[block id=”bo-sung-1″]

I. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở thái lan

Trong vòng hơn 3 thập kỷ qua, Thái Lan đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Ngành nông nghiệp phát triển mạnh và tỷ trọng trong nền kinh tế đã giảm xuống. Giai đoạn 1965-1995, mặc dù sản lượng nông nghiệp tăng gấp ba lần song đóng góp của nông nghiệp trong GDP giảm từ 35% xuống 10,9%, ngành nông nghiệp hiện thu hút hơn 50% lao động xã hội.

Thái Lan có nhiều mặt hàng nông sản có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường thế giới. Hàng năm, Thái Lan xuất khẩu khoảng 14 tỷ USD hàng nông sản. Các mặt hàng xuất khẩu chính là tôm 1,97 tỷ USD/năm, cao su 1,67 tỷ USD/năm, gạo 1,57 tỷ USD/năm, bột sắn 0,75 tỷ USD/năm và đường 0,69 tỷ USD/năm.

Năm 1994, ngành trồng trọt đóng góp 55% trong GDP nông nghiệp, tiếp theo là thuỷ sản 16,5%, chăn nuôi 10,1%. Mặc dù gạo vẫn là mặt hàng nông sản quan trọng nhất, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất nông nghiệp, song vai trò đã giảm. Trong những năm qua Thái Lan đã đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm, rau quả, nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm nước ngọt.

1. Chính sách đầu tư khoa học

Năng lực nghiên cứu và trình độ các nhà khoa học của Thái Lan còn thấp so với các nước công nghiệp Châu á khác như Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Tuy nhiên, đến cuối những năm 70, chính phủ Thái Lan quyết định tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Năm 1979, Thái Lan thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng để thực hiện chiến lược phát triển khoa học. Giai đoạn 1982-86, kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 5 nhấn mạnh công tác đầu tư vào nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học.

Chính phủ Thái Lan luôn ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1995, tổng chi tiêu nghiên cứu của Chính phủ là 207 triệu USD, trong đó ước tính dành cho nông nghiệp là 127 triệu USD. Giai đoạn 1987-95, tỷ trọng ngân sách nghiên cứu dành cho nông nghiệp tăng từ 40% năm lên 60%.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp là cơ quan nghiên cứu nông nghiệp lớn nhất, với ngân sách hàng năm 80-90 triệu USD dành cho nghiên cứu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Bộ Đại học, Quỹ Nghiên cứu Thái Lan và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia tài trợ nhiều chương trình nghiên cứu nông nghiệp quan trọng cho các trường đại học Nhà nước. Phòng Phát triển Khoa học và Công nghệ và một liên đoàn nhà nước độc lập thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng tài trợ cho chương trình sinh học 10 triệu USD.

2. Đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp

Giai đoạn 1985-96, đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp và lương thực tăng 2,5 lần, đạt 19 triệu USD năm 1996. Đầu tư tư nhân cho nghiên cứu công nghệ sinh học và giống tăng nhanh, năm 1996 đạt 6,6 triệu USD. Khu vực tư nhân chiếm khoảng 13% trong tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp ở Thái Lan.

Giai đoạn 1985-96, tốc độ tăng trưởng nghiên cứu nông nghiệp nhà nước tương đương với nghiên cứu tư nhân. Nghiên cứu nhà nước vẫn chiếm 87% tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1996, tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp công cộng và tư nhân chiếm 0,8% GDP nông nghiệp, so với năm 1985 là 0,83%.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog8

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân của Thái Lan, Trung Quốc và Malaixia, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA THÁI LAN, TRUNG QUỐC VÀ MALAIXIA
Phạm Quang Diệu (biên dịch) – 2002
Hơn hai thập kỷ qua, đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp đã đóng góp quan trọng đến tăng trưởng nông nghiệp của ba nước Thái Lan, Trung Quốc và Malaixia. Tuỳ theo hoàn cảnh cụ thể, như sự lớn mạnh của khu vực tư nhân và quan điểm phát triển, mà chính sách của Chính phủ ở mỗi nước có sự khác nhau. ở Thái Lan, khu vực tư nhân khá mạnh nên Chính phủ Thái Lan chú trọng thiết lập môi trường thông thoáng và giảm sự tham gia của Nhà nước để khuyến khích tư nhân phát triển. Như vậy Nhà nước sẽ có thêm ngân sách để dành cho các ưu tiên khác mà tư nhân không thể đứng ra đảm nhiệm được. Trong khi đó ở Trung Quốc, do tư nhân còn yếu trong khi nhu cầu phát triển nông nghiệp lớn, Chính phủ Trung Quốc đã tận dụng tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển khoa học công nghệ. Trung Quốc đang trong giai đoạn chuyển tiếp, cải tổ để đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của nghiên cứu nhà nước, lựa chọn các biện pháp thúc đẩy tư nhân phát triển, và tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Đối với Malaixia, khu vực tư nhân khá mạnh, quan điểm của Chính phủ là tránh phụ thuộc vào bên ngoài nên nghiên cứu Nhà nước và tư nhân trong nước phối hợp hoạt động chặt chẽ.
Đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân của Thái Lan, Trung Quốc và Malaixia
I. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở thái lan
Chính sách đầu tư khoa học
Đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp
Tác động của nghiên cứu nông nghiệp tư nhân
Chính sách chính phủ và nghiên cứu nông nghiệp tư nhân
II. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở malaixia
Đầu tư khoa học công nghệ nông nghiệp của tư nhân
Tác động của nghiên cứu nông nghiệp tư nhân
Các chính sách của Chính phủ đối với nghiên cứu tư nhân
III. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở Trung Quốc
Một số lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở Trung Quốc
Tác động của chuyển giao công nghệ tư nhân
Các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển giao công nghệ tư nhân
Những lựa chọn chính sách
IV. Kết luận
I. Nghiên cứu nông nghiệp tư nhân ở thái lan
Trong vòng hơn 3 thập kỷ qua, Thái Lan đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao. Ngành nông nghiệp phát triển mạnh và tỷ trọng trong nền kinh tế đã giảm xuống. Giai đoạn 1965-1995, mặc dù sản lượng nông nghiệp tăng gấp ba lần song đóng góp của nông nghiệp trong GDP giảm từ 35% xuống 10,9%, ngành nông nghiệp hiện thu hút hơn 50% lao động xã hội.
Thái Lan có nhiều mặt hàng nông sản có khả năng cạnh tranh mạnh trên thị trường thế giới. Hàng năm, Thái Lan xuất khẩu khoảng 14 tỷ USD hàng nông sản. Các mặt hàng xuất khẩu chính là tôm 1,97 tỷ USD/năm, cao su 1,67 tỷ USD/năm, gạo 1,57 tỷ USD/năm, bột sắn 0,75 tỷ USD/năm và đường 0,69 tỷ USD/năm.
Năm 1994, ngành trồng trọt đóng góp 55% trong GDP nông nghiệp, tiếp theo là thuỷ sản 16,5%, chăn nuôi 10,1%. Mặc dù gạo vẫn là mặt hàng nông sản quan trọng nhất, chiếm hơn 50% tổng diện tích đất nông nghiệp, song vai trò đã giảm. Trong những năm qua Thái Lan đã đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp, tập trung phát triển chăn nuôi gia cầm, rau quả, nuôi trồng thuỷ sản, đặc biệt là nghề nuôi tôm nước ngọt.
1. Chính sách đầu tư khoa học
Năng lực nghiên cứu và trình độ các nhà khoa học của Thái Lan còn thấp so với các nước công nghiệp Châu á khác như Hàn Quốc, Đài Loan và Singapore. Tuy nhiên, đến cuối những năm 70, chính phủ Thái Lan quyết định tăng cường đầu tư vào khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Năm 1979, Thái Lan thành lập Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng để thực hiện chiến lược phát triển khoa học. Giai đoạn 1982-86, kế hoạch phát triển quốc gia lần thứ 5 nhấn mạnh công tác đầu tư vào nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học.
Chính phủ Thái Lan luôn ưu tiên hỗ trợ nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1995, tổng chi tiêu nghiên cứu của Chính phủ là 207 triệu USD, trong đó ước tính dành cho nông nghiệp là 127 triệu USD. Giai đoạn 1987-95, tỷ trọng ngân sách nghiên cứu dành cho nông nghiệp tăng từ 40% năm lên 60%.
Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp là cơ quan nghiên cứu nông nghiệp lớn nhất, với ngân sách hàng năm 80-90 triệu USD dành cho nghiên cứu trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và ngư nghiệp. Bộ Đại học, Quỹ Nghiên cứu Thái Lan và Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia tài trợ nhiều chương trình nghiên cứu nông nghiệp quan trọng cho các trường đại học Nhà nước. Phòng Phát triển Khoa học và Công nghệ và một liên đoàn nhà nước độc lập thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng tài trợ cho chương trình sinh học 10 triệu USD.
2. Đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp
Giai đoạn 1985-96, đầu tư tư nhân vào nghiên cứu nông nghiệp và lương thực tăng 2,5 lần, đạt 19 triệu USD năm 1996. Đầu tư tư nhân cho nghiên cứu công nghệ sinh học và giống tăng nhanh, năm 1996 đạt 6,6 triệu USD. Khu vực tư nhân chiếm khoảng 13% trong tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp ở Thái Lan.
Giai đoạn 1985-96, tốc độ tăng trưởng nghiên cứu nông nghiệp nhà nước tương đương với nghiên cứu tư nhân. Nghiên cứu nhà nước vẫn chiếm 87% tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp. Năm 1996, tổng chi phí nghiên cứu nông nghiệp công cộng và tư nhân chiếm 0,8% GDP nông nghiệp, so với năm 1985 là 0,83%.
Giống cây trồng
Cuối thập kỷ 70, khu vực tư nhân của Thái Lan đã tham gia tích cực và đóng vai trò then chốt nghiên cứu phát triển giống lai (chủ yếu là ngô, một số loại kê và cây hướng dương) và các loại rau.
Thái Lan có sáu công ty thực hiện các chương trình giống cây trồng, hàng năm chi khoảng 3,5 triệu USD cho công tác giống, chủ yếu là giống ngô lai. Bốn công ty khác chi tiêu khoảng 2,1 triệu USD vào các giống rau. Hơn 30 loại rau được phát triển từ giống lai và giống tự thụ phấn. Ước tính, giai đoạn 1985-95, tư nhân đầu tư giống cây trồng tăng từ 1,1 triệu USD lên 1,3 triệu USD, nhờ đó, lượng giống cây trồng của khu vực tư nhân đã tăng hơn 150%.
Cuối thập kỷ 70 và đầu 80, khu vực tư nhân bắt đầu đầu tư vào giống ngô sau khi trường đại học Kasetsart phát triển thành công các giống ngô chịu được nấm minđiu. Năm 1966, Kasetsart bắt đầu tập trung phát triển các giống chịu được nấm Minđiu với sự hỗ trợ của Quỹ Rockefeller. Trước khi có loại giống này, nấm mốc Minđiu là nguyên nhân chính làm giảm sản lượng ngô ở vùng Đông Nam á. Các loại giống này đã được trồng phổ biến ở Thái Lan và Đông Nam á, giúp tăng đáng kể diện tích và sản lượng ngô. Các công ty tư nhân phát triển giống ngô lai bằng cách cho lai giống chống nấm với các dòng lai cao cấp nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu. Các công ty đa quốc gia đóng vai trò quan trọng trong ngành sản xuất giống ngô Thái Lan thông qua chi nhánh hoặc liên doanh với các công ty giống địa phương.
Hai công ty rau của Thái Lan là Chia Tai và East-West Seeds đã triển khai chương trình giống rau. Gần đây, Seminis Seeds, công ty giống đa quốc gia, có trụ sở tại Mêxicô, đã bắt đầu sản xuất giống rau tại Thái Lan. Các công ty rau của Đài Loan, Nam Triều Tiên và Nhật Bản cùng với một số công ty nhỏ hơn ở địa phương cũng chủ động nhập khẩu, nhân giống và bán rau giống ra thị trường, tuy nhiên đầu tư của họ vào nghiên cứu cây trồng ở Thái Lan còn rất nhỏ.
Các công ty đa quốc gia tổ chức, quản lý và tiến hành nghiên cứu giống cây trồng trên phạm vi toàn cầu, trong đó Thái Lan là một nơi đầu tư hấp dẫn. Các trạm nghiên cứu ở Thái Lan có thể phát triển và nhân giống ở thị trường Thái Lan và các thị trường khác có cùng điều kiện sinh thái trong vùng Đông nam á. Hầu hết các công ty đã phát triển giống ngô lai tại Thái Lan và bán sang các thị trường Miến Điện và Việt Nam.
Ngoài nghiên cứu giống cây trồng, công ty giống tư nhân cũng khuyến khích nông dân áp dụng giống cải tiến thông qua mạng lưới phân phối giống. Người nông dân muốn đạt được năng suất cao hơn nhờ các loại giống cải tiến phải áp dụng những phương pháp mới như tăng tỷ lệ giống, tăng phân bón, tăng cường kiểm soát sâu bệnh và cỏ dại. Một số công ty, đặc biệt là công ty ngô lai đã thành lập các dịch vụ khoa học nông nghiệp để tiến hành thí nghiệm trên đồng ruộng và phục vụ khách hàng nhằm đẩy mạnh áp dụng các phương pháp mới và sử dụng giống cải tiến.
Thái Lan cũng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các tổ chức quốc tế. Trường Đại học Kasetsart là một đối tác quan trọng nhất của ngành ngô lai Thái Lan. Ngoài việc cung cấp bào phôi tốt nhất cho các chương trình giống tư nhân, Kasetsart còn cung cấp những cán bộ được đào tạo thông qua các chương trình giảng dạy và đào tạo, các dịch vụ kỹ thuật. Công ty giống tư nhân cũng thử nghiệm bào phôi do các trung tâm nghiên cứu quốc tế cung cấp, như Trung tâm Cải tiến ngô và lúa mì quốc tế (CIMMYT) cung cấp phôi ngô, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Châu á cung cấp bào phôi rau, Viện Nghiên cứu Cây trồng quốc tế cung cấp bào phôi cây lúa miến (kê) cho vùng nhiệt đới nửa khô hạn. Trường Kasesart và CIMMYT đã đào tạo nhân viên kỹ thuật cho các công ty giống tư nhân Thái Lan.
Công nghệ sinh học nông nghiệp
Chính phủ Thái Lan xác định ưu tiên đầu tư cho khoa học và công nghệ để phát huy nội lực của ngành. Năm 1993, Bộ Khoa học, Công nghệ và Năng lượng Thái Lan thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học và Năng lượng gen quốc gia (BIOTEC) để tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ sinh học và thúc đẩy thương mại hoá các sản phẩm công nghệ sinh học mới. Năm 1991, BIOTEC đã đổi thành Cơ quan Phát triển Công nghệ và Khoa học quốc gia (NSTDA), một tổ chức xã hội độc lập có quyền tiến hành và tài trợ cho các nghiên cứu, cấp giấy phép sử dụng công nghệ cho tư nhân và đầu tư liên doanh mua bán công nghệ mới. NSTDA dành 80% ngân sách hàng năm, khoảng 10 triệu USD, cho nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp, tập trung vào bệnh dịch vùng nhiệt đới và giữ gìn đa dạng sinh học. Ngoài các hoạt động đó, từ năm 1984, NSTDA còn tài trợ gần 17 triệu USD cho các trường đại học và các tổ chức khác nghiên cứu về công nghệ sinh học.
NSTDA đã thành lập một số công ty liên kết với tư nhân để thương mại hoá các sản phẩm công nghệ sinh học. Phần lớn các công ty này thuộc ngành nuôi trồng thuỷ sản. Năm 1996, NSTDA đã đầu tư 1 triệu USD để liên doanh với một số đối tác tư nhân thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và phát triển giống tôm nhập ngoại, phòng và kiểm soát dịch bệnh, và quản lý môi trường cho tôm. Lợi nhuận được chia cho các thành viên, trong đó có NSTDA. Ngoài nuôi trồng thuỷ sản, NSTDA còn mở rộng liên kết với các dự án hoặc độc quyền cấp giấy phép cho các công ty tư nhân mua bán các công nghệ khác (như công nghệ tảo xanh làm thức ăn cho tôm, thuốc trừ nấm cho rau, thuốc diệt côn trùng và công nghệ nhân giống cây dâu, hành và khoai tây chịu bệnh).
Ngoài liên doanh và cấp giấy phép, NSTDA còn có những công cụ nhằm đẩy mạnh việc thương mại hoá công nghệ như: tài trợ, trợ cấp vốn vay, dịch vụ tư vấn cho các công ty; cung cấp các dịch vụ thông tin và đào tạo công nghệ; thành lập một trung tâm khoa học năm 1998. NSTDA đã đạt được những thành tích đáng kể bước đầu hình thành một ngành công nghiệp công nghệ sinh học ở Thái Lan và phát triển một số ứng dụng công nghệ sinh học.
Các tổ chức của nhà nước tài trợ thực hiện phần lớn nghiên cứu công nghệ sinh học, song các công ty giống tư nhân cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực thử nghiệm các giống cây trồng chuyển đổi gen. Thái Lan áp dụng các quy định an toàn sinh học của Úc và Mỹ đối với các mô hình thử nghiệm giống cây trồng chuyển đổi gen mẫu. Các nguyên liệu đã được thử nghiệm trên ruộng tại một nước công nghiệp là những thử nghiệm được chấp nhận. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của giống chuyển đổi gen được tiến hành năm 1994, với giống cà chua dài ngày do Calgene tạo ra. Các thử nghiệm tiếp theo đối với cây bông, ngô và dưa kháng sâu bệnh đã được công nhận. Các thử nghiệm khác đối với loại ngô chịu thuốc diệt cỏ, đậu nành chịu thuốc diệt cỏ, ngô chất lượng cao, đu đủ kháng bệnh và các loại tiêu ớt sẽ thu nhiều thành quả trong tương lai không xa. Tuy nhiên, những nghiên cứu công nghệ sinh học của tư nhân được thử nghiệm trên ruộng còn rất ít.
Bảo vệ thực vật
Nghiên cứu của các công ty hoá chất nông nghiệp Thái Lan phần lớn nhằm thực hiện các quy định về đăng ký sản phẩm, nghiên cứu thời gian và tỉ lệ áp dụng hoá chất cho một số loại cây trồng. Các công ty này tiến hành các thử nghiệm tại ruộng của nông dân hoặc tại những nơi công cộng. Hoá chất mới và quy trình sản xuất hoá chất được thực hiện ở các phòng thí nghiệm ở Mỹ, Châu Âu và Nhật bản.
Ngoài việc nghiên cứu và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, ngành hoá chất nông nghiệp Thái Lan còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích thói quen sử dụng an toàn, giảm bớt tỷ lệ nhiễm độc thuốc trừ sâu, ngộ độc thực phẩm, những nguy hiểm đối với môi trường do việc sử dụng thuốc trừ sâu gây ra. Năm 1991, Hiệp hội Bảo vệ thực vật Thái Lan (thành viên của hội gồm các công ty nghiên cứu và phát triển hoá chất nông nghiệp tư nhân) bắt đầu hợp tác với nông dân để phổ biến phương thức an toàn với chi phí 1,33 triệu USD một năm. Dự án sử dụng an toàn là một trong 3 dự án điểm trên toàn thế giới, do Nhóm quốc tế của Hiệp hội các quốc gia sản xuất hoá chất nông nghiệp tại Bỉ tiến hành. Ngoài việc hướng dẫn sử dụng hoá chất hợp lý cho nông dân, các nhà phân phối sản phẩm và cán bộ khuyến nông, dự án còn trang bị quần áo bảo hộ cho những người sử dụng hoá chất, cung cấp thông tin cho các chuyên gia y học trong việc chuẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm độc thuốc trừ sâu và nâng cao tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm của ngành.
Cơ giới hoá đồng ruộng
Trong những năm 70 và 80, các nhà sản xuất trong nước đã thay đổi thiết kế máy xới của Nhật Bản và máy đập lúa của Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI), chế tạo ra một loại máy mới có chi phí thấp hơn và phù hợp hơn máy nhập khẩu. Loại máy này nhanh chóng được sử dụng trong cả nước. Sau đó các công ty này tiếp tục cải tiến máy gặt lúa, máy thu hoạch mía, dứa, sắn, đậu nành, ngô và khoai tây. Kaset Patana, một nhà máy sản xuất tại Phisanulok ở trung tâm Thái Lan đã chế tạo loại máy gặt-đập lúa bằng cách kết hợp các thiết bị của máy đập lúa của IRRI và máy thu hoạch ngô của John Deere, tạo ra một loại máy khác xa so với máy nhập từ Nhật Bản và phù hợp với điều kiện của Thái Lan hơn. Chao Chalarinchai, một công ty nằm ở Ayuttaya đã tạo ra một loại máy kéo nhỏ, nhưng khi bán ra không thành công do không cạnh tranh được với máy kéo nhập khẩu và máy kéo đã qua sử dụng của Nhật Bản. Mặc dù không có nhiều thông tin về nghiên cứu máy nông nghiệp của tư nhân, nhưng ước tính đầu tư cho nghiên cứu và phát triển máy nông nghiệp của tư nhân khoảng 200.000 USD/năm.
Việc cải tiến máy nông nghiệp chủ yếu là do các tổ chức nhà nước thực hiện. Phòng Máy cơ khí nông nghiệp của Sở Nông nghiệp, IRRI, Viện Công nghệ Châu á, trường Đại học Chulalongkorn, trường đại học Kasetsart và nhiều trường đại học khác của Thái Lan đã có những đóng góp rất quan trọng cho các nhà máy chế tạo máy nông nghiệp. Các thiết bị làm đất đang tiếp tục được cải tiến.
Thái Lan thông qua Luật Sáng chế đầu tiên năm 1979. Năm 1992 Luật Sáng chế công nhận cả những sáng chế nhập khẩu được cải tiến và các sáng chế trong nước. Thời gian bảo hộ bằng sáng chế nhập khẩu là 20 năm và sáng chế trong nước là 10 năm. Tuy nhiên do thiếu quy định bảo vệ bản quyền sáng chế cho ngành chế tạo máy nông nghiệp nên Thái Lan phải dựa vào khu vực nhà nước và công ty nước ngoài để tiếp thu được công nghệ mới.
Chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thuỷ sản
Năm 1970, Thái Lan bắt đầu đầu tư vào phát triển và chuyển giao công nghệ cho ngành chăn nuôi. Tập đoàn Charoen Pokhand (CP) liên doanh với công ty giống gia cầm Arbor Acres của Mỹ đưa giống gà dò ông bà vào Thái Lan, CP cung cấp thức ăn và bán gia cầm. Sau đó, CP đã mở rộng kinh doanh gia cầm ra các nước khác ở Đông Nam á, Trung Quốc và Mỹ.
Những công ty khác ở Thái Lan cũng thành lập các trại nuôi gà chủ yếu là gà bố mẹ và ông bà nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên không có công ty nào nuôi giống gia cầm thuần chủng để kinh doanh. CP cũng xây dựng một chương trình về gen di truyền lợn vào giữa những năm 90 để tự nhân giống. Nghiên cứu của tư nhân tập trung vào nâng cao năng suất gia cầm và lợn, và biện pháp nâng cao kiểm soát dịch bệnh cho gia súc và gia cầm nuôi trong nhà.
Công nghệ xay thức ăn gia súc của Thái Lan chủ yếu dựa trên thiết kế của nước ngoài đã phát triển nhanh chóng, hiện nay đã tương đương ở Mỹ và Châu Âu. Vì mối quan hệ chặt chẽ giữa hiệu quả của thức ăn và gen di truyền, các công ty xay thức ăn lớn vẫn duy trì các bộ phận nghiên cứu thức ăn và chất dinh dưỡng để tìm ra nguồn thức ăn phong phú với chi phí thấp nhất. Tổng đầu tư cho nghiên cứu chăn nuôi tư nhân ở Thái Lan (bao gồm cả nuôi trồng thuỷ sản, các nghiên cứu về chất dinh dưỡng và thức ăn) ít nhất là 2 triệu USD/năm.
Sản xuất và chế biến lương thực
Các công ty tư nhân đóng vai trò quan trọng trong trồng trọt, đặc biệt là cây ăn quả xuất khẩu. Tập đoàn Dole duy trì các hoạt động nghiên cứu sản xuất và các yếu tố nông học để mở rộng hoạt động sản xuất, đóng dứa hộp với quy mô lớn, áp dụng các kỹ thuật kích thích cây dứa ra hoa quanh năm và quả phát triển nhanh. Ngoài ra, tư nhân cũng thực hiện một số nghiên cứu về cây cọ dầu, cây trồng khác, hầu hết các giống và kỹ thuật mới cho cây cọ dầu. Theo Hội đồng nghiên cứu quốc gia Thái Lan, chi phí nghiên cứu năm 1995 của các công ty tư nhân và các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân đầu tư nghiên cứu vào ngành công nghiệp chế biến lương thực khoảng 3,4 triệu USD.
3. Tác động của nghiên cứu nông nghiệp tư nhân
Ba lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tư nhân đầu tư đạt những kết quả đáng kể, là: tăng năng suất ngô và cây ăn quả, nâng cao năng suất chăn nuôi lợn và gia cầm và tăng năng suất lao động nhờ cơ giới hoá đồng ruộng.
Ngành trồng trọt
Nghiên cứu giống cây trồng của tư nhân hầu hết tập trung vào ngô lai và rau, và tỷ lệ nhỏ hơn là khi lúa miến, hướng dương và đậu nành. Khi khu vực tư nhân tăng cường nghiên cứu giống ngô, thì nhà nước giảm nghiên cứu vào lĩnh vực này, chỉ tập trung chủ yếu vào cải tiến giống cây trồng trọng yếu như lúa, sắn và mía là ba cây trồng chính của Thái Lan.
Trong 2 thập kỷ 80 và 90, sự phát triển các loại giống mới, giống đơn, giống lai hai dòng, giống lai ba dòng, đã làm sản lượng ngô tăng lên. Từ năm 1981 công ty tư nhân mới giới thiệu một số giống ngô lai đầu tiên, đến năm 1998 đã có hơn 90 loại giống mới. Giai đoạn 1981-1995, khu vực tư nhân đã tạo ra nhiều giống ngô và rau mới. Nhờ giống mới, năng suất đã tăng nhanh, năng suất ngô đã tăng nhanh hơn năng suất lúa, sắn và mía. Trong 14 năm qua, năng suất ngô tăng 1,75% một năm, so với mức tăng của năng suất lúa là 1,2% và của mía là 0,85%.
Giống ngô Suwan đầu tiên do trường Kasetsart lai tạo được bán rộng rãi cho nông dân năm 1974. Suwan 1 là giống tự thụ phấn có khả năng chống bệnh nấm minđiu ở vùng Đông Nam á. Các giống ngô lai đầu tiên do CP/DeKalb, Pioneer Hi-Bred và Pacific Seeds đưa ra năm 1981. Giống lai một dòng và giống lai hai dòng cho năng suất cao hơn giống tự thụ phấn khi được trồng trong những điều kiện nông học thích hợp.
Năm 1987, các doanh nghiệp tư nhân đưa ra giống ngô lai ba dòng, tiếp theo là giống ngô lai đơn năm 1991. Đến năm 1996, hầu hết tất cả các giống ngô lai bán ra tại Thái Lan là giống lai đơn, chiếm 70-75% giống ngô được trồng. Việc chuyển từ giống ngô tự thụ phấn sang ngô lai tăng năng suất trung bình từ 25 đến 30%, sự thay đổi từ giống một dòng, giống lai hai dòng và giống lai ba dòng sang giống lai đơn cũng làm năng suất tăng 10-15%. Năng suất ngô rung bình từ 2 tấn/ha năm 1980 đã tăng lên 2,5-3 tấn/ha giữa những năm 90, thậm chí lên tới 4 đến 5 tấn một ha ngô lai ở một số vùng đồng bằng trung tâm, có thể giúp tăng sản lượng tiềm năng từ 8 đến 10 tấn/ha.
Những năm 80 và đầu 90, năng suất giống ngô lai cao hơn hẳn giống tự thụ phấn làm cho các công ty giống trong nước buộc phải rút khỏi ngành sản xuất ngô giống, chỉ còn lại một số ít công ty có đủ vốn và những nguồn lực khoa học cần thiết có thể duy trì chương trình phát triển giống ngô lai. Các công ty nhân giống ngô ở Thái La

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đầu tư nghiên cứu nông nghiệp tư nhân của Thái Lan, Trung Quốc và Malaixia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *