[block id=”bo-sung-1″]

Quản trị nguồn nhân lực ( Human Resource Management) liên quan đến hai vấn đề cơ
bản “ quản trị” và “ nguồn nhân lực”. Quản trị là quá trình làm cho những hoạt động
được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thong qua người khác. Vấn đề quản trị có
24KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
sự phối hợp có tính khoa học và nghề thuật lãnh đạo. Các doanh nghiệp đều có nguồn
lực, bao gồm tiền bạc, vật chất, thiết bị và con người cần thiết để tạo ra hàng hóa và
dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng
các thủ tục và qui chế về cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị nhằm bảo đảm việc cung
cấp đầy đủ chúng khi cần thiết. Tương tự như vậy các doanh nghiệp cần phải quan tâm
đến qui trình quản lý con người- một nguồn lực quan trọng của nó.

de_tai_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_dao_tao_va_phat_trien

pdf115 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 326 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty xăng dầu Quân đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
KHÓA LUẬN TỐT
NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và
phát triển nguồn nhân lực tại Tổng công ty xăng
dầu Quân đội”
Giảng viên hướng dẫn: TS. TRẦN NGỌC MINH
Sinh viên thực hiện: VŨ THỊ THÙY DUNG
Lớp : D07QT2
Khoá : 5 (2007-2011)
Hệ : Chính quy
Mục lục
1
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Mục lục……………………………………………………………………………………………….1
Chương 2………………………………………………………………………………………………47
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TẠI TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU QUÂN ĐỘI…………………………………………47
2.1 Giới thiệu về Tổng công ty xăng dầu Quân đội …………………………………..47
2.1.1. Vài nét sơ lược về Tổng công ty xăng dầu Quân đội………………………47
Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội ………………………………………………………..47
Tên giao dịch: Military Petroleum Company …………………………47
Tên viết tắt: MIPECO ……………………………………………………..47
Năm thành lập: 1965 …………………………………………………………………………47
Địa chỉ: Số 125 Đường Nguyễn Phong Sắc – Quận Cầu Giấy – Hà Nội …….47
Tel: (04) 7567.857; (069) 515.644 …………………………………………………..47
Fax: (04) 7567.858……………………………………………………………………………..47
Email: ctxdqdbqp@hn.vnn.vn ………………………………………………………….47
Website:
Số đăng kí kinh doanh: 11048………………………………………………………………47
Tài khoản:………………………………………………………………………………………….47
Ngân hàng ngoại thương: 0011000019263…………………………………………….47
Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội: 0511100071007………………………47
Mã số thuế: 0100108688……………………………………………………………………..47
Tổng giám đốc: Đại tá Vương Đình Dung……………………………………………..47
2
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2.1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển…………………………………………………48
2.1.1.2 Các xí nghiệp trực thuộc…………………………………………………………..50
2.1.1.3 Phương hướng hoạt động………………………………………………………….52
Tổng Công ty xăng dầu Quân Đội hoạt động theo hình thức Công ty mẹ –
Công ty con theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ với chiến lược sản
phẩm chủ yếu là kinh doanh xăng dầu và các ngành bổ trợ, phấn đấu đến năm
2015 thị phần xăng dầu chiếm từ 12 – 18% lượng tiêu thụ toàn quốc; đồng
thời phát triển đang ngành, đa sở hữu để huy động các nguồn lực tạo thế phát
triển vững chắc, phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng thành một Công ty
mạnh trong nước và sẵn sàng tham gia hội nhập trong khu vực………………..52
Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng- quốc phòng với kinh tế, Tổng
Công ty xăng dầu Quân Đội hình thành tương đương như một Binh đoàn bảo
đảm xăng dầu. Thời bình thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức bảo đảm xăng dầu
cho các nhiệm vụ quốc phòng thường xuyên và sản xuất kinh doanh góp
phần phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm an ninh nhiên liệu. Thời chiến
chuyển trạng thái, huy động toàn bộ nguồn lực phục vụ quốc phòng, thực
hiện vai trò, nhiệm vụ của một Binh đoàn xăng dầu bảo đảm trên tất cả các
tỉnh, thành, vùng, miền của Tổ quốc……………………………………………………..52
Với mục tiêu: xây dựng hệ thống mạng lưới cung ứng xăng dầu đồng bộ từ
kho, trạm, cầu cảng, phương tiện vận tải đường bộ, đường biển; khả năng
nhập khẩu xăng dầu; đầu tư nâng cao năng lực: thi công xây lắp công trình
xăng dầu; sản xuất khí tài xăng dầu trên đất liền, hải đảo thuộc phạm vi
toàn quốc tạo thế trận xăng dầu quốc phòng phục vụ cung ứng tại chỗ kịp
thời nhiệm vụ quân sự trong mọi tình huống và phục vụ dân sinh; nâng cao
hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nói chung và tăng năng lực kinh doanh của
các đơn vị thành viên nói riêng. Qua đó càng xác định thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ quốc phòng và mở rộng kinh doanh theo hướng đa ngành nghề, đa
thị trường, thời bình phục vụ kinh tế – quốc phòng, thời chiến huy động toàn
bộ năng lực cho nhiệm vụ quân sự………………………………………………………..52
3
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Phát triển năng lực, thúc đẩy tiềm lực thu hút đầu tư tài chính và các
nguồn lực khác của các nhà đầu tư………………………………………………………..53
Phát huy tính năng động sáng tạo, chủ động trong sản xuất kinh doanh.
…………………………………………………………………………………………………………53
Duy trì và phát huy ngành truyền thống, với lực lượng cán bộ công nhân có
tay nghề, kinh nghiệm cao, biên chế phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh
doanh với các mặt hàng cơ khí, xăng dầu, xây dựng kho trạm, vận tải xăng
dầu………………………………………………………………………………………………..53
Tăng năng lực vận tải xăng dầu đường bộ từ 1.000m3/lần vận chuyển lên ≥
1.500m3/lần vận chuyển. Hình thành đồng bộ phương tiện vận tải biển: Vận
chuyển và chuyển tải xăng dầu khép kín………………………………………………..53
Nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu………………………………………………………53
Phát triển mở rộng hệ thống mạng lưới các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có chất
lượng phục vụ vượt trội trong việc tạo ra các dịch vụ khác hẳn các doanh
nghiệp khác cho người tiêu dùng, bằng cách đổi mới kỹ thuật dịch vụ bán
hàng, chăm sóc khách hàng………………………………………………………………….53
Đến năm 2015, phấn đấu có ≥ 120 trạm bán xăng dầu thuộc sở hữu và ≥ 900
đại lý, nhập khẩu từ 1,0 đến 1,5 triệu tấn/năm với thị phần đạt 12% đến 18%.
…………………………………………………………………………………………………………53
Thị trường mục tiêu là khu vực miền Bắc và miền Trung. Mở rộng ngành
nghề kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe, văn phòng cho thuê, hàng tiêu dùng, trạm
thu phí, nhà nghỉ, khách sạn, vật liệu xây dựng và nhập khẩu sắt thép, đào tạo
ngành nghề và hoá dầuHình thành và phát triển các Công ty hạch toán phụ
thuộc, Công ty TNHH 1 thành viên 100% vốn nhà nước do Công ty mẹ làm
chủ sở hữu, Công ty Cổ phần có cổ phần chi phối của Công ty mẹ và góp vốn
vào Công ty liên kết, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên……………………….53
Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết (khi có điều kiện) theo quy định
của pháp luật………………………………………………………………………………………53
4
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
xăng dầu Quân Đội………………………………………………………………………………..54
2.1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ…………………………………………………………….54
2.1.2.2 Phạm vi hoạt động……………………………………………………………………55
2.1.3 Sản phẩm ……………………………………………………………………………………..56
2.1.3.1. Mặt hàng kinh doanh……………………………………………………………….56
Tổng công ty xăng dầu Quân Đội hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều
lĩnh vực, do đó sản phẩm của Công ty cũng rất đa dạng, được chia làm 2
nhóm chính:……………………………………………………………………………………….56
Đây là nhóm sản phẩm mà Công ty có nhiệm vụ nhập về rồi cung ứng cho
toàn quân. Các sản phẩm này được nhập dựa vào các chỉ tiêu do Bộ Quốc
phòng và Tổng cục hậu cần đưa ra, bao gồm:…………………………………………56
Tổng nguồn khí tài: là những vật tư, trang thiết bị, máy móc thuộc ngành
xăng dầu, mặt hàng này thường được Công ty mua về trong nước hoặc nhập
khẩu………………………………………………………………………………………………….56
Xăng dầu: là nhiên liệu lỏng, dễ bay hơi, dễ cháy, có nhiều màu sắc khác
nhau, nhiều chủng loại, nhóm hàng này tổng công ty nhập toàn bộ rồi phân
phối cho toàn quân theo chỉ tiêu đã định………………………………………………..56
Sản xuất tại xưởng; sản phẩm là các trang thiết bị cho ngành xăng dầu. Đây
là mặt hàng truyền thống của Công ty. Công ty tiến hành mua các loại
nguyên vật liệu: sắt thép, dây dẫn, vòi trục và cấu thành lên các sản phẩm cho
ngành xăng dầu. Các nguyên vật liệu này là những đầu vào của quá trình sản
xuất…………………………………………………………………………………………………..56
Các kho bể, xăng dầu: xây dựng lắp ghép công trình như: các kho xăng dầu
của Bộ tư lệnh tăng thiết giáp, Học viện chính trịtheo kế hoạch của cấp
trên……………………………………………………………………………………………………56
5
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nhóm các sản phẩm cho quốc phòng này của Tổng công ty được cấp vốn từ
nguồn ngân sách để tự tìm nguồn hàng hoặc là Tổng công ty nhận các sản
phẩm này từ trên Bộ cấp rồi từ đó, Công ty cung ứng theo kế hoạch…………56
Nhóm này cũng bao gồm: xăng dầu, các sản phẩm sản xuất tại xưởng, xăng
dầu các trạm xăng dầu, kho bể. Tuy có sự khác biệt hơn nhóm sản phẩm cho
Quốc phòng đó là nhóm sản phẩm này phục vụ ra thị trường bằng các hợp
đồng kinh tế, dựa theo nhu cầu,và sự biến động của thị trường, từ đó Công ty
có kế hoạch nhập nguyên vật liệu cụ thể………………………………………………..56
Riêng tại khối văn phòng công ty chỉ chuyên kinh doanh xăng dầu, gồm:
xăng 92, xăng 90, dầu DO 0.5S, FO 30%………………………………………………57
2.1.3.2 Các hình thức bán hàng…………………………………………………………….57
Công ty áp dụng nhiều phương thức bán hàng khác nhau như:………………..57
Bán buôn hàng hóa: là hình thức bán hàng cho các đơn vị, các doanh nghiệp
khácđể thực hiện sản xuất kinh doanh các loại hàng hóa. Hàng được bán
theo số lượng lớn. Giá bán và chiết khấu được hưởng biến động tùy theo khối
lượng bán ra, tùy từng đối tượng khách hàng, tùy từng phương thức. Trong
bán buôn thường bao gồm:…………………………………………………………………..57
Bán buôn hàng hóa trực tiếp qua kho: Bên mua cử đại diện đến kho để nhận
hàng. Công ty sẽ xuất kho hàng hóa, giao trực tiếp đến cho bên mua. Sau khi
bên mua nhận đủ hàng, thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng hóa
được coi là tiêu thụ……………………………………………………………………………..57
Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: căn cứ vào hợp
đồng đã kí kết hoặc theo đơn đặt hàng, Công ty xuất kho xăng dầu, dùng
phương tiện vận tải của Công ty hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho
của bên mua hoặc đến một địa điểm nào đó được quy định trong hợp đồng.57
Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: Công ty sau khi mua hàng, nhận hàng
nhưng không đưa về kho mà chuyển thẳng cho bên mua (phương thức này rất
ít khi áp dụng). Phương thức này bao gồm: bán buôn hàng hóa vận chuyển
6
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
thẳng theo hình thức chuyển hàng; bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng theo
hình thức giao trực tiếp………………………………………………………………………..57
Bán lẻ xăng dầu thu tiền trực tiếp: là phương thức bán hàng trực tiếp cho
người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế, các đơn vị kinh tế tập thể mua về
mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Giá bán lẻ xăng dầu do Nhà nước quy định.
…………………………………………………………………………………………………………57
2.1.4 Các nguồn lực của Tổng công ty………………………………………………………57
2.1.4.1 Bộ máy quản lý của doanh nghiệp……………………………………………..57
Hiện tại quân số Công ty xăng dầu Quân Đội có 813 người……………………..57
b.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban…………………………………………….59
Mô hình công ty tổ chức theo kiểu công ty mẹ – công ty con, trong đó công
ty mẹ là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh 100% vốn Nhà nước. Khối văn
phòng công ty mẹ gồm 6 phòng ban và các phòng ban đều có mối quan hệ
qua lại, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất
kinh doanh, với các chức năng nhiệm vụ cụ thể như sau:…………………………59
Phòng kế hoạch tổng hợp…………………………………………………………………….60
Là cơ quan tham mưu kế hoạch của Công ty giúp cho Công ty về các lĩnh
vực: kế hoạch, sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách cho người lao động.60
Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xác định phương hướng, mục tiêu kinh
doanh, xác định chiến lược sản phẩm, nguồn hàng, tạo thị trường kinh doanh
phù hợp với năng lực của Công ty………………………………………………………..60
Chủ trì lập kế hoạch sản xuất tổng hợp toàn công ty, bao gồm kế hoạch dài
hạn, trung hạn, ngắn hạn,Trong đó, trực tiếp lập kế hoạch sản xuất, xây
dựng kế hoạch giá thành, giá bán sản phẩm kinh tế theo từng thời điểm báo
cáo Giám đốc và thông qua hội đồng giá Công ty để báo cáo đề nghị cấp trên
phê duyệt với sản phẩm quốc phòng, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ở các
xí nghiệp thành viên……………………………………………………………………………60
7
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Nghiên cứu, tiếp thị, tìm nguồn hàng, thị trường nội địa, đảm bảo việc làm
thường xuyên cho Công ty…………………………………………………………………..60
Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của toàn Công
ty để hạch toán, đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh theo từng kế hoạch,
nhiệm vụ……………………………………………………………………………………………60
Tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ cho quân sự Quốc phòng……………..60
Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu………………………………………………………..60
Tham mưu giúp Tổng Giám đốc xác định phương hướng, mục tiêu kinh
doanh trong lĩnh vực nhập khẩu xăng dầu, khí tài xăng dầu, phương án tiêu
thụ xăng dầu, phương án khai thác năng lực vận tải xăng dầu, phương án khai
thác mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu các trạm………………………………….60
Soạn thảo và phương thảo các hợp đồng kinh tế, hợp đồng liên doanh trong
lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu. soạn thảo các văn bản đối
ngoại bằng tiếng Anh, tiếng Việt liên quan đến công tác nhập khẩu và kinh
doanh xăng dầu, vận chuyển xăng dầu…………………………………………………..60
Tạo nguồn xăng dầu nội địa, đảm bảo nguồn xăng dầu cho toàn Công ty, mở
rộng thị trường kinh doanh xăng dầu, khí tài xăng dầu, vận tải xăng dầu…..61
Phối hợp với cơ quan tài chính nắm bắt giá cả xăng dầu thế giới và trong
nước từng thời điểm, các sắc thuế do Nhà nước quy định từng thời điểm để
tham mưu cho Công ty về giá mua, giá bán, giá nhập khẩu, các chi phí thuê
kho bãi, phương tiện vận tải,cho phù hợp và hiệu quả. Chủ trì việc lập kế
hoạch kinh doanh xăng dầu, khí tài xăng dầu, vận tải xăng dầu dài hạn, ngắn
hạn và đột xuất theo nhiệm vụ…………………………………………………………..61
Phòng kĩ thuật nghiệp vụ……………………………………………………………………..61
Là cơ quan tham mưu cho Tổng giám đốc về các mặt công tác nghiên cứu,
quản lý khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, nghiên
cứu mẫu chế thử sản phẩm mới, quản lý máy móc thiết bị, phương tiện vận
8
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
tải, bồi dưỡng và đào tạo công nhân kỹ thuật, nâng bậc thợ hằng năm trong
Công ty……………………………………………………………………………………………..61
Lập các kế hoạch nghiên cứu kế hoạch kỹ thuật, kế hoạch đầu tư chiều sâu,
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, kế hoạch nghiên cứu mẫu chế thử sản phẩm
mới dài hạn hàng năm của Công ty……………………………………………………….61
Nghiên cứu xăng dầu tiêu chuẩn sản phẩm – các bước kiểm tra các loại
nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thiết bị phụ tùng mua về phục vụ cho sản
xuất toàn Công ty……………………………………………………………………………….61
Phòng tài chính kế toán……………………………………………………………………….61
Là cơ quan tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác kế toán tài chính, đảm
bảo phản ánh kịp thời chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong toàn
Công ty……………………………………………………………………………………………..61
Xây dựng kế hoạch tài chính, cân đối nguồn vốn để đảm bảo cho mọi nhu
cầu về vốn phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Công ty…………61
Thực hiện chế độ ghi chép, phân tích, phản ánh chính xác, trung thực kịp
thời, liên tục và có hệ thống số liệu kế toán về tình hình luân chuyển, sử dụng
vốn, tài sản cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công
ty………………………………………………………………………………………………………61
Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của toàn Công ty thông qua
công tác quản lý thu, chi tài chính, phân phối thu nhập, thực hiện nghĩa vụ
nộp ngân sách cho Nhà nước; đề xuất với Tổng Giám đốc các biện pháp phân
tích, sử dụng các quỹ của tổng công ty, tổng hợp phân tích tình hình quản lý,
sử dụng các quỹ của Công ty trong năm………………………………………………..62
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ hạch toán, quản lý tài chính ở các
đơn vị thành viên một cách thường xuyên và có nề nếp theo đúng các nguyên
tắc và chế độ kế toán hiện hành. Mở tài khoản gửi ngân hàng, hàng tháng lên
bảng cân đối kế toán, lập báo cáo định kì………………………………………………62
9
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2011 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Đảm bảo đủ đúng thời gian tiền lương cho cán bộ, công nhân viên và thanh
toán các chế độ cho các bộ, công nhân viên toàn Công ty…………………….62
Phòng hành chính quản trị……………………………………………………………………62
Tổ chức công tác đối nội, đối ngoại, mua sắm các trang thiết bị, văn phòng
phẩm, điều hành sinh hoạt thông tin, quan tâm đời sống cán bộ, công nhân
viên toàn Công ty……………………………………………………………………………….62
Tổ chức phục vụ ăn uống, xây dựng kế hoạch và định kỳ tổ chức khám, phân
loại sức khỏe cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty……………………………62
Quản lý nhà khách, hội trường, công tác an toàn mọi mặt như an ninh, phòng
cháy chữa cháy………………………………………………………………

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tổng công ty xăng dầu Quân đội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *