[block id=”bo-sung-1″]

Xã hội càng phát triển con người càng phải hoàn thiện, một con người hoàn thiện về nhân cách là con người không chỉ có tài mà cần phải có cả đức. Nhân cách của con người muốn được xây dựng và phát triển cần bắt đầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói, việc hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức, tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ của nhà trường nói riêng, của ngành giáo dục nói chung cần phải thực hiện. Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học là một mặt của hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho trẻ em những tính cách nhất định và bồi dưỡng cho các em những quy tắc hành vi thể hiện trong thái độ với bạn bè, gia đình, người khác và đối với Nhà nước, Tổ quốc. Đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa không chỉ là thành phần quan trọng về cơ bản của giáo dục mà là mục đích của toàn bộ công tác giáo dục thế hệ trẻ. Trong giáo dục không những có kiến thức mà phải có đạo đức. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên phải đặt chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, coi đó là cái căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách. Khi nói đến nhân cách của việc học trong chế độ mới chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bây giờ phải học; học để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức”.
Dù ở xã hội nào thì cái đức vẫn luôn được coi trọng vì: Cái đức là gốc, cái tài là sự biểu hiện của cái đức. Vì vậy việc giáo dục cái đức cho học sinh là một yêu cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ngoài xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường học. Biểu hiện rõ nhất là trong các lớp học vẫn còn có những học sinh thuộc dạng cá biệt chưa ngoan, mất lễ phép với người lớn yếu kém về đạo đức. Cũng chính vì sự chưa ngoan đó mà dẫn đến tình trạng học lực yếu, học lực kém dẫn đến bỏ học làm ảnh hưởng không ít đến những thành viên khác trong lớp học và ảnh hưởng đến toàn trường, sâu xa hơn là gánh nặng của xã hội.
Là người làm công tác giáo dục có nhiệm vụ nâng đỡ và uốn nắn để giúp học sinh có sự phát triển đúng đắn về nhân cách, về đạo đức nhằm giúp các em có điều kiện gần gũi nhau, thường xuyên trao đổi động viên uốn nắn kịp thời tiến bộ qua từng ngày. Trong việc thực hiện các nề nếp, việc tham gia thực hiện các phong trào do Liên đội cũng như nhà trường phát động trong học sinh, nhà trường và Liên đội luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép từ những việc làm đơn giản như: Đi thưa về trình, biết chào hỏi lễ phép với ông bà, cha mẹ, với thầy cô và người lớn
Bởi vậy tôi lựa chọn đề tài “ Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.

de_tai_giao_duc_dao_duc_cho_hoc_sinh_ca_biet_lop_2b

doc24 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Neo Đậu Bến Quê
Đóng góp: Trần Hương Giang
Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
Ngô mướt dài bãi quê, gió chiều chiều diu mát
Đàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ.
Xuống đò một mình tôi
Với dòng sông tuổi thơ
Và một giọng đò đưa
Vẫn neo đậu bến về xưa
Lang thang đi bốn phương trời
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
đục trong nhục vinh câu hát hỡi người
Câu đò đưa thầm goi, tôi ghé về tuổi thơ
Vầng trăng non ngơ ngác, theo tôi đi chân trần.
Cây đến kỳ trổ hoa, chuyến đò đầy rời bến
Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy.
Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
Điệu buồn và điệu thương, sao bồi hồi đến thế
Sông lam biết khi mô cho cạn, như tình quê hương trong tôi
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi! Đục trong câu hát cháy lòng.
Người về neo đậu bến mô, hồn tôi, bến quê neo đậungười ơi!
“ Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng
PHẦN MỞ ĐẦU
LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Xã hội càng phát triển con người càng phải hoàn thiện, một con người hoàn thiện về nhân cách là con người không chỉ có tài mà cần phải có cả đức. Nhân cách của con người muốn được xây dựng và phát triển cần bắt đầu ngay từ khi mới sinh ra và đặc biệt là trong giai đoạn ngồi trên ghế nhà trường. Có thể nói, việc hình thành và phát triển các phẩm chất đạo đức, tri thức cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết, đây cũng là một trong những nhiệm vụ của nhà trường nói riêng, của ngành giáo dục nói chung cần phải thực hiện. Giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học là một mặt của hoạt động giáo dục nhằm xây dựng cho trẻ em những tính cách nhất định và bồi dưỡng cho các em những quy tắc hành vi thể hiện trong thái độ với bạn bè, gia đình, người khác và đối với Nhà nước, Tổ quốc. Đạo đức của con người mới xã hội chủ nghĩa không chỉ là thành phần quan trọng về cơ bản của giáo dục mà là mục đích của toàn bộ  công tác giáo dục thế hệ trẻ. Trong giáo dục không những có kiến thức mà phải có đạo đức. Vì vậy công tác giáo dục trước tiên phải đặt chăm lo bồi dưỡng đạo đức cho học sinh, coi đó là cái căn bản, cái gốc cho sự phát triển nhân cách. Khi nói đến nhân cách của việc học trong chế độ mới chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Bây giờ phải học; học để yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu đạo đức”.
Dù ở xã hội nào thì cái đức vẫn luôn được coi trọng vì: Cái đức là gốc, cái tài là sự biểu hiện của cái đức. Vì vậy việc giáo dục cái đức cho học sinh là một yêu cầu quan trọng, đang trở thành một vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Tình trạng này không chỉ xuất hiện ngoài xã hội mà còn len lỏi vào trong cả trường học. Biểu hiện rõ nhất là trong các lớp học vẫn còn có những học sinh thuộc dạng cá biệt chưa ngoan, mất lễ phép với người lớn yếu kém về đạo đức. Cũng chính vì sự chưa ngoan đó mà dẫn đến tình trạng học lực yếu, học lực kém dẫn đến bỏ học làm ảnh hưởng không ít đến những thành viên khác trong lớp học và ảnh hưởng đến toàn trường, sâu xa hơn là gánh nặng của xã hội.
Là người làm công tác giáo dục có nhiệm vụ nâng đỡ và uốn nắn để giúp học sinh có sự phát triển đúng đắn về nhân cách, về đạo đức nhằm giúp các em có điều kiện gần gũi nhau, thường xuyên trao đổi động viên uốn nắn kịp thời tiến bộ qua từng ngày. Trong việc thực hiện các nề nếp, việc tham gia thực hiện các phong trào do Liên đội cũng như nhà trường phát động trong học sinh, nhà trường và Liên đội luôn quan tâm đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép từ những việc làm đơn giản như: Đi thưa về trình, biết chào hỏi lễ phép với ông bà, cha mẹ, với thầy cô và người lớn
Bởi vậy tôi lựa chọn đề tài “ Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
– Đánh giá thực trạng giáo dục đạo đức học sinh ở lớp, ở trường thông qua đó đề ra một số biện pháp giáo dục đạo đức học sinh một cách có hiệu quả.
– Hướng dẫn học sinh có thói quen đi thưa về trình, biết lễ phép với người lớn, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Không nói tục, chửi thềý thức hơn trong học tập.
3. Phạm vi nghiên cứu
– Phạm vi về thời gian: Từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 5 năm 2014
– Học sinh lớp 2B Trường tiểu học San thàng.
4. Đối tượng nghiên cứu
– Hành vi, ứng xử, thái độ của học sinh cá biệt lớp 2B trường tiểu học San Thàng.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu:
– Nghiên cứu lí luận của vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học.
– Nghiên phương pháp dạy học môn đạo đức lớp 2
– Nghiên cứu khái quát về trường tiểu học
– Nghiên cứu thái độ, hành vi ứng xử của học sinh cá biệt lớp 2B trường tiểu học San Thàng
6. Phương pháp nghiên cứu
– Phương pháp Điều tra – quan sát.
– Phương pháp kiểm tra – đánh giá.
– Phương pháp trò chuyện, nêu gương, tuyên dương, khen thưởng.
– Tổ chức các hoạt động thi đua, nghiên cứu , lí luận.
7. Cấu trúc của đề tài:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương:
CHƯƠNG I: Những vấn đề chung
Chương II. Thực trạng vấn đề nghiên cứu
Chương III. Kiến nghị và giải pháp.
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: Những vấn đề chung
Cơ sở lí luận:
Công cuộc đổi mới xã hội hiện nay ở nước ta cũng nhằm tiếp tục nhân đạo hóa các quan hệ giữa người và người, giữa người và môi trường sống, làm cho những nguyên tắc của nền đạo đức mới được khẳng định trong các chính sách và chủ trương, trong các hoạt động và quan hệ xá hội. Đồng thời chính sự nghiệp đổi mới cũng đòi hỏi xuất hiện những con người có phẩm chất đạo đức đầy đủ để đưa sự nghiệp đó tiến lên đúng hướng và thu được nhiều kết quả. Thái độ đặc biệt coi trọng nhân cách đã được Hồ Chủ Tịch dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó”. Đức là nền tảng tạo đà cho tài phát triển, tài làm cho đức phát triển toàn diện vững chắc làm gia tăng các giá trị xã hội cho mỗi người.
Người Việt Nam từ xưa đã có biết bao truyền thống tốt đẹp. Truyền thống tôn sư trọng đạo được người Việt Nam tôn vinh, người thầy được kính trọng và đề cao. Song, do sự du nhập của nhiều nguồn văn hóa không lành mạnh và do cơ chế thị trường kinh tế chạy theo lợi nhuận thì việc giáo dục đạo đức có ít nhiều ảnh hưởng. Trước đây trong các trường học, hiện tượng vô lễ với giáo viên, nói tục chửi bậy là rất hiếm, ý thức kỷ luật của học sinh rất tốt, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là rất cao. Trong gia đình con cháu yêu thương ông bà, cha mẹ:
“Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Song cũng thật đáng buồn là hiện nay chất lượng đạo đức đang bị suy giảm xuống trông thấy, trong các nhà trường hiện tượng vô lễ, nói tục chửi bậy tăng lên, phong trào học tập đi xuống, hiện tượng lười học, chán học tăng vọt, truyền thống tôn sư trọng đạo bị chà đạp. Ngoài xã hội xuất hiện nhiều tiêu cực, tệ nạn xã hội gia tăng và tràn lan khắp mọi nơi. Có những gia đình cha mẹ mải chạy theo cơn lốc xoáy của kinh tế thị trường, bị cuốn theo tiền tài danh vọng mà quên đi trách nhiệm giáo dục con cái và chính sự thiếu quan tâm giáo dục của gia đình làm cho chúng trở thành những đứa con bất hiếu,đạo đức bị giảm sút. Trước thực trạng đó đạo đức càng trở nên cần thiết và quan trọng. Thế hệ trẻ hôm nay là tương lai của đất nước ngày mai, nếu chỉ chú trọng vào giáo dục “trí dục” mà xem nhẹ giáo dục “đức dục” thì xã hội sẽ ra sao.
Giáo dục là một quá trình liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục Tiểu học có tính chất nền tảng trong hệ thống giáo dục, nhằm chuẩn bị cho học sinh, thanh niên trực tiếp bước vào đời. Đối với học sinh, không phải em nào cũng ngoan ngoãn nghe theo lời của thầy, cô giáo , có những em đến trường không  tuân theo  nội  quy của nhà trường , thiếu lễ phép , gây  mất  trật  tự  trong  lớp học ,   Đối  tượng những học sinh này thì số lượng không nhiều nhưng nó lại là vấn đề cần phải quan tâm . Nhiều lúc , tôi  phải đau đầu, nhức  óc  không biết  dành  bao  nhiêu thời  gian  cho  những học sinh cá biệt này .
Học sinh chưa ngoan chưa lễ phép là hậu quả của sự phá vỡ những mối liên hệ bình thường của học sinh với gia đình, nhà trường và xã hội. Trong ngôn ngữ thường ngày trẻ chưa ngoan, chưa lễ phép còn được gọi là trẻ “khó dạy”, “ chậm tiến”
Giáo dục đạo đức học sinh là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác chủ nhiệm.
Đạo đức học sinh trong lớp  quyết định  nề nếp thi đua của lớp được nâng cao, đẩy mạnh phong trào thi đua học tốt, chuyên cần, duy trì sĩ số.
Giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chính trong công tác giáo dục đạo đức học sinh, là người quản lý mọi hoạt động của lớp học, là người triển khai mọi hoạt động của nhà trường đến từng học sinh.
1.2. Cơ sở thực tiển:
– Trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, mỗi giáo viên cần xác định nhiệm vụ chủ yếu đối với  học sinh là giáo dục, giáo dưỡng. Trong quá trình giảng dạy ta không nên coi nhẹ hai nhiệm vụ đó, bởi giáo dục và giáo dưỡng mới đào tạo được một học sinh toàn diện theo yêu cầu của nền giáo dục mới. Có giáo dục  tốt  từng  học  sinh cá biệt trong lớp thì tập thể mới đi lên , mới vững  mạnh, mới  tạo  ra  thế hệ trẻ có đầy đủ phẩm chất – nhân cách mới xứng đáng là những con người trong xã hội tương lai.  Bởi lẽ, điểm tựa vững chắc nhất của các em là gia đình và nhà trường, trong đó đặc biệt quan trọng là giáo viên chủ nhiệm.
Chương II. Thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B trường TH San Thàng
Khái quát trường tiểu học San Thàng
a) Nhà trường:
Được sự chỉ đạo sát sao của Sở giáo dục, Phòng giáo dục, được sự giúp đỡ nhiệt tình có hiệu quả của các cấp các ngành; các bậc phụ huynh học sinh nhiệt tình luôn tạo điều kiện tốt nhất để các giáo viên hoàn thành nhiệm vụ năm học.
b) Giáo viên:
Phần lớn là những cán bộ giáo viên có thâm niên từ 5 năm trở lên, 100% là nữ. Tất cả các đồng chí giáo viên trong trường đều biểu lộ tình đoàn kết thân ái giúp đỡ lẫn nhau. Các đồng chí xuất thân từ nhiều nguồn đào tạo khác nhau, tuổi đời, tuổi nghề cũng có nhiều khác biệt. Cả tập thể ấy mang theo phong tục tập quán của nhiều địa phương khác nhau, cá tính, năng lực, sở trường khác nhau nhưng trước yêu cầu của cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đồng chí đã tập hợp thành một khối xây dựng một tổ ấm đoàn kết nhất trí, khắc phục những mặt yếu, phát huy những mặt mạnh cùng nhau gánh vác công việc chung để đẩy mạnh công tác giáo dục của nhà trường.
c) Học sinh:
Toàn trường có 360 học sinh trong đó: Khối 1 có 92 em; khối 2 có 58 em; khối 3 có 78 em; khối 4 có 63 em; khối 5 có 67 em. Các em hầu hết là con em nhân dân lao động ở địa phương xã Phấn Mễ. cũng như nhiều trường khác, đó là một tập thể nam nữ Thiếu niên Nhi đồng sôi nổi hiếu động, có nhiều mặt tốt cần phát huy nhưng cũng không hiếm những mặt xấu tiêu biểu của một số học sinh cá biệt. Về chất lượng học tập nhìn chung tất cả các bộ môn đều có học sinh yếu kém. Nếu đối chiếu với yêu cầu mới hiện nay đòi hỏi chất lượng ngày càng nâng cao thì chưa đạt. Tình trạng học hời hợt, không chú ý nghe giảng, không làm bài tập ở nhà là khá phổ biến. Ý thức chấp hành kỷ luật, nội quy của lớp và của nhà trường chưa tốt vẫn còn ở rải rác các lớp. Hiện tượng lấy cắp tiền của bạn, của gia đình để mua quà, tiêu sài; lấy cắp đồ dùng học tập của bạn vẫn diễn ra hằng ngày Ngoài thời gian học tập và rèn luyện ở trường, các em còn phải lao động giúp đỡ gia đình như chăn trâu, kiếm củi, hái chèĐã phải lam lũ lao động vất vả, phương pháp học tập, rèn luyện còn lung túng, cha mẹ ít quan tâm đến việc học hành và giáo dục con cái nên chất lượng giáo dục thật đáng lo ngại. tình hình này thôi thúc nhà trường phải tập trung suy nghĩ cải tiến cách dạy, cách giáo dục học sinh phát triển toàn diện đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay.
Về thuận lợi:
– Trường TH San Thàng là trường tiên tiến của Thành phố. Là ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống hiếu học. Địa bàn đã hoàn thành phổ cập giáo dục.
– Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ban giám hiệu nhà trường, sự nhiệt tình của hội phụ huynh, cùng tâp thể giáo viên trong nhà trường.
2. Về khó khăn:
Đa phần học sinh của trường là con em dân tộc thiểu số, kinh tế nghèo nàn, có trình độ dân trí thấp, điều kiện cho con cái học hành còn gặp nhiều khó khăn, họ không quan tâm đến học hành của con cái, một số gia đình con cái học đến biết chữ là đã cho nghỉ. Nhiều học sinh phải nghỉ học giúp bố mẹ làm nương dẫy. Nghỉ học, lứa tuổi này các em đã tạo ra tiền dễ dàng, nên không coi trọng vấn đề đạo đức.
– Giao thông đi lại khó khăn, những ngày mưa gió việc đi học của các em rất vất vả.
– Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã nâng cao chất lượng cuộc sống, gây ra những biến động về giá trị đạo đức: tự do ngôn luận, tính lễ phép, tính trung thực, tính chăm chỉ bị suy thoái trầm trọng so với những năm học trước.
2.2. Thực trạng học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học san thàng.
Năm học 2012-2013 lớp 2B trường TH San Thàng có 7 em học sinh cá biệt, đến năm học 2013-2014 còn 4 em.
2.2.1. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép và tác hại.
* Nguyên nhân:
– Do tính hiếu động, kinh tế gia đình còn khó khăn, gia đình không quan tâm đến học hành của các em. Nhiều em phải bỏ học giúp bố mẹ làm nương. Trình độ nhận thức của gia đình thấp họ không coi trọng việc học tập.
* Tác hại: Việc học sinh chưa ngoan, chưa lễ phép, bỏ học sẽ gây nhiều tác hại:
– Đối với xã hội: Làm xã hội chậm phát triển, mất trật tự xã hội là gánh nặng của xã hội.
– Đối với gia đình: Những học sinh này là mối lo ngại lớn, ảnh hưởng đến các thành viên còn lại trong gia đình. Nói chung những em này luôn mang đến cho gia đình nhiều phiền toái. Dẫn đến tương lai của các em mù mịt.
– Đối với nhà trường: Gây trở ngại lớn đến nề nếp, chất lượng, nội qui của lớp. Làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của lớp, thậm chí còn để lại tai tiếng cho trường, cho lớp.
– Đối với giáo viên: Luôn phải bận tâm với những phần tử hư hỏng này, phải luôn tìm ra biện pháp phù hợp để hướng thiện cho các em, nó còn gây ảnh hưởng đến việc đánh giá xếp loại thi đua của giáo viên.
– Đối với bản thân: Các em này sẽ bị ảnh hưởng lớn đến việc học tập, sự phát triển của các em sau này.
2.1.2. thực hành nghiên cứu .
* Khái quát về thành tích học tập và các hoạt động hàng ngày của các em thông qua việc sử dụng các phương pháp đã nêu ở phần I để tiến hành nghiên cứu.
+ Đọc tài liệu, tham khảo sách báo.
Cụ thể:
– Giáo trình tâm lí học Đại cương
– Giáo trình giáo dục học tiểu học I ( NXB Đà Nẵng ) và các tài liệu đề cương bài giảng tâm lí học, giáo dục học.
+ Phương pháp trao đổi – trò chuyện:
– Tìm hiểu trực tiếp học sinh lớp 2B được nghiên cứu để nắm bắt được những thông tin cần thiết phục vụ cho nghiên cứu.
– Tiếp xúc gia đình của các em để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến những biểu hiện chưa ngoan ở một số em, từ đó có hướng giúp đỡ các em vươn lên.
+ Phương pháp quan sát:
– Thông qua hoạt động học tập, vui chơi. Người thầy nắm rõ hơn những biểu hiện hành vi đạo đức của các em. Qua đó làm cơ sở phục vụ cho việc nghiên cứu.
* Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc có những biểu hiện chưa ngoan, mất lễ phép và dẫn đến bỏ học ở các em. Qua  thực  tế  nhiều  năm  làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy, tôi có thể phân loại và  xác định nguyên nhân như sau:
a) Học sinh cá biệt về đạo đức do thiếu sự quan tâm chỉ dạy của gia đình:
– Những học sinh này thường  xuất  thân từ  con nhà  nghèo , bố  mẹ  lao động  vất vả , gia đình đông anh em , cơ sở vật chất cũng như tinh thần bị thiếu thốn , cha  mẹ chỉ đáp ứng cho con ăn không đủ no, không có thời gian giáo dục , chăm sóc chu đáo cho con. Những em thuộc hoàn cảnh trên thường ở  nhà phụ giúp gia đình không có thời  gian học hành, vui chơi  dẫn đến học yếu , lười học . Nhiều em vì thiếu thốn mà sinh ra ăn cắp vặt ,
– Giáo viên  phải  nhanh chóng tiếp xúc , gặp gỡ cha mẹ các em và trao đổi với họ về những chỗ hổng cần  thiết  để  họ  hiểu và  có  biện  pháp  khắc phục, động viên phụ huynh  quan tâm đến việc giáo dục con cái mình bằng nhiều hình thức khác nhau .
– Ở trường , giáo viên  phải động viên , khuyên  răn , nhắc  nhở  đưa  ra những tấm gương tốt cùng hoàn cảnh để các em học tập trong suốt quá trình tìm  hiểu và giáo dục, tránh tình trạng coi  thường và mặc xác học  sinh  mà  phải  luôn  coi  trọng  các em , hi vọng các em phải trở thành người tốt.
b) Học sinh cá biệt về đạo đức do cha mẹ là người thiếu văn hoá .
– Cha mẹ đối xử nhau không tốt, thường hay đánh đập, chửi bới nhau . Các em lớn lên  trong  môi  trường  không  tốt  như  thế chắc chắn sẽ bị hư hỏng , thiếu sự quan tâm giáo  dục  của  nhà  trường, thầy cô thì buồn rầu dẫn đến hiện  tượng chán nản , bỏ học, rong chơi hư hỏng.
– Trong trường hợp này , giáo viên nên gặp cha mẹ học sinh để trao đổi và chỉ cho họ thấy được sự sai lầm của họ đã dẫn đến sự  hư  hỏng sai  lầm cả đời con . Hãy vì con mà thay đổi cách nhìn , cách sống , cách cư  xử trong gia đình , làm cho họ hiểu con cái chịu  ảnh  hưởng  rất  lớn ở cha mẹ . Gia  đình  là tế bào của xã hội , là cái nôi nuôi con khôn lớn nên người.
Ngoài ra , giáo viên phải  làm  cho  học sinh hiểu được  cần  phải nói năng chuẩn mực , lễ  độ  trong  giao tiếp , giáo viên  luôn  động viên an ủi , chia sẻ , đưa ra phương hướng để học sinh vươn tới.
c) Cũng có những học sinh cá biệt  do  thiếu  tình  thương  yêu  của  bạn  bè  và người thân.
Đối  với  những em này , giáo viên là người có trách nhiệm nhiều nhất , thay cho cha mẹ giáo dục các em , gặp người  đang chăm sóc  em  để tâm sự , trao đổi để họ tạo cho các  em  cuộc  sống  thoải  mái  hơn , dễ gần hơn , thường an ủi , nhắc nhở các em , làm cho các em thấy  rằng: “ Giáo  viên  là  người  mẹ hiền , lớp học như một gia đình đầm ấm”
Chương III. Kiến nghị và giải pháp
3.1. Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B trường TH SanThàng
* Phải nghiên cứu lý lịch, hồ sơ  học sinh : học bạ, số điện thoại, hoàn cảnh gia đình. để kịp thời liên hệ với phụ huynh khi cần thiết.
* Xây dựng ban cán sự lớp với tinh thần  tự quản, ý thức trách nhiệm cao.
– Bầu cử những em có năng lực và được tập thể tín nhiệm.
– Báo cáo trung thực những diễn biến xảy ra hàng ngày cho giáo viên chủ nhiệm.
– Làm việc đúng lề lối quy định, đúng vị trí các chức danh.
* Xây dựng tập thể lớp đoàn kết , vững mạnh, có tinh thần yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.
– Gần gũi, thương yêu ,trao đổi với học sinh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng xu hướng sở thích của học sinh, giúp các em nêu ra “điều em muốn nói”.
– Tạo môi trường thân thiện để các em thấy được “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
– Khiêu gợi và từng bước phát huy tinh thần làm chủ tập thể của học sinh, cùng thi đua giúp đỡ lẫn nhau.
– Biết động viên thăm hỏi kịp thời khi bạn đau ốm, hay gặp khó khăn, hoạn nạn.
* Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục.
– Về phía nhà trường: Cần có những biện pháp giáo dục áp dụng với từng đối tượng học sinh. Phối hợp với Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tạo nhiều sân chơi lành mạnh, hình thành thói quen ở các em “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”. Giáo dục các em tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái thông qua các hoạt động từ thiện, các hoạt động giúp đở bạn nghèo do nhà trường và Liên đội phát động. Qua đó có thể giáo dục các em tinh thần “ Lá lành đùm lá rách” “ Một miếng khi đói bằng một gói khi no”
– Về phía gia đình: Cần phải luôn là chỗ dựa vững chắt cho các em, là động lực cho các e học tập. Gia đình cần nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc giáo dục con cái. Không nên quá lo về kinh tế mà bỏ quên việc giáo dục con em mình, phải thường xuyên liên lạc với nhà trường, nắm tình hình học tập của con em mình. Những thành viên trong gia đình cần luôn noi gương tốt cho các em noi theo.
– Đối với xã hội: Cần quan tâm đến ngành giáo dục nhiều hơn nữa, phối kết hợp với ban ngành địa phương làm lành mạnh, trong lành môi trường sống, không còn những tệ nạn, những thói hư tật xấulàm ảnh hưởng đến thế hệ trẻ mai sau.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt lớp 2B tại trường tiểu học San Thàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *