Đề tài Xây dựng game Cờ tướng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cờ tƣớng (chữ Hán gọi là 象棋, phiên âm Hán Việt là Tượng Kỳ tức “cờ hình tượng”, có người cho là “cờ voi” nhưng chữ “tượng” nên hiểu theo nghĩa “phỏng theo, bắt chước” hợp lí hơn nghĩa “voi”), hay còn gọi là cờ Trung Hoa (Tiếng Anh: Chinese Chess) vì nó […]

Read More

Đề tài Xây dựng hệ thống quản lý Đồ án tốt nghiệp của khoa công nghệ thông tin – Trường Đại học Bách Khoa mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Việc quản lý dồ án tốt nghiệp là một công việc thiết yếu của mỗi trường đại học. Qua nghiên cứu và tìm hiểu ở các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng nói chung và trường đại học Bách Khoa nói riêng, em nhận thấy rằng việc quản lý đồ án […]

Read More