[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay việc quản lý và sử dụng đất đại đang là một vấn đề khá bức xúc trong thời đại kinh tế mở.
Từ xưa việc sở hữu tư nhân về đất đai đã gây ra nhiều tranh chấp phức tạp và gây ra nhiều cuộc tranh chấp. Đó chính là sự mâu thuẫn giữa địa chủ và nô lệ cũng như chủ nô và nông dân. Chính vì vậy mà sự cấp thiết phải có một bộ luật đất đai để xử lý và giải quyết những tranh chấp từ thời chiếm hữu tư nhân tức là lúc bắt đầu có quyền sở hữu, quyền chiếm dụng cá nhân cũng là khi đất nước xuất hiện bộ luật đã ra đời. Nó ra đời để chủ yếu phục vụ cho giai cấp thống trị nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị. Qua nhiều lần sửa đổi và bổ sung đến nay thì luật đất đai đã được quy định rõ về các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, qua đó nói lên rằng người sử dụng đất ngày nay đã có một số quyền lợi nhất định cũng như có nghĩa vụ nộp thuế thổ trạch cho Nhà nước, để Nhà nước lấy số kinh phí để sửa sang lại cơ sở hạ tầng cho đất nước.
Tuy nhiên trong nền kinh tế mở ở tất cả các nước hiện nay thì so với họ nền kinh tế nước ta còn nghèo các đạo luật đưa ra còn lỏng lẻo và chưa có sức thuyết phục, nhiều kẻ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Nên qua đây em muốn viết thêm một vài hiểu biết của em về luật đất đai của nước ta và có một số kiến nghị về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog37

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Chế độ pháp lý đối với việc giao đất không thu tiền, giao đất có thu tiền và cho thuê đất và một vài bất cập trong việc sử dụng đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *