Chuyên đề Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và xây dựng 126 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Là một nước đang phát triển, nhu cầu đầu tư xây dựng ở nước ta rất lớn bao gồm đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện lực, xây dựng công nghiệp, dân dụng…với mức vốn đầu tư hàng năm cho lĩnh vực này chiếm tỷ lệ không nhỏ […]

Read More

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây dựng 20 – LICOGI 20 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong quá trình thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền […]

Read More

Đề tài Một số thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thuật ngữ “ đấu thầu” đã trở nên quen thuộc trong những năm gần đây ở Việt Nam mặc dù nó đã được xuất hiện từ lâu trên thế giới. Trước đây khi nền kinh tế Việt Nam còn ở trong chế độ bao cấp, người bán chỉ sản xuất và bán những […]

Read More

Luận văn Quy chế đấu thầu cơ sở pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Tổng công ty Sông Đà mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cơ chế kinh tế thị trường xuất hiện cùng với công cuộc cải cách kinh tếở Việt Nam đãđược trên 15 năm. Nhờđó nền kinh tếđã thu được những thành tựu quan trọng bước đầu, tốc độ tăng trưởng được duy trìở mức độ tương đối cao trong một thời gian dài. Cùng […]

Read More

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu ở Công ty Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong chu trình của mỗi dự án đầu tư phát triển dù của Nhà nước hay của tư nhân, chủ đầu tư đều phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau, từ việc xây dựng, phân tích, thẩm định dự án…. đến việc mua sắm vật tư thiết bị, chọn công […]

Read More

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty Cavico Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hoá hiện – đại hoá. Phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu xây dựng nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế […]

Read More

Đề tài Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp quốc tế của công ty xây dựng Lũng Lô mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cùng với sự chuyển đổi kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN là mở cửa nền kinh tế, chấp nhận sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước cũng như trên trường quốc tế. Trong lĩnh vực XDCB cũng […]

Read More