Đề tài Thực trạng và các giải pháp, điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Có nhiều quan niệm khác nhau của đấu thầu xây dựng. Đứng trên góc độ nhà thầu, đấu thầu là một trong những phương thức chủ yếu để có được dự án giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Thực chất của đấu thầu là quá trình cạnh tranh với các nhà […]

Read More

Chuyên đề Hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam VIWASEEM mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong những năm qua, Nền kinh tế thị trường kéo theo cung cách làm ăn ngày một khắc nhiệt ,các doanh nghiệp tự do kinh doanh và cạnh tranh bằng năng lực thực sự của mình để tồn tại, chiếm lĩnh thị trường và cũng cố vị trí doanh nghiệp của mình ,trong […]

Read More

Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngày nay, đầu tư luôn là một vấn đề quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc […]

Read More

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu ở xí nghiệp Long Giang mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hoạt động đấu thầu đặc biệt là đấu thầu xây lắp ở nước ta hiện nay đang ngày càng phát triển và khẳng định được vai trò to lớn của mình đối với nền kinh tế. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành xây dựng hơn bao giờ hết càng trở […]

Read More