại tệThu xuất khẩu dầu thô của Nhà Nước bằng ngoại tệNgoại tệ mua của các tổ chức, cá nhân khi quỹ ngoại tệ tập trung có nhu cầuThu phí bằng ngoại tệ.Ngoại tệ tịch thu, thu phạt bằng ngoại tệ.Ngoại tệ vay của nước ngoài tập trung vào NSNNNgoại tệ do nước ngoài viện trợ do NSNN tiếp nhậnMột số khoản thu bằng ngoại tệ khác. Các khoản thu bằng ngoại tệ thuộc quỹ ngoại tệ tập trung: Các khoản chi bằng ngoại tệ thuộc quỹ ngoại tệ tập trung:Các khoản chi bằng lệnh chi tiềnChi trả nợ nước ngoàiViện trợ cho các tổ chức, quốc gia. Kinh phí cho các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.Đóng góp cho các tổ chức quốc tế (WB, IMF,..)Chi nghiệp vụ, nhập thiết bị, vật tư cho nhiệm vụ thường xuyên và dự trữ của Bộ công an, Bộ quốc phòng.Chi trợ cấp và đào tạo đối với lưu học sinh Việt Nam.Chi cho đoàn công tác nước ngoài được cấp bằng lệnh chi tiền.Các khoản chi khác theo quyết định của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài Chính.Các khoản chi bằng lệnh chi tiềnCác khoản chi bằng hình thức rút dự toán: Chi đoàn đi công tác nước ngoài bằng hình thức rút dự toán. Chi đóng niên liễm tổ chức quốc tế của các Bộ, Ngành. Chi mua tin, thanh toán cước phát sóng. Chi các khoản khác Các khoản chi bằng ngoại tệ thuộc quỹ ngoại tệ tập trung:2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.- Quỹ ngoại tệ tập trung do KBNN Trung ương tập trung quản lý thông qua hệ thống tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ ở ngân hàng Nhà nước. KBNN thực hiện thu, chi và hạch toán thu, chi bằng ngoại tệ, tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố. Việc thu NSNN bằng ngoại tệ chỉ được thực hiện đối với các ngoại tệ mạnh được tự do chuyển đổi trên thị trường theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.TH quỹ ngoại tệ không đủ ngoại tệ để chi: Căn cứ theo dự toán ngân sách Nhà nước được phân bổ, giấy rút dự toán ngân sách Nhà nước của đơn vị sử dụng NSNN, KBNN cấp tạm ứng hoặc cấp thành toán cho đơn vị sử dụng bằng tiền VND theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.Tại các KBNN địa phương nếu có phát sinh các khoản thu thuộc quỹ ngoại tệ tập trung, KBNN phải tiến hành thu ngoại tệ, sau đó chuyền toàn bộ số ngoại tệ thu được vào tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ để chuyển về KBNN cấp trên thông qua tài khoản ngân hàng.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.Các KBNN địa phương nếu có nhu cầu chi bằng ngoại tệ, Bộ Tài chính sẽ ra lệnh chi tiền bằng VNĐ theo tỷ giá bán của ngân hàng, để KBNN mua ngoại tệ chi dùng chứ không xuất quỹ ngoại tệ.Mua ngoại tệTại KBNN Trung ương nếu có phát sinh các khoản thu ngoại tệ thuộc quỹ ngoại tệ, KBNN tiến hành trình tự, thủ tục thu mua ngoại tệ bằng tiền mặt Hoặc chuyển khoản, đồng thời tập trung số ngoại tệ thu được vào tài khoản quỹ quỹ ngoại tệ tập trung tại ngân hàng Nhà nước.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.Chi ngoại tệ bằng lệnh chi tiền: Bộ tài chính lập lệnh chi tiền trong đó ghi rõ số chi ngoại tệ quy ra VND theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố gửi Sở Giao dịch KBNN KBNN Trung ương thực hiện hạch toán chi ngân sách Trung ương bằng VNĐ.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung. Đồng thời trích quỹ ngoại tệ tập trung để thanh toán cho khoản chi bằng ngoại tệ theo nội dung đã ghi. Chi trả ngoại tệ cho các đoàn đi công tác nước ngoài:2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung. Cấp tạm ứng: Căn cứ vào dự toán chi NSNN bằng ngoại tệ ( tính theo VND). Cấp thanh toán: Trong thời hạn 15 ngày sau khi đoàn về, đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương có trách nhiệm gửi quyết toán chi ngoại tệ đoàn ra cho KBNN để thanh toán tạm ứng. 2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung.Nếu có chênh lệch thì xử lý như sau:Trường hợp số tạm ứng số được quyết toán, đơn vị có trách nhiệm hoàn trả quỹ ngoại tệ tập trung của NSNN số chênh lệch. Khi đơn vị hoàn trả, KBNN hạch toán phục hồi tài khoản dự toán khi thực hiện hạch toán giảm chi cho đơn vị.Nếu có chênh lệch thì xử lý như sau: Đơn vị có trách nhiệm quyết toán chi ngoại tệ tương ứng tiền đồng Việt Nam cùng quyết toán quý, năm của đơn vị.2. Nội dung công tác quản lý quỹ ngoại tệ tập trung. Chi trả ngoại tệ thanh toán đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế, mua tin: Căn cứ: – Hợp đồng thanh toán, – Giấy báo đòi tiền của các tổ chức quốc tế.- Giấy rút dự toán NSNN bằng ngoại tệ. KBNN thực hiện trích quỹ ngoại tệ để chi trả, thanh toán trực tiếp cho người được hưởng, đồng thời hạch toán chi NSNN Trung ương bằng VNĐ theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định và trừ vào dự toán NSNN của đơn vịChi cước phát sóng, truyền tin: Được thực hiện như việc chi trả ngoại tệ cho đoàn đi công tác nước ngoài.III. QUẢN LÝ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC- Quỹ dự trữ tài chính Là quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước được hình thành từ NSNN để sử dụng trong các trường hợp khẩn cấp, đột xuất của quốc gia.Quỹ dự trữ tài chínhQuỹ dự trữ tài chính Trung ươngQuỹ dự trữ tài chính tỉnh3.1. Khái niệm, phân cấp:3.2. Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng trong các trường hợp:Ứng cho ngân sách nhà nước.Thu NSNN hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt mức dự toán đã được duyệt.Phát sinh thiên tai, dịch họa lớn.Dự phòng ngân sách vẫn không đủ nguồn để đáp ứng nhiệm vụ chi.Thiên tai lũ lụtDịch heo tai xanhIV. QUẢN LÝ CÁC NGUỒN VỐN NHÀ NƯỚC GIAO CHO KHO BẠC CẤP PHÁT HOẶC CHO VAY4.1. Khái niệm:Các nguồn vốn cấp phát hoặc cho vay dưới hình thức tín dụng Nhà nước qua hệ thống KBNN là các nguồn vốn được hình thành từ quỹ NSNN, được chính phủ giao cho KBNN quản lý để cấp phát hoặc cho vay.Bao gồm:- Vốn sửa chữa cầu, đường bộ, cơ sở hạ tầng đường sắt, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, sự nghiệp địa chất, đảm bảo an toàn hàng hải Việt Nam …Xét về tính chất và phương thức quản lý có thể chia làm hai loại: Nguồn vốn cấp phát: Được quản lý, cấp phát thanh toán theo khối lượng xây dựng cơ bản hoặc khối lượng công việc hoàn thành, đơn vị quyết toán với Nhà nước, các nguồn vốn này sử dụng không hoàn lại. Nguồn vốn cho vay tài trợ: Được quản lý, cho vay đối với từng chương trình, dự án. Dự án xây dựng đô thịKBNN Trung ương chuyển nguồn vốn cho các KBNN tỉnh thông qua hình thức thanh toán liên Kho bạc ngoại tỉnh. KBNN tỉnh chuyển nguồn vốn cho các KBNN huyện thông qua hình thức thanh toán liên Kho bạc nội tỉnh. Việc điều hòa vốn, cấp phát, cho vay do KBNN Trung ương và KBNN tỉnh thực hiện.KBNN tỉnh Quảng NamV. QUẢN LÝ TIỀN GỬI CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG GIAO DỊCHTiền gửi của các đơn vị dự toán các cấp hưởng kinh phí NSNNTiền gửi của hệ thống đầu tư xây dựng cơ bảnTiền gửi của các đơn vị sự nghiệp có thu hoặc của các đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội hoặc tư nhân.Tiền tạm thu, tạm giữ của các cơ quan pháp luật, công an, hải quan, thuế chờ xử lýTiền ký cược, ký gởi hoặc nhờ KBNN giữ hộ của các ổ chức hoặc cá nhân.VI. NGUỒN VỐN TRONG THANH TOÁN Đây là nguồn vốn luôn trong trạng thái vận động và chuyển hóa. Được hình thành trong quá trình thanh toán vốn giữa KBNN với các đơn vị, tổ chức kinh tế, trong nội bộ hệ thống KBNN. Nhân tố quan trọng của cơ chế quản lý, điều hòa vốn KBNN. Diễn ra thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống. Khi thanh toán hoặc tập trung vốn của các đối tượng không mở tài khoản tại KBNN làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn KBNN. Khi thanh toán phát sinh giữ các đơn vị KBNN trong nội bộ hệ thống KBNN thông qua thanh toán, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ…sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vốn của từng đơn vị KBNN, nhưng nguồn vốn trong toàn bộ hệ thống không thay đổi Trong quá trình thực hiện thanh toán liên kho bạc, chi hộ, thu hộ.. trong hệ thống KBNN, KBNN thu hộ không phải chuyển vốn cho KBNN nhờ thu hộ. KBNN nhờ chi hộ không phải chuyển vốn cho KBNN chi hộ. Hạn chế vốn đọng trong quá trình thanh toán, KBNN quản lý vốn một cách hiệu quả hơn.CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHEGood luck !!

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Quản lý các nguồn vốn tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *