[block id=”bo-sung-1″]

Trong kinh doanh chanh chấp tồn tại như một tất yếu: có thể ở dạng tranh chấp hiện tại, cần phaỉ giải quyết hoặc tranh chấp tương lai. Các mối quan hệ càng nhiều, càng phức tạp thì khả năng xảy ra tranh cấp càng lớn, bất chấp một khung pháp lý có hoàn chỉnh đến đâu- bởi không phải lúc nào các bên cũng tuân thủ phấp luật một cách nghiêm chỉnh

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog8

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *