[block id=”bo-sung-1″]

Trong thời đại khoa học, kỹ thuật phát triển như vũ bão, và trong xu thế hội nhập quốc tế các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, mà khó khăn hơn cả là phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trên thị trường.
Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu du lịch của con người ngày càng gia tăng, kèm theo đó là những yêu cầu đáp ứng cao hơn về chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Con người là trung tâm của mọi quá trình vận động và biến đổi, chất lượng con người sẽ quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đối với kinh doanh dịch vụ, du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng thì con người là một tài nguyên vô giá, cần được khai thác sử dụng trên cơ sở bảo tồn và phát triển. Với sự vận động mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay thì đầu tư và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động là hướng đầu tư có hiệu quả nhất, mang tính cấp bách và lâu dài.
Thực tế đã chỉ ra rằng, kinh doanh khách sạn là ngành kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, vì vậy đối thủ cạnh tranh có thể sao chép mọi bí quyết, mọi phương án, mọi chiến lược kinh doanh, vì sản phẩm dịch vụ là vô hình nên không có một bằng chứng nào chứng minh đó là dịch vụ của khách sạn này mà không phải là dịch vụ của khách sạn kia. Nhưng duy chỉ có đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Do đó công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực giữ vai trò rất quan trọng. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực từ lâu đã được xem là yếu tố cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược của tổ chức, nó không chỉ có ý nghĩa to lớn với người lao động mà còn có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng.

de_tai_hoan_thien_chuong_trinh_dao_tao_va_boi_duong_nhan_luc

doc56 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 322 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

NGUYỄN THỊ THU THỦY
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
ĐỀ TÀI:
“Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc”.
Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
3
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN
6
1.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
6
1.2. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn
12
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân viên trong khách sạn
19
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN DREAM HOTEL
23
2.1. Phương pháp nghiên cứu đề tài
23
2.2. Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel
24
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn Dream Hotel
30
2.4. Đánh giá chung
38
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC TẠI KHÁCH SẠN DREAM HOTEL
41
3.1. Dự báo triển vọng và quan điểm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel
41
3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc
46
3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel
53
KẾT LUẬN
55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
56
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thời đại khoa học, kỹ thuật phát triển như vũ bão, và trong xu thế hội nhập quốc tế các doanh nghiệp không chỉ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước, mà khó khăn hơn cả là phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm trên thị trường.
Khi kinh tế phát triển, đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, nhu cầu du lịch của con người ngày càng gia tăng, kèm theo đó là những yêu cầu đáp ứng cao hơn về chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng. Con người là trung tâm của mọi quá trình vận động và biến đổi, chất lượng con người sẽ quyết định chất lượng sản phẩm dịch vụ. Đối với kinh doanh dịch vụ, du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng thì con người là một tài nguyên vô giá, cần được khai thác sử dụng trên cơ sở bảo tồn và phát triển. Với sự vận động mạnh mẽ của nền kinh tế hiện nay thì đầu tư và nâng cao chất lượng đội ngũ lao động là hướng đầu tư có hiệu quả nhất, mang tính cấp bách và lâu dài.
Thực tế đã chỉ ra rằng, kinh doanh khách sạn là ngành kinh doanh các sản phẩm dịch vụ, vì vậy đối thủ cạnh tranh có thể sao chép mọi bí quyết, mọi phương án, mọi chiến lược kinh doanh, vì sản phẩm dịch vụ là vô hình nên không có một bằng chứng nào chứng minh đó là dịch vụ của khách sạn này mà không phải là dịch vụ của khách sạn kia. Nhưng duy chỉ có đầu tư vào yếu tố con người là ngăn chặn được đối thủ cạnh tranh sao chép bí quyết của mình. Do đó công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực giữ vai trò rất quan trọng. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực từ lâu đã được xem là yếu tố cơ bản nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược của tổ chức, nó không chỉ có ý nghĩa to lớn với người lao động mà còn có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng.
So với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, thì các khách sạn Việt Nam chưa có kinh nghiệm trong quản lý và kinh doanh, lại càng ít kinh nghiệm trong việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực. Để hoạt động kinh doanh khách sạn đạt hiệu quả cao thì phải dựa vào sự cảm nhận và đánh giá của khách hàng, chất lượng dịch vụ mà khách hàng cảm nhận được phụ thuộc rất lớn vào sự tương tác tình cảm giữa chính khách hàng và nhân viên phục vụ. Một đội ngũ nhân viên có kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, có khả năng thấu hiểu khách hàng là một tài sản quý giá đối với một khách sạn bởi đó là nguồn gốc sáng tạo ra những sản phẩm độc đáo, tạo sức cạnh tranh và hoàn thành mọi mục tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy, để đạt được mục tiêu của mình thông qua sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của khách sạn thì người làm công tác kinh doanh khách sạn cần phải chú trọng tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân viên cả về chuyên môn, nghiệp vụ lẫn phẩm chất, đạo đức.
Sau thời gian thực tập tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc, thông qua các kết quả điều tra sơ bộ tại khách sạn, em nhận thấy vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân lực đang là vấn đề cấp thiết đặt ra tại khách sạn. Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới vừa trải qua cuộc khủng hoảng, nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, mọi chi phí đều tăng, nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh khách sạn gặp nhiều khó khăn. Chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel chưa được quan tâm đúng mức, rất nhiều vấn đề còn tồn tại trong việc đào tạo và bồi dưỡng nhân lực của khách sạn như: xác định chưa chính xác nhu cầu đào tạo, phương pháp đào tạo còn nghèo nàn chủ yếu là đào tạo tại chỗ, chương trình đào tạo chưa phong phú, chưa chú trọng nhiều đến công tác đào tạo, ngân sách dành cho công tác đào tạo rất ít… Chính vì vậy, em đã quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc. Từ đó nâng cao năng suất lao động; duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,… góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc.
Để đạt được mục tiêu trên cần phải triển khai 3 nhiệm vụ cụ thể:
– Hệ thống hóa lý luận về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong kinh doanh khách sạn.
– Nghiên cứu thực trạng chương trình đào tạo nhân lực của khách sạn Dream Hotel, những vấn đề cấp bách mà khách sạn đang gặp phải trong 2 năm gần đây.
– Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương tình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong khách sạn Dream Hotel.
3. Phạm vi nghiên cứu đề tài
– Nội dung nghiên cứu: chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel; bao gồm hệ thống lý luận, phân tích thực trạng và đề ra giải pháp nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel.
– Không gian: các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc.
– Thời gian: luận văn sử dụng các dữ liệu trong hai năm 2010 – 2011 và định hướng giải quyết đến năm 2015
4. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong quá trình nghiên cứu đề tài em có tham khảo một số tài liệu, luận văn:
Sách và tài liệu
1. Đặng Đức Thành, Đào tạo và phát triển nhân lực trong thời kỳ hội nhập, NXB Thanh niên 2010.
1. PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu, Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp du lịch, NXB Thống kê, năm 2011.
2. PGS.TS. Hoàng Văn Hải, Ths.Vũ Thùy Dương, Giáo trình quản trị nhân lực, NXB Thống kê, năm 2011.
Qua việc nghiên cứu và tìm hiểu các tài liệu và giáo trình trên giúp em có hướng nhìn đúng đắn về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp kinh doanh khách san du lịch nói riêng. Và các tài liệu còn cung cấp cho e rất nhiều kiến thức cần thiết để hoàn thành bài khóa luận này.
Luận văn tốt nghiệp tham khảo
1. Lê Thị Hải Vân (2010) Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Sao Mai- Thanh Hóa: Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Thương mại.
2. Nguyễn Thị Lan (2010) Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Tây Hồ: Luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học Thương mại.
3. Nguyễn Thị Trâm (2011) Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạnh Paramount: Luận văn tốt nghiệp, Trường đại học Thương Mại.
Các luận văn này cung cấp nhiều cách tiếp cận vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân lực khác nhau. Thông qua việc tìm hiểu, phân tích các phương pháp, hình thức, nội dung đào tạo và bồi dưỡng, tìm hiểu các chương trình đào tạo và bồi dưỡng của khách sạn hoặc một bộ phận cụ thể của khách sạn, dựa vào các dự báo, quan điểm về đào tạo và phát triển của khách sạn, từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn. Song, chưa có luận văn nào nghiên cứu về khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc cũng như vấn đề đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel. Vì vậy đề tài nghiên cứu không trùng với các công trình nghiên cứu đã công bố.
5. Kết cấu luận văn tốt nghiệp
Nội dung chính của khóa luận được kết cấu bao gồm 3 chương:
Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong doanh khách sạn.
Chương 2: Thực trạng chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel, Vĩnh Phúc.
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel, Vĩnh Phúc.
CHƯƠNG 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC TRONG KHÁCH SẠN
1.1. Một số khái niệm và định nghĩa cơ bản
Khái niệm và đặc điểm của lao động trong kinh doanh khách sạn
Khái niệm lao động trong kinh doanh khách sạn
Khách sạn là một bộ phận rất quan trọng của ngành du lịch, là lĩnh vực kinh doanh có đặc điểm toàn cầu. Sự ra đời, tồn tại và phát triển của khách sạn đã khẳng định sự phát triển to lớn của ngành kinh doanh lưu trú.
Theo quy chế quản lý cơ sở lưu trú Du lịch Việt Nam: “Khách sạn là cơ sơ lưu trú đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và tiện nghi cần thiết để phục vụ khách du lịch lưu trú, đáp ứng một số yêu cầu của khách về nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác. Khách sạn có thể xây dựng cố định hoặc di chuyển trên sông”.
Kinh doanh khách sạn là hoạt động kinh doanh trên cơ sở cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, nghỉ và giải trí của họ tại điểm đến du lịch nhằm mục đích tạo ra nhiều lợi nhuận cho khách sạn.
Kinh doanh khách sạn bao gồm 3 hoạt động chủ yếu:
– Kinh doanh lưu trú:là hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực sản xuất vật chất, cung cấp các dịch vụ cho thuê buồng ngủ và các dịch vụ bổ sung khác trong thời gian khách lưu trú tạm thời tại các điểm đến du lịch. Thông qua hoạt động kinh doanh lưu trú này mà khách sạn tạo điều kiện cho khách yên tâm, thoải mái trong suốt thời gain đi du lịch của họ.
– Kinh doanh ăn uống: là hoạt động kinh doanh đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách hàng. Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn bao gồm 3 bộ phận riêng rẽ nhưng phối hợp một cách nhịp nhàng đó là: Bộ phận bàn, bar và bộ phận bếp.
– Kinh doanh các dịch vụ bổ sung: ngoài các lĩnh vực kinh doanh chính của mình các khách sạn còn đa dạng hóa sản phẩm với các danh mục dịch vụ như: tổ chức hội nghị, tiệc cưới, spa thư giãn, cung cấp các dịch vụ vận chuyển…
Lao động trong khách sạn là tập hợp đội ngũ cán bộ nhân viên đang làm việc tại khách sạn, góp sức và trí lực tạo ra sản phẩm mới nhằm đạt được những mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận cho khách sạn.
Đặc điểm lao động trong kinh doanh khách sạn
Lao động trong kinh doanh khách sạn là bộ phận lao động xã hội cần thiết được phân công thực hiện sản xuất và cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho khách du lịch. Đây là một bộ phận cấu thành nên lao động xã hội, vì vậy nó mang những đặc điểm chung nhất của lao động xã hội. Bên cạnh đó, tính chất riêng có của lao động này được quyết định bởi đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn.
– Lao động trong kinh doanh khách sạn mang tính chất dịch vụ do sản phẩm tạo ra chủ yếu là dịch vụ, lao động trong khách sạn chủ yếu là lao động phi sản xuất vật chất, chỉ có một bộ phận nhỏ là tạo ra sản phẩm vật chất cụ thể. Bộ phận lao động của khách sạn phải đáp ứng việc thỏa mãn nhu cầu, tạo cảm giác thoải mái cho du khách. Đối với mỗi khách hàng khác nhau, sự cung cấp dịch vụ là khác nhau nên sự tham gia của lao động sống là khác nhau và mọi hoạt động không thể thay thế bằng máy móc được.
– Lao động trong kinh doanh khách sạn chịu áp lực tâm lý cao. Do phải tiếp xúc trực tiếp với nhiều đối tượng khách hàng có đặc điểm, tâm lý, địa vị xã hội, trình độ học vấn… khác nhau nên sự cảm nhận về dịch vụ không giống nhau. Để thỏa mãn nhu cầu của tất cả các đối tượng khách hàng, nhân viên cần có sự nhanh nhạy để xử lý khéo léo các tình huống xảy ra, tránh gây cho khách hàng cảm giác không hài lòng khi tiêu dùng bất cứ dịch vụ nào của khách sạn.
– Lao động trong kinh doanh khách sạn mang tính chất phức tạp. Tính chất phức tạp được thể hiện ở môi trường làm việc đòi hỏi sự giao tiếp trực tiếp với khách hàng, chính trong quá trình tạo ra và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ sẽ làm nảy sinh các mối quan hệ khác nhau như: mối quan hệ giữa nhân viên phục vụ và khách hàng, của nhà quản trị với nhân viên…, sự phức tạp của các mối quan hệ này một phần làm cho lao động trong kinh doanh khách sạn mang tính chất phức tạp. Ngoài ra, tính chất phức tạp còn do môi trường làm việc của nhân viên chứa nhiều trang thiết bị hiện đại hoặc dễ đổ vỡ nên nhân viên cần có sự tập trung cao độ trong quá trình làm việc.
– Lao động trong kinh doanh khách sạn có tính đa dạng và chuyên môn hóa cao. Với đặc điểm cung cấp các dịch vụ ăn, ngủ, nghỉ, giải trí cho khách hàng nên đòi hoi các khách sạn cần nhiều bộ phận chức năng, thực hiện nhiều nghiệp vụ khác nhau như: bàn, bar, buồng, lễ tân… Điều này tất yếu sinh ra sự đa dạng trong chức danh và nhiệm vụ của lao động trong khách sạn. Hơn nữa, sự độc lập tương đối trong quá trình cung cấp dịch vụ nên lao động mang tính chuyên môn hóa cao.
– Lao động trong kinh doanh khách sạn mang tính chất thời vụ, thời điểm. Thời gian làm việc của người lao động phụ thuộc vào các thời điểm khách hàng có nhu cầu, phụ thuộc vào khoảng thời gian khách đến lưu trú và dời khỏi khách sạn. Nó phụ thuộc vào tính chất mùa vụ của kinh doanh khách sạn, vào chính vụ lao động phải làm việc với công suất cao hơn nhiều lần so với trái vụ. Vì vậy lao động trong kinh doanh khách sạn phải chia ca kíp làm việc để đảm bảo khả năng sẵn sàng phục vụ khách.
– Ngoài ra lao động trong kinh doanh khách sạn còn có các đặc điểm khác: sử dụng nhiều lao động sống, lao động nữ chiếm tỷ trọng cao, lao động có trình độ văn hóa không cao (đặc biệt trong các nghiệp vụ phục vụ bàn, buồng).
Các loại lao động trong kinh doanh khách sạn
Lao động trong khách sạn đa dạng với nhiều loại hình, chức danh và nhiệm vụ khác nhau nhưng đều đi đến thực hiện mục tiêu chung là thỏa mãn nhu cầu khách hàng nằm nâng cao lợi nhuận cho khách sạn. Về cơ bản, lao động trong khách sạn bao gồm:
– Lao động quản trị: là người tổ chức, định hướng hoạt động kinh doanh, gồm:
+ Giám đốc khách sạn: là người chịu trách nhiệm chung về các hoạt động kinh doanh, đề ra các chiến lược, điều hành và giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong khách sạn. Đây phải là người am hiểu các lĩnh vực kinh doanh của khách sạn mình.
+ Phó giám đốc khách sạn: là người được ủy quyền của giám đốc, phụ trách các lĩnh vực nhất định trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Phó giám đốc phải là người có trình độ chuyên sâu với các lĩnh vực được phụ trách và ủy quyền giải quyết.
+ Trưởng các phòng chức năng: là người có trình độ chuyên môn nghề nghiệp và khả năng quản lý, điều hành các phong chức năng, thực hiện tham mưu và trợ giúp cho giám đốc khách sạn về các vấn đề chuyên sâu.
+ Trưởng các bộ phận tác nghiệp: là người chịu trách nhiệm và đứng đầu các bộ phận trực tiếp sản xuất kinh doanh. Trưởng bộ phận tác nghiệp phải là người có kiến thức chuyên sâu về công việc của bộ phận mình.
– Lao động thừa hành: trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của khách sạn, bao gồm các chức danh:
+ Nhân viên marketing: là những người nhanh nhẹn, tháo vát, có khả năng phân tích biến động của môi trường kinh doanh để thực hiện các nghiên cứu về thị trường theo sự phân công của trưởng phòng marketing.
+ Nhân viên lễ tân: là người thay mặt cho giám đốc và khách sạn thực hiện các tiếp xúc cần thiết với khách hàng. Nhân viên lễ tân là bộ mặt của khách sạn nên cần có trình độ chuyên môn, khả năng giao tiếp và ngoại hình ưa nhìn.
+ Nhân viên buồng: là lao động tại bộ phận buồng, đáp ứng nhu cầu lưu trú thông qua việc đáp ứng các trang bị cần thiết cho việc nghỉ ngơi của khách. Nhân viên buồng phải có nghiệp vụ buồng thành thạo, có trình độ giao tiếp và yêu nghề.
+ Nhân viên bàn, bar: là những người làm việc tại bộ phận bàn, bar có nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách trong nhà hàng. Đây là những người am hiểu về các món ăn của khách sạn, nhanh nhẹn, vui vẻ và am hiểu các thao tác phục vụ.
+ Nhân viên bếp: là nhân viên có nhiệm vụ chế biến các món ăn trong nhà hàng của khách sạn đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách. Đây là những nhân viên có khả năng chuyên môn về chế biến, có sức khỏe tốt, sáng tạo và yêu nghề.
+ Các nhân viên khác: ngoài các chức danh trên, trong khách sạn còn một số chức danh khác như: kế toán, bảo vệ, thủ quỹ,… Các nhân viên này phải am hiểu về chuyên môn và có kỹ năng phù hợp theo nhiệm vụ và chức năng công tác của mình.
Nội dung cơ bản của quản trị nhân lực trong khách sạn
Khái niệm và vai trò của quản trị nhân lực
Quản trị nhân lực trong khách sạn là việc tổng hợp những hoạt động quản trị liên quan đến việc tạo ra, duy trì, phát triển và sử dụng có hiệu quả yếu tố con người trong tổ chức nằm đạt được mục tiêu chung của khách sạn.
Quản trị nhân lực trong khách sạn được quan tâm và thực hiện tốt không những mang lại vai trò to lớn cho khách sạn mà còn có vai trò đối với người lao động.
– Vai trò đối với khách sạn: nó có vai trò quyết định trong việc thành công hay thất bại của khách sạn, bởi vì: Nhân lực là nguồn lực quý giá nhất của mọi tổ chức, chính chất lượng đội ngũ nhân lực của khách sạn mới là nhân tố quyết định đến năng lực cạnh tranh bền vững của khách sạn chứ không phải yếu tố nào khác. Nhân viên trong khách sạn là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và sự cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ phụ thuộc chủ yếu vào trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng giao tiếp và cung ứng dịch vụ của nhân viên khách sạn.
– Vai trò đối với người lao động: thực hiện tốt công tác quản trị nguồn nhân lực sẽ góp phần phát huy năng lực làm việc của người lao động ở mức độ triệt để và hiệu quả. Ở những điều kiện bình thường người lao động chỉ phát huy nỗ lực làm việc ở mức độ trung bình, tuy nhiên nếu được khích lệ đúng họ có thể phát huy năng lực ở mức độ cao nhất, thậm chí họ có thể tạo ra những sáng kiến trong việc tìm ra và đổi mới sản phẩm cho khách sạn, giúp khách sạn kinh doanh có hiệu quả và nhằm thỏa mãn nhu cầu học tập và thăng tiến của nhân viên.
1.1.2.2. Nội dung công tác quản trị nhân lực trong khách sạn
Quản trị nhân lực trong khách sạn là việc hoạch định, tổ chức, điều khiển và kiểm soát các hoạt động của con người trong khách sạn nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. Về cơ bản, quản trị nhân lực bao gồm các nội dung:
– Hoạch định nguồn nhân lực: là nội dung đầu tiên và rất quan trọng của công tác quản trị nhân lực, nhằm xác định đúng nhu cầu nhân lực trước mắt và lâu dài cho khách sạn. Là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho khách sạn có đủ nguồn nhân lực với đủ phẩm chất, kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả. Hoạch định nguồn nhân lực cần thực hiện xác định nhu cầu lao động trong từng thời kỳ, đề ra chính sách và kế hoạch đáp ứng nhu cầu đã dự kiến, xây dựng biện pháp khắc phục tình trạng thừa hoặc thiếu lao động.
– Tuyển dụng nhân lực: là quá trình tìm kiếm, thu hút và lựa chọn nhân lực để thỏa mãn nhu cầu sử dụng của khách sạn, bổ sung lực lượng lao động cần thiết với các chức danh và vị trí công việc theo yêu cầu của khách sạn. Để tuyển dụng nhân lực có kết quả cao, các khách sạn cần thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng bao gồm: chuẩn bị và thông báo tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và sơ tuyển, phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra tay nghề, kiểm tra sức khỏe, ra quyế

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *