Bài viết Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ thuộc chủ đề Tài liệu đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng tailieumienphi.biz tìm hiểu Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ trong bài viết hôm nay nhé !

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ

Tải về

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm nhiều lựa chọn, điền khuyết khi học tập module 9. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 9 tốt nhất.

Đáp án Lịch sử – Địa lý module 9 Tiểu học mà Hoatieu.vn giới thiệu chứa các câu hỏi trắc nghiệm nội dung 1, nội dung 2, nội dung 3, nội dung 4 mà giáo viên phải hoàn thành sau khi học tập và tập huấn modul/module 9 Tiểu học.

Đáp án Lịch sử – Địa lý module 9

  • 1. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 phần ôn tập
  • 2. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 nội dung 1
  • 3. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 nội dung 2

1. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 phần ôn tập

1. Trong Chương trình GDPT 2018, định hướng chung về việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn là:

tạo điều kiện ứng dụng CNTTvà truyền thông trong dạy học bộ môn.

tiến tới sử dụng bài giảng điện tử cho tất cả các chủ đề được quy định trong chương trinh.

khuyến khích GV đưa ra các nhiệm vụ học tập để HS tự học với nguồn học liệu có sẵn

trên internet. O đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học bộ môn.dau tich

2. Phương pháp kiểm tra viết giúp cho người đánh giá thu được các chứng cứ về kết quả học tập của người học thông qua

các bài viết trên giấy hoặc trên máy tính.

các bài viết trên giấy.

các bài viết trên máy tính.dau tich

các bài viết trên giấy và trên máy tính.

3. Ý nào sau đây không phải là nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực?

Đảm bảo tính tích cực của khi người học tham gia vào hoạt động học tập.

Tăng cường những hoạt động thực hành, trải nghiệm cho HS.

Tăng cường dạy học, giáo dục tích hợp.

Chú trọng rèn luyện cho HS phương pháp học tập, nghiên cứu.dau tich

4. Quan niệm nào sau đây là đúng về đường phát triển năng lực Lịch sử và Địa lí của HS tiểu học

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần đạt được.

Là sự mô tả các mức độ phát triển của ba thành tố năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS đã đạt được.

Là sự mô tả mức độ phát triển khác nhau của các thành tố năng lực Lịch sử và Địa li trong sự phát triển các năng lực chung.

Là sự mô tả các mức độ phát triển khác nhau của năng lực Lịch sử và Địa lí mà HS cần hoặc đã đạt được.dau tich

5. Đề kiểm tra viết trong đánh giá định kì nên thiết kế là

câu hỏi tự luận.

câu hỏi trắc nghiệm.

câu hỏi tự luận hoặc câu hỏi trắc nghiệm.

kết hợp câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm.dau tich

6. Chọn đáp án đúng nhất

Để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, GV cần tổ chức dạy học như thế nào?

Tăng cường tổ chức hoạt động cho HS tham gia.dau tich

Yêu cầu HS tự học là chính.

Tập trung đánh giá khả năng thực hành, giải quyết vấn đề của HS.

Tăng cường dạy học theo nhóm.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây không đúng về đánh giá năng lực?

Đánh giá năng lực là đánh giá vì sự tiến bộ của người học so với chính họ.

Đánh giá mọi thời điểm của quá trình dạy học, chú trọng trong khi học.

Đánh giá việc đạt kiến thức, kĩ năng theo mục tiêu của chương trình giáo dục.dau tich

Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn.

8. Chọn đáp án đúng nhất

Phương pháp đề cập đến việc theo dõi HS thực hiện các hoạt động hoặc nhận xét một sản phẩm do HS làm ra chính là phương pháp …

Quan sát.dau tich

Hỏi đáp.

Trực quan.

Đánh giá hồ sơ học tập của HS.

9. Chọn đáp án đúng nhất

GV tổ chức cho HS vận dụng những hiểu biết của mình về tiến trình phát triển của một sự kiện lịch sử để mô tả được quá trình phát triển của sự kiện lịch sử. Đó là phương pháp

Sử dụng đường thời gian.dau tich

Sử dụng đồ dùng trực quan.

Sơ đồ.

Bản đồ.

10. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những công cụ đánh giá phẩm chất, năng lực HS trong dạy học môn Lịch sử và Địa lí ở trường tiểu học là

Tự đánh giá.

rubric.dau tich

quan sát.

đánh giá thường xuyên.

2. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 nội dung 1

1. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin trong dạy học, giáo dục là

hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.dau tich

hệ thống các phương pháp khoa học, công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thống. Ô hệ thống các thiết bị công nghệ, kho dữ liệu, học liệu số nhằm tổ chức, khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

hệ thống các công nghệ và phương tiện, công cụ hiện đại như máy tính, mạng truyền thông, thiết bị công nghệ, kho dữ liệu nhằm khai thác, sử dụng một cách có hiệu quả trong dạy học, giáo dục.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò của người dạy trong khung lí thuyết của giáo dục thông minh (teaching presence) là

thiết kế dạy học.

dạy học và tổ chức hoạt động.dau tich

cố vấn, tạo điều kiện và hướng dẫn trực tiếp.

hỗ trợ công nghệ kịp thời, đúng lúc.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn một loại hình e-Learning phù hợp và đạt hiệu quả cao trong dạy học và giáo dục thì người học, người dạy cần chú ý đến một số vấn đề sau

Khả năng sư phạm và khả năng đáp ứng công nghệ của người dạy;

Khả năng tự học/tự nghiên cứu và nhu cầu cá nhân của người học;

Hứng thú, sự đầu tư thời gian, sự chủ động cũng như sự thích nghi trong hoạt động tương tác của người học và người dạy.

Nền tảng kiến thức và khả năng khai thác, sử dụng công nghệ của người học và người dạy.dau tich

4. Chọn đáp án đúng nhất

Công nghệ thông tin có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tự học, tự bồi dưỡng của GV, cụ thể là

hỗ trợ việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, phát triển nghề nghiệp trước và sau khi trở thành người giáo viên chính thức.

hỗ trợ và góp phần cải thiện kĩ năng dạy học, quản lí lớp học, cải tiến và đổi mới việc dạy học, giáo dục đối với giáo viên bằng sự hỗ trợ thường xuyên và liên tục.

giúp giáo viên sử dụng hiệu quả nguồn học liệu, thiết bị công nghệ, và phần mềm một cách hiệu quả trong hoạt động dạy học và giáo dục theo định hướng mới.

hỗ trợ giáo viên chuẩn bị cho việc dạy học và giáo dục, xây dựng kế hoạch bài dạy, làm Cở sở quan trọng cho việc tổ chức quá trình dạy học trong ngoài lớp học một cách tích cực.dau tich

5. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên tải về một video kể chuyện bằng hình ảnh từ Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và có ý định chia sẻ tài nguyên này cho nhiều đồng nghiệp trong trường học. Vậy, những điều mà giáo viên đó cần lưu ý là

không nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì chỉ người tải về mới được phép sử dụng.

nên chia sẻ cho đồng nghiệp vì tài liệu này phục vụ cho giáo dục không vì mục đích thương mại.

không nên tải về và chia sẻ vi vi phạm bản quyền.

nên xem xét đến vấn đề bản quyền và có trích dẫn nguồn đầy đủ khi khai thác, sử dụng phục vụ cho dạy học và giáo dục.dau tich

3. Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 nội dung 2

1. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, các phần mềm dạy học môn Lịch sử và Địa lí được phân chia thành 03 nhóm là

phần mềm thiết kế/biên tập học liệu số và trình diễn; Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, đánh giá, Phần mềm hỗ trợ dạy học trực tuyến; Phần mềm hỗ trợ quản lí lớp học và hỗ trợ học sinh.dau tich

phần mềm thiết kế và biên tập nội dung dạy học, phần mềm hỗ trợ phát triển nội dung bài dạy, phần mềm hỗ trợ quản lí công việc của GV.

phần mềm biên tập nội dung dạy học, phần mềm giúp triển khai hoạt động dạy học, phần mềm kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

phần mềm hỗ trợ tổ chức dạy học cho GV, phần mềm quản lí công việc của GV, phần mềm biên soạn nội dung bài dạy.

Để xem đầy đủ nội dung Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ, mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Các Hình Ảnh Về Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử - Địa lý module 9 đầy đủ

Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ (hình minh họa)

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đáp #án #trắc #nghiệm #Lịch #sử #Địa #lý #module #đầy #đủ, Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ, hoatieu.vn

Xem thêm dữ liệu, về Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ tại Youtube

Bạn có thể xem thêm thông tin về Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ từ trang Wikipedia tiếng Việt.

Các câu hỏi về Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Đáp án trắc nghiệm Lịch sử – Địa lý module 9 đầy đủ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *