[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trãi được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận?” Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Hiện nay, thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng, vì căn cứ vào đó mà các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt được hiệu quả hay không và lời lỗ thế nào? Để từ đó có định hướng phát triển trong tương lai.
Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý ở doanh nghiệp.
Để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công Ty Cao Su Mang Yang”. Đồng thời qua đề tài này cũng giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành cao su nói chung và của Công Ty Cao Su Mang Yang nói riêng, cũng như hiệu quả hoạt động đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh như thế nào?

de_tai_ke_toan_xac_dinh_ket_qua_kinh_doanh_va_phan_phoi_loi

doc64 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 26/07/2017 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 8download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công Ty Cao Su Mang Yang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

PHẦN MỞ ĐẦU
œ&
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trãi được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hóa được lợi nhuận?” Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những chịu tác động của quy luật giá trị mà còn chịu tác động của quy luật cung cầu và quy luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lý, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả hoạt động của doanh nghiệp.
Hiện nay, thông tin về kết quả kinh doanh là rất quan trọng, vì căn cứ vào đó mà các nhà quản lý mới có thể biết được quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt được hiệu quả hay không và lời lỗ thế nào? Để từ đó có định hướng phát triển trong tương lai.
Với chức năng cung cấp thông tin, kiểm tra các hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp nên công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý ở doanh nghiệp.
Để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là “Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công Ty Cao Su Mang Yang”. Đồng thời qua đề tài này cũng giúp chúng ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngành cao su nói chung và của Công Ty Cao Su Mang Yang nói riêng, cũng như hiệu quả hoạt động đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh như thế nào?
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở doanh nghiệp như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Từ đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh của doanh nghiệp ngày càng có hiệu quả.
Do thời gian còn hạn chế và bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm nên chuyên đề này chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Em mong quý thầy cô, các anh chị và bạn bè thêm lời đóng góp cho em để chuyên đề này hoàn thiện hơn.
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY
CAO SU MANG YANG
1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:
Công Ty Cao Su Mang Yang đóng trên địa bàn miền núi Tây nguyên ở khu vực trung tâm của tỉnh Gia lai, cách Thành phố Pleiku 14 km về phía đông, là một vùng đất đỏ bazan thích hợp với cây công nghiệp dài ngày là cao su, cà phê, hồ tiêu.
Công Ty Cao Su Mang Yang được thành lập ngày 06 tháng 02 năm 1984 theo quyết định của Tổng cục cao su (nay là Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam) do Công Ty Cao Su Phước Hòa Tỉnh Sông Bé cũ tách ra.
Ngày 04 tháng 3 năm 1993 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ký quyết định số 151/NN-TCCB/QĐ về việc thành lập Công Ty Cao Su Mang Yang trực thuộc Tổng Công Ty Cao Su Việt Nam ( nay là Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam )với chức năng là: Trồng trọt, chăm sóc, khai thác và sơ chế mủ cao su.
Đơn vị hoạt động theo giấy phép hành nghề số 106388 ngày 14/4/1993 của Trọng tài kinh tế Tỉnh Gia lai cấp. Công ty có con dấu riêng, tài khoản riêng.
Hiện nay Công Ty Cao Su Mang Yang là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, là thành viên trực thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam
2.CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY
2.1. Chức năng:
Theo quyết định số 151/NN-TCCB/QĐ ngày 04/3/1993 về việc thành lập Công Ty Cao Su Mang Yang, thì chức năng và nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh hiện nay của Công ty là: Trồng trọt;Công nghiệp hóa chất phân bón và cao su; Thương nghiệp bán buôn
2.2. Mục tiêu và nhiệm vụ:
Cũng như hầu hết các công ty khác, mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của Công Ty Cao Su Mang Yang là lợi nhuận. Nhưng bên cạnh đó, công ty luôn đặt ra mục tiêu là phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của một vùng núi đất đỏ bazan, kết hợp hài hòa với ba lợi ích Nhà nước – Công ty – Người lao động. Bằng sự sáng tạo và năng động kết hợp với cơ chế cho phép, lãnh đạo công ty đã áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa những kinh nghiệm sản xuất vào thực tế, vận dụng tốt tình hình thực tiễn tại địa phương. Người công nhân đã chủ động đầu tư thâm canh và khai thác vườn cây có hiệu quả, thực sự làm chủ trên vườn cây, trách nhiệm được nâng cao và cuộc sống được gắn bó.
Đến nay bộ mặt của công ty cũng đã thay đổi theo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đời sống người lao động được nâng cao. Hàng loạt các công trình phúc lợi và phục vụ sản xuất được xây dựng, cơ sở hạ tầng được cũng cố nâng lên từng bước, điện lưới quốc gia cũng được kéo về khắp từ công ty cho đến các Nông trường và các bản làng có đồng bào dân tộc làm công nhân cao su. Nhà trẻ, mẫu giáo, trường học được sửa sang và nâng cấp, phong trào thi đua lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống mới đang phát triển mạnh, công ty đang ngày càng vững bước tiến lên.
3.. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY:
3.1. Đặc điểm:
Do mang đặc thù của nền sản xuất nông nghiệp và quy trình công nghệ sản xuất được cơ giới hóa khoảng 70% công việc, số còn lại là thủ công. Trong quá trình sản xuất công ty chia làm ba bộ phận sản xuất khác nhau, đó là: Bộ phận xây dựng cơ bản (gồm trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản), bộ phận khai thác mủ, bộ phận chế biến mủ. Mỗi bộ phận sản xuất được chia thành phân xưởng sản xuất hay từng nông trường, mỗi nông trường có đều có các bộ phận quản lý như giám đốc, phó giám đốc. Tuy nhiên, vì là sản xuất nông nghiệp nên việc tiến hành sản xuất mang tính thời vụ cao, do đó công ty có sự điều tiết về lực lượng lao động giữa các bộ phận với nhau. Do tính chất đan xen lao động như vậy nên việc giải quyết công ăn việc làm cho từmg nông trường không có tình trạng dư thừa lao động.
Trong nông trường, xí nghiệp chế biến có nhiều tổ sản xuất như tổ trồng mới, chăm sóc vườn cây, tổ gia công, tổ cán, tổ thành phẩm,…
+ Tổ trồng mới chăm sóc kiến thiết cơ bản có trách nhiệm trồng, chăm sóc cây cao su trong thời kỳ kiến thiêt cơ bản. Ngoài ra một bộ phận của tổ này còn đảm nhận thêm một phần trong công việc chăm sóc vườn cây đi vào khai thác.
+ Tổ khai thác mủ cao su: Bao gồm các cán bộ và công nhân có trình độ chuyên môn nhất định về kỹ thuật lấy mủ, khi chưa đến mùa khai thác tổ này còn có trách nhiệm phải chăm sóc vườn cây và một phần công việc khác mà công ty phân công.
+ Tổ chế biến: Đây là tổ có trình độ tay nghề được chuyên môn hóa cao nhất vì nhà máy chế biến hoạt động 10 đến 11 tháng của năm, cho nên công nhân không điều đi làm công việc khác. Bộ phận này có trách nhiệm sơ chế mủ cao su, đóng gói nhập kho để đưa đi tiêu thụ.
+ Tổ vận chuyển: Bao gồm các công nhân lái xe chuyên dùng hoặc không chuyên dùng, tổ có trách nhiệm vận chuyển mủ cao su nước từ vườn cây đưa về nhà máy chế biến, vận chuyển phân bón ra lô cao su và vận chuyển các vật tư hàng hóa khác phục vụ cho công việc kinh doanh toàn công ty.
3.2. Quy trình công nghệ sản xuất: Nhiệm vụ chủ yếu của công ty là trồng mới, khai thác và sơ chế mủ cao su thiên nhiên. Thành phẩm của công ty là các sản phẩm mủ sơ chế gồm các loại: SVR3L, SVR10, SVR20, RSS…. Sơ đồ công nghệ:
Trồng mới Khai thác Chế biến Nhập kho
4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
4.1. Ban giám đốc:
+ Giám đốc: Là người đứng đầu trong công ty, là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra những chủ trương, biện pháp trong chiến lược phát triển sản xuất hàng năm và lâu dài. Ngoài ra giám đốc còn là người phải chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của công ty mình trước Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam và các ban ngành chức năng liên quan khác. Giám đốc do Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam là cơ quan quản lý cấp trên bổ nhiệm.
+ Phó giám đốc phụ trách về kỹ thuật: Chịu trách nhiệm trước giám đốc về các vấn đề kỹ thuật nông nghiệp, khai hoang, trồng mới, chăm sóc cau su kiến thiết cơ bản, cao su kinh doanh và các công trình xây dựng cơ bản trong toàn công ty.
+ Phó giám đốc phụ trách về công tác dân vận: Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty về công tác dân vận đối với đồng bào dân tộc địa phương. Vận động bà con không nghe kẻ xấu kích động, tổ chức gây rối trật tự công cộng.
4.2. Các phòng chức năng:
Cơ cấu tổ chức của công ty chia thành 06 phòng ban chức năng, một trung tâm y tế, một nhà máy chế biến và 6 nông trường. Mỗi phòng, ban, nông trường, nhà máy có một trưởng phòng, giám đốc hoặc cán bộ đầu ngành do giám đốc bổ nhiệm. Riêng kế toán trưởng ( trưởng phòng kế toán – Tài vụ ) do giám đốc đề nghị và Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam bổ nhiệm.
+ Phòng Tổ chức – Lao động: Có nhiệm vụ quản lý nhân sự, theo dõi và đề bạt cán bộ, sắp xếp nhân sự, quản lý về chế độ chính sách như: Tiền lương, khen thưởng, kỷ luật…Quản lý toàn bộ hồ sơ, tài liệu về tổ chức lao động, xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo cán bộ CNV.
+ Văn phòng: Đảm trách công việc mang tính chất phục vụ, tiếp khách khi có những liên hệ thuần túy về hành chính, quản trị, tiếp nhận và xử lý các công văn đi và đến.
+ Phòng Kế toán – Tài vụ: Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng luật kế toán thống kê quy định. Lập kế hoạch tài chính và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch chỉ tiêu này. Ghi chép phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống về sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay. Tổng hợp kết quả kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Tham mưu cho giám đốc thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước. Trích lập và sử dụng các quỹ đúng chính sách, đúng mục đích. Thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán thống kê cho cán bộ phụ trách kế toán tài chính của các đơn vị trực thuộc.
+ Phòng Kế hoạch – Đầu tư: Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng, quý, năm. Tổ chức công tác cung ứng nguyên vật liệu, vật tư kỹ thuật, cân đối nhu cầu tiêu thụ mua bán, dự trữ vật liệu và công cụ lao động đáp ứng kịp thời cho sản xuất, theo dõi các hợp đồng kinh tế, tiêu thụ sản phẩm…Tham mưu cho giám đốc điều hành, phân công, cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng theo đúng quy định, tiếp cận và nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác, tiếp xúc và giao dịch với khách hàng, chuẩn bị mọi thủ tục để Giám đốc ký hợp đồng kinh tế.
+ Phòng kỹ thuật – Nông nghiệp: Có trách nhiệm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào cây trồng để tăng năng suất, giám sát việc chọn giống, lai tạo giống, kiểm kê đánh giá chất lượng vườn cây hàng năm và kiểm tra các lỗi kỹ thuật hàng ngày như cạo sát, cạo phạm… nhằm giúp cho công nhân ngày một nâng cao tay nghề.
+ Phòng Thanh tra – Bảo vệ: Có trách nhiệm thanh tra, giám sát một số hoạt động trong công ty, bảo vệ an ninh nội bộ, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, gây mất trật tự công cộng. Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, bảo đảm cuốc sống bình yên trên toàn công ty.
+ Trung tâm y tế: Có chức năng khám, chữa bệnh, điều trị cho cán bộ công nhân viên trong toàn công ty.
+ Các Nông trường và Xí nghiệp trực thuộc: Gồm 06 Nông trường cao su và 01 Xí nghiệp chế biến cao su. đây là khối sản xuất của công ty có nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su
4.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty :
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CAO SU MANG YANG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
P.GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
P.GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
Trung tâm Ytế Công ty
Phòng Thanh tra Bảo vệ
Phòng kỹ thuật Nông Nghiệp
Phòng kế hoạch Đầu tư
Phòng kế toán Tài vụ
Văn phòng Công ty
Phòng Tổ chức Lao động
XNCB cao su K’Dang
NTCS Kon Thụp
NTCS Hòa Bình
NTCS Tân Lập
NTCS K’Dang
NTCS Bờ Ngoong
NTCS Đoàn Kết
5. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI C.T CAO SU MANG YANG
5.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phó kế toán trưởng
(Phụ trách kế toán tổng hợp)
Thủ kho
Thủ quỹ
Kế toán BHXH BHYT KPCĐ
Kế toán Vật tư các loại hàng hóa
Kế toán thanh toán công nợ
Kế toán Tiền lương & TSCĐ
Kế toán Thuế, N.hàng & XDCB
5.2. Chức năng của các phần hành kế toán
+ Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm chung toàn phòng về chức năng và nhiệm vụ của mình theo luật kế toán quy định. Việc phân công trách nhiệm cho từng kế toán viên, thủ kho, thủ quỹ là do kế toán trưởng sắp xếp.
+ Phó kế toán trưởng (Phụ trách kế toán tổng hợp): Có trách nhiệm trước kế toán trưởng về việc chỉ đạo và hướng dẫn cho các kế toán viên trong công việc mở các loại sổ sách kế toán, lập các báo cáo theo quy định và trình kế toán trưởng phê duyêt.
+ Kế toán Thuế, Ngân hàng và xây dựng cơ bản: Có nhiệm vụ tổng hợp và báo cáo quyết toán thuế hàng tháng, năm, theo dõi các loaüi tiền vay, tiền gửi và các công trình xây dựng cơ bản hàng năm của công ty, lập kế hoạch vay và trả nợ vay hàng năm.
+ Kế toán tiền lương và tài sản cố định: Có nhiệm vụ theo dõi và hạch toán tiền lương hàng tháng, theo dõi tăng giảm của tài sản cố định và tính khấu hao tài sản cố định hàng năm.
+ Kế toán thanh toán công nợ: Có nhiệm vụ thanh toán các khoản công nợ cho khách hàng và cán bộ công nhân viên trong công ty, theo dõi ì lập phiếu thu chi ì các khoản tạm ứng và thu hồi tạm ứng .
+ Kế toán các loại vật tư hàng hóa: Có nhiệm vụ theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn các loại vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong công ty, thường xuyên đối chiếu với thủ kho để nắm được số lượng vật tư tồn kho.
+ Kế toán BHXH, BHYT, KPCĐ: Theo dõi tình hình thu và trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ, tình hình thanh toán các chế độ bảo hiểm cho người lao động trong toàn công ty.
+ Thủ quỹ: Có trách nhiệm quản lý và thu chi quỹ tiền mặt khi có chứng từ hợp lệ, hàng ngày đối chiếu sổ với kế toán thanh toán và xác nhận số dư quỹ cuối ngày, định kỳ (tháng, quý) lập biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt.
+ Thủ kho: Có trách nhiệm bảo quản kho vật tư và nhập xuất vật tư khi có chứng từ hợp lệ.
5.3. Các đặc điểm về chế độ kế toán áp dụng tại công ty:
+ Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
+ Đơn vị tiền tệ áp dụng: Đồng việt Nam (VND)
+ Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Theo phương pháp đường thẳng và phương pháp tỷ lệ đối với vườn cây.
+ Nguyên tắc đánh giá tài sản cố định: Đánh giá theo nguyên giá và giá trị còn lại.
+ Kế toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên
+ Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá trị thực tế.
+ Hình thức sổ kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ
TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ
THEO HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ
CHỨNG TỪ GỐC
SỔ, THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT
SỔ QUỸ
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
CHỨNG TỪ GHI SỔ
SỔ CÁI
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu kiểm tra
5.4. Tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua:
Từ khi thành lập đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã trải qua nhiều bước thăng trầm trong sự cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, khi giá mủ cao su có nhiều biến động, năng suất vườn cây thấp, nhưng toàn thể cán bộ CNV trong công ty đã nổ lực khắc phục khó khăn, để đưa công ty ngày một vững bước tiến lên.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:
+ Lợi nhuận trước thuế: 33.694.965.699 đồng.
+ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 13.064.106.057 đồng.
Tổng nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của công ty ngày 31/12/2008 là: 210.689.199.841 đồng
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
1.KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG
1.1. Khái niệm doanh thu:
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam về doanh thu và thu nhập khác thì: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Nói cách khác, doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hay bán hàng hóa, nhằm bù đắp chi phí và tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp.
1.2.Các phương thức bán hàng:
1.2.1.Phương thức bán hàng trực tiếp cho khách hàng:
+ Phương thức nhận hàng trực tiếp:
Trường hợp giao hàng trực tiếp cho khách hàng tại kho của doanh nghiệp, hoặc tại các phân xưởng sản xuất không qua kho thì số sản phẩm này khi đã giao cho khách hàng được chính thức coi là tiêu thụ.
+ Phương thức chuyển hàng:
Trường hợp giao hàng tại kho của bên mua hoặc tại một địa điểm nào đó đã quy định trước trong hợp đồng, thì số sản phẩm khi xuất kho chuyển đi vẫn còn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi được bên mua thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng đã chuyển giao thì số hàng đó được xác định là tiêu thụ.
1.2.2. Phương thức tiêu thụ qua đại lý:
Đối với đơn vị có hàng ký gởi (chủ hàng): Khi xuất hàng cho các đại lý hoặc các đơn vị nhận bán hàng ký gởi thì số hàng này vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp cho đến khi được tiêu thụ. Khi bán được hàng ký gởi, doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý một khoản hoa hồng tính theo tỷ lệ % trên giá ký gởi của số hàng ký gởi thực tế đã bán được. Khoản hoa hồng này được doanh nghiệp hạch toán vào chi phí bán hàng.
Đối với đại lý hoặc đơn vị nhận bán hàng ký gởi: Số sản phẩm, hàng hóa nhận bán ký gởi không thuộc quyền sở hữu của đơn vị này. Doanh thu của các đại lý chính là khoản hoa hồng được hưởng. Bên nhận bán hàng ký gởi không phải tính và nộp thuế GTGT đối với khoản hoa hồng đại lý được hưởng.
1.2.3. Phương thức bán hàng trả góp:
Theo phương thức này, khi giao hàng cho người mua thì lượng hàng chuyển giao được xác định là tiêu thụ. Khách hàng sẽ thanh toán một phần tiền hàng ở ngay lần đầu để được nhận hàng, phần còn lại sẽ được trả dần trong một thời gian nhất định và phải chịu một khoản lãi suất đã được quy định trước trong hợp đồng. Khoản lãi do bán trả góp không được phản ánh vào tài khoản doanh thu (TK 511), mà được coi là khoản doanh thu chưa thực hiện và hạch toán vào TK 3387, sau đó chuyển dần vào TK 515 theo thời hạn thanh toán. Doanh thu bán hàng trả góp phản ánh vào tài khoản 511 được tính theo giá bán tại thời điểm thu tiền một lần.
1.3. Điều kiện để ghi nhận doanh thu:
Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả 5 điều kiện sau:
+ Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.
+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc người kiểm soát hàng hóa.
+ Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
+ Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
+ Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
1.4. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:
+ Doanh thu phát sinh từ các giao dịch được xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu được hoặc sẽ thu được sau khi trừ các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại.
+ Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận doanh thu chưa thực hiện phần lãi trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu được kết chuyển dần vào TK 515 theo từng lần thanh toán.
+Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp đã viết hóa đơn bán hàng và đã thu tiền hàng nhưng đến cuối kỳ vẫn chưa giao hàng cho người mua thì chưa được coi là tiêu thụ v

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công Ty Cao Su Mang Yang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *