Bài viết Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 thuộc chủ đề Tài liệu đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng tailieumienphi.biz tìm hiểu Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 trong bài viết hôm nay nhé !

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2021

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2021 với tên gọi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới” đã chính thức được phát động từ 2/12 đến 20/12/2021. Sau đây là gợi ý đáp án Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2021, mời các bạn cùng tham khảo.

Chi tiết đáp án Tìm hiểu pháp luật Cà Mau năm 2022 xem tại link bên dưới:

  • Đáp án Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 1: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, người lao động là người Việt Nam được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày trong những ngày lễ, tết của năm?

A.Được nghỉ 10 ngày.

B.Được nghỉ 11 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Được nghỉ 12 ngày.

Câu 2: Theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP người lao động được quyền quyết định nội dung nào sau đây?

A.Giao kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật. Gia nhập hoặc không gia nhập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

B.Tham gia hoặc không tham gia đình công theo quy định của pháp luật. Biểu quyết nội dung thương lượng tập thể đã đạt được để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 3: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, thời hạn tạm đình chỉ công việc trong trường hợp đặc biệt không được quá bao nhiêu ngày?

A.30 ngày.

B.60 ngày.

C.90 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 4: Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, gồm?

A.Hòa giải viên lao động

B.Hội đồng trọng tài lao động. Tòa án nhân dân.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 5: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm gì?

A.Người lao động phải có mặt tại nơi làm việc.

B.Người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm công việc theo hợp đồng lao động đã giao kết.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 6: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động?

A.20 ngày

B.30 ngàyĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.60 ngày

Câu 7: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá bao nhiêu ngày?

A.30 ngàyĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.45 ngày

C.60 ngày

Câu 8: Bộ Luật lao động năm 2019 quy định tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm:

A.Mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Mức lương theo công việc hoặc chức danh.

C.Mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản bổ sung khác.

Câu 9: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới?

A.Trong thời 15 ngày.

B.Trong thời 30 ngày.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Trong thời 45 ngày.

Câu 10: Theo quy định của Bộ Luật lao động năm 2019, hợp đồng lao động bằng văn bản được lập thành mấy bản?

A.02 bản.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.03 bản.

C.04 bản.

Câu 11: Luật Công đoàn năm 2012 quy định kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng bao nhiêu % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động?

A.1%

B.2%Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.3%

Câu 12: Luật Công đoàn năm 2012 quy định việc gia nhập tổ chức công đoàn quốc tế của công đoàn các cấp phải phù hợp với quy định nào ?

A.Quy định của Hiếp pháp

B.Quy định của Nhà nước

C.Quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt NamĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 13: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn do?

A.Đại hội công đoàn cùng cấp bầu

B.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầu

C.Ủy ban kiểm tra cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 14: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định ủy ban kiểm tra là cơ quan kiểm tra, giám sát của công đoàn do ?

A.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Do ban thường vụ công đoàn cùng cấp bầu

C.Do đại hội công đoàn bầu

Câu 15: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định công tác nữ công là ?

A.Là nhiệm vụ của ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật.Đáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Là nhiệm vụ của Trưởng ban nữ công quần chúng mỗi cấp, nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

C.Là nhiệm vụ của ban nữ công quần chúng công đoàn cơ sở, nhằm phát huy vai trò của lao động nữ theo quy định của pháp luật.

Câu 16: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn do?

A.Đại hội công đoàn cùng cấp bầu

B.Ban chấp hành công đoàn cùng cấp bầuĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

C.Ban thường vụ công đoàn cùng cấp bầu

Câu 17: Luật Công đoàn năm 2012 quy định khi cán bộ công đoàn không chuyên trách nghỉ làm việc trong những ngày tham dự cuộc họp, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập thì đơn vị nào trả lương trong những ngày nghỉ đó?

A.Đơn vị sử dụng lao động trả lươngĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Công đoàn cấp trên

C.Cả a và b

Câu 18: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định điều kiện thành lập công đoàn cơ sở như thế nào ?

A.Có từ 5 đoàn viên công đoàn hoặc 5 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt NamĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

B.Có ít nhất 07 đoàn viên công đoàn hoặc 07 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam

C.Có ít nhất 10 đoàn viên công đoàn hoặc 10 người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam

Câu 19: Luật Công đoàn năm 2012 quy định đoàn viên công đoàn có trách nhiệm gì?

A.Chấp hành và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết của Công đoàn.

B.Tham gia các hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

C.Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Câu 20: Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định cán bộ công đoàn có một trong những quyền hạn nào sau đây?

A. Là người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

B. Được tổ chức công đoàn bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

C. Cả a và bĐáp án tìm hiểu pháp luật Cà Mau

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Các Hình Ảnh Về Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022

Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 (hình minh họa)

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đáp #án #thi #Tìm #hiểu #pháp #luật #Cà #Mau, Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022, hoatieu.vn

Tham khảo thông tin về Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 tại Youtube

Bạn hãy xem thêm thông tin chi tiết về Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 từ trang Wikipedia tiếng Việt.

Các câu hỏi về Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Đáp án thi Tìm hiểu pháp luật Cà Mau 2022 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.