Đề án Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua: Thực trạng và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội loài người, nông nghiệp luôn luôn giữ một vai trò quan trọng, là ngành sản xuất lương thực, thực phẩm cho xã hội, nhiều nguyên liệu cho công nghiệp, nhiều hàng cho xuất khẩu (khi ngoại thương phát triển). Bước vào thế kỷ XXI, […]

Read More

Đề tài Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015 mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI là một trong cách tạo vốn có hiệu quả đối với các nước đang phát triển. FDI được coi như là một trong các “cú hích” quan trọng đặc biệt khi các nước này gặp phải những khó khăn trong quá trình phát […]

Read More

Đề tài Dự án xây dựng quán cafe forest mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] – Sự phát triển kinh tế của xã hội ngày càng cao đã làm cho cuộc sống của con người ngày càng thay đổi về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sống trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, đòi hỏi con người phải chạy đua với thời gian để có […]

Read More

Chuyên đề Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Việt Nam đang trong thời kì tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá – hiện đại hoá đất nước, mở cửa toàn diện nền kinh tế để từng bước hội nhập sâu vào khu vực và thế giới. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn […]

Read More

Nghiên cứu tình hình quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài của cục đầu tư nước ngoài trong những năm gần đây mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngay sau khi giải phóng đất nước giành được độc lập chủ quyền dân tộc, đất nước ta bước vào công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước, và để phục vụ cho việc đẩy nhanh công cuộc xây dựng đất nước nhất thiết cần phải đưa ra được các định hướng […]

Read More

Hoạt động môi giới của công ty chứng khoán mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Công ty CK là một định chế tài chính trung gian thực hiện các nghiệp vụ trên TTCK,công ty CK có vốn riêng,có tư cách pháp nhân và thực hiện chế độ kiểm toán độc lập. CTCK có thể là thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán (SGDCK). CTCK có vai trò […]

Read More