[block id=”bo-sung-1″]

Tại sao các doanh nghiệp hiện nay lại tập trung vào vấn đề đào tạo nhân viên?
Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đổi mới công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ðào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho tất cả mọi lao động của doanh nghiệp là khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả.
Việc định hướng và huấn luyện cho các nhân viên mới đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên, giữ họ ở lại lâu dài với doanh nghiệp và đem đến sự thỏa mãn cho khách hàng.
Việc giao các nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhân viên là cách làm đòi hỏi người nhân viên phải vượt ra khỏi những gì đã biết và qua đó học thêm được những kỹ năng mới.Vì vậy chúng ta cũng phải tổ chức các khóa đào tạo, học tập.
Nhưng học tập và đào tạo sẽ tác động như thế nào đến hành vi nhân viên? Liệu hành vi nhân viên có theo mong muốn của tổ chức hay không sau khi họ được đào tạo? Để giải thích cho vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu: “Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên”.

dao_tao_va_phat_trien_nguon_nhan_luc_moi_lien_he_giua_hoc_ta

doc28 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 372 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ MÔN NGUỒN NHÂN LỰC
======
TIỂU LUẬN
HỌC PHẦN: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
Đề tài: Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo
và hành vi nhân viên.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
1. Hành vi 4
2. Học tập 5
3. Đào tạo 13
4. Mối Liên hệ giữa đào tạo với hành vi nhân viên 16
5. Mô hình đánh giá hiệu quả đào tạo 21
KẾT LUẬN 28
MỞ ĐẦU
Tại sao các doanh nghiệp hiện nay lại tập trung vào vấn đề đào tạo nhân viên?
Lao động có chuyên môn, kỹ thuật là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại trong quá trình cạnh tranh trên thị trường. Ðầu tư vào con người là đầu tư mang ý nghĩa chiến lược, trong nhiều trường hợp nó hơn hẳn so với việc đầu tư vào việc đổi mới công nghệ và thiết bị trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Ðào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật cho tất cả mọi lao động của doanh nghiệp là khâu quan trọng nối liền quá trình tuyển dụng với quá trình sử dụng lao động có hiệu quả.
Việc định hướng và huấn luyện cho các nhân viên mới đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên, giữ họ ở lại lâu dài với doanh nghiệp và đem đến sự thỏa mãn cho khách hàng.
Việc giao các nhiệm vụ vượt quá khả năng của nhân viên là cách làm đòi hỏi người nhân viên phải vượt ra khỏi những gì đã biết và qua đó học thêm được những kỹ năng mới.Vì vậy chúng ta cũng phải tổ chức các khóa đào tạo, học tập.
Nhưng học tập và đào tạo sẽ tác động như thế nào đến hành vi nhân viên? Liệu hành vi nhân viên có theo mong muốn của tổ chức hay không sau khi họ được đào tạo? Để giải thích cho vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu: “Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên”.
NỘI DUNG
1. Hành vi
1.1. Định nghĩa
Theo nội dung cơ bản thuyết tâm lý học của J.Watson, hành vi được xem như là tổ hợp các phản ứng của cơ thể trước các kích thích của môi trường bên ngoài.
Đa số hành vi là do học tập, và các yếu tố di truyền có tầm quan trọng rất ít trong việc cấu thành nên hành vi của con người
1.2. Các loại hành vi con người
– Hành vi xuất phát từ bên ngoài:
+ Hành vi được thực hiện bởi những yêu cầu bên ngoài, như để đạt được một phần thưởng hay tránh một hình phạt;
+ Hành vi được thực hiện bởi động cơ bị kiểm soát. Trong trường hợp này, các cá nhân thực hiện hành vi bởi sức ép từ sự kiểm soát để từ đó đạt được sự thành công;
+ Tiến tới một mức độ tự chủ cao hơn, các cá nhân đánh giá cao hành vi đang thực hiện, và thấy đó là quan trọng và thực hiện hành vi một cách tự nguyện;
+ Hành vi có mức độ tự chủ cao nhất – đó là điều chỉnh hợp nhất, đối với hành vi này được thực hiện bởi nó hoàn toàn phù hợp với cá nhân.
– Hành vi xuất phát từ bên trong: động cơ gắn liền với việc thực hiện hành vi bởi những hứng thú, liên quan trực tiếp đến một hành động chứ không phải bởi kết quả không có liên quan.
– Hành vi không có động cơ: là hành vi thực hiện trong trạng thái không có mong muốn, hoặc không có ý định thực hiện.
1.3. Các nền tảng của hành vi cá nhân
Bao gồm:
– Đặc tính tiểu sử:
+ Tuổi tác;
+ Giới tính.
– Tâm lý chung:
+ Nữ giới có xu hướng thích phục tùng;
+ Nam giới thích chinh phục và thành đạt;
+ Sự khác biệt này càng giảm vì tỷ lệ nữ giới làm việc ngày càng tăng và vai trò càng quan trọng.
– Tình trạng gia đình.
– Thâm niên công tác.
– Năng lực và năng khiếu bản thân.
– Học tập và đào tạo.
1.4. Cải biến hành vi trong tổ chức
– Mục đích: cải tiến năng suất, giảm thiểu sai sót, vắng mặt không phép, tình trạng thôi việc, đi trễ, tỷ lệ tai nạn
– Phương tiện: sử dụng kích thích tích cực để kiểm soát hay cải biến hành vi của cá nhân hay nhóm, và để hướng nhân viên thực hiện những hành vi như tổ chức mong muốn thì doanh nghiệp phải thường xuyên triển khai các chương trình học tập và đạo tạo, để nâng cao nhận thức và tay nghề.
2. Học tập
Nhân viên được học tập và đào tạo những kỹ năng hoặc kiến thức mới không chỉ giúp họ hoàn thanh công việc nhanh chóng và hiệu quả hơn mà còn nâng cao mức độ thỏa mãn của họ trong công việc và có động lực để tự gia tăng hiệu suất làm việc. Nhân viên được chỉ bảo để làm tốt công việc, họ sẽ có thái độ tự tin, làm việc một cách độc lập và chủ động hơn. Ngược lại, nếu nhân viên không được học tập và đào tạo sẽ dẫn đến năng suất lao động kém, nhân viên trở nên chán nản mà rời bỏ công ty.
2.1. Định nghĩa
Học tập là bất cứ một sự thay đổi nào đó có tính bền vững trong hành vi, sự thay đổi này diễn ra nhờ vào kinh nghiệm.
Những yếu tố bao hàm trong học tập:
– Học tập bao hàm sự thay đổi. Thay đổi tốt hay xấu là thùy thuộc vào cách nhìn của mỗi tổ chức.
– Điểm tiếp theo là thay đổi có tính bền vững – những thay đổi tạm thời không được coi là bất kỳ dạng học tập nào.
– Ngoài ra, theo định nghĩa, học tập diễn ra khi có sự thay đổi trong hành động. Một thay đổi trong quá trình suy nghĩ hay trong thái độ nếu không đi kèm với sự thay đổi hành vi thì không phải là học tập.
– Cuối cùng, kinh nghiệm chúng ta có thể đạt được trực tiếp nhờ vào việc quan sát hay thực hành, hoặc giám tiếp thông qua đọc các tài liệu. Và nếu kinh nghiệm tạo ra sự thay đổi bền vững trong hành vi thì chúng ta có thể cho rằng việc học tập được thực hiện.
Kiến thức chúng ta nhận được từ học tập có thể là kiến thức bên ngoài (hiện hữu) và kiến thức từ kinh nghiệm. Kiến thức bên ngoài có được là thông qua các bài giảng hay qua giao tiếp với mọi người. Kiến thức từ kinh nghiệm là những điều chúng ta có được từ hành động hay suy nghĩ và chia sẻ với mọi người bằng cách quan sát và trải nghiệm. Đôi khi ta gặp trường hợp như khi nghe ai đó nói với mình “tôi không thể nói với anh làm như thế nào, tôi chỉ có thể làm để anh thấy”, thì có nghĩa là anh ta đang sở hữu kiến thức kinh nghiệm.
Không thể thấy một người đang học tập mà chỉ có thể thấy kết quả của học tập.
2.2. Quá trình học tập để phát triền bản thân
Quá trình này gồm 03 hình thức:
– Bắt chước: Từ lúc lọt lòng mẹ chúng ta đã biết bắt chước những cử chỉ, hành động của người lớn đó là hình thức giản đơn nhất của việc học tập.
– Được hướng dẫn: Khi chúng ta đến tuổi cấp sách đến trường, chúng ta phát triển dần từ thể chất đến tinh thần, tri thức qua sự hướng dẫn của thầy cô.
– Trải nghiệm: Có những bài học phải học từ sách vở, người thân, bạn bè, nhưng cũng có những bài học chỉ học được từ chính sự trải nghiệm của bản thân. Đây chính là hình thức học tập hiệu quả nhất để phát triển bản thân.
2.3. Các lý thuyết về học tập
2.3.1. Thuyết điều kiện cổ điển
Giải thích cho hành vi mang tính phản ứng.
Một dạng điều kiện trong đó cá nhân phản ứng với những kích thích. Kích thích này tạo ra những phản ứng không giống những phản ứng thông thường.
Dựa trên thí nghiệm của Ivan và Pavlov về con chó cùng miếng thị và các chuông. Khi chưa hình thành phản xạ có điều kiện, con chó không hề chảy nước dãi khi nghe tiếng chuông. Sau thời gian luyện tập, con chó đã hình thành phản xã có điều kiện và chảy nước miếng khi nghe tiếng chuông, vì nó biết tiếng chuông này gắn với miếng thịch nó sẽ được ăn. Theo học thuyết này, học tập được xây dựng dựa trên mối liên hệ giữa kích thích có điều kiện và kích thích không điều kiện.
Ví dụ, trong một nhà máy sản xuất, mỗi khi nhận được thông báo về chuyến viếng thăm của cấp trên, ban quản lý sẽ yêu cầu dọn dẹp và làm vệ sinh sạch sẽ, lau chùi cửa sổ. Theo thời gian, việc lau chùi cửa sổ của nhân viên trở thành một thói quen tốt. Khi nhìn tháy cửa sổ bị bẩn, họ sẽ có phản xạ cần phải lau sạch cho dù đôi khi không có chuyến viếng thăm nào.
Tuy nhiên, phản xạ có điều kiện là một cách học tập thụ động. Một tổ chức thường cần sự tích cực học tập của nhân viên hơn. Ví dụ như chủ động đặt câu hỏi với sếp hoặc yêu cầu giúp đỡ khi có khó khăn, chủ động đi làm đúng giờ. Lý thuyết điều kiện hoạt động trình bày dưới đây có thể thay đổi cách học tập của nhân viên theo hướng chủ động.
2.3.2. Thuyết điều kiện hoạt động
Giải thích cho những hành vi tự nguyện hoặc hành vi được học
Một dạng điều kiện trong đó con người học tập mong muốn nhận được khen thưởng và tránh các hình phạt.
Theo lý thuyết này, cá nhân sẽ học cách cư xử để đạt được những điều mình muốn và tránh những điều mình không muốn. Nhà tâm lý học Skinner giả định rằng hành vi được xác định dựa trên học tập. Do đó, nhà quản lý nếu tác động vào nhựng nguyên nhân dẫn đến sự hài lòng trong nhân viên thì nhân viên sẽ có hành vi mà người quản lý mong muốn. Và hành vi này sẽ gia tăng nếu được củng cố.
Ví dụ, người bán hàng muốn tăng thu nhập thì cần phải bán nhiều hơn. Tuy nhiên nếu bán được nhiều hàng mà không được khen thưởng như ban giám đốc đã hứa thì anh ta sẽ không duy trì hành vi tích cực này nữa. Một thư ký giám đốc được sếp yêu cầu làm thêm ngoài giờ và hứa sẽ khen thưởng kế tiếp, cô không được nhắc đến. Như vậy, nếu lần sau được yêu cầu làm thêm ngoài giờ để được khen thưởng, có thể cô ta sẽ từ chối.
2.3.3. Thuyết học tập xã hội
Con người có thể học tập thông qua quan sát hành vi hoặc bằng kinh nghiệm trực tiếp.
Lý thuyết này cho rằng học tập diễn ra bằng quan sát những người khác và từ đó trở thành mô hình hành vi của mỗi cá nhân. Các hành vi này giúp cá nhân đạt được kết quả làm việc tốt hơn đồng thời trách được những hành vi không phù hợp. Để xây dựng hành vi này, quá trình học tập cần diễn ra theo 4 bước:
+ Bước 1: Quá trình chú ý – quan sát mô hình.
+ Bước 2: Quá trình tái hiện – nhớ lại những gì mình đã quan sát được.
+ Bước 3: Quá trình thực tập – làm lại những gì mình đã quan sát và nhớ được.
+ Bước 4: Quá trình củng cố – động viên để hành vi này thường xuyên lập lại.
2.4. Mô hình
2.4.1. Khái niệm về mô hình
– Một sự trừu tượng hóa thực tiễn.
– Một sự trình bày được đơn giản hóa từ những sự kiện, hiện tượng thực tiễn.
2.4.2. Bốn mô hình ảnh hưởng đến việc học tập
– Quá trình chú ý: Con người chỉ học từ mô hình khi họ nhận ra một vấn đề và chú ý các đặc tính quan trọng của vấn đề đó.
– Quá trình tái hiện: Mức độ ảnh hưởng của mô hình phụ thuộc mức độ con người nhớ được khi không có hoặc không thấy mô hình.
– Quá trình thực tập: Con người có thể thực hiện hành động từ việc mô hình hóa.
– Quá trình củng cố: Những hành vi được khuyến khích sẽ được chú ý hơn, học tốt hơn và thể hiện thường xuyên hơn.
2.5. Định dạng hành vi
2.5.1. Mục đích
Đào tạo cho người lao động có những hành vi phù hợp với mong muốn của tổ chức.
2.5.2. Các phương pháp định dạng hành vi
– Củng cố tích cực: thêm vào một kích thích thoải mái nhằm làm tăng thêm khả năng tái diễn một hành vi.
Ví dụ 1: Em bé làm hết bài tập (hành vi mong đợi) thì được tặng đồ chơi (thêm vào một kích thích dễ chịu).
Ví dụ 2: nhân viên thường xuyên hoàn thành tốt công tác (hành vi mong đợi) thì được khen thưởng (thêm vào một kích thích dễ chịu).
– Củng cố tiêu cực: chấm dứt hoặc cất đi kích thích gây khó chịu để làm tăng khả năng tái diễn một hành vi.
Ví dụ 1: Nếu em bé làm xong tất cả các bài tập đã cho (hành vi mong đợi) thì sẽ được ra khỏi phòng, không bị cấm túc nữa (chấm dứt một kích thích khó chịu).
Ví dụ 2: Nếu nhân viên thường xuyên hoàn thành tốt công tác (hành vi mong đợi) thì sẽ bãi bỏ hoặc giảm bớt chế độ giám sát (chấm dứt, giảm thiểu một kích thích khó chịu).
– Trừng phạt: thêm vào một kích thích khó chịu để làm giảm bớt khả năng tái diễn một hành vi.
Ví dụ 1: Em bé không làm xong các bài tập đã cho (hành vi không mong đợi) thì bị đánh đòn (thêm vào một kích thích khó chịu).
Ví dụ 2 : Nhân viên không hoàn thành công tác (hành vi mong đợi) thì bị trừ lương (thêm vào một kích thích khó chịu).
– Loại bỏ: khi một hành vi, theo thời gian, được xem là không thích hợp nữa, hoặc một hành vi mới (bất kể đó là hành vi tốt hay xấu) mà bạn không muốn xảy ra, thì bạn “vô hiệu hoá” nó bằng cách triệt tiêu mọi kích thích.
Ví dụ: Một nhân viên nọ hay đưa ra sáng kiến, bạn là người không ủng hộ những thứ “rắc rối” này. Nhưng bạn cũng không thể thẳng thừng từ khước chúng. Bạn im lặng. nhân viên nọ, sau một vài lần trình bày sáng kiến của mình và không thấy được “đả động” gì tới, sẽ rút ra kinh nghiệm là đừng vô ích hành động như thế nữa!
– Có thể tóm tắt các phương pháp định dạng hành vi qua sơ đồ sau:
CỦNG CỐ TÍCH CỰC
THÊM VÀO CÁC KÍCH THÍCH DỄ CHIỤ
Ví dụ: các khoái cảm, ăn uống, tiền…
HÀNH VI MONG MUỐN
Gia tăng
CỦNG CỐ TIÊU CỰC
TRỪNG PHẠT
LẤY ĐI, TRIỆT TIÊU CÁC KÍCH THÍCH KHÓ CHỊU
Ví dụ: tiếng ồn, nhiệt độ khắc nghiệt, phê bình, bị giám sát…
THÊM VÀO CÁC KÍCH THÍCH KHÓ CHỊU
Ví dụ: quở trách, roi vọt, phạt giam, trừ lương, làm bù giờ…
HÀNH VI MONG MUỐN
Gia tăng
HÀNH VI KHÔNG MONG ĐỢI
Giảm thiểu
LOẠI BỎ
TRIỆT TIÊU MỌI KÍCH THÍCH
HÀNH VI KHÔNG MONG ĐỢI
Loại bỏ
Loaïi boû
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH DẠNG HÀNH VI
Nhận xét:
– Trong việc hình thành hành vi, có loại củng cố này cần thiết hơn loại củng cố kia. Ví dụ, mặc dù trừng phạt được áp dụng hợp lý trong một số tình huống, nhưng nó dễ gây tác hại về mặt lâu dài:
+ Dễ gây tổn thương về mặt tâm lý đối với người bị phạt;
+ Làm phát sinh các chứng sợ hải, lo lắng và làm cho cá nhân đó trở thành kẻ nói dối;
+ Không cho thấy rõ mối liên hệ giữa hành vi mong đợi và phần thưởng, cho nên hiệu quả củng cố thấp.
– Dù chỉ được sử dụng tạm thời do có những hạn chế, trừng phạt và loại bỏ hành vi cũng là một phương pháp củng cố vì dẫu sao chúng cũng tạo cơ hội cho người ta cư xử theo đường lối tốt hơn, sẽ hiệu quả hơn trừng phạt, nếu kết hợp với việc khuyến khích thực hiện một hành vi mong muốn.
– Có một vài loại phần thưởng củng cố hiệu quả hơn những phần thưởng khác vì còn phụ thuộc vào cá nhân nhận phần thưởng.
– Chúng ta đã biết và phân tích các công cụ để hình thành hành vi, nhưng hành vi được diễn ra nhanh hay chậm, lâu bền tới mức nào lại còn cần đến các thao tác kỹ thuật, hay còn gọi là chương trình củng cố.
2.6. Chương trình củng cố
Có hai loại chương trình củng cố chủ yếu:
– Củng cố liên tục (khi đang học một hành vi mới): củng cố bất cứ lúc nào khi hành vi mong đợi thể hiện.
Ví dụ: khen ngợi mỗi lần đi làm đúng giờ đối với một công nhân vốn thường xuyên đi làm trễ.
– Củng cố từng phần (sau khi đã hình thành hành vi): thỉnh thoảng “nhắc lại”, củng cố để duy trì tốt hành vi đó.
Người ta cũng nhận thấy có bốn cách thức củng cố từng phần: tỷ lệ cố định, tỷ lệ biến thiên, khoảng thời gian cố định và khoảng thời gian biến thiên.
+ Tỷ lệ cố định: củng cố sau khi có được một số lần (số lượng) phản ứng theo mong đợi.
Ví dụ 1: đặt ra yêu cầu em bé phải làm hết một số bài tập trước khi ra chơi. Tốt nhất phải đặt ra một tỷ lệ cố định, làm xong 10 bài tập chẳng hạn.
Ví dụ 2: các công nhân may mặc thường được trả lương theo số lượng cố định, cứ may xong 10 cái áo choàng họ sẽ lãnh được x đồng. Năng suất tăng lên thì nhận tiền nhiều hơn, nên người ta sẽ làm việc ngày càng nhanh hơn.
+ Tỷ lệ biến thiên: số lượng phản ứng thay đổi từ củng cố này sang củng cố khác.
Ví dụ: người hướng dẫn luận văn yêu cầu không nhất thiết sửa hoặc đánh giá theo từng chương, mà đôi khi tùy theo tầm quan trọng trong chương đề cập, có thể xem xét khi thì một chương khi thì hai chương,
Ví dụ 2: bán hàng ăn theo hoa hồng (như bảo hiểm chẳng hạn). Người này đôi khi chỉ cần một ngày bán được (bảo hiểm) cho vài người, nhưng có lúc cả tháng không được người nào, tiền hoa hồng (phần thưởng) tùy thuộc vào số lần bán được.
+ Khoảng thời gian cố định: củng cố sau một khoảng thời gian cố định.
Ví dụ 1: giảng viên cứ củng cố sau mỗi 45 phút giảng bài.
Ví dụ 2: thưởng hoàn thành công việc theo hàng tháng, hàng quý.
+ Khoảng thời gian biến thiên: củng cố phụ thuộc vào thời gian và phản ứng, nhưng thời gian giữa các củng cố thay đổi.
Ví dụ 1: thay vì cứ sau 45 phút củng cố bài giảng, giảng viên yêu cầu phản ứng vào những thời điểm khác nhau – ngay tức khắc, muộn hơn, hay giữa khoảng thời gian.
Ví dụ 2: thanh kiểm tra không định kỳ của một tổng công ty đối với một nhà máy trực thuộc.
Nhận xét:
– Củng cố liên tục:
+ Thích hợp cho các hành vi mới, không ổn định.
+ Dễ làm no nê, bảo hòa, chán ngán vì liều lượng quá nhiều và một khi thôi củng cố, hành vi có nguy cơ biến mất nhanh chóng. Ví dụ: sự khen ngợi.
– Củng cố từng phần:
+ Thích hợp cho các hành vi ổn định.
+ Nhìn chung, các chương trình củng cố biến thiên thường dễ đạt được kết quả cao hơn các chương trình cố định.
+ Chương trình củng cố theo theo khoảng thời gian biến thiên dễ đem lại tỷ lệ đáp ứng cao, hành vi nhất quán và ổn định hơn vì có sự tương quan giữa phần thưởng và kết quả thực hiện công việc, vì có yếu tố bất ngờ để nhân viên phấn đấu.
+ Phải bảo đảm nhận ra phần thưởng từ sự củng cố.
Tóm lại:
– Học tập cho ta thấy hành vi được hình thành như thế nào và tổ chức có thể thông qua học tập và các chương trình củng cố để nhân viên có được những hành vi mà tổ chức mong muốn.
– Một số dạng củng cố là cần thiết để tạo ra sự thay đổi hành vi. Tuy nhiên tùy trường hợp, hoàn cảnh mà chúng ta áp dụng các dạng củng cố cho phù hợp mang lại hiệu quả mong đợi. Trong tổ chức, củng cố dạng khen thưởng có hiệu quả cao hơn. Thời điểm củng cố ảnh hưởng đến tốc độ và hiệu quả của học tập.
3. Đào tạo
3.1. Định nghĩa
– Là các hoạt động truyền tải thông tin và dữ liệu từ người này (huấn luyện viên hoặc giảng viên) sang người khác (học viên). Kết qủa là có sự thay đổi về kiến thức, kĩ năng và thái độ của học viên từ mức độ từ thấp đến mức độ cao.
– Đào tạo là phương pháp truyền thống nhằm thay đổi kiến thức, các kỹ năng, nhưng nó không giống với việc học của người lớn. Trong khi việc đào tạo thường được sử dụng, kết quả của nó sẽ được nâng cao hơn nếu thực hiện cách tiếp cận theo những nguyên tắc đào tạo người trưởng thành.
– Quá trình này gồm ba giai đoạn:
+ Quảng cáo thông tin mới và dữ liệu.
+ Phân tích thông tin & dữ liệu mới nhằm mở mang kiến thức mới.
+ Tiếp thu và liên kết kiến thức mới với những kíên thức đã được học để biến nó trở thành tài sản riêng của mình.
3.2. Tổ chức chương trình đào tạo
– Xem đào tạo là sự đầu tư: Lý do khiến việc đào tạo thường được xem là không bắt buộc ở nhiều tổ chức là vì người ta nghĩ đó là chi phí hơn là một sự đầu tư. Đúng là việc đào tạo có thể phải bỏ ra chi phí trước mắt, nhưng nó là một sự đầu tư lâu dài trong sự phát triển nguồn nhân lực của tổ chức.
– Xác định nhu cầu: Xác định những kỹ năng nào là thích hợp nhất với nhu cầu hiện tại và tương lai của tổ chức, và sẽ mang lại lợi nhuận lớn nhất. Hãy tự hỏi: “Chương trình đào tạo như thế nào sẽ thực sự có lợi cho tổ chức?”.
– Xây dựng một văn hóa học tập: Trong nền kinh tế cạnh tranh ngày nay, nếu một tổ chức không học tập, nó sẽ tụt hậu. Một tổ chức học tập khi con người trong đó học tập. Truyền đạt mong ước của bạn rằng nhân viên nên tiến hành các bước cần thiết để mài giũa những kỹ năng và duy trì vị trí hàng đầu trong nghề nghiệp hoặc lĩnh vực của mình. Hãy chắc chắn rằng bạn hỗ trợ những nỗ lực này bằng cách tạo điều kiện để họ hoàn thành mục tiêu.
– Tập hợp ý kiến: Khi bạn lên danh sách những kỹ năng hoặc lĩnh vực ưu tiên cần đào tạo để đáp ứng nhu cầu của tổ chức, tập hợp các ý kiến của nhân viên xem cách đào tạo như thế nào, thời gian bao lâu, được tổ chức ra sao.
– Bắt đầu với một nhóm nhỏ: Trước khi tổ chức chương trình đào tạo cho hàng loạt nhân viên, hãy thử tập với một nhóm nhỏ và hỏi ý kiến nhận xét phản hồi. Những thông tin phản hồi này sẽ thể hiện những điểm yếu trong chương trình đào tạo và giúp bạn điều chỉnh cho phù hợp.
– Lựa chọn người hướng dẫn và tài liệu: Người bạn chọn để tổ chức một chương trình đào tạo sẽ tạo ra sự khác biệt cho dù đó là một người huấn luyện chuyên nghiệp hay đó chỉ là một thành viên trong tổ chức có kiến thức và hiểu biết. Có được những tài liệu đào tạo tốt cũng rất quan trọng – sau khoá đào tạo, những tài liệu này sẽ trở thành những nguồn tư liệu tham khảo rất giá trị cho nhân viên.
– Tìm một địa điểm phù hợp: Lựa chọn một vị trí đào tạo thuận lợi nhất cho việc học tập. Chọn một nơi yên tĩnh và thuận tiện cho việc ghi chép, lật giở tài liệu… Hãy nhớ rằng địa điểm đào tạo đó phải được trang bị các thiết bị cần thiết như máy tính, máy chiếu nếu cần để trình bày bài giảng dễ dàng hơn.
– Làm rõ các mối liên hệ: Một số nhân viên có thể cảm thấy việc đào tạo mà họ đang tham gia không liên quan gì đến công

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực – Mối liên hệ giữa học tập, đào tạo và hành vi nhân viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *