[block id=”bo-sung-1″]

Có 1 ai đó đã từng nhận xét: “Nếu 1 DN được coi là thành đạt, thành
công trong lĩnh vực kinh doanh như 1 cơ thể người hoàn chỉnh, thì quá trình tiêu
thụ sản phẩm tốt chính là cánh tay đắc lực của cơ thể đó”. Thật vậy, nhờ nó mà
DN có thể tiến xa hơn, vươn tới những tầm cao của sự thành công, đưa DN
không chỉ đến với những bạn hàng trong nước mà còn có thể giúp cho sản phẩm
của DN đó vượt đại dương đến với các bạn bè năm châu.
Sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam đã có rất
nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng bên cạnh đó thách thức cũng
rất nhiều, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó đòi hỏi các
doanh nghiệp phải có những chuyển biến tích cực để thích nghi với môi trườn g
luôn biến động và các quy luật cạnh tranh khốc liệt, gay gắt.
Doanh nghiệp nào có thể tận dụng được cơ hội của sự đổi mới đất nước
và khắc phục được những khó khăn c ủa cơ chế thị trường thì sẽ có điều kiện
phát triển nhanh mạnh hơn trước như ng nếu doanh nghiệp chậm đổi mới không
nắm bắt được các quy luật mới, không đặt cho mình chiến lược và hướng đi
đúng đắn doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải.

de_tai_hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_doanh_thu_chi_phi
pdf129 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 949 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công ty cổ phần điện tử Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Có 1 ai đó đã từng nhận xét: “Nếu 1 DN được coi là thành đạt, thành
công trong lĩnh vực kinh doanh như 1 cơ thể người hoàn chỉnh, thì quá trình tiêu
thụ sản phẩm tốt chính là cánh tay đắc lực của cơ thể đó”. Thật vậy, nhờ nó mà
DN có thể tiến xa hơn, vươn tới những tầm cao của sự thành công, đưa DN
không chỉ đến với những bạn hàng trong nước mà còn có thể giúp cho sản phẩm
của DN đó vượt đại dương đến với các bạn bè năm châu.
Sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO Việt Nam đã có rất
nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng bên cạnh đó thách thức cũng
rất nhiều, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Từ đó đòi hỏi các
doanh nghiệp phải có những chuyển biến tích cực để thích nghi với môi trường
luôn biến động và các quy luật cạnh tranh khốc liệt, gay gắt.
Doanh nghiệp nào có thể tận dụng được cơ hội của sự đổi mới đất nước
và khắc phục được những khó khăn c ủa cơ chế thị trường thì sẽ có điều kiện
phát triển nhanh mạnh hơn trước như ng nếu doanh nghiệp chậm đổi mới không
nắm bắt được các quy luật mới, không đặt cho mình chiến lược và hướng đi
đúng đắn doanh nghiệp đó sẽ bị đào thải.
Mục đích cuối cùng của doanh nghiệp lúc nào cũng là lợi nhuận nhưng
với sự linh hoạt của mình thì họ có thể đạt được điều đó bằng nhiều cách. Có
doanh nghiệp thì đi những bước chân nhanh và ngắn. Thấy có lợi nhuận là họ
làm, không đầu tư tập trung, thu hồi vốn và lãi rất nhanh. Nhưng lại có những
doanh nghiệp bước đi những bước rất dài, chậm dãi và chắc chắn. Họ quan tâm
từ đời sống của công nhân, từ những khâu rất nhỏ trong sản xuất, từ quá trình
tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, quảng cáo, phân phối sản phẩm ra thị trường
đến việc tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu để phát huy tiềm năng thế mạnh của
mình và khắc phục những hạn chế để có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
2
Một doanh nghiệp hoạt động tốt hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu
tố. Nó không những là từ những nguyên nhân khách quan như những thay đổi
từ thị trường, thị hiếu tiêu dùng , các chính sách của nhà nước… Mà còn phụ
thuộc vào những yếu tố chủ quan phát sinh từ chính doanh nghiệp như bộ máy
tổ chức quản lý, các định hướng và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp
mình. Từ đó đòi hỏi các nhà quản trị phải nắm bắt được thông tin, ra các quyết
định chiến lược đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế, là người dám nghĩ,
dám làm, dám chịu trách nhiệm. Có thể nói phần lớn các quyết định của nhà
quản trị đều được xây dựng trên cơ sở là nguồn số liệu của kế toán.
Xuất phát từ tầm quan trọng trên, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ
chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty Công ty cổ phần điện tử Hải Phòng
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
– Làm rõ những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp.
– Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
– Kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
phí kết quả cho công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
– Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh ở Doanh nghiệp.
– Phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ nghiên cứu kế toán doanh thu bán hàng
và những chi phí liên quan đến bán hàng như: chi phí bán hàng, chi phí quản lý
doanh nghiệp tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, từ lý luận đến thực tiễn và
từ thực tiễn để kiểm tra lý luận. Các phương pháp cụ thể là: quy nạp, phân tích,
so sánh, diễn giải, quan sát,….
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
3
5. Nội dung kết cấu
Gồm 3 chương:
 Chƣơng 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
 Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần điện tử Hải Phòng”.
 Chƣơng 3: Những ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công
tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty
Cổ phần cổ phần điện tử Hải Phòng.
Nhận thức được vai trò đó, sau khi đã được đào tạo về ngành Quản trị
kinh doanh khoa Kế toán kiểm toán của trường Đại học Dân lập Hải Phòng và
sự cần thiết phải có những kiến thức thực tế em đã xin thực tập tại công ty Cổ
Phần Điện Tử Hải Phòng và viết nên báo cáo này. Tuy nhiên do sự hạn chế về
mặt kiến thức báo cáo thực tập của em không thể tránh khỏi những sai sót nhầm
lẫn. Em rất mong được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong nhà trường cũng
như trong ban lãnh đạo và nhân viên công ty.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thạc sĩ Đồng Thị
Nga cùng các thầy cô trong ban quản trị và tập thể ban lãnh đạo và nhân viên
công ty đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành bản báo cáo này.
Em xin chân thành cảm ơn!
H¶i Phßng, ngµy 28 th¸ng 6 N¨m 2011
Sinh viªn
§ång Ph-¬ng Th¶o
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
4
CHƢƠNG I:
LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh nghiệp
1.1.1. Kế toán doanh thu
1.1.1.1. Nhiệm vụ kế toán doanh thu
*Khái niệm
Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ hạch
toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp góp phần
làm tăng vốn chủ sở hữu.
Doanh thu thuần được xác định bằng tổng doanh thu sau khi trừ đi các khoản
chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng đã bán bị trả lại.
Các loại doanh thu: Doanh thu tùy theo từng loại hình sản xuất kinh doanh
và bao gồm:
– Doanh thu bán hàng
– Doanh thu cung cấp dịch vụ
– Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi tức được chia.
Ngoài ra còn các khoản thu nhập khác.
* Các quy định khi hạch toán doanh thu và thu nhập khác:
– Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện ghi nhận cho
doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản
quyền, cổ tức và lợi tức được chia được quy định tại Chuẩn mực “ Doanh thu và
thu nhập khác”, nếu không thỏa mãn các điều kiện thì không hạch toán vào
doanh thu.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
5
– Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu
Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam , doanh thu b¸n hµng ®ù¬c ghi nhËn khi
®ång thêi tháa m·n n¨m ®iÒu kiÖn sau:
-Ng-êi b¸n ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u
s¶n phÈm , hµng hãa cho ng-êi mua
-Ng-êi b¸n kh«ng cßn n¾m d÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh- ng-êi së h÷u hµng
hãa hoÆc kiÓm so¸t hµng hãa.
-Doanh thu ®uîc x¸c ®Þnh t-¬ng ®èi ch¾c ch¾n.
-Ng-êi b¸n ®· thu ®-îc hoÆc sÏ thu ®-îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch bµn hµng.
-X¸c ®Þnh ®-îc chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng.
– Nh- vËy, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu (tiªu thô) lµ thêi ®iÓm chuyÓn
giao quyÒn së h÷u vÒ hµng hãa, lao vô tõ ng-êi b¸n sang ng-êi mua. Nãi c¸ch
kh¸c,thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm ng-êi mua tr¶ tתn hay chÊp
nhËn nî vÒ l-îng hµng hãa, dÞch vô mµ ng-êi b¸n chuyÓn giao
Cụ thể đối với doanh thu dịch vụ như sau:
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
+ Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ dịch vụ đã cung cấp.
+ Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán.
+ Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành
giao dịch đã cung cấp.
– Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi
nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và theo năm tài chính.
– Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ
cùng bản chất thì không được ghi nhận doanh thu.
– Phải theo dõi chi tiết từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt hàng ngành
hàng, từng sản phẩm,… theo dõi chi tiết từng khoản giảm trừ doanh thu, để xác
định doanh thu thuần của từng loại doanh thu, chi tiết từng mặt hàng, từng sản
phẩm… để phục vụ cho cung cấp thông tin kế toán để quản trị doanh nghiệp và
lập Báo cáo tài chính.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
6
* Nguyên tắc xác định doanh thu đối với một số trường hợp cụ thể:
– Doanh thu trả góp = doanh thu bán 1 lần không bao gồm lãi trả chậm.
– Doanh thu hàng trao đổi = giá bán tại thời điểm trao đổi
– Doanh thu đại lý = hoa hồng được hưởng.
– Doanh thu gia công = giá gia công.
– Doanh thu sản phẩm giao khoán là số tiền phải thu ghi trên hợp đồng.
– Doanh thu tín dụng = lãi cho vay đến hạn phải thu.
– Doanh thu bảo hiểm = phí bảo hiểm.
– Doanh thu công trình xây lắp nhiều năm = giá trị ứng với khối lượng hoàn
thành trong năm được người giao thầu chấp nhận thanh toán.
– C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong tiªu thô vµ x¸c ®Þnh tiªu thô :
– * Doanh thu b¸n hµng:
– Lµ tæng gi¸ trÞ ®-îc thùc hiÖn qqua viÖc b¸n hµng hãa, s¶n phÈm, cung
cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng .Nãi c¸ch kh¸c doanh thu chØ gåm tæng gi¸
trÞ cña c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp ®· thu hoÆc sÏ thu trong kú kÕ to¸n, ph¸t
sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th-êng cña c¸c doanh nghiÖp,
gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doang thu b¸n hµng trong c¸c doang nghiÖp
th-¬ng m¹i chØ gåm doang thu vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô.
– * Doanh thu thuÇn :
– Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu víi c¸c kho¶n ghi gi¶m doanh thu
(chiÕt khÊu th-¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng hãa, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i,
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thÕu xuÊt khÈu ph¶i nép vÒ l-îng hµng ®· tiªu thô vµ thÕu
GTGT cña hµng ®· tiªu thô – nÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng
ph¸p trùc tiÕp ).
– Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu – C¸c kho¶n gi¶m trõ
– * ChiÕt khÊu thanh to¸n :
– Lµ sè tiÒn mµ ng-êi b¸n th-ëng cho ng-êi mua do ng-êi mua thanh to¸n
tiÒn hµng tr-íc thêi h¹n thanh to¸n theo hîp ®ång tÝnh trªn tæng sè tiÒn hµng mµ
hä ®· thanh to¸n .
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
7
– * Gi¶m gi¸ hµng hãa :
– Lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngaßi hãa ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp
dÞch vô cho c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh- : hµng kÐm phÈm chÊ , kh«ng ®óng
quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm trong hîp ®ån, hµng l¹c hËu
…(do chñ quan cña ng-êi b¸n ).
– * ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i :
– Lµ kho¶n mµ ng-êi b¸n th-ëng cho ng-êi mua do trong mét kho¶n thêi
gian ®· tiÕn hµnh mua mét khèi l-îng lín hµng hãa (h«× khÊu) vµ kho¶n gi¶m
trõ trªn gi¸ b¸n niªm yÕt v× mua khèi l-îng lín hµng hãa trongmét ®ît (bít gi¸).
ChiÕt khÊu th-¬nh m¹i ®-îc ghi trong c¸c hîp ®ång mua b¸n vµ cam kÕt vÒ mua
b¸n hµng .
– * GÝa vèn hµng b¸n :
– Lµ trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm , vËt t-, hµng hãa, lao vô, dÞch vô ®· tiªu dïng
.§èi víi s¶n phÈm , lao vô, dÞch vô tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thµnh s¶n
xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x-ëng) hay chi phÝ s¶n xuÊt .Víi hµng hãa tiªu thô, gi¸ vèn
hµng b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua cña hµng ®· tiªu thô céng víi chi phÝ thu mua
ph©n bæ cho hµng tiªu thô .
– * Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i:
– Lµ sè hµng ®· ®-îc coi lµ tiªu thô (®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u, ®· thu
tiÒn hay ®-îc ng-êi mua chÊp nhËn) nh-ng bÞ ng-êi mua tr¶ l¹i va tõ chèi thanh
to¸n,T-¬ng øng víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ vèn cña hµng bÞ tr¶ l¹i (tÝnh theo
gi¸ vèn khi b¸n) vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cïng víi thuÕ gi¸ trÞ t¨ng
®Çu ra ph¶i nép cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i(nÕu cã).
– * Lîi nhuËn gép (cßn gäi lµ l·i th-¬ng m¹i hay lîi tøc gép):
– Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n.
– * KÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa dÞch vô (lîi nhuËn hay lç vÒ tiªu thô hµng
hãa, dÞch vô).
– Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ trÞ vèn cña hµng b¸n, chi
phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
8
1.1.1.2. Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sử dụng
*Chứng từ kế toán
Chứng từ kế toán được sử dụng để kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ
doanh thu bán hàng bao gồm:
– Hóa đơn GTGT –mẫu 01-GTKT-3LL)
– Hóa đơn bán hàng thông thường (mẫu 02-GTTT-3LL)
– Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi (mẫu 01- BH)
– Thẻ quầy hàng (mẫu 02-BH)
– Các chứng từ thanh toán (phiếu thu, séc chuyển khoản, séc thanh toán, ủy
nhiệm thu, giấy báo Có của ngân hàng, bảng sao kê của ngân hàng…)
– Chứng từ kế toán liên quan khác như: phiếu nhập kho hàng trả lại…
*Tài khoản kế toán sử dụng
Để phản ánh doanh thu và xác định kết quả kinh doanh dịch vụ, kế toán sử
dụng các tài khoản sau:
 TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
– Nội dung: Tài khoản này phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch
vụ của doanh nghiêp trong một kỳ hạch toán của hoạt động SXKD từ các giao
dịch và nghiệp vụ sau:
+ Bán hàng: Bán các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra và bán hàng hóa
mua vào.
+ Cung cấp dịch vụ: Thực hiện các công việc đã thỏa thuận trong một hoặc
nhiều kỳ kế toán như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản theo
phương thức hoạt động, doanh thu bất động sản đầu tư.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được từ các
giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung
cấp dịch vụ cho khách hàng gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá
bán (nếu có).
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
9
– Quy định về hạch toán TK511:
TK511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chỉ phản ánh doanh thu
của khối lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã cung cấp được xác định là tiêu
thụ trong kỳ không phân biệt doanh thu đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp được
thực hiện theo nguyên tắc sau:
+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán
chưa có thuế GTGT.
+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT,
hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán.
+ Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thu đặc
biệt, hoặc thuế xuất khẩu thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá
thanh toán (bao gồm cả thuế tiêu thu đặc biệt, hoặc thuế xuất khẩu).
+ Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được hưởng,
không bao gồm gí trị vật tư, hàng hóa nhận gia công.
+ Đối với hàng hóa nhận bán đại lí, kí gửi theo phương thức bán đúng giá
hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
phần hoa hông bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng.
+ Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh nghiệp
ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu
hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khảon phải trả nhưng trả chậm phù hợp
với thời điểm ghi nhận doanh thu được xác nhận.
+ Những sản phẩm, hàng hóa được xác định là tiêu thụ, nhưng vì lí do về
chất lượng, về quy cách kỹ thuật.. người mua từ chối thanh toán, gửi trả lại
người bán hoặc yêu cầu giảm giá và được doanh nghiệp chấp thuận; hoặc người
mua mua hàng với khôi lượng lớn được chiết khấu thương mại thì các khoản
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
10
giảm trừ doanh thu bán hàng này được theo dõi riêng biệt trên các TK 531
“Hàng bán bị trả lại” hoặc TK 532 “ Giảm giá hàng bán”, TK 521 “ Chiết khấu
thương mại”.
+ Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp dã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền
bán hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng, thì trị giá số hnàg này không
được coi là tiêu thụ và không được ghi vào TK 511 “Doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ”, mà chỉ hạch toán vào bên Có TK 131 “Phải thu của khách
hàng” về khoản tiền đã thu của khách hàng. Khi thực giao hàng cho người mua sẽ
hạch toán vào TK 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” về trị giá hàng
đã giao, đã thu trước tiền hàng, phù hợp với các điều kiện ghi nhận doanh thu.
+ Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của nhiều
năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính là số tiền cho
thuê được xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu được chia cho số năm
hco thuê tài sản.
+ Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá theo quy
định thì doanh thu trợ cấp, trợ giá là số tiền được Nhà nước chính thức thông
báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. Doanh thu trợ cấp, trợ giá được phản ánh trên
TK 5114 “ Doanh thu trợ cấp giá”.
+ Không hạch toán vào tài khoản này các trường hợp sau:
++) Trị giá hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia
công chế biến.
+ +) Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm, dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị
thành viên trong một công ty, Tổng công ty hạch toán toàn ngành (sản phẩm,
bán thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bô).
++) Số tiền thu được về nhượng bán, thanh lí TSCĐ
++) Trị giá sản phẩm, hàng hóa đang gửi bán; dịch vụ hoàn thành đã cung
cấp cho khách hàng nhưng chưa được người mua chấp thuận thanh toán.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
11
++) Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lí, kí gửi (chưa
được xác định là tiêu thụ).
++) Các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ.
Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 511:
TK511
 TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công
ty, tổng công ty hạch toán toàn ngành.
TK 512 bao gồm 3 TK cấp 2:
TK 5121 – Doanh thu bán hàng hóa
TK 5122 – Doanh thu bán thành phẩm
TK 5123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 512 cũng tương tự như TK 511.
 TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp
TK này áp dụng chung cho đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ thuế và đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Bên Có
– Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung
cấp dịch vụ, doanh thu BĐSĐT của doanh
nghiệp thực hiện trong kỳ hạch toán.
– TK 511 không có số dư
– TK 511 Có 5 TK cấp 2:
TK5111 – Doanh thu bán hàng hóa
TK 5112 – Doanh thu bán thành phẩm
TK 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
TK 5114 – Doanh thu trợ cấp trợ giá
TK 5117 – Doanh thu kinh doanh BĐSĐT
Bên Nợ
– Thuế tiêu thu đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu
và thuế GTGT tính theo phương pháp trực
tiếp phải nộp tính trên doanh thu bán hàng
thực tế của doanh nghiệp trong kỳ
– Các khoản giảm giá doanh thu bán hàng
(giảm giá hàng bán, doanh thu hàng đã bán
bị trả lại và chiết khấu thương mại).
– Kết chuyển doanh thu bán hàng và cung cấp
dịch vụ thuần, doanh thu BĐSĐT sang TK
911 để xác định kết quả kinh doanh
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Sinh viên: Đồng Phương Thảo
Lớp : QTL302K
12
TK 3331
 TK 3387 – Doanh thu chư

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Công ty cổ phần điện tử Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *