[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay, hầu như không một lĩnh vực nào của đời sống kinh tế, xã hội mà
không có các sản phẩm được sản xuất từ mủ cao su tự nhiên, mặc dù cao su nhân
tạo được sản xuất để thay thế cho cao su tự nhiên, song vẫn không thay thế được
đặc tính ưu việt của cao su tự nhiên, đặc biệt là để sản xuất các sản phẩm công
nghệ cao như vỏ xe hơi, máy bay, .
Cây cao su có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào khoảng năm 1840, hạt cao su được lấy
từ lưu vực sông Amazon, được gửi sang Anh để ươm và cuối cùng được đưa sang
Nam Á và Đông Nam Á để trồng. Ngày nay Châu Á là nơi sản xuất cao su chủ yếu với
sản lượng cao su sản xuất và xuất khẩu chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thế giới.
Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có khả năng thích ứng rộng, tính chống chịu
với điều kiện bất lợi cao và là cây bảo vệ môi trường nên được nhiều nước có điều
kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thích hợp quan tâm phát triển với qui mô diện tích lớn.
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của thế giới đều tăng dần qua các năm.
Mặc dù mới được du nhập vào nước ta khoảng 100 năm nay nhưng cây cao su đã
chiếm một vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp nước ta và là cây công nghiệp
chủ lực, một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay. Là cây đa mục đích, có
rất nhiều giá trị, thuộc nhóm cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chu kì cây cao su kinh doanh
dài, cho khai thác liên tục trong nhiều năm

de_tai_danh_gia_tinh_hinh_tieu_thu_mu_cao_su_cua_cong_ty_tnh
pdf98 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Đánh giá tình hình tiêu thụ mủ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3 năm (2009 – 2011), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khoá luận tốt nghiệp
i
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp
đỡ của các thầy cô giáo, các anh chị cán bộ trong Công ty TNHH MTV Việt Trung.
Qua đây, tôi xin phép bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến:
– Cô giáo – Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình, người đã trực tiếp hướng dẫn và
giúp đỡ tôi tận tình trong suốt quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn tất khóa luận tốt
nghiệp.
– Các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế đã tận tình giảng dạy tôi trong
suốt bốn năm học, trang bị cho tôi những kiến thức cần thiết để có thể hoàn thiện khóa
luận tốt nghiệp và nghề nghiệp trong tương lai.
– Công ty TNHH MTV Việt Trung, đặc biệt là các anh, các chị trong các Phòng
ban của Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học hỏi kinh nghiệm thực tế và
nhiệt tình giúp đỡ tôi tiến hành điều tra thu thập số liệu để nghiên cứu đề tài.
– Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã
chia sẻ, động viên tôi trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Do thời gian thực tập, kiến thức và khả năng còn hạn chế nên nội dung đề tài
này không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô và bạn bè giúp đỡ, góp
ý để đề tài này được hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Huyền Trang
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
ii
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT
SL: Số lượng
LĐ: lao động
GT: Giá trị
TC LĐ: Tính chất lao động
LĐTT: Lao động trực tiếp
LĐGT: Lao động gián tiếp
VKD: Vốn kinh doanh
VLĐ: Vốn lưu động
VCĐ: Vốn cố định
DT: Doanh thu
CP: Chi phí
LN: Lợi nhuận
HĐSX: Hoạt động sản xuất
SXKD: Sản xuất kinh doanh
TNBQ/ LĐ: Thu nhập bình quân/ lao động
KL: Khối lượng
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
MTV: Một thành viên
ĐDHNN: Đa dạng hoá Nông nghiệp
CT: Chương trình
CSTĐ: Cao su tiểu điền
LCN: Lâm công nghiệp
CNXH: Chủ nghĩa xã hội
UBND: Ủy Ban Nhân Dân
TM-XD: Thương mại-Xây dựng
XNK: Xuất nhập khẩu
TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
CNH-HĐH: Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHYT: Bảo hiểm y tế
BHTN: Bảo hiểm thu nhập
DA/CT: Dự án/Chương trình
Trư
ờng
Đạ
i ọ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
iii
KHKTCN: Khoa học kỹ thuật công nghệ
ANTT: An ninh trật tự
PCCN: Phòng chống cháy nổ
PCCCR: Phòng chống chặt cây rừng
CBCNLĐ: Cán bộ công nhân lao động
QPAN: Quốc phòng an ninh
MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………..1
1. Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………………1
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………3
3. Giới hạn nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………………3
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài ………………………………………………………………………..3
PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ………………………………………….5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU …………………………………5
1.1. Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu …………………………………………………………..5
1.1.1. Cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứu…………………………………………………………….5
1.1.1.1. Những vấn đề chung về sản xuất và tiêu thụ mủ cao su ………………………………5
1.1.1.1.1. Khái niệm tiêu thụ sản phẩm…………………………………………………………………5
1.1.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm………………………………………………………………..5
1.1.1.1.3. Những đặc điểm trong tiêu thụ mủ cao su……………………………………………….7
1.1.1.1.4. Nội dung của công tác tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp …………………..9
1.1.1.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty ……………………………………………….11
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
iv
1.1.1.3. Các chính sách hỗ trợ cho công tác tiêu thụ sản phẩm……………………………….12
1.1.1.3.1. Chính sách sản phẩm………………………………………………………………………….12
1.1.1.3.2. Chính sách giá …………………………………………………………………………………..13
1.1.1.3.3. Chính sách phân phối …………………………………………………………………………13
1.1.1.3.4. Chính sách cổ động ……………………………………………………………………………13
1.1.1.4. Các chỉ tiêu phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty ………………….14
1.1.2. Cơ sở thực tiễn của vấn đề nghiên cứu……………………………………………………….16
1.1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su của Việt Nam………………………………….16
1.1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ cao su của Tỉnh Quảng Bình ………………………21
1.2. Tình hình cơ bản của Công ty TNHH MTV Việt Trung………………………………….22
1.2.1. Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty …………………………………………..22
1.2.1.1. Tên và địa chỉ của công ty……………………………………………………………………..22
1.2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ………………………………………..23
1.2.1.3. Quy mô của Công ty……………………………………………………………………………..24
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty………………………………………………………….24
1.2.2.1. Chức năng của Công ty …………………………………………………………………………25
1.2.2.2. Nhiệm vụ của Công ty. ………………………………………………………………………….25
1.2.3. Sơ đồ tổ chức sản xuất kinh doanh và bộ máy quản lý của công ty………………..25
1.2.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty………………………………………………………….25
1.2.3.2. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ………………………………………………..28
1.2.3.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất……………………………………………………………………28
1.2.3.2.2 Quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu …………………………………………………..29
1.2.5. Nguồn lực của Công ty TNHH MTV Việt Trung ………………………………………..30
1.2.5.1. Nguồn lực về tự nhiên …………………………………………………………………………..30
1.2.4.2. Nguồn lực kinh tế-xã hội ……………………………………………………………………….32
1.2.5. Môi trường kinh doanh của Công ty TNHH MTV Việt Trung………………………36
1.2.5.1.Vị trí địa lý……………………………………………………………………………………………36
1.2.5.2. Môi trường vĩ mô………………………………………………………………………………….37
1.2.5.3. Môi trường vi mô………………………………………………………………………………….39
1.2.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty …………………………………………………..39
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
v
1.2.7. Đánh giá chung tình hình cơ bản của Công ty …………………………………………….44
1.2.7.1. Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………..44
1.2.7.2. Tồn tại và hạn chế…………………………………………………………………………………44
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CAO SU CỦA CÔNG TY TNHH MTV VIỆT
TRUNG ………………………………………………………………………………………………………….46
2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Việt Trung…………………….46
2.1.1. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm………………………………………….46
2.1.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm cao su theo số lượng và phân loại sản phẩm của
Công ty …………………………………………………………………………………………………………..48
2.1.3. So sánh lượng sản phẩm đã tiêu thụ trong năm của Công ty với lượng sản phẩm
được sản xuất ra……………………………………………………………………………………………….50
2.2. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH MTV Việt Trung ………………..52
2.3. Phân tích tình hình biến động doanh thu tiêu thụ cao su của Công ty ……………….54
2.3.1. Tình hình biến động doanh thu theo chủng loại sản phẩm của Công ty ………….54
2.3.2. Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ của Công ty qua 3 năm (2009-2011)………..56
2.3.3. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu tiêu thụ của công ty …………58
2.4. Hệ thống phân phối và các chính sách tiêu thụ cao su của Công ty TNHH MTV
Việt Trung……………………………………………………………………………………………………….59
2.4.1. Các kênh phân phối sản phẩm cao su của Công ty ……………………………………..59
2.5. Các phương thức thanh toán trong tiêu thụ sản phẩm của Công ty …………………..63
2.5.1. Thanh toán bằng tiền mặt, Séc: …………………………………………………………………63
2.5.2. Người mua ứng trước: ……………………………………………………………………………..63
2.5.3. Thanh toán chậm …………………………………………………………………………………….64
2.5.4. Thanh toán khác ……………………………………………………………………………………..64
2.6. Tình hình thực hiện chi phí hoạt động sản xuất của Công ty……………………………64
2.7. Kết quả và hiệu quả tiêu thụ sản phẩm cao su của Công ty TNHH 1 thành viên
Việt Trung……………………………………………………………………………………………………….67
CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIÊU
THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY …………………………………………………………………..72
3.1. Phân tích ma trận SWOT…………………………………………………………………………….72
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
vi
3.1.1. Điểm mạnh …………………………………………………………………………………………….72
3.1.2. Điểm yếu………………………………………………………………………………………………..72
3.1.3. Cơ hội ……………………………………………………………………………………………………73
3.1.4. Thách thức ……………………………………………………………………………………………..73
3.2. Các giải pháp chủ yếu…………………………………………………………………………………73
3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu,mở rộng thị trường……………………………………..73
3.2.2. Thực hiện tốt các chính sách tiêu thụ sản phẩm…………………………………………..75
3.2.3. Hoàn thiện cơ sở vật chất,tăng cường kiếm soát chi phí ……………………………….77
3.2.4. Giải pháp về con người ……………………………………………………………………………78
PHẦN III: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………………………80
1. Kết luận……………………………………………………………………………………………………….80
2. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………….83
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1: Diện tích, sản lượng và lượng cao su xuất khẩu và tiêu thụ của Việt Nam
qua 3 năm (2009-2011) ……………………………………………………………………..17
Bảng 2: Diện tích cao su của tỉnh Quảng Bình đến năm 2010…………………………….21
Bảng 3: Đặc điểm đất trồng cao su ở các huyện tại Quảng Bình …………………………31
Bảng 4: Tình hình sử dụng lao động của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3
năm (2009-2011)………………………………………………………………………………32
Bảng 5: Quy mô và cơ cấu nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Việt Trung giai qua
3 năm (2009-2011)……………………………………………………………………………34
Bảng 6: Mức độ trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ của Công ty năm 201136
Bảng 7: Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3
năm (2009-2011)………………………………………………………………………………43
Bảng 8: Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ của Công ty TNHH MTV Việt Trung
qua 3 năm ( 2009-2011) …………………………………………………………………….47
Bảng 9: Khối lượng cao su tiêu thụ phân loại theo sản phẩm của Công ty TNHH
MTV Việt Trung qua 3 năm (2009-2011) ……………………………………………49
Bảng 10: Tỷ trọng sản phẩm tiêu thụ so với lượng sản phẩm của Công ty qua 3 năm
(2009-2011)……………………………………………………………………………………..51
Bảng 11: Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm (2009-2011)…………53
Bảng 12: Tình hình biến động doanh thu tiêu thụ theo chủng loại sản phẩm của Công
ty qua 3 năm ( 2009-2011)…………………………………………………………………54
Bảng 13: Doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm (2009-2011) …………57
Bảng 14: Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu tiêu thụ của Công ty qua
3 năm (2009-2011)……………………………………………………………………………58
Bảng 15: Tình hình chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty qua 3 năm (2009-2011)
……………………………………………………………………………………………………….66
Bảng 16: Lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua 3 năm (2009-2011)………….69
Bảng 17: Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm cao su của Công ty
qua 3 năm (2009-2011) ……………………………………………………………………..70
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
viii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Diện tích trồng cao su của Việt Nam phân theo vùng năm 2010 …………….17
Biểu đồ 2: Các thị trường xuất khẩu cao su chính hiện nay của Việt Nam……………….20
Biểu đồ 3: Diện tích cao su toàn tỉnh Quảng Bình đến năm 2010 …………………………..21
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ………………………………………….26
Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức sản xuất. ……………………………………………………………………..29
Sơ đồ 3: Quy trình chế biến mủ cốm………………………………………………………………..30
Sơ đồ 4: Kênh phân phối của Công ty………………………………………………………………60
Trư
ờng
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang 1
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, hầu như không một lĩnh vực nào của đời sống kinh tế, xã hội mà
không có các sản phẩm được sản xuất từ mủ cao su tự nhiên, mặc dù cao su nhân
tạo được sản xuất để thay thế cho cao su tự nhiên, song vẫn không thay thế được
đặc tính ưu việt của cao su tự nhiên, đặc biệt là để sản xuất các sản phẩm công
nghệ cao như vỏ xe hơi, máy bay, …
Cây cao su có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào khoảng năm 1840, hạt cao su được lấy
từ lưu vực sông Amazon, được gửi sang Anh để ươm và cuối cùng được đưa sang
Nam Á và Đông Nam Á để trồng. Ngày nay Châu Á là nơi sản xuất cao su chủ yếu với
sản lượng cao su sản xuất và xuất khẩu chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thế giới.
Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có khả năng thích ứng rộng, tính chống chịu
với điều kiện bất lợi cao và là cây bảo vệ môi trường nên được nhiều nước có điều
kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thích hợp quan tâm phát triển với qui mô diện tích lớn.
Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của thế giới đều tăng dần qua các năm.
Mặc dù mới được du nhập vào nước ta khoảng 100 năm nay nhưng cây cao su đã
chiếm một vị trí quan trọng trong ngành nông nghiệp nước ta và là cây công nghiệp
chủ lực, một trong mười mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay. Là cây đa mục đích, có
rất nhiều giá trị, thuộc nhóm cây dễ trồng, dễ chăm sóc, chu kì cây cao su kinh doanh
dài, cho khai thác liên tục trong nhiều năm ( trên 25 năm), các sản phẩm từ cây cao su
đều được sử dụng nhiều trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là giá trị và hiệu quả kinh
tế mà cây cao su mang lại cao hơn hẳn các cây trồng lâm nghiệp khác.
Như vậy, cao su là loại cây có tương lai phát triển đầy triển vọng cùng với tương
lai phát triển của các ngành công nghiệp hùng mạnh trên thế giới.
Trong những năm gần đây, cây cao su đang trở thành một cây trồng thế mạnh và
thu hút được nhiều người trồng bởi giá trị kinh tế to lớn. Nó là loại cây trồng không
những có sức cạnh tranh cao trên thị trường thế giới mà còn có ý nghĩa quan trọng
trong việc xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa.
Trư
ờn
Đạ
i họ
c K
inh
tế H
uế
Khoá luận tốt nghiệp
SVTH: Nguyễn Thị Huyền Trang 2
Quảng Bình là tỉnh có quỹ đất tương đối lớn, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù
hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây cao su. Trong nhiều năm qua, tỉnh
đã và đang có xu hướng đầu tư trồng và khai thác cao su trên nhiều địa bàn. Cao su
hiện là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Quảng Bình, với giá trị hơn 50 triệu USD,
chiếm gần 70% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Với điều kiện tự nhiên
thuận lợi, phù hợp với phát triển cây cao su, với tiềm năng về đất đai và lao động và
nhu cầu cao su thiên nhiên của thế giới ngày càng gia tăng, cũng như lợi ích nhiều mặt
của cao su, về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường.
Công ty THHH MTV Việt Trung ra đời, là một trong những doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh về cao su của Việt Nam nói chung, cũng như tỉnh Quảng Bình nói riêng.
Trong điều kiện hội nhập quốc tế và cạnh tranh diễn ra gay gắt, thách thức đặt ra
với các doanh nghiệp là làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng để hội
nhập, mở rộng thị trường…Một trong những vấn đề đang được doanh nghiệp quan tâm
nhất là hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của mình. Bởi vì thông qua
hoạt động phát triển thị trường thì mới tăng được khối lượng sản phẩm tiêu thụ, thực
hiện quá trình tái sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Cơ chế thị trường làm cho bất cứ doanh nghiệp nào nói chung, cũng như Công ty
TNHH MTV Việt Trung nói riêng muốn tồn tại phát triển đều phải có những biện pháp
nghiên cứu, mở rộng và phát triển thị trường, đồng thời xây dựng được cho mình một
chiến lược tiêu thụ sản phẩm để từng bước tiếp cận thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm.
Xuất phát từ những nguyên nhân trên, từ việc tìm hiểu lý luận và thực tiễn quá
trình kinh doanh, tiêu thụ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung, tôi chọn đề tài
“Đánh giá tình hình tiêu thụ mủ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3
năm (2009-2011)” để làm khoá luận tốt nghiệp của mình.
Đề tài này nhằm hệ thống hoá lý lu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Đánh giá tình hình tiêu thụ mủ cao su của Công ty TNHH MTV Việt Trung qua 3 năm (2009 – 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *