[block id=”bo-sung-1″]

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia
vào quá trình thương mại hoá toàn cầu với xuất khẩu và mở rộng thị trường
xuất khẩu là một trong những định hướng tăng trưởng kinh tế nổi bật. Việc
Việt nam cam kết thực hiện AFTA trong khối ASEAN, gia nhập diễn đàn
APEC, mở rộng quan hệ thương mại đầu tư với EU, Nhật Bản, ký Hiệp
định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ và đang trong quá trình đàm phán gia
nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO đang mang lại cho các doanh
nghiệp VN nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cùng những luật chơi mới.
Ngành sản xuất da giày có vai trò quan trọng trong khu vực xuất khẩu của
Việt nam, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào các nước EU đạt
trên 2,0 tỷ USD/ năm, chiếm trên 65% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép
của Việt Nam. Năm 2005 dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của
Việt nam sẽ đạt 2,95­ 3,0 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang các nước EU
cũng chỉ đạt 2,0 tỷ USD. Đồng thời cũng là ngành thu hút nhiều lao động,
hàng năm tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động không kể số lao động
làm trong các ngành phụ trợ có liên quan.1Ngành cũng chịu tác động lớn
nhất với các vấn đề nhạy cảm về lao động trong quá trình mở cửa và hội
nhập. Lao động của ngành chủ yếu là các dòng lao động nghèo đến từ khu
vực nông thôn do phải đối mặt với thất nghiệp và thiếu cơ hội nâng cao thu
nhập nên họ đã đổ về các thành phố, các khu công nghiệp để tìm kiếm việc
làm.

anh huong cua vu kien ban pha gia giay mu da cua ec doi nganh da giay
pdf46 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 31/07/2017 | Lượt xem: 1342 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày mũ da của EC đối ngành da giày Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
1
Hiệp hội da giày Việt nam Tổ chức actionAid vietnam
Báo cáo kết quả nghiên cứu
Ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày mũ da của
EC đối ngành da giày Việt Nam
Hà nội tháng 5.2006
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
2
Lời cảm ơn
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
3
MỞ ĐẦU
Bối cảnh
Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tham gia
vào quá trình thương mại hoá toàn cầu với xuất khẩu và mở rộng thị trường
xuất khẩu là một trong những định hướng tăng trưởng kinh tế nổi bật. Việc
Việt nam cam kết thực hiện AFTA trong khối ASEAN, gia nhập diễn đàn
APEC, mở rộng quan hệ thương mại đầu tư với EU, Nhật Bản, ký Hiệp
định Thương mại Việt Nam Hoa Kỳ và đang trong quá trình đàm phán gia
nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO đang mang lại cho các doanh
nghiệp VN nhiều cơ hội cũng như thách thức mới cùng những luật chơi mới.
Ngành sản xuất da giày có vai trò quan trọng trong khu vực xuất khẩu của
Việt nam, là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất vào các nước EU đạt
trên 2,0 tỷ USD/ năm, chiếm trên 65% tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép
của Việt Nam. Năm 2005 dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của
Việt nam sẽ đạt 2,95­ 3,0 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang các nước EU
cũng chỉ đạt 2,0 tỷ USD. Đồng thời cũng là ngành thu hút nhiều lao động,
hàng năm tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động không kể số lao động
làm trong các ngành phụ trợ có liên quan.1Ngành cũng chịu tác động lớn
nhất với các vấn đề nhạy cảm về lao động trong quá trình mở cửa và hội
nhập. Lao động của ngành chủ yếu là các dòng lao động nghèo đến từ khu
vực nông thôn do phải đối mặt với thất nghiệp và thiếu cơ hội nâng cao thu
nhập nên họ đã đổ về các thành phố, các khu công nghiệp để tìm kiếm việc
làm.
Trong quá trình phát triển của ngành da giày, đội ngũ lao động này
dần dần tay nghề được nâng lên đáp ứng được các yêu cầu sản xuất. Công
việc tương đối ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống cá nhân và một phần hỗ
trợ kinh tế gia đình.
1 1. Thông cáo báo chí ­ Hiệp hội da giày
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
4
Ngày 07/07/2005 Uỷ ban Châu Âu (EC) đã chính thức thông báo
Quyết định mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm giày
mũ da của Việt Nam và Trung Quốc theo đơn kiện của Liên minh ngành sản
xuất giày da Châu Âu. Vụ kiện đã gây ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp
sản xuất giày da và doanh nghiệp sản xuất cung cấp nguyên phụ liệu ngành
da giày.
Thông cáo khởi kiện điều tra chống phá giá của EU cùng với kết luận
8 DN trong diện điều tra trực tiếp đều không đạt các tiêu chí công nhận DN
hoạt động trong nền kinh tế thị trường và việc áp thuế sơ bộ của EU ngày
7/4/2005 ở mức 4,2% đã gây ảnh hưởng rất nguy hại đến sự ổn định sản xuất
của các DN, đến cuộc sống và công ăn việc làm của hàng trăm ngàn lao
động đang làm việc trong các DN, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của
toàn ngành da giày Việt nam, một ngành công nghiệp non trẻ dễ bị tổn
thương. Vụ kiện này cũng gây thiệt hại trực tiếp đến lợi ích của 450 triệu
người tiêu dùng ở 25 nước thành viên EU và đe doạ việc làm của hàng chục
vạn lao động các nước EU trong những lĩnh vực liên quan đến sản phẩm
giày nhập khẩu.
Trước tình hình đó, Bộ Thương mại và Hiệp hội da giày VN
(LEFASO) đã có những hoạt động rất tích cực nêu lên chính kiến của VN là
không bán phá giá giày, kêu gọi thương mại công bằng, tiếp xúc và trao đổi
mang tính xây dựng với phán đoàn EC, với các nước cứng rắn trong Liên
đoàn các nhà sản xuất giầy châu Âu. Mặc dù vậy EC vẫn quyết định áp dụng
mức thuế như tuyên bố ban đầu đối với giày mũ da Việt nam.
Hiện nay Bộ Thương mại và Lefaso vẫn đang tiếp tục thương lượng
để đạt được thoả thuận với EC về trì hoãn thuế quan ( theo dạng kim ngạch­
tariff quotas) nhằm đảm bảo cho ngành da giày vẫn tiếp tục duy trì sản xuất
và ổn định thị trường EU.
Để EC thấy rõ bức tranh của ngành da giày Việt nam sau quyết định
áp thuế được phản ánh qua tiếng nói của người trong cuộc, đặc biệt là những
người trực tiếp sản xuất. Hiệp hội da giày VN đã tổ chức một đoàn nghiên
cứu đánh giá tác động tiêu cực của vụ kiện bán phá giá giày đến việc làm và
đời sống của người lao động làm giày và các ngành phụ trợ có liên quan
cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất giày
mũ da đồng thời ghi nhận tiếng nói của người lao động trước những ảnh
hưởng đó.
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
5
Lefaso đã kêu gọi các bên liên quan tham gia trong đợt nghiên cứu
này đặc biệt là tổ chức ActionAid Việt nam.
Là Tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh xóa bỏ nghèo đói của phụ nữ,
nam giới và trẻ em, đảm bảo cho quyền có một cuộc sống công bằng và bình
đẳng cho họ và là tổ chức vì người lao động nghèo, ActionAid nhận định
đây là một sự bất bình đẳng trong thương mại, có thể gây phương hại tới
quyền sinh kế của người lao động. Tổ chức Actionaid nhận thấy cuộc nghiên
cứu của Lefaso là cần thiết, do đó đã phối hợp cùng với Lefaso tiến hành
hoạt động nghiên cứu này với sự tham gia của các tổ chức khác của VN như
Phòng Thương mại và công nghiệp VN, giới báo chí, tổ chức công đoàn…
nhằm ghi nhận tiếng nói từ những người lao động về ảnh hưởng của vụ kiện
này cũng như thu thập thêm các căn cứ chứng minh Việt nam không bán phá
giá giày.
Mục đích: Nhằm phản ánh tác động tiêu cực của vụ kiện tới đời sống,
việc làm của lao động trong ngành da giày, từ đó bổ sung thêm lập luận
không bán phá giá của ngành da giày Việt nam.
Mục tiêu cụ thể
­ Thu thập các thông tin thực tế về việc sản xuất giày mũ da
thông qua ý kiến thực tế của những người trong cuộc về vụ
kiện.
­ Phát hiện các ảnh hưởng của vụ kiện có thể xảy ra đối với
những người trong cuộc, đặc biệt là công nhân trực tiếp sản
xuất giày mũ da.
­ Nhìn nhận các quan điểm của các nhóm đối tượng khác nhau
về vụ kiện bán phá giá.
­ Phản ánh nguyện vọng của những người trong cuộc
­ Đề xuất các giải pháp tới Uỷ ban châu Âu (EC) và liên đoàn
các nhà sản xuất giày da châu Âu
Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng trọng tâm: Lao động trong các doanh nghiệp da giày có sản
lượng giày mũ da cao
Đối tượng khác:
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
6
­ Lao động ngành phụ trợ sản xuất cung ứng nguyên phụ liệu co
ngành sản xuất giày da.
­ Lãnh dạo các doanh nghiệp
­ Cán bộ của một số cơ quan chính quyền địa phương.
Phương pháp nghiên cứu
­ Nghiên cứu thứ cấp: Tập hợp và phân tích tài liệu sẵn có để
phân tích tổng thể về vụ kiện
­ Nghiên cứu thực địa nhằm tìm hiểu thực tế tại 16 DN trên 3
vùng chịu ảnh hưởng của vụ kiện ở các mức độ khác nhau tại
các khu vực tập trung sản xuất giày da: Hà nội, Hải phòng,
thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Nghiên cứu khảo sát thực địa thông qua các công cụ:
­ Trao đổi mạn đàm với lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của
doanh nghiệp
­ Phát bảng hỏi cho công nhân: Mỗi DN chọn ngẫu nhiên tối đa 60
công nhân trong đó 30 công nhân điền vào bảng hỏi
­ 30 công nhân khác tham gia thảo luận nhóm .
­ Phỏng vấn sâu một số công nhân điển hình
Ngoài ra còn tiến hành phỏng vấn cán bộ Sở Công Nghiệp TP HCM
và cán bộ của Hội Da Giày TPHCM.
Địa điểm nghiên cứu
Cuộc điều tra khảo sát thực địa tại 16 DN da giày trên địa bàn 6 tỉnh
Hải Phòng, Hải Dương, Hà Tây, TP HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã
được tiến hành từ ngày 25/04/2006 đến ngày 11/05/2006.
Biểu 1. DN được nghiên cứu theo vị trí địa lý và loại hình sở hữu
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
7
Khu vực Loại hình
DN
Miền Bắc Nhà nước 1
Tư nhân 2
Miền Nam Nhà nước 4
Tư nhân 6
Liên doanh 0
100% vốn nước
ngoài
3
Tổng số 16
I.Danh sách các doanh nghiệp nghiên cứu kh ảo sát / báo cáo
STT Tên công ty Địa bàn
1 Công ty TNHH Sao Vàng Hải Phòng
2 Công ty Da giày Hải Phòng Hải Phòng
3 Công ty CP giày Hải Dương Hải Dương
4 Nhà máy giày Phú Hà Hà Tây
5 Công ty giày Thái Bình Bình Dương
6 Công ty TNHH giày Duy Hưng Bình Dương
7 Công ty TNHH Trường Lợi TP HCM
8 Công ty TNHH Liên Phát Bình Dương
9 Công ty TNHH Thượng Thăng TP HCM
10 Công ty CP giày Sài Gòn TP HCM
11 Công ty TNHH Pou Yuen TP HCM
12 Công ty giày An Giang TP HCM
13 Công ty 32 ­ Bộ Quốc Phòng TP HCM
14 Công ty Coats Phong Phú TP HCM
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
8
15 Công ty giày Việt Vinh Đồng Nai
16 Công ty Tae Kwang Vina Đồng Nai
17* Công ty giày Ngọc hà Hà nội
18 Công ty giày Việt Phát Hải dương
19 Công ty giày Hưng yên Hưng yên
20 Công ty giày Gia định TPHCM
21
Công ty SX-GC hàng xuất khẩu
30/4 Tây Ninh
* Công ty 17-21 : Phân tích qua báo cáo
Báo cáo này tóm tắt và đánh giá sơ bộ về kết quả của chuyến điều tra
khảo sát thực địa.
Cơ cấu báo cáo gồm các phần: Mở đầu bối cảnh và phương pháp
nghiên cứu, (I) Tổng quan về ngành da giày Việt nam, (II) Tóm tắt tiến
trình vụ kiện; (III) Quan điểm của người trong cuộc về vụ kiện (VI) Tác
động của vụ kiện đến tình hình sản xuất kinh doanh và biến động lao động
của các doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động và
(V) Một số kiến nghị của DN và người lao động.
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
9
I.Tổng quan ngành da giày Việt Nam
1. Vai trò của ngành da giày Việt nam trong quá trình phát triển
kinh tế- xã hội
Ngành da giày hiện đang tạo công ăn việc làm cho gần triệu lao động,
nhất là alo động trẻ khu vực nông thôn. Việc thu hút lực lượng lao động này
góp phần đáng kể trong công cuộc giảm nghèo ở Việt Nam. Trong quá trình
hội nhập, số doanh nghiệp ngày càng gia tăng năm 2002 mới có 350 Dn,
năm 2005 số doanh nghiệp gần 400 thêm vào đó là hàng ngàn hộ gia đình và
các cơ sở sản xuất nhỏ đang tạo việc làm cho thanh niên nông thôn trong các
làng nghề. Ngành da giày ngày càng có vị trí quan trọng đối với nền kinh tế
Việt nam trong giai đoạn đầu công nghiệp hoá hiện đại hoá. Năng lực sản
xuất của ngành da giày ngày một tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng bình quân
vào khoảng 13­15% / năm
Biểu 2. Năng lực sản xuất của ngành da giày từ năm 2000­ 2005
Sản
phẩm
Đơn vị 2000 2001 2002 20003 2004 2005
Giày dép
các loại
1000
đôi
302,800 360,000 416,644 441,250 441,250 598,000
Giày thể
thao
­ 126,470 189,429 234,802 256,125 256,125 334,07
Giày vải ­ 34,080 31,428 28,645 21,896 21,896 51,75
Giày nữ ­ 54,710 71,710 82,423 93,400 93,400 115,23
Các loại
khác
­ 75,220 67,433 70,774 69,829 69,829 96,95
Nguồn : Hiệp hội da giày Việt nam
Da giày là ngành có định hướng xuất khẩu rõ rệt. Tỷ lệ xuất khẩu của
ngành chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt nam và đứng
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
10
thứ 4 trong các ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sau dầu thô, thuỷ sản
và dệt may. Việt nam là một trong 10 nước sản xuất và xuất khẩu giày lớn
nhất thế giới
Biểu 3. Kim ngạch xuất khẩu của ngành da giày và đóng góp vào
phát triển kinh tế thời kỳ 2000­ 2005
Đơn vị : 1,000.000 USD
Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Da giày 1,468 1,575 1,846 2,267 2,640 3,039
Cả nước 14,448 15,100 16,700 20,600 26,503
Tỷ trọng 10.16 10.43 11.05 11.00 10.00
Nguồn : Hiệp hội da giày Việt nam
­ Thi trường xuất khẩu chủ yếu là các nước EU chiếm 59%, Thị
trường Mỹ 20%, thị trường Nhật 3%, còn lại các thị trường khác.
Việc VN đẩy nhanh quá trình tham gia vào các định chế kinh tế và
thương mại thế giới và khu vực, thoả thuận các quan hệ song phương và đa
phương như tham gia AFTA, thực hiện Hiệp định Thương mại Việt nam –
Hoa kỳ, tham gia WTO … đang mở ra nhiều cơ hội cho các Dn mở rộng thị
trường, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ và quản lý, phát huy
lợi thế cạnh tranh. Thời gian qua các DN da giày đã đẩy mạnh các hoạt động
cải tiến để đáp ứng nhu cầu của thi trường và tăng khả năng cạnh tranh, đặc
biệt là áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quản lý môi trường và tiêu
chuẩn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Về phân bố, đa số các doanh nghiệp tập trung ở 2 vùng kinh tế trọng
điểm phía Bắc và phía Nam. trong đó tạp trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí
Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hà Nội và Hải Phòng.
Việc tập trung nhiều doanh nghiệp vào các thành phố lớn, các khu
công nghiệp tập trung đang tạo ra dòng dịch chuyển lao động lớn từ các
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
11
vùng khác, chủ yếu từ các vùng nông thôn và chủ yếu là lao động trẻ khu
vực nông nghiệp.
2. Tình hình lao động và việc làm trong ngành da giày
Bên cạnh đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu, đay là một
trong những ngành chủ lực của Việt Nam trong thu hút lao động, tạo việc
làm và thu nhập ổn định.
Đây là kết quả của chiến lược phát triển dựa trên việc ứng dụng công
nghệ sử dụng nhiều lao động nhằm tận dụng những lợi thế sẵn có về lao
động dồi dào và giá nhân công rẻ.
Biểu 3. Lao động làm việc trong ngành da giày
Đơn vị: ngưòi
Ngành 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Da
giày
388.040 410,000 430,000 450,000 500,000 580,000
Nguồn: Hiệp hội da giày
(Không bao gồm lao động trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ liệu)
Đặc thù của lao động ngành da giày là tỷ lệ lao động nhập cư cao chiếm 50 –
70% cá biệt có doanh nghiệp tỷ lệ này trên 80%. Tỷ lệ lao động nữ trên 80%
trong đó lao động từ độ tuổi 18 –25 chiếm trên 70%
3. Các khó khăn thách thức của ngành da giày
Hội nhập kinh tế mặc dù tạo ra những cơ hội mới về xuất khẩu và tăng
trưởng, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp da
giày Việt Nam. Tham gia vào thị trường toàn cầu cũng có nghĩa là phải chấp
nhận các “luật chơi quốc tế” chấp nhận sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt
khi một cường quốc giày là Trung quốc đã gia nhập WTO
DN Việt Nam đang phải đối mặt với vụ kiện phá giá gày càng làm
tăng thêm những khó khăn thách thức vốn có của ngành da giày:
­ Trình độ quản lý, trình độ kỹ thuật công nghệ của đa số doanh
nghiệp còn hạn chế.
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
12
­ Phương thức sản xuất lạc hậu, phụ thuộc chiếm đến 80% gia
công cho các đối tác .
­ Năng lực sản xuất so với các nước trong khu vực như Trung
quốc, Đài Loan, An Độ…còn thấp hơn rất nhiều
­ Nhà xưởng, công nghệ thiết bị lạc hậu, thiếu chuyên môn hoá
trong quy trình sản xuất, mẫu mã kiểu dáng không đa dạng,
chậm đổi mới so với nhu cầu của người tiêu dùng.
­ Giá trị gia tăng cảu sản phẩm đã đựoc cải thiện nhưng vẫn còn
thấp.Công nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu không
phát triển đồng bộ với công nghiệp sản xuất da giày
­ Nguồn cung ứng vật tư nội địa chưa đảm bảo, chát lượng kém
không đủ khả năng cạnh tranh với nguyên liệu nhập ngoại làm
cho sản xuất trong nước lệ thuộc vào nguyên liệu nhập ngoại,
mẫu mã và công nghệ. Khoảng 70% lượng nguyên liệu và phụ
liệu như da, cao su tổng hợp…còn phải nhập khẩu từ nước
ngoài.
­ Công nghiệp da giày đang phải đối mặt với vấn đề thị trường,
phát triển thị trường và phát triển thiết kế mẫu.
­ Cạnh tranh giá cả ngày càng khốc liệt, chi phí sản xuất bắt
buộc phải giảm trong khi đó các chi phí đầu vào ngày càng
tăng ( chi phí tiền lưong, năng lượng, vận chuyển…)
­ Chi phí lao động là thế mạnh cũng đang dần mất đi ưu thế
cạnh tranh: lao động trình độ thấp là một cản trở trong việc áp
dụng công nghệ hiện đại và tăng năng suất lao động. Tính
mùa vụ rõ rệt trong sản xuất dẫn đến những vấn đề phức tạp
trong công tác tổ chức và sử dụng lao động. Thêm vào đó tr
lệ lao độngnwx và nhập cư cao cũng là một trong những
nguyên nhân biến đổi lao động lớn gây ảnh hưởng không nhỏ
đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
­ Đối mặt với các rào cản kỹ thuật bởi các nhà nhập khẩu quốc
tế và nhất là đnag phải đối phó với vụ kiện bán phá giá gaìy
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
13
mũ da của EC khởi kiện ngày 7/7/2005 càng làm cho các DN
da giày Việt Nam khó khăn hơn. Nhất là trong lĩnh vực hội
nhập quốc tế : Các doanh nghiệp da giày Việt Nam có nhận
thức và mức độ quan tâm rất yếu đối với những quy định của
pháp luật các nước về vấn đề chống bán phá giá. Do đó, khi
vụ việc xảy ra, các doanh nghiệp thường bị động trong việc
thực hiện những yêu cầu của Cơ quan điều tra nước ngoài. Cơ
chế phối hợp giữa các doanh nghiệp, hiệp hội và các cơ quan
chức năng của Chính phủ là tương đối lỏng lẻo và ít hiệu quả.
Do đó, trong quá trình theo kiện, sự thống nhất giữa các doanh
nghiệp trong việc trả lời câu hỏi điều tra của các cơ quan điều
tra là không cao.
II.Tiến trình của vụ kiện
1. Tiến trình của vụ kiện
Theo khởi kiện ngày 30/5/2005 của Liên minh ngành sản xuất giày
da châu Âu đại diện cho các nhà sản xuất chiếm tới hưn 40% tổng
sản lượng giày có mũ da của EU, EC quyết định mở cuộc điều tra
chống bán phá giá với 33 mẫu sản phẩm giày có mũ da của Việt
nam và Trung quốc bao gồm
6403 20.00, ex 6403 30.00, 6403 51.11, ex 6403 51.15, ex 6403
51.19, 6403 51.91, ex 6403 51.95, 6403.51.99, ex6403 59.11, ex
6403 59.31, ex 6403 59.35, ex 6403 59.39, 6403 59.91, ex 6403
59.95, ex 6403 59.99, ex 6403 59.11, ex 6403 59.31, ex 6403
59.35, ex 6403 59.39, ex 6403 59.91, ex 6403 59.95, ex 6403
59.99, ex 6403 91.11, ex 6403 91.13, ex 6403 91.16, ex 6403
01.18, 6403 91.91, ex 6403 91.93, ex 6403 91.96, ex 6403 91.98,
6403 99.11, ex 6403 99.31, ex 640399.33, ex 6403 99.36, ex 6403
99.38, ex 6403 99.91, ex 6403 99.93, ex 6403 99.96, ex 6403
99.98, ex 6405 10.00.
Có 63 nhà xuất khẩu của Việt nam bị liệt kê trong đơn kiện
Báo cáo kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày
14
Đây là vụ kiện thứ hai liên tiếp mà EC tiến hành liên quan ngành sản
xuất này, sau vụ kiện chống bán phá giá đối với giày bảo hộ của
Trung Quốc và Ấn Độ vào ngày 30/6/2005. Theo nội dung đơn kiện,
biên độ phá giá ước tính của Việt Nam là 130%, của Trung Quốc là
400%. Do chưa công nhận Việt Nam cũng như Trung Quốc là các
quốc gia có nền kinh tế thị trường nên EC đã chọn Brazil là nước có
nền kinh tế thị trường để lập cơ sở tính toán giá trị thông thường cho
cả hai nước. Các bên liên quan có thể có ý kiến về việc lựa chọn nước
thay thế như vậy đã phù hợp hay chưa trong thời hạn 10 ngày kể từ
ngay thông báo này được đăng trên Công báo (07/07/2005).
Ngày 07/07/2005 Uỷ ban Châu Âu (EC) đã chính thức thông báo
Quyết định mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm
giày mũ da của Việt Nam và Trung Quốc theo đơn kiện của Liên
minh ngành sản xuất giày da Châu Âu.
Theo số liệu của phía EC kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này từ Việt
Nam vào thị trường Cộng đồng Châu Âu (EU) là 1.163.65 triệu Euro
năm 2004 và 283.551 triệu Euro trong quý I 2005. EC sẽ tiến hành
lấy mẫu điều tra trong số doanh nghiệp bị đơn, xem xét quy chế kinh
tế thị trường và các yêu cầu khác của doanh nghiệp.
Bộ Thương mại đã khuyến nghị Hiệp hội da giầy Việt Nam hướng
dẫn các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mặt hàng này vào thị trường
EU gấp rút thực hiện các công việc chuẩn bị cần thiết để chủ động đối
phó với vụ kiện. Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nên phối hợp
chặt chẽ với Hiệp hội Da ­ Giầy Việt Nam trong quá trình đối phó với
vụ kiện.
Theo số liệu EC cung cấp, thị trường Châu Âu về sản phẩm giầy mũ
da có tổng lượng tiêu thụ hàng năm khoảng 13 tỷ Euro và tổng lượng
nhập khẩu chiếm 5 tỷ Euro. Thị phần của Việt Nam trên thị trường
này từ 11% năm 2002 lên tới 15% tính tới Quý I/2005, tương ứng
mức tăng 78,1 triệu đôi năm 2002 lên đến 34,9 triệu đôi tính tới Quý
I/2005 (ước tính năm 2005 khoảng 139,6 triệu đôi). Một số con số cụ
thể mà EC đưa ra như sau
Báo cáo

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Ảnh hưởng của vụ kiện bán phá giá giày mũ da của EC đối ngành da giày Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *