[block id=”bo-sung-1″]

Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các nước và các công ty ngày càng khốc liệt. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v. Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người. Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh đều có thể copy mọi bí quyết của công ty về sản phẩm, công nghệ, v.v. Duy chỉ có đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng và giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực là đề tài luôn nóng hổi trên diễn đàn thông tin và nghiên cứu quốc tế. Ở nước ta, vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn, nó trở một trong những vấn đề mấu chốt của nước nhà. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người, chúng ta hiểu rằng chỉ có thể đi tắt đón đầu sự phát triển trên thế giới bằng cách đầu tư vào yếu tố con người.
Nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ,chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Làm thế nào để có đội ngũ lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu cùa công việc,thích ứng được với sự thay đổi là vấn đề đang được đặt ra với mọi doanh nghiệp?

de_tai_cong_tac_dao_tac_dao_tao_phat_trien_nguon_nhan_luc_ta

doc66 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM & XNK Viettel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:
Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel.
GVHD : Ths.Đặng Ngọc Sự
SVTH : Nguyên Thị Liên
Lớp : QTKDTH 49B
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TM&XNK VIETTEL 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển. 3
1.2. Cơ cấu tổ chức 4
1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật. 11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TM & XNK VIETTEL 20
2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 20
2.2. Đào tạo và tầm quan trọng của đào tạo nguồn nhân lực. 22
2.3. Xây dựng chương trình đào tạo. 25
2.4. Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của công ty TNHH Nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel. 32
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TM&XNK VIETTEL. 48
3.1. Phương hướng phát triển công tác đào tạo trong thời gian tới. 48
3.2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel . 49
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LNST : Lợi nhuận sau thuế
LNTT : Lợi nhuận trước thuế
QTKD : Quản trị kinh doanh
TCLĐ : Tổ chức lao động
TL : Tiền lương
TM&XNK : Thương mại và xuất nhập khẩu
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ : Tài sản cố định
TT : Trung tâm
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cuộc cạnh tranh giữa các nước và các công ty ngày càng khốc liệt. Cuộc cạnh tranh đó thể hiện trên tất cả các mặt: công nghệ, quản lý, tài chính, chất lượng, giá cả, v.v… Nhưng trên hết, yếu tố đứng đằng sau mọi cuộc cạnh tranh là con người. Thực tế đã chỉ ra rằng đối thủ cạnh tranh đều có thể copy mọi bí quyết của công ty về sản phẩm, công nghệ, v.v… Duy chỉ có đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Do có tính thực tiễn, nên vấn đề nghiên cứu thực trạng và giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực là đề tài luôn nóng hổi trên diễn đàn thông tin và nghiên cứu quốc tế. Ở nước ta, vấn đề này càng trở nên cấp thiết hơn, nó trở một trong những vấn đề mấu chốt của nước nhà. Ngày nay, với xu thế khu vực hoá toàn cầu hoá thì sự cạnh tranh gay gắt nhất, mang tính chiến lược giữa các tổ chức, giữa các quốc gia là cạnh tranh về yếu tố con người, chúng ta hiểu rằng chỉ có thể đi tắt đón đầu sự phát triển trên thế giới bằng cách đầu tư vào yếu tố con người.
Nguồn nhân lực đã thực sự trở thành thứ tài sản quý giá nhất, là chiếc chìa khoá dẫn đến thành công của mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ,chất lượng nguồn nhân lực là một trong những lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.Làm thế nào để có đội ngũ lao động giỏi, đáp ứng yêu cầu cùa công việc,thích ứng được với sự thay đổi là vấn đề đang được đặt ra với mọi doanh nghiệp?
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel đã không ngừng đưa ra các biện pháp riêng nhằm thu hút và phát triển nhân tài, trong đó hoạt đông đào tạo là một trong những hoạt động trung tâm. Đối với Công ty, công tác này càng quan trọng hơn nữa, với đặc thù chuyên kinh doanh phân phối các thiết bị, sản phẩm về công nghệ thì trinh độ khoa học công nghệ không ngừng phát triển, đồng thời Công ty cũng không ngừng mở rộng kinh doanh cả trong và ngoài nước. Vì vậy đào tạo đội ngũ lao động để họ thành thạo kỹ năng trong công việc hiện tại cũng như trong tương lai là một yếu tố quan trọng đảm bảo các mục tiêu của Công ty. Tuy nhiên, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty trong những năm qua mặc dù đã đạt được một số thành tựu nhưng những tồn tại, hạn chế vẫn còn không ít. Nắm bắt được các tồn tại đó,tôi đã đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác đào taọ nguồn nhân lực trong Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên TM&XNK Viettel trong đề tài: “Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên TM&XNK Viettel”.
Kết cấu của đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên TM&XNK Viettel.
Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên TM&XNK Viettel.
Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên TM&XNK Viettel.
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIỀN TM & XNK VIETTEL
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển.
Là một thành viên trẻ trong Tập đoàn Vĩên thông Quân đội, Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel cũng đã có những bước phát triển quan trọng qua các thời kỳ:
v Năm 1989, Công ty điện tử Viễn thông được thành lập. Do yêu cầu, nhiệm vụ phát triển, căn cứ vào đề nghị của giám đốc Công ty, Tư lệnh Binh chủng Thông tin liên lạc ra quyết định thành lập phòng Xuất nhập khẩu trực thuộc Công ty trên cơ sở phòng Kinh doanh được thành lập từ năm 1995. Phòng Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước làm các thủ tục mua bán, nhập khẩu các thíêt bị phục vụ các dự án của Công ty, Bộ quốc phòng và tham gia thực hiện đấu thầu các dự án về công nghệ thông tin, viễn thông , đo lường, điều khiển tự động hoá trong và ngoài quân đội.
v Năm 1999, phòng Xuất nhập khẩu được tổ chức lại thành trung tâm Xuất nhập khẩu và thực hiện chế đọ hạch toán phụ thuộc. Trung tâm Xuất nhập khảu là đơn vị được Bộ tư lệnh thông tin liên lạc, Tổng công ty Viễn thông Quân đội tin tưởng giao cho nhiệm vụ nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ tuyến cáp quang quân sự 1B và vật tư thiết bị phục vụ công tác triển khai lắp đặt hệ thốngVoIP, hệ thống các trạm BTS của mạng di động Viettel Mobile.
v Tháng 1-2005, Trung tâm Xuất nhập khẩu được chuyển thành Công ty Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel thuộc Tổng công ty Viễn thông Quân đội và trở thành đơn vị hạch toán phụ thuộc với Tổng công ty viễn thông Quân đội.
v Tháng 4-2006, Công ty chính thức tách ra thực hiện chế độ hạch toán độc lập, có tên giao dịch và địa chỉ như sau:
Tên giao dịch: Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel.
Trụ sở chính: Số 1A, Giang Văn Minh, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.
Quyết định thành lập số 11/2006/QĐ-BQP do Bộ Quốc phòng cấp ngày 12/01/2006.
Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 010400346do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/01/2006.
Vốn điều lệ (đã bổ sung): 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng).
v 03/05/2006: Khai trương Siêu thị điện thoại Viettel tại Toà nhà Trung tâm thương mại VKO – Ngọc Khánh, chính thức kinh doanh phân phối các loại điện thoại di động của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Nokia, SamSung, Motorola,
v 31/10/2006: Khai trương hệ thống kinh doanh điện thoại di động trên toàn quốc – Hệ thống bán lẻ điện thoại di động Viettel.
1.2. Cơ cấu tổ chức
1.2.1. Cấu trúc bộ máy của Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel
Ghi chú:
:Hướng chỉ đạo điều hành
: Hướng chỉ đạo, hương dẫn, kiểm tra nghiêp vụ
Sơ đồ 1.1:Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty TM&XNK Viettel
Tổng số lao động: 2130 người. Trong đó:
Lao động gián tiếp: 135 người.
Lao động trực tiếp: 1995 người.
Nhận xét:
Công ty sử dụng mô hình trực tuyến chức năng kết hợp với việc tổ chức bộ phận theo sản phẩm.Với việc sử dụng mô hình tổ chức hỗn hợp cho phép công ty tận dụnng các ưu thế các mô hình tổ chức, đồng thời hạn chế những khuyết điểm của các mô hình .Mô hình trực tuyến chức năng sử dụng cả 3 loại quyền hạn là trực tuyến, tham mưu, chức năng. Mô hình này tạo nên ưu thế lớn là giảm bớt sự cưng nhắccuar việc sử dụng chỉ một quan hệ trực tuyến trong tổ chức, đồng thời giảm thiểu áp lực cho nhà quản lý. Mặt khác, nó còn tận dụng được đội ngũ những cán bộ tham mưu, tư vấn có trình độ, có năng lực, giúp họ phát huy tính sáng tạo của mình. Bên canh đó, mô hình trực tuyến chức năng theo bộ phận sản phẩm (trung tâm bán lẻ, kinh doanh thiết bị đầu cuối, kinh doanh viễn thông,…) có tác dụng phủ kín thị trường, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường, tăng cường sự sự quan tâm, chăm sóc khách hàng,…
Tuy nhiên, khi sử dụng mô hình này cũng có những hạn chế: cơ cấu trở nên phức tạp khó kiểm soát các hoạt động,các phòng ban không thống nhất với nhau. Với lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh, xuất nhập khẩu, các thiết bị viễn thông, điện, điện tử phân phối các loại đien thoại di động, hệ thống các siêu thị lớn,… Việc sử dụng mô hình hỗn hợp là tương đối hợp lý. Tuy nhiên khi cơ cấu trở nên phình to thì việc quản lý sẽ càng thêm khó khăn, với số lượng ban đầu (năm 2005) là 60 nhân viên thì hiện nay (năm 2011) công ty đã có 2130 nhân viên. Do đó công ty cần có kế hoạch phát triển phù hợp với cơ cấu đang ngày càng phình ra nhằm đảm bảo quá trình quản lý có hiệu quả cao. Một trong những biện pháp hiệu quả đó chính là việc đầu tư vaò công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo người lao động giúp họ tăng tính chuyên nghiệp, tăng tính tự giác, giảm bớt chi phí quản lý cho công ty.
1.2.2. Nhiệm vụ vủa các phòng ban
v Phòng Tổ chức lao động: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
– Tổ chức sắp xếp, cải tiến mô hình tổ chức sản xuất – kinh doanh và mô hình bộ máy quản lý tại công ty để phù hợp yêu cầu quản lý mới và nâng cao hiệu quả trong việc điều hành, quản lý Công ty.
– Công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ.
– Công tác nhân sự, tổ chức lao động.
– Công tác sắp xếp đổi mới mô hình các phòng ban trong Công ty.
– Công tác Chính sách, chế độ cho người lao động (tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động…) và các chế độ đãi ngộ với người lao động, chính sách sử dụng người tài.
– Xây dựng đơn giá tiền lương và kế hoạch tiền lương.
– Quản lý, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm kỷ luật.
– Công tác an toàn lao động.
– Các vấn đề liên quan đến tổ chức và lao động trong quá trình đổi mới bộ phận, chi tách phòng ban trong Công ty.
– Thực hiện các công việc do Giám đốc và Ban giám đốc giao phó.
v Phòng Kế hoạch: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
– Xây dựng định hướng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh doanh của Công ty , kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn và ngắn hạn.
– Về các hợp đồng, liên kết, hợp tác đầu tư của Công ty.
– Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của toàn Công ty và đơn vị trực thuộc.
– Quản lý thương hiệu, xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường Dự báo thị trường. Phối hợp với các phòng ban khác để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở rộng thị thị phần trên thị trường.
– Công tác quản lý, đôn đốc việc thực hiện các kế hoạch đã đề ra và xây dựng các kế hoạch cho tương lai cả ngắn hạn và dài hạn cho Công ty.
– Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Công ty giao và những yêu cầu từ Tổng Công ty.
v Phòng Tài chính: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
* Thực hiện công tác Tài chính
– Lập và xúc tiến kế hoạch huy động tài chính, đầu tư tài chính, cân đối các nguồn vốn phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.
– Xây dựng, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện quy chế tài chính và những quy định khác về chi phí áp dụng trong nội bộ Công ty.
– Chủ trì và phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng quy chế về quản lý và chi tiêu các quỹ đúng quy định.
*  Thực hiện công tác Kế toán thống kê:
– Theo dõi, tính toán, cập nhật, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình sử dụng quản lý các quỹ, tài sản, vật tư, các nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
– Quản lý mọi khoản thu chi, thanh toán tiền lương, các chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Công ty cũng như của Tập đoàn.
– Tính toán, trích nộp đầy đủ và kịp thời các khoản nộp ngân sách, nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo luật Viettel.Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giải ngân, thanh toán.
– Chủ trì công tác quyết toán, kiểm toán đúng kỳ hạn; Chủ trì công tác kiểm kê tài sản, Tổng hợp, lập báo cáo thống kê về tài chính, kế toán
v Phòng Hành chính: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
– Thừa hành để thực hiện công tác Quản trị hành chính; Quản trị nhân sự;  Thanh tra, bảo vệ pháp chế; Thi đua, tuyên truyền.
– Là chiếc cầu nối công tác từ Ban lãnh đạo xuống các phòng và ngược lại, làm trung tâm thông tin giữa các phòng; Truyền tin, truyền mệnh lệnh của Lãnh đạo đến nơi cần thiết một cách kịp thời, chính xác.
– Quản lý TSCĐ, công cụ dụng cụ, văn phòng phẩm (kể cả các tài sản thuê ngoài của Công ty) theo phân cấp…
– Thực hiện công tác quản trị Hành chính trong Công ty:
+ Công tác văn thư, lưu trữ, ấn loát, thông tin liên lạc, đời sống, lễ tân, phục vụ hội họp, hội nghị, trật tự trị an, an toàn phòng cháy và chữa cháy. Thư ký các cuộc họp trong nội bộ Công ty.
+ Quản lý Tài sản, phương tiện đi lại trong Công ty theo phân cấp.
+ Theo dõi việc triển khai thực hiện các quy chế nội bộ của Công ty, làm đầu mối tổng hợp các ý kiến giúp lãnh đạo bổ sung, sửa đổi các quy chế nội bộ phù hợp với yêu cầu thực tế.
+ Hướng dẫn, theo dõi công tác thi đua, tuyên truyền trong Công ty.
v Phòng Kiểm soát nội bộ: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
– Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.
– Giảm bớt rủi ro gian lận hoặc trộm cắp đối với công ty do bên thứ ba hoặc nhân viên của Công ty gây ra.
– Giảm bớt rủi ro sai sót không cố ý của nhân viên mà có thể gây tổn hại cho Công ty.
– Giảm bớt rủi ro không tuân thủ chính sách và quy trình kinh doanh của Công ty.
– Ngăn chặn việc tiếp xúc những rủi ro không cần thiết do quản lý rủi ro chưa đầy đủ.
v Phòng Kĩ thuật: Là đơn vị chuyên môn tham mưu, giúp việc cho Giám đốc và Ban giám đốc trong các lĩnh vực:
– Chịu trách nhiệm về các vấn đề kĩ thuật.Cập nhật thông tin,khoa học kỹ thuật, nghiên cứu các giải pháp cpông nghệmới ứng dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
– Kịp thời khắc phục những sự cố kĩ thuật xuất hiện trong phạm vi hoạt động của Công ty để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
1.2.3. Ngành nghề và triết lý kinh doanh.
Ngành nghề kinh doanh:
Ø Xuất nhập khẩu các thiết bị toàn bộ, thiết bị lẻ các vật tư, công trình, thiết bị công cụ sản xuất bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, đo lường, điều khiển, y tế.
Ø Kinh doanh các loại vật tư,thiết bị, công trình ,thiết bị công cụ sản xuất bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, phát thanh,truyền hình, công nghệ thông tin, đo lường, điều khiển, y tế.
Ø Kinh doanh các dịch vụ tư vấn, chuyển giao công nghệ, dịch vụ kỹ thuật các thiết bị, công cụ sản xuất bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, đo lường, điều khiển, y tế.
Ø Lắp ráp, sửa chữa, sản xuất, bảo trì, bảo hành thiết bị, công trình các thiết bị, công cụ sản xuất bưu chính viễn thông, điện, điện tử, tin học, phát thanh, truyền hình, công nghệ thông tin, đo lường, điều khiển, y tế.
Trên đây là các lĩnh vực kinh doanh của công ty tuy nhiên lĩnh vực hoạt động chủ yếu là kinh doanh, xuất nhập khẩu, các thiết bị viễn thông, điện, điện tử phân phối các loại đien thọai di động, hệ thống các siêu thị lớn,…
Triết lý kinh doanh:
Ø Liên tục đổi mới, sáng tạo và luôn quan tâm, lắng nghe khách hàng như những cá thể riêng biệt để cùng họ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ ngày càng hoàn hảo.
Ø Gắn kết các hoạt động sản xuất kinh doanh với các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo.
Lấy con người là nhân tố chủ đạo để phát triển. Chân thành với đồng nghiệp, cùng nhau gắn bó, góp sức xây dựng mái nhà chung Viettel.
Nhận xét: Lĩnh vực kinh doanh và triết lý kinh doanh của công ty là những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến công tác đào tạo của công ty. Công ty chuyên kinh doanh, phân phối, xuất nhập khẩu các thiết bị viễn thông, điện, điện tử phân phối các loại đien thọai di động – các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao. Đặc trưng của ngành đòi hỏi nhân viên phải không ngừng có sự nắm bắt thông tin về khoa học công nghệ và ứng dụng vào hoạt động kinh doanh, người quản lý phải có kỹ năng phù hợp, linh hoạt trong mọi tình huống. Muốn như vậy, công tác đào tạo phải được thực hiện thường xuyên hiệu quả đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như tương lai. Với triết lý kinh doanh lấy con người là nhân tố chủ đạo để phát triển thì việc chú trọng vào công tác đào tạo nguồn nhân lực càng là một quyết định đúng đắn và cần được chú trọng đầu tư hơn nữa.
1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật
1.3.1. Đặc điểm về thị trường.
1.3.1.1. Đặc điểm thị trường lao động năm 2011
Thị trường lao động năm 2010 diễn ra nhiều biến động về chênh lệch cung – cầu. Đầu năm 2010, sự mất cân bằng giữa nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu trình độ chuyên môn và ngành nghề, với nhu cầu lao động phổ thông chiếm 71,16% so với tổng nhu cầu là nét chủ đạo. Đến giữa năm, do tác động chính sách quản lý nhà nước và chính sách sử dụng nhân lực của doanh nghiệp, đặc biệt là việc cải tiến quy trình sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định sản xuất – kinh doanh; nâng cao tiền lương – thu nhập; chăm lo đời sống cho lao động được cải thiện, thị trường tương đối cân bằng và ổn định.Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, tình trạng “lệch pha” trong cung – cầu vẫn diễn ra, nhất là ở hai đầu: lao động phổ thông và nhân sự cao cấp. Tại TP.HCM, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, trong số nhu cầu 265.000 lao động, nhu cầu lao động phổ thông chiến trên 45%, trình độ đại học, cao đẳng khoảng 20%, lao động có trình độ từ sơ cấp nghề đến trung cấp chiếm khoảng 35%. Năm 2011, “bức tranh” lao động vẫn không mấy sáng sủa, nhu cầu lao động phổ thông sẽ rất lớn trong những tháng đầu năm. Khả năng đáp ứng của thị trường có thể vào khoảng 50-60%.Từ quí II trở đi, tình hình có thể ổn định hơn, nhưng sức nóng sẽ chuyển hướng về phía lao động có tay nghề, mà nguyên nhân chính vẫn là do cơ cấu đào tạo về số lượng, chất lượng còn hạn chế và sự chênh lệch tiền lương – thu nhập giữa các ngành nghề, các khu vực kinh tế chưa khắc phục được. Trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi, nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu, giới thiệu sản phẩm ra thị trường nhưng trong năm 2010, nguồn nhân lực cung ứng cho lĩnh vực này mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% so với nhu cầu. Trong năm 2011, các cơ sở đào tạo cố gắng lắm thì cũng chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu. Mặt khác, đối với lao động trung – cao cấp, nếu chấp nhận đến với các khu vực miền Trung, Tây nguyên, vùng núi phía Bắc, họ có thể nhận được những đãi ngộ khá tốt như lương cao, được đảm bảo chỗ ở, điều kiện sinh hoạt cho gia đình, nhưng đổi lại, họ phải sống trong điều kiện thiếu thông tin, hạn chế về điều kiện học tập, giao lưu tiếp cận với kiến thức mới, công nghệ mới, không có nhiều cơ hội thăng tiến nên luôn lo ngại bị tụt hậu. Do đó, hầu hết lao động trung – cao cấp chỉ “thích” tập trung ở những trung tâm kinh tế – văn hóa lớn, nhất là Hà Nội và TP.HCM.
Như vậy nhìn vào thị trường lao động nói chung , nhất là các tỉnh phía Nam ta thấy được sự cung – cầu về lao động có sự lệch pha rõ ràng. Nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp là rất lớn nhưng thị trường lại không đáp ứng đủ, đặc biệt là lao động cao cấp và lao động có tay nghề. Do vậy các doanh nghiệp cần có biện pháp thu hút lao động mới, giữ chân những lao động cũ có tay nghề bằng cách nâng cao kỹ năng chuyên môn của họ, có chế độ lương thưởng phù hợp. Việc tổ chức đào tạo bồi dưỡng hợp lý đội ngũ nhân viên có sẵn trong công ty sẽ đáp ứng phần nào được số lượng lao động cao cấp và có tay nghề cho Công ty, giải quyết phần nào bài toán thiếu nguồn nhân lực trong hoàn cảnh hiện nay.
1.3.1.2. Đặc điểm thị trường ngành
Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM&XNK Viettel là một công ty chuyên kinh doanh phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập khẩu các thiết bị v

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Công tác đào tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên TM & XNK Viettel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *