[block id=”bo-sung-1″]

1. Đề án trường Đại học Việt – Nhật
Năm 2006, Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam (do ngài Nikai
Toshihiro làm Chủ tịch) nhận được ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc
đào tạo nhân lực tại Việt Nam và cũng nhận được đề nghị của ngài Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân (vào thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc
thành lập một cơ sở đào tạo nhân lực có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Liên quan đến nội dung này, dưới sự chỉ đạo của ngài Nikai Toshihiro – Chủ tịch Liên
minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, các cuộc thảo luận đã được tiến hành.
Đề xuất xây dựng trường đại học và trung tâm đào tạo nhân lực tổng hợp với mục tiêu
nâng cao chất lượng và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo kỹ năng và phổ biến
hoạt động giáo dục tiếng Nhật trong đề án “Xây dựng khu Công nghệ cao Hòa Lạc” đã
là một trong ba dự án hợp tác lớn được đề cập trong Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật
Bản giữa Thủ tướng Abe Shinzo và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm 2006.

de_an_truong_dai_hoc_viet_nhat

pdf32 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 820 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề án Trường đại học Việt – Nhật, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ĐỀ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VIỆT-NHẬT
Dự thảo
Tháng 9 năm 2013
General Incorporated Association
ỄN ĐÀN KINH TẾ NHẬT BẢN – VIỆT NAM
Japan Vietnam Economic Forum
1
Tháng 9 năm 2013
Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
ĐỀ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT – NHẬT
Mục lục
1. Đề án trường Đại học Việt – Nhật
2. Giới thiệu trường Đại học Việt – Nhật
2.1. Phương châm cơ bản
2.2. Đặc điểm
2.3. Quy mô và vị trí
2.4. Cơ sở vật chất và trang thiết bị
2.5. Tổ chức và vốn
2.6. Kế hoạch xây dựng
3. Tổ chức, quy mô, quản lí và vận hành của trường Đại học Việt – Nhật
3.1. Tổ chức và quy mô
3.2. Quản lí và vận hành
3.3. Đào tạo chuyên gia và kỹ sư trình độ cao
3.4. Thúc đẩy liên kết công nghiệp – đào tạo và thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp
4. Đặc điểm đào tạo và nghiên cứu của trường Đại học Việt – Nhật
4.1. Quan điểm cơ bản về đào tạo và nghiên cứu
4.2. Đặc điểm của đào tạo và nghiên cứu
4.3. Đào tạo và nghiên cứu hàng năm
5. Vị trí và cơ sở vật chất của trường Đại học Việt – Nhật
5.1. Vị trí
5.2. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và điều kiện môi trường xung quanh
5.3. Đất đai và trang thiết bị
6. Quản lí, vận hành và tài chính của trường Đại học Việt – Nhật
6.1. Quản lí, vận hành và các chi phí thành lập Trường
6.2. Quỹ Đại học Việt – Nhật
6.3. Kế hoạch tài chính và dự toán thu chi
6.4. Sự ổn định về mặt tài chính và cân đối thu – chi
7. Xuất phát điểm của Đại học Việt – Nhật
7.1. Thành lập trường Việt – Nhật đào tạo sau đại học ngành phát triển bền vững
7.2. Giáo trình của trường đào tạo sau đại học
7.3. Sinh viên, giảng viên và các cán bộ nhân viên của Trường
7.4. Thành lập trung tâm đào tạo tiếng Nhật
7.5. Đào tạo nhân viên và thúc đẩy hợp tác công – tư (PPP)
7.6. Đào tạo chuyên gia, kỹ sư trình độ cao và hỗ trợ tìm việc làm
8. Kế hoạch xây dựng trường Đại học Việt – Nhật
8.1. Quan điểm về kế hoạch xây dựng
8.2. Kế hoạch xây dựng
9. Kết quả dự kiến của Đại học Việt – Nhật
2
ĐỀ ÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT – NHẬT
1. Đề án trường Đại học Việt – Nhật
Năm 2006, Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam (do ngài Nikai
Toshihiro làm Chủ tịch) nhận được ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc
đào tạo nhân lực tại Việt Nam và cũng nhận được đề nghị của ngài Phó Thủ tướng
Nguyễn Thiện Nhân (vào thời điểm đó là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc
thành lập một cơ sở đào tạo nhân lực có sự tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản.
Liên quan đến nội dung này, dưới sự chỉ đạo của ngài Nikai Toshihiro – Chủ tịch Liên
minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam, các cuộc thảo luận đã được tiến hành.
Đề xuất xây dựng trường đại học và trung tâm đào tạo nhân lực tổng hợp với mục tiêu
nâng cao chất lượng và thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo kỹ năng và phổ biến
hoạt động giáo dục tiếng Nhật trong đề án “Xây dựng khu Công nghệ cao Hòa Lạc” đã
là một trong ba dự án hợp tác lớn được đề cập trong Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật
Bản giữa Thủ tướng Abe Shinzo và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 10 năm
2006.
Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam (JVEF) nhận được sự
giúp đỡ của lãnh đạo chính phủ Việt Nam, chính phủ Nhật Bản và cùng phối hợp với
Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã xây dựng đề án trường Đại học Việt – Nhật
trên cơ sở “Đề án thành lập trường đại học tổng hợp/ trường đào tạo sau đại học theo
tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu tạo nên năng lực phát triển mang tính tự chủ, bền vững
theo định hướng thị trường có sự tham gia tích cực của khu vực tư nhân” – một nội
dung đã được thảo luận khi đưa vị trí của dự án đề xuất này vào khu Công nghệ cao
Hòa Lạc và khuôn viên mới của ĐHQGHN.
Hiện tại, đề xuất trường Đại học Việt – Nhật đang được xúc tiến dưới sự chỉ đạo của
chính phủ và sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngài Nikai Toshihiro và ngài Tô Huy Rứa cũng
như các thành viên của Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam.
Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam đã tổ chức các hội nghị liên quan đến đề án
trường Đại học Việt – Nhật giữa các trường đại học như Đại học Tokyo, Đại học
Kyoto, Đại học Osaka, Đại học Tsukuba, Đại học Nagoya, Trường đào tạo sau đại học
các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn Hokuriku, Đại học Waseda, Đại học
Ritsumekan, Đại học Kinki, Đại học Takushoku (thứ tự ngẫu nhiên) dưới sự chủ trì
của giáo sư Furuta Moto trường Đại học Tokyo (chủ tịch lien minh các trường đại
học) và thầy Mishima Michiaki – phó hiệu trưởng trường Đại học Koyoto (đồng chủ
tịch), cùng thảo luận và trao đổi các ý kiến cụ thể về cách thức tổ chức, nội dung giảng
dạy cũng như các vấn đề liên quan đến việc thành lập trường với trường Đại học Quốc
gia Hà Nội.
Đầu năm 2013, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã xem xét các thông tin
cơ bản liên quan đến Đề án thành lập trường Đại học Việt – Nhật, làm sáng tỏ các vấn
đề và quyết định thực hiện khảo sát “Điều tra, thu thập thông tin cho dự án trường Đại
học Việt – Nhật”. Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam đã thành lập các liên danh
liên kết để thực hiện nghiên cứu khảo sát. Đề án trường Đại học Việt – Nhật đang
được thực hiện dựa trên các nội dung của khảo sát điều tra này.
3
Tháng 3 năm nay, Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam đã cùng với Đại học Quốc
gia Hà Nội tập hợp các cán bộ giảng viên liên quan của các trường đại học và các nhà
trí thức để thành lập “Ủy ban chuyên trách về thành lập trường Đại học Việt – Nhật”
(Chủ tịch phía Nhật Bản là ngài Takebe Tsutomu – Chủ tịch danh dự Diễn đàn Kinh tế
Việt Nam – Nhật Bản, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt
Nam. Chủ tịch phía Việt Nam là ngài Mai Trọng Nhuận – Nguyên hiệu trưởng Đại học
Quốc gia Hà Nội) (tham khảo thêm tài liệu kèm theo). Trên cơ sở nghiên cứu khảo sát
của JICA và điều kiện môi trường xung quanh (hiện trạng và tiến độ xây dựng Khu
công nghệ cao Hòa Lạc, đề xuất di dời về Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội), Ủy
ban chuyên trách về thành lập trường Đại học Việt – Nhật đang thảo luận và điều
chỉnh đề án này với các trường đại học của Nhật Bản và Việt Nam, chính phủ và
những đối tác liên quan tại các doanh nghiệp Nhật Bản.
Kể từ cuối tháng 3 năm nay, trong các cuộc tiếp kiến với Chủ tịch nước Việt Nam –
ngài Trương Tấn Sang, ngài Tô Huy Rứa – Chủ tịch Hội nghị sỹ hữu nghị Việt Nam –
Nhật Bản, ngài Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng Việt Nam, ngài Nguyễn Thiện
Nhân – Phó Thủ tướng Việt Nam cũng như các vị quan chức chính phủ Việt Nam,
ngài Takebe Tsutomu – Chủ tịch danh dự của Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
đã đề xuất để “Đại học Việt – Nhật trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và
nhanh chóng lập kế hoạch xây dựng trường tại khu đất như cam kết trong Khu Công
nghệ cao Hòa Lạc” và đã được lãnh đạo của chính phủ Việt Nam khẳng định về việc
đảm bảo đủ đất cần thiết cho dự án này.
Đề án được tập hợp dựa trên những đề xuất, thảo luận và hỗ trợ của rất nhiều bên
liên quan ở trên.
4
Tài liệu tham khảo: Ủy ban chuyên trách về thành lập trường Đại học Việt – Nhật
(được lập ngày 11 tháng 3 năm 2013)
(Phía Nhật Bản)
TAKEBE Tsutomu
(trưởng đại diện)
Cố vấn đặc biệt Hội nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật
Bản, nghị sỹ hạ viện
FURUTA Motoo (phó
đại diện)
Giáo sư Đại học Tokyo (nguyên phó hiệu trưởng)
MISHIMA Michiaki
(phó đại diện)
Phó hiệu trưởng Đại học Kyoto
INOKUCHI Takeo Cố vấn cao cấp Công ty Bảo hiểm Mitsui Sumitomo
(Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd), Chủ tịch Diễn đàn
Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
HONMA Masaaki Giáo sư viện nghiên cứu kinh tế thế giới – Đại học Kinki,
Giám đốc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản
MONTE Kasemu Trợ lí đặc biệt cho chủ tịch Đại học Ritsumeikan
FUKUDA Katsuyuki Chủ tịch hội đồng trường Đại học Takushoku
ATODA Naosumi Phó hiệu trưởng trường Đại học Kaetsu
FUJIOKA Bunshichi Giám đốc cao cấp Diễn đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam
(Ban Thư kí)
(Phía Việt Nam)
Mai Trọng Nhuận
(trưởng đại diện)
Giáo sư tiến sĩ, Chuyên gia cao cấp quốc gia – Nguyên hiệu
trưởng trường Đại học Quốc gia
Vũ Minh Giang Giáo sư tiến sĩ khoa học, Chuyên gia cao cấp quốc gia,
nguyên Phó Hiệu Trưởng Đại học Quốc gia Hà Nội
Vũ Đức Minh Phó giáo sư tiến sĩ, trưởng ban Kế hoạch Tài chính
Nguyễn Thị Anh Thư Tiến sĩ, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Giám đốc Trung tâm
nghiên cứu châu Á
Nguyễn Quang Huy Phó trưởng ban Xây dựng
Hoàng Đình Phi Phó giáo sư tiến sĩ, Ủy viên Ủy ban chiến lược Đại học
Quốc Hà Nội, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
Phan Hải Linh Tiến sĩ nghiên cứu Nhật Bản, Trưởng Khoa tiếng Nhật Đại
học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Nguyễn Nam Hoàng Tiến sĩ Trường Đại học Công nghệ
5
Hội nghị về Đại học Việt – Nhật giữa các trường đại học Nhật Bản
FURUTA Motoo
(đồng chủ tịch)
Giáo sư Khoa Nghiên cứu văn hóa tổng hợp sau đại
học, nguyên phó hiệu trưởng Đại học Tokyo
MISHIMA Michiaki
(đồng chủ tịch)
Phó hiệu trưởng Đại học Kyoto
HONMA Masaaki
Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới – Đại
học Kinki
FUKUDA Katsuyuki Phó hiệu trưởng Đại học Kaetsu
Aikyo Masanori Giám đốc, Phó hiệu trưởng Đại học Nagoya
Ieda Hitoshi Giáo sư điều hành bộ môn cơ bản xã hội – Khoa
Nghiên cứu công nghiệp – Trường đào tạo sau đại học
Đại học Tokyo
Uchida Katsuichi Phó hiệu trưởng Đại học Waseda
Katayama Takuya Hiệu trưởng Trường đào tạo sau đại học các ngành
khoa học công nghệ mũi nhọn Hokuriku.
Kawakami Yusuke Giám đốc, Phó hiệu trưởng Trường đào tạo sau đại học
các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn Hokuriku
(phụ trách nghiên cứu, hợp tác quốc tế)
Toyama Masaya Giám đốc Bệnh viện tỉnh Osaka (Đại học Osaka)
Trần Văn Thọ Giáo sư Đại học Waseda
Nagata Kyosuke Hiệu trưởng Đại học Tsukuba
Oneda Osamu Trưởng Ban Chiến lược quốc tế, trưởng Phòng Đông
Nam Á – Đại học Tsukuba
Nishimura Shuzo Viện trưởng Viện Nghiên cứu các vấn đề xã hội, dân
số trong nước (Nguyên phó hiệu trưởng Đại học
Kyoto)
Fukushi Kensuke Giáo sư Tổ chức nghiên cứu khoa học nhân văn – Đại
học Tokyo
FUKUDA Katsuyuki Chủ tịch trường Đại học Takushoku
Sente Kasemo Trợ lí đặc biệt cho chủ tịch Đại học Mitsumekan
Sugiura Kozo Giám đốc điều hành Đại học Kinki
Takeuchi Shoji Trưởng ban Hợp tác quốc tế Đại học Takushoku
Nagamura Kumi Phòng quản lí Trung tâm Nghiên cứu đào tạo Luật
Nhật Bản – Khoa Nghiên cứu Luật – Đại học Nagoya
6
2. Giới thiệu về trường Đại học Việt – Nhật
2.1. Phương châm cơ bản:
Trường Đại học Việt – Nhật (bao gồm trường đào tạo sau đại học) đặt mục tiêu trở
thành trường đại học tổng hợp hàng đầu ở châu Á với phương châm “trường như là
một cơ sở cho sự phát triển của Việt Nam và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước Nhật
Bản – Việt Nam, là nơi đào tạo nhân lực đóng góp vào công cuộc thúc đẩy quan hệ
giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam”.
Phương châm cơ bản của việc thành lập trường Đại học Việt – Nhật là:
(1) Đào tạo nhân lực chất lượng cao có đủ điều kiện năng lực du học tại trường
đại học nổi tiếng của Nhật.
(2) Đào tạo kỹ thuật cơ bản và truyền đạt kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản.
(3) Được thành lập dựa trên sự hợp tác giữa các trường đại học của hai nước hiện
nay.
(4) Tôn trọng sáng kiến của từng trường đại học.
(5) Thực hiện các bài giảng và đào tạo nhân lực trên nền tảng tiếng Nhật (có sử
dụng tiếng Anh).
Mục tiêu sau 10 năm, Đại học Việt – Nhật sẽ trở thành trường đại học tổng hợp với
các lĩnh vực:
(1) Khoa học và kỹ thuật.
(2) Y tế, y tá, điều dưỡng.
(3) Nông lâm ngư nghiệp.
(4) Tiếng Nhật.
(5) Luật.
(6) Ngành xã hội nhân văn và khoa học tự nhiên thuộc lĩnh vực kinh tế, kinh
doanh.
Đại học Việt – Nhật sẽ thành lập trường đại học hoặc các khoa/trường đào tạo sau
đại học với 4 nhóm chính vừa có tính chuyên môn hàng đầu vừa có sự liên kết xuyên
suốt. Trường dự kiến thành lập cơ sở nghiên cứu mang tính xuyên suốt, cơ sở thực
nghiệm và cơ sở liên kết công nghiệp – đào tạo tiên tiến.
7
Cơ cấu trường Đại học Việt – Nhật (tham khảo)
2.2. Đặc điểm:
Đặc điểm của trường Đại học Việt – Nhật là ngoài nội dung đào tạo, nghiên cứu theo
tiêu chuẩn quốc tế còn có:
(1) Sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật kết hợp với tiếng Anh trong đào tạo và giảng
dạy (nhằm nâng cao hiệu quả của việc các giáo sư, chuyên gia trong nhiều lĩnh
vực của Nhật Bản sang giảng dạy tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ giới thiệu
việc làm cho sinh viên tới các doanh nghiệp Nhật Bản)
(2) Tạo sự thống nhất giữa giáo dục và nghiên cứu, coi trọng mối liên kết, hợp tác
với các doanh nghiệp (liên kết công nghiệp – đào tạo, hoạt động nghiên cứu,
khóa học dành cho doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chuyên môn, vv)
(3) Hỗ trợ trọn gói cho sinh viên, nghiên cứu sinh đi du học tại Nhật Bản hay làm
việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản.
(4) Tích cực hỗ trợ và tuyển dụng sinh viên Việt Nam đang du học tại Nhật Bản.
(5) Đặt giáo dục đại cương (kiến thức và kỹ năng cơ bản chung) hay giáo dục
“cộng đồng” làm nền tảng để phát triển lĩnh vực chuyên môn mang tính tiên
phong.
(6) Nâng cao việc lập kế hoạch thúc đẩy đào tạo công nghệ thông tin hay tăng
cường các giờ học, bài giảng, hội thảo hai chiều từ xa.
Nội dung này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu “Giáo dục là chính sách ưu tiên hàng
8
đầu của quốc giaNâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện toàn diện giáo dục
đào tạo, phát triển giáo dục một cách nhanh chóng. Đặc biệt coi trọng đào tạo các cán
bộ quản lí ưu tú, chuyên gia, nhà kinh doanh trong các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu
khoa học và những lao động lành nghề” trong “Chiến lược phát triển kinh kế xã hội
giai đoạn 2011 – 2020”. Ngoài ra, trường Đại học Việt – Nhật sẽ đáp ứng nhu cầu
nhân lực cho sự phát triển xã hội của Việt Nam và các doanh nghiệp Nhật Bản và đồng
thời là yếu tố không thể thiếu trong công cuộc xây dựng sự hợp tác Nhật Bản – Việt
Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa của thế giới.
2.3. Qui mô và địa điểm:
Về qui mô của Đại học Việt – Nhật, mục tiêu là trong 10 năm nữa sẽ đào tạo được
khoảng 6,000 học viên (trong đó học viên cao học và nghiên cứu sinh là 2,400 người)
với 2,200 học viên ngành khoa học tự nhiên và 3,800 học viên ngành xã hội nhân văn.
Dự kiến phần lớn sinh viên sẽ học tiếp lên trình độ thạc sĩ. Ngoài ra, trường cũng đào
tạo chuyên gia hay kỹ sư có kỹ thuật cao trong nhiều lĩnh vực nhằm đáp ứng tình hình
và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, qui mô và nội
dung đào tạo sẽ được làm rõ hơn trong điều tra và báo cáo tiền khả thi sau này.
Ban đầu, trường Đại học Việt – Nhật sẽ được khẩn trương xây dựng tại Khu Công
nghệ cao Hòa Lạc, đến giai đoạn giữa sẽ sử dụng diện tích đất tại Khu Công nghệ cao
Hòa Lạc để lập viện nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển liên kết công nghiệp – đào
tạo, đào tạo nhân lực chuyên môn và sử dụng một phần khu đất khuôn viên mới của
Đại học Quốc gia Hà Nội dành cho giáo dục, nghiên cứu cơ bản. Diện tích của Đại học
Việt – Nhật khoảng 100ha bao gồm đại học và trường đào tạo sau đại học và khoảng
100ha cho các cơ sở liên quan (viện nghiên cứu, phòng ban liên kết công nghiệp – đào
tạo, liên kết đào tạo nhân lực thực tập, vv).
Trường Đại học Việt – Nhật sẽ đặt cơ sở vệ tinh tại nội thành Hà Nội. Cơ sở vệ tinh
và trụ sở trường ở Hòa Lạc là một thể thống nhất không thể thiếu được trong quá trình
vận hành.
Lí do số sinh viên ít hơn so với diện tích của trường là vì trong tương lai, Đại học
Việt – Nhật muốn đảm bảo đủ rộng và môi trường đầy đủ để có thể xây dựng một
trường đại học ở châu Á tương đương với trường Đại học Standford hay trường Đại
học Harvard. Thêm vào đó, rất nhiều các hoạt động được thực hiện bởi các doanh
nghiệp tư nhân trong nhiều lĩnh vực như xây dựng viện nghiên cứu, tổ chức liên kết
công nghiệp – đào tạo, cung cấp lắp đặt trang thiết bị nghiên cứu thực nghiệm và các
hoạt động khác dành cho những chương trình đào tạo chuyên gia hay kỹ sư có kỹ thuật
cao trong nhiều lĩnh vực sẽ được xem xét triển khai.
Trường dự kiến sẽ có sự tham gia của các nhà nghiên cứu và các chuyên gia của các
doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản với tư cách là cán bộ, giảng viên, nhà nghiên
cứu của Đại học Việt – Nhật.
2.4. Cơ sở vật chất và thiết bị:
Liên quan đến cơ sở vật chất và thiết bị của trường, phía Nhật Bản ngoài việc mời
các giáo sư, nhà nghiên cứu, giảng viên, nhà kinh doanh của doanh nghiệp, những nhà
quản lí hàng đầu thế giới tham gia vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu cũng sẽ
9
chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để có thể tổ chức một cách linh hoạt các hội nghị, hội
thảo, v.vVới mục tiêu trở thành trường đại học hàng đầu, môi trường thông tin viễn
thông hiện đại là mối quan tâm cơ bản của Đại học Việt Nhật, đặc biệt là trong vấn đề
tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Cơ sở vật chất như “Thư viện điện tử (hoạt
động 24/7)”, “Trung tâm giao lưu của nhà nghiên cứu và sinh viên”, “Phòng họp quốc
tế”, “Trung tâm nghiên cứu, liên kết công nghiệp-đào tạo” là không thể thiếu. Cùng
với việc đảm bảo chất lượng dịch vụ cao đầy hấp dẫn của Nhật Bản, việc đảm bảo
quản lí bền vững và vận hành có hiệu quả cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra, việc
chuẩn bị các dịch vụ tiên tiến chất lượng cao có thể thỏa mãn nhu cầu của các chuyên
gia và nhà lãnh đạo các doanh nghiệp cũng vô cùng cần thiết.
Nhờ chuẩn bị kĩ lưỡng cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp các
dịch vụ hoàn hảo, Đại học Việt-Nhật chắc chắn sẽ cung cấp các điều kiện thuận lợi
cho các doanh nghiệp của cả Nhật Bản và các nước khác trên thế giới đầu tư vào khu
vực Hòa Lạc.
2.5. Tổ chức và vốn:
Dự kiến trường Đại học Việt – Nhật sẽ được thành lập với vị thế là một trường đại
học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường sẽ được thành lập nhờ sự liên
kết của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, các trường đại học của Nhật Bản và Diễn
đàn Kinh tế Nhật Bản – Việt Nam. Về tài chính, trường được yêu cầu hạch toán độc
lập và phải đảm bảo tối đa tính tự chủ trong quản lí, điều hành và biên soạn giáo trình.
Trường cần phải có Ban thư ký vững mạnh để xây dựng và vận hành có hiệu quả.
Vốn xây dựng, vận hành về cơ bản là vốn ODA của chính phủ Nhật Bản và đất do
chính phủ Việt Nam cung cấp. Ngoài ra, vốn này còn bao gồm các nguồn tài chính
10
được đóng góp hay đầu tư của các doanh nghiệp. Từ quan điểm hỗ trợ xây dựng
trường nhanh chóng và vận hành có hiệu quả mang tính tiên phong, Đại học Việt-Nhật
dự kiến sẽ thành lập “Quỹ Đại Học Nhật Bản – Việt Nam” (tên tạm gọi) nhằm huy
động vốn và điều phối việc sử dụng vốn cho việc cử giáo sư, giảng viên đến dạy tại
Trường; lập kế hoạch, thực hiện các hội thảo, diễn đàn; hỗ trợ các dịch vụ như dịch vụ
việc làm tới các sinh viên, du học sinh; tăng cường liên kết trường đại học – doanh
nghiệp; vận hành và bảo trì mang tính thống nhất từng trang thiết bị của trường.
2.6. Kế hoạch xây dựng:
Trước mắt, với mục tiêu sau 3 năm, trường sẽ thành lập trường đào tạo sau đại học
nghiên cứu phát triển bền vững (Sustainability Graduate Institute) (tên tạm gọi) trong
khuôn viên trường tại nội thành Hà Nội, cùng lúc đó sẽ bắt đầu xây dựng trường trong
Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, cơ sở vệ tinh ở nội đô và thực hiện hoạt động tuyển
dụng giảng viên, nhân viên và tổ chức các khóa học liên quan.
Sau 6-7 năm, trường sẽ tổ chức các hoạt động bên trong khuôn viên đã được xây
dựng và sẽ tiếp tục từng bước mở rộng các hoạt động.. Tiếp theo, trường sẽ tuần tự
tiến hành đào tạo nhân lực chuyên môn có chất lượng cao theo nhu cầu của doanh
nghiệp Nhật Bản, thiết lập các khoa và thực hiện các hoạt động liên kết công nghiệp –
đào tạo.
Dựa vào tình hình xây dựng và cơ cấu thu chi, mục tiêu đặt ra là sau khoảng 10 năm
nữa, trường đại học và trường đào tạo sau đại học Việt – Nhật sẽ đi vào hoạt động với
qui mô đào tạo 6,000 học viên, việc xây dựng trường và các hoạt động liên quan sẽ
được khẩn trương xúc tiến.
Để có thể thực hiện được đề án trường Đại học Việt – Nhật, cần có:
(1) Ngoài nội dung đào tạo, nghiên cứu của trường đại học thì cần có

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề án Trường đại học Việt – Nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *