[block id=”bo-sung-1″]

Mục tiêu nghiên cứu
Kiểm chứng rằng các nhà đầu tư gây nhiễu phi lý trí có niềm tin sai lầm đều ảnh hưởng đến giá và tạo lợi nhuận cao hơn dự kiến.
Tập trung một cách rõ ràng về giới hạn của kinh doanh chênh lệch giá tới khai thác nhận thức sai lầm của các nhà đầu tư thiếu thông tin.
Làm sáng tỏ một số sự khác thường của tài chính.

chuyen_de_rui_ro_cua_cac_nha_dau_tu_gay_nhieu_tren_cac_thi

 

pptx26 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Chuyên đề:Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chínhGVHD: Cô Trần Thị Hải LýNhóm 4 – TCDN Đêm 4 – K191Vũ Thị Anh ĐàoPhan Văn NhựtTrần Thị Hoa PhiPhạm Thị Quỳnh NươngNgô Thị Kim OanhTrương Thị Thanh NhànHồ Lũy MuốiNguyễn Thị Thanh Nhàn DANH SÁCH NHÓM 2Nội dung trình bày3Giới thiệu chung4Giới thiệu chung5Giới thiệu chung6Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa 7Các đại diện nhà đầu tư tinh vi tối đa hoá hữu dụng:Các đại diện nhà đầu tư thiếu thông tin tối đa hoá hữu dụng: Sự khác biệt duy nhất giữa (4) và (6) là kỳ cuối cùng của (6), mà nắm được những ngộ nhận thu nhập kỳ vọng của nhà đầu tư gây nhiễu từ việc nắm giữ λtn đơn vị tài sản rủi ro.Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa 8Giải quyết (4) và (6) sản lượng được hiển thị cho việc nắm giữ (u) của các đại diện:Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa 9Hàm giá cả: Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa Phương trình (9) cho thấy rằng giá của các tài sản rủi ro ở kỳ t là một hàm ngộ nhận của kỳ t bởi những nhà đầu tư gây nhiễu (pt), của các tham số công nghệ (r) và hành vi (γ) của mô hình, và của những thời điểm của sự phân phối giá pt+1 một giai đoạn trước.10Hình thức cuối cùng của quy tắc giá cả với (u), trong đó giá cả chỉ phụ thuộc vào các tham số nội sinh của mô hình và những thông tin công cộng về hiện tại, tương lai ngộ nhận bởi những nhà đầu tư gây nhiễu, là:Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa 11Mô hình chéo 2 giai đoạn không có kế thừa 12Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa Các nhà đầu tư kế thừa là những thành viên trong gia đình, một hình ảnh có liên quan của một nhà đầu tư mới tham gia thị trường như một quỹ hưu trí tìm kiếm một người quản lý tiền mới.Tác giả đưa thêm yếu tố kế thừa bởi mô hình hai giai đoạn phần 1 không cho phép kiểm tra sự tích lũy của cải của nhà đầu tư gây nhiễu13Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa 14Mô hình bắt chước dựa trên lợi nhuận thực hiện mà không có rủi ro cơ bản: đặt μt là độ nhạy cảm của nhóm nhà đầu tư gây nhiễu và Rn và Ri là mức lợi nhuận của nhà đầu tư gây nhiễu và nhà đầu tư tinh vi, chúng ta giả định rằng: Với ζ là tỷ lệ mà mỗi nhà đầu tư mới tăng thêm khi trở thành nhà đầu tư gây nhiễu cho mỗi đơn vị lợi nhuận thay đổi Công thức (20) thành công khi mô phỏng rằng: chiến lược đầu tư này làm cho những người thay đổi theo nó sẽ giàu hơnMô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa 15 Trong công thức số 12, quy luật xác định giá với một số lượng nhà đầu tư gây nhiễu không đổi, với μ thay đổi thành μt , giới hạn khi ζ hội tụ ở mức 0 của quy luật xác định giá cả, mô hình được mô phỏng Nếu phần của nhà đầu tư gây nhiễu là: thì μt có khuynh hướng giảm. Nếu μt lớn hơn μ*, nhà đầu tư gây nhiễu sẽ tạo ra nhiều mức giá rủi ro làm cho các nhà đầu tư tinh vi rất khó khăn để suy xét những điều chống lại họ. Và số lượng các nhà đầu tư gây nhiễu cũng kiếm được mức lợi nhuận trung bình nhiều hơn các nhà đầu tư tinh viMô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa 16Phần mở rộng với rủi ro cơ bản: Mục này mở rộng mô hình mô phỏng cho trường hợp có rủi ro cơ bản cho phần tài sản không an toàn. Tài sản yêu cầu sẽ là:Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa 17Hàm số giá cả nếu có rủi ro cơ bản được chuyển từ (21) thành:trong giới hạn khi ζ tiến về zero.Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa 18Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa Mệnh đề: Quy luật định giá được đưa ra như (27) và luật mô phỏng (20). Giả sử rằng phương trình E{ΔR(μ)} = 0 có ít nhất là một nghiệm trong khoảng μ Є [0, 1]. Chú ý một dãy chỉ số kinh tế có n biến, sự khác nhau chỉ là trong giá trị của nó của thông số mô phỏng ζ n, như là ζ n → 0 khi n → ∞. Ta có δ > 0 như E(μt) → μ≥ δ khi n → ∞, khi đó sự mong đợi được lấy ra sự phân phối ổn định của μt.1920Mô hình chéo 2 giai đoạn có kế thừa Quan hệ lợi nhuận mong đợi của nhà đầu tư gây nhiễu và nhà đầu tư tinh vi Điểm khác biệt giữa tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư gây nhiễu và tổng lợi nhuận của các nhà đầu tư tinh vi là kết quả của sự khác biệt việc nắm giữ các tài sản có rủi ro của họ và của lợi nhuận tăng thêm của một đơn vị tài sản có rủi ro. Ta có lợi tức mong đợi vô điều kiện toàn thể: Lợi nhuận mong đợi của các nhà đầu tư gây nhiễu tương ứng với lợi nhuận mong đợi của những nhà đầu tư tinh vi được gia tăng khi những nhà đầu tư gây nhiễu giữ trên mức trung bình tài sản có rủi ro và kiếm được một lượng lớn lợi nhuận để chấp nhận rủi ro.21Mô hình chéo mở rộng Một số sự khác thường của tài chính, điển hình là trò chơi Mehra-PresscottCác nhà đầu tư thiếu thông tin kiếm được một mức lợi nhuận mong đợi cao hơn khi nào mà các tài sản không an toàn được định giá thấp hơn giá trị cơ bản của nó thì có thể làm sáng tỏ trò chơi Mehra-Prescott (1986) nổi tiếng. Mehra và Prescott (1986) cho thấy lợi nhuận bình quân thực nhận trên vốn cổ phần US hơn sáu mươi năm nay đã được khoảng 8%, và doanh thu thực sự của trái phiếu an toàn chỉ khoảng là 0.Phí bảo hiểm vốn cổ phần của Mehra-Prescott thu được trong một nền kinh tế là bằng chứng cho đề xuất mà lợi nhuận mong đợi kỳ vọng của các nhà đầu tư thiếu thông tin có thể sẽ cao hơn của các nhà đầu tư tinh vi.22Mô hình chéo mở rộng23Mô hình chéo mở rộng Những quan sát về tài chính doanh nghiệpSự phân bổ dòng tiền của công ty càng miễn cưỡng thì giá trị thị trường của nó lại càng cao:- Giá cổ phần của 1 công ty tăng do tăng cổ tức, chuyển nợ thành CP hoặc mua lại CP- Giá CP giảm khi công ty cắt giảm cổ tức hoặc phát hành CP mới Những rủi ro do đầu tư mang lại như là 1 loại chi phí mà những CK giao dịch rộng rãi trong công chúng phải hứng chịu.Kết luận24Kết luận25Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe !26

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Chuyên đề Rủi ro của các nhà đầu tư gây nhiễu trên các thị trường tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *