[block id=”bo-sung-1″]

Theo phương pháp tính giá thành thực tế kết hợp với ước
tính, thì chi phí sản xuất chung tập hợp theo thực tế phát sinh,
khi kết chuyển tính giá thành thì theo ước tính.

de_tai_ke_toan_chi_phi_theo_thuc_te_ket_hop_voi_dinh_muc

pptx19 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí theo thực tế kết hợp với định mức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BÔ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠMÔN: KẾ TOÁN CHI PHÍLỚP: ĐẠI HỌC KẾ TOÁN0001KẾ TOÁN CHI PHÍ THEO THỰC TẾ KẾT HỢP VỚI ĐỊNH MỨCGVHD: TS. NGUYỄN MINH TIẾNThực hiện nhóm 2:Lê Tuấn Anh 5. Võ Minh Tân Lê Thị Hằng 6. Bùi Trọng TráchNguyễn Thị Thùy Linh 7. Nguyễn Thị Kim Trinh Võ Thị Bích NgọcTRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠBÁO CÁO02TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3NỘI DUNGTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành203TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠSơ đồ hạch toánKế toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành2(1)(2)(3) thực tế(4)(5)(6) ước tính(7)(8)(9)(10)04TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3NỘI DUNGTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành205TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3 Theo phương pháp tính giá thành thực tế kết hợp với ước tính, thì chi phí sản xuất chung tập hợp theo thực tế phát sinh, khi kết chuyển tính giá thành thì theo ước tính.Nên sơ đồ được thể hiện như sau:06TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3TK 627Tập hợp chi phí theo thực tế (X)Kết chuyển tính giá thành ước tính (Y)a. Xảy ra các trường hợp sau:Nếu X = Y: Không xử lýNếu X tốtNếu X > Y: Phân bổ thiếu (X – Y = B) => xấu07TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3b. Xử lý số chênh lệch Cuối kỳ, tiếp tục phân bổ số chênh lệch cho các đối tượng chịu chi phí có liên quanCó thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:08TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3Nếu mức chênh lệch nhỏ ( 5% chi phí SXC thực tế)b. Xử lý số chênh lệchTK 154, 155, 157, 632Số phân bổ thiếuTK 627xxxxxxSố phân bổ thừa Để đảm bảo chính xác, ta thường phân bổ mức chênh lệch này vào tất cả đối tượng chi phí có liên quan. Cụ thể phân bổ vào TK 154, 155, 157, 632Sơ đồ hạch toán như sau:10TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3Có 2 cách thực hiện cụ thể như sau:Một, Phân bổ thừa – thiếu chi phí sản xuất theo tỷ lệ của chi phí sản xuất có trong chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ TK 154, thành phẩm TK 155, hàng gửi bán TK 157, chi phí giá vốn TK 632.Cách tính như sau:CP SXC điều chỉnh cho đối tượng i=CP SXC chênh lệch cần điều chỉnhxCP SX phân bổ cho đối tượng iTổng CP SX đã phân bổ cho đối tượng i11TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3Có 2 cách thực hiện cụ thể như sau:Hai, Phân bổ thừa – thiếu chi phí sản xuất chung có trong chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ TK 154, thành phẩm TK 155, hàng gửi bán TK 157, chi phí giá vốn TK 632.Cách tính như sau:CP SXC điều chỉnh cho đối tượng i=CP SXC chênh lệch cần điều chỉnhxCP SXC phân bổ cho đối tượng iTổng CP SXC đã phân bổ cho đối tượng i12TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠXử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung3NỘI DUNGTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành213TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4a. Tài khoản sử dụng Dùng các tài khoản phản ánh tập hợp và tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá thành như: 152, 334, 338, 622, 627, 154, 155, 63214TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4b. Chứng từ kế toánChứng từ phản ánh chi phí nguyên vật liệu như: phiếu xuất kho, các bảng phân bổ,Chứng từ phản ánh chi phí nhân công như: bảng phân bổ tiền lương và BHXH, các chứng từ kết chuyểnChứng từ phản ánh chi phí sản xuất chung như: hóa đơn, phiếu xuất khoVà các chứng từ kết chuyển tự lập15TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4c. Sổ sách kế toánCác sổ sách phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí dở dangVà phiếu công việc16TRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠTài khoản sử dụng, chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo4d. Báo cáo chi phí sản xuấtBáo cáo chi phí sản xuất theo yếu tốBáo cáo chi phí theo khoản mụcBáo cáo giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất được tập hợp theo từng công việc, đối tượng tính giá thành. Do đó, nếu công việc nào hoàn thành thì các chi phí đã tập hợp cho công việc đó trở thành tổng giá thành, còn những chi phí nào chưa hoàn thành đến cuối kỳ thì trở thành chi phí dở dang cuối kỳ.CẢM ƠN TẤT CẢ ĐÃ THEO DÕI!HẾT01KẾ TOÁN CHI PHÍ THỰC TẾ Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮPGVHD: TS. NGUYỄN MINH TIẾNThực hiện nhóm 2:Lê Tuấn Anh 5. Võ Minh Tân Lê Thị Hằng 6. Bùi Trọng TráchNguyễn Thị Thùy Linh 7. Nguyễn Thị Kim Trinh Võ Thị Bích NgọcTRƯỜNG ĐẠI HỌCNAM CẦN THƠBÁO CÁO

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Kế toán chi phí theo thực tế kết hợp với định mức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *