[block id=”bo-sung-1″]

Như chúng ta đã biết, nguyên nhân học sinh bỏ học là do học yếu toán . Để
góp phần giảm lượng học sinh bỏ học , ngay từ đầu lớp 1 cần xây cho học sinh một
nền móng căn bản và vững chắc về toán học . Đáp ứng thời đại của công nghệ
thông tin, toán Internet (Violympic) ra đời nhằm hưởng ứng mục tiêu đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, toán Violympic được tổ chức hoàn toàn mới đối
với học sinh lớp 1, là một sân chơi trực tuyến về môn toán, tạo môi trường học tập
tích cực và thân thiện, đồng thời giúp học sinh làm quen và sử dụng Internet như
một phương tiện học tập nhằm đáp ứng việc học tập của học sinh và nâng cao hiệu
quả giải toán, giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế việc bỏ học,
trang bị cho học sinh kiến thức, góp phần rèn luyện cho học sinh một số phẩm chất
cần thiết của người lao động trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa.

de_tai_mot_so_bien_phap_huong_dan_hoc_sinh_lop_1_truong_tieu

pdf20 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1617 | Lượt tải: 13download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 trường tiểu học hoàng văn thụ giải toán qua mạng internet đạt hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

– 1 –
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
PHÒNG GD-ĐT THỐNG NHẤT
Đơn vị TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ
Mã số: ……………………….
(Do HĐKH Sở GD&ĐT ghi)
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN
HỌC SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC
HOÀNG VĂN THỤ GIẢI TOÁN QUA
MẠNG INTERNET ĐẠT HIỆU QUẢ
Người thực hiện : Đoàn Thị Ngọc Bích Phượng
Lĩnh vực nghiên cứu:
– Quản lý giáo dục : 
– Phương pháp dạy học bộ môn: 
– Phương pháp giáo dục : 
– Lĩnh vực khác: 
Có đính kèm:
 Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác
Năm học: 2011 – 2012
BM01-Bìa SKKN
– 2 –
BM 02- LLKHSKKN
SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN
1. Họ và tên : ĐOÀN THỊ NGỌC BÍCH PHƯỢNG
2. Ngày tháng năm sinh : 23 – 10 – 1967
3. Nam, nữ : Nữ
4. Địa chỉ : 189 ấp 4 – xã Lộ 25 – Huyện Thống Nhất – Tỉnh Đồng Nai
5. Điện thoại : CQ : 061 3964 026 ĐTDĐ: 0932 638 167
6. Fax : E- mai : hvtdtnbphuong@yahoo.com.vn
7. Chức vụ : Giáo viên
8. Đơn vị công tác : Trường Tiểu Học Hoàng Văn Thụ – xã Lộ 25 –
Huyện Thống Nhất – Tỉnh Đồng Nai
II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
– Học vị (hoặc trình độ chuyên môn học vị) cao nhất : Cao Đẳng sư
phạm
– Năm nhận bằng : 2009
– Chuyên ngành đào tạo : Cao Đẳng Tiểu học
III. KINH NGHIỆM KHOA HỌC
– Lĩnh vực chuyên môn có trong kinh nghiệm : Giảng dạy + Công đoàn
– Số năm kinh nghiệm : 27 năm
– Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây :
 2007 – 2008 : Nội dung và phương pháp công tác của chủ tịch công
đoàn trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
 2009 – 2010 : Rèn kĩ năng viết chữ đẹp và nhanh cho học sinh lớp 1.
 2010- 2011 : Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 trường tiểu
học Hoàng Văn Thụ giải toán qua mạng Internet đạt hiệu quả.
 2011- 2012 : Thiết kế bài giảng điện tử và ứng dụng công nghệ
thông tin trong dạy học môn Tự nhiên xã hội – lớp 1 trường tiểu học
Hoàng Văn Thụ
BM 03- TMSKKN
– 3 –
Tên sáng kiến kinh nghiệm : “ MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC
SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỀU HỌC HOÀNG VĂN THỤ GIẢI TOÁN QUA
MẠNG INTERNET ĐẠT HIỆU QUẢ”.
I . LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
Như chúng ta đã biết, nguyên nhân học sinh bỏ học là do học yếu toán . Để
góp phần giảm lượng học sinh bỏ học , ngay từ đầu lớp 1 cần xây cho học sinh một
nền móng căn bản và vững chắc về toán học . Đáp ứng thời đại của công nghệ
thông tin, toán Internet (Violympic) ra đời nhằm hưởng ứng mục tiêu đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, toán Violympic được tổ chức hoàn toàn mới đối
với học sinh lớp 1, là một sân chơi trực tuyến về môn toán, tạo môi trường học tập
tích cực và thân thiện, đồng thời giúp học sinh làm quen và sử dụng Internet như
một phương tiện học tập nhằm đáp ứng việc học tập của học sinh và nâng cao hiệu
quả giải toán, giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học, hạn chế việc bỏ học,
trang bị cho học sinh kiến thức, góp phần rèn luyện cho học sinh một số phẩm chất
cần thiết của người lao động trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Từ thực tế công việc được giao và phát huy năng lực tính toán cho học sinh lớp
1 là một việc rất cần thiết và làm cơ sở giúp các em học tốt khối lớp trên đạt hiệu
quả cao. Nhưng qua điều tra cho thấy số lượng học sinh lớp 1 tham gia quá ít, chất
lượng không cao, nói đến giải toán Internet em nào cũng tham gia vài vòng rồi bỏ
dở hoặc tránh né. Tôi trăn trở suy nghĩ: “ Làm thế nào nâng cao chất lượng dạy –
học toán cho học sinh lớp 1 thông qua giải toán Internet và theo kịp sự đổi mới
giáo dục nhất là ứng dụng công nghệ thông tin ? ”
Nhận thức đúng đắn được tầm quan trọng đó, tôi đã tìm những biện pháp
rèn luyện và thực hiện hướng dẫn học sinh giải toán đạt một kết quả khả quan và
đút rút sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 trường
tiểu học Hoàng Văn Thụ giải toán qua mạng Internet đạt hiệu quả.”
II.THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ
TÀI :
1.Thuận lợi :
– Nhà trường đã sớm đầu tư máy tính trang thiết bị để đưa ứng dụng Công
nghệ thông tin dạy và học từ hai năm nay. Trường hiện có 5 máy vi tính và nối
mạng Internet cho 5 máy tính phục vụ nhà trường, phục vụ giảng dạy của giáo viên
và học tập của học sinh.
– Nhà trường luôn tạo điều kiện, động viên giáo viên học tập nâng cao trình độ
Tin học..
– Phong trào giải toán Internet đã thu hút học sinh và giáo viên một cách tích
cực.
2.Khó khăn :
– Học sinh thuộc địa bàn xã Lộ vùng sâu, vùng xa điều kiện kinh tế gia đình khó
khăn nên việc mua sắm máy tính tại gia đình để hướng dẫn con em học tập tại nhà
rất hạn chế.
– Hệ thống mạng Internet gia đình HS không nhiều.
– Quan niệm PHHS ngồi máy tính hư mắt, không cho HS tham gia giải toán
Internet vì sợ các em lạm dụng để chơi gamsshow, trò chơi điện tử, tốn kém,
– 4 –
– GV vùng sâu, vùng xa chưa thành thạo trong việc truy cập, thiếu kinh nghiệm
trong việc hướng dẫn giải toán Internet. Một số giáo viên chưa tích cực còn tham
gia chiếu lệ, chưa tâm huyết, đi sâu đi sát hướng dẫn học sinh giải toán Internet
một cách có hiệu quả, việc phối hợp chưa đồng bộ, nhịp nhàng giữa ban giám hiệu,
giáo viên và phụ huynh học sinh .
– Cơ sở vật chất thiếu thốn, số lượng máy vi tính nhà trường hạn chế không đủ
phục vụ việc học tập và giải toán .
– Kỹ năng giải toán của học sinh còn hạn chế .
3. Số liệu thống kê :
Dưới dây là số liệu thống kê số lượng và chất lượng học sinh tham gia giải
toán qua mạng Internet.
HỌC SINH THAM GIA GIẢI TOÁN VIOLYMPIC CÁC CẤP
HS tham gia
giải toán các
vòng
HS tham gia
thi cấp trường
HS tham gia
thi cấp Huyện
HS tham gia
thi cấp Tỉnh
Năm học
SL % SL % SL % SL %
2009 – 2010 8 /30 26.6 6 20 3 10 0 0
THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
Năm học Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
2009 – 2010 1 giải I2 giải II
1 giải I
2 giải KK
0
III.NỘI DUNG ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lí luận :
– Tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Đổi mới công tác quản lí và nâng cao
chất lượng giáo dục ”, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong Ngành GD&ĐT
đã triển khai ở tỉnh Đồng Nai .
– Quán triệt và thực hiện tinh thần văn bản 55/2008/CT-BGD-ĐT ngày
30/9/2008 Chỉ thị về tăng cường giảng dạy,đào tạo và ứng dựng công nghệ thông
tin trong ngành Giáo dục giai đoạn 2008- 2012 , nhất là việc giải toán qua Internet
theo nội dung văn bản số 3217/BGDĐT- GDTH ban hành ngày 16/ 4/ 2009 Bộ
giáo dục và đào tạo triển khai cuộc thi toán Internet ( violympic) dành cho học sinh
tiểu học và trung học cơ sở đã được triển khai các trường .
Bản thân tôi tích cực thực hiện, khuyến khích và động viên học sinh tham gia
ứng dụng công nghệ thông tin vào giải toán Internet .Trong quá trình tham gia giải
toán góp phần đem lại cho học sinh những giờ học thật sự bổ ích, phong phú và
sinh động. Có thể nói việc giải toán Internet đã nâng cao chất lượng học môn toán,
đem những thành tích, hiệu quả đáng khích lệ trong quá trình giảng dạy lớp 1 tại
trường TH Hoàng Văn Thụ trong năm 2011 – 2012. Chính vì thế , tất cả đội ngũ
giáo viên đều nhận thấy việc tham gia giải toán Internet là một việc làm vô cùng
cần thiết .
– 5 –
2.Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài :
Để khắc phục các nguyên nhân trên, tôi thực hiện các giải pháp chính như
sau :
1- Phối hợp ban giám hiệu , phụ huynh học sinh, tổ khối , tổ công nghệ
thông tin, tạo môi trường học tập tích cực và thân thiện.
2- Xây dựng kế hoạch, thời gian biểu giải toán (3 buổi / tuần). Phân tích
nguyên nhân, lập danh sách HS theo từng nguyên nhân.Thường xuyên theo
dõi kiểm tra , thống kê hàng tuần.
3- GV học tập đồng nghiệp, vận dụng PPDH phù hợp, động viên khích lệ,
tạo hứng thú cho HS.
4- Tập trung rèn kĩ năng và ôn tập giải toán cho HS.
Các giải pháp cụ thể:
2.1/ Đối với Phụ huynh học sinh :
Đầu năm học, GV thông qua kế hoạch của trường để xây dựng kế hoạch,
thời gian biểu cho lớp về giải toán Internet (3 buổi/ tuần ) và sau đó tổ chức họp
PHHS tuyên truyền sâu rộng. VD : về lợi ích của học sinh về giải toán Violympic
là môn học lí thú, bổ ích , giải tỏa tâm lí lo lắng PHHS như : “ học sẽ hư mắt,
không học mà chơi , tốn kém ”, thông báo PHHS về lịch học của con em mình để
theo dõi đưa , đón đúng giờ.
2.2/ Về cơ sở vật chất :
Giáo viên vận động PHHS hỗ trợ, xã hội hóa kinh phí khi tổ chức HS giải
toán Internet tại các dịch vụ tư nhân . Tham mưu BGH mở phòng máy tại trường
phục vụ thuận tiện cho việc giải toán và quản lí giờ giấc học tập của HS. Khuyến
khích PHHS nối mạng Internet tại gia đình đồng thời hướng dẫn PHHS truy cập
violympic, hướng dẫn các em giải thêm toán violympic ở tại nhà giúp HS thành
thạo hơn, có cơ hội ngồi máy và làm bài tập nhiều hơn góp phần nâng cao chất
lượng và số lượng ngày càng hiệu quả .
2.3/ GV học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, nối mạng
Internet tại nhà để thuận tiện cho việc học tập của GV.Phối hợp BGH, tổ khối, tổ
công nghệ thông tin tìm và hỗ trợ : sách, tài liệu, đĩa CD, phần mềm ôn luyện giải
toán 25 vòng, 35 vòng của Bộ GDĐT, xử lí các lỗi vi tính, giúp HS thao tác trên
máy vi tính.
2.4 / Tập trung rèn kĩ năng và ôn tập giải toán Internet cho HS :
a. Trên lớp, giáo viên luôn quan tâm các đối tượng học sinh:
* Đối tượng hỏng kiến thức và năng lực tư duy yếu:
Học sinh hỏng kiến thức nào thì lắp chỗ đấy, giáo viên kiên trì hướng dẩn tỉ mĩ
kiến thức cơ bản. Giáo viên vận dụng phương pháp trục quan , các ví dụ thực tế,
các bài toán vui để phát huy năng lực học tập của học sinh . Ngoài ra còn phải rà
soát kiểm tra, củng cố kiến thức thường xuyên . Một việc làm không thể thiếu đó là
khích lệ , động viên kịp thời bằng lời khen, bằng vuốt tóc xoa đầu nựng yêu. Tổ
chức đôi bạn cùng tiến, học sinh khá giỏi giúp đỡ học sinh yếu .
– 6 –
* Đối tượng lười học, chưa biết tự học :
Giáo viên kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh hướng dẫn giúp đỡ cho em
và hình thành cho các em phương pháp tự học. Cứ mỗi tiết dạy giáo viên thực
hiện tốt hoạt động nối tiếp và kiểm tra nhắc nhở thường xuyên , kiên trì uốn nắn,
sửa chữa những thói quen xấu của học sinh .
* Đối tượng thiếu điều kiện học tập :
Giáo viên cần quan tâm, tìm hiểu những mong muốn của các em, huy động sự
giúp đỡ của các cá nhân, tổ, nhóm và tạo mọi điều kiện để học sinh được hòa nhập.
b/ Rèn kĩ năng giải toán và thao tác trên máy vi tính .
* Thông qua việc dạy học toán trên lớp, rèn luyện cho học sinh từng mảng
kiến thức theo nội dung phân phối chương trình môn toán qua từng thời điểm. Ví
dụ như :
Thời gian Mảng kiến thức ôn luyện
Tuần 1 – tuần 6 Các số đến 10, hình vuông , hình tròn, hình tam giác.
Tuần 7 – tuần 17 Phép cộng trừ trong phạm vi 10
Tuần 18 – tuần 28 Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài . Giải bài toán có lời văn.
Tuần 29 – tuần 32 Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100. Đo thời gian.
Giáo viên nắm vững nội dung dạy học môn toán lớp 1.Ôn tập và kiểm tra
kiến thức, kỹ năng theo 4 chủ đề từ chuẩn đến nâng cao dần là việc làm thường
xuyên .
1/ Số học :
Rèn kỹ năng thực hiện thành thạo về :
– Đếm, đọc , viết, so sánh các số đến 100.
– Nhận biết số lượng của một nhóm đối tượng.
– Biết viết số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị.
– Cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 100.
– Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
– Tính giá trị biểu thức số có đến hai dấu phép tính cộng trừ.
– Đẩy mạnh rèn kỹ năng cộng, trừ nhẩm không nhớ.
2/ Đại lượng và đo đại lượng :
– Chú trọng đọc, viết số đo độ dài trong phạm vi 100.
– Rèn kỹ năng thực hiện phép tính với các số đo theo đơn vị xăng- ti – mét.
– Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi thứ tự các ngày trong tuần lễ xem
lịch, xem đồng hồ.
– 7 –
3/ Hình học : Nhận biết các hình :
– Hình tam giác .
– Hình vuông.
– Hình tròn.
– Điểm , đoạn thẳng.
– Điểm ở trong, ở ngoài một hình.
4/ Giải bài toán có lời văn:
– Chú ý giải bài toán có lời văn về thêm, bớt ( bằng một phép cộng hoặc
một phép trừ ).
– Ôn luyện nâng cao dần giải bài toán có lời văn về thêm, bớt ( bằng hai
phép tính)
Ngoài ra, hướng dẫn học sinh thực hành, luyện tập giải toán theo khả năng
của học sinh, tạo ra sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng học sinh ( học
nhóm), rèn cho học sinh thói quen không thỏa mãn với bài làm của mình, với cách
giải đã có. Giáo viên giao việc phù hợp với từng đối tượng, hướng dẫn làm bài tập
ở nhà ( giải phần mềm ôn luyện, giải sách ôn luyện violympic), động viên, bảo ban
kịp thời .
Đối với học sinh lớp 1, việc rèn các kỹ năng giải toán đã khó với các em .
Việc giải toán ứng dụng công nghệ thông tin lại càng khó khăn hơn . Đối với các
em giải toán qua mạng Internet rất mới lạ, chính vì thế giáo viên hướng các em
từng thao tác và từng bước một cách kiên trì .
Bước 1 : Trong các tuần đầu giáo viên hướng dẫn các em làm quen với máy vi
tính đặc biệt là làm quen các phím trên bàn phím, thao tác trên máy làm quen với
clich chuột, rê chuột, mở và tắt máy.
Bước 2 : Hướng dẫn HS truy cập violympic.
Bước 3 : Hướng dẫn học sinh cách thực hiện giải từng vòng thi.
c/ Về hình thức tổ chức :
– Hướng dẫn học sinh giải trên giấy.
– Hướng dẫn học sinh giải trên bảng con, bảng lớp .
– Hướng dẫn học sinh giải trực tuyến .
– Hướng dẫn học sinh giải nhiều vòng ở đĩa CD, giải ở phần mềm ôn
luyện để trải nghiệm nắm cách giải từng dạng toán .
d/ Hướng dẫn thực hiện theo từng dạng bài tập khác nhau :
+Tổ chức HS giải trên giấy theo “đôi bạn” đối với các bài tập: “ hãy sắp xếp rồi
ghi thứ tự các ô trong bảng sau theo thứ tự các số , kết quả phép tính có giá trị tăng
dần.” (VD: bài 2)
– 8 –
+Tổ chức HS giải toán trên giấy theo nhóm đối với bài tập: “ Hãy chọn trong bảng
các cặp ô chứa số, kết quả phép tính có giá trị bằng nhau.”(VD: bài 2- vòng 22)
– 9 –
+Tổ chức cả lớp giải ghi kết quả vào bảng con, giáo viên dùng đèn chiếu
trên bảng lớp HS theo dõi cùng làm đối với các bài tập có dạng:
– Điền các chữ số thích hợp vào ô trống : ( VD : bài 1 – vòng 30)
Em hãy điều khiển xe vượt qua các chướng ngại vật để về đích bằng cách giải và
ghi đáp số bài toán ở các chướng ngại vật đó. (VD : bài 3 – vòng 23).
– 10 –
Em hãy giúp Thỏ tìm đường đi trong mê cung để đến được ô có củ cà rốt và giải
các bài toán ẩn trong các ô có dấu ? trên đường đi đã chọn. (VD : bài 3 – vòng 26)
+ Sau khi thực hành trên giấy, GV tổ chức thực hành giải toán trực tiếp trên
mạng. GV chia làm nhiều lượt, chia nhiều nhóm nhỏ mỗi nhóm 5 em (giỏi, khá, trung
bình, yếu) để GV hướng dẫn, các em trợ giúp nhau .
2.5/ Rèn luyện, hướng dẫn giải theo từng đối tượng HS:
+ Đối với HS khá, giỏi : Các em tự làm , GV hướng dẫn khi gặp khó khăn.
Yêu cầu các em cố gắng vượt lên các vòng thi cấp cao .
– 11 –
+ Đối với HS trung bình : Cho các em làm những bài từ dễ đến khó, sau đó
GV hướng dẫn , giúp đỡ các em. Yêu cầu các em thực hiện đến các vòng thi cấp
trường .
+ Đối với HS yếu : Giáo viên cùng các em HS khá giỏi giúp đỡ giải từng bài
với từng cá nhân . Chỉ yêu cầu các em làm được các vòng có kiến thức đơn giản.
Thường xuyên theo dõi kết quả và tiến độ của từng HS theo thống kê của
chương trình. Hàng tuần, tuyên dương những HS có kết quả tốt, giúp đỡ HS gặp
khó khăn khi giải toán Internet.
IV. KẾT QUẢ :
Năm học 2009 – 2010, chưa áp dụng sáng kiến trên, lớp tôi tham gia giải
toán rất ít chỉ có 8/30 em tham gia, thành tích đạt các giải cấp cao còn hạn chế .
Nhưng trong 2 năm, sau khi áp dụng sáng kiến trên, số lượng học sinh tham
gia số lượng và chất lượng cao và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng kể .
Chứng minh sáng kiến trên có khả năng ứng dụng, trải nghiệm trong thực
tiễn và dễ thực hiện . Dưới đây là số liệu thống kê số lượng học sinh tham gia giải
toán Violympic các cấp .
HỌC SINH THAM GIA GIẢI TOÁN VIOLYMPIC CÁC CẤP
HS tham gia
giải toán các
vòng
HS tham gia
thi cấp trường
HS tham gia
thi cấp Huyện
HS tham gia
thi cấp Tỉnh
Năm học
SL % SL % SL % SL %
2009 – 2010 8 /30 26.6 6 20 3 10 0 0
2010 – 2011 20/29 69 10 30.5 4 13.8 3 10.3
2011 – 2012 26/27 96.3 15 55.6 7 25.9 3 11.1
Trong các kì thi toán Violympic các cấp lớp tôi đã đạt thành tích như sau :
Năm học Cấp trường Cấp huyện Cấp tỉnh
2009 – 2010
1 giải I
2 giải II
2 giải KK
1 giải I
2 giải KK
2010 – 2011
3 giải I
1 giải II
4 giải KK
3 giải I
1 giải III
( 3 em được chọn, kì
thi tỉnh không tổ chức )
2011 – 2012
2 giải I
4 giải II
6 giải KK
2 giải I
4 giải II
1 giải KK
1 giải I
2 giải II
Năm học 2011- 2012, kết quả môn toán cuối năm lớp tôi đạt:
G : 18/27 – tỉ lệ 66.7 % K: 4/27- tỉ lệ 14.8 % TB : 5/2 – 18.5% Y: 0.
Nhờ tham gia giải toán Internet mà các em đã nắm bắt kiến thức toán học
rất vững chắc, tính nhẩm nhanh, giải các bài toán có lời văn thành thạo mà còn rèn
– 12 –
cho các em đức tính chăm chỉ, tự tin, cẩn thận, kiên trì, nhanh nhẹn, chính xác ,
ham hiểu biết và hứng thú trong học tập , góp phần nâng cao chất lượng giáo dục .
V . BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
Để giúp học sinh lớp 1 giải toán qua mạng internet đạt hiệu quả, tôi rút ra
bài học kinh nghiệm sau :
1/ Trang Web www.violympic.vn là một sân chơi bổ ích, không áp đặt kiến
thức, kiến thức đã học được nâng cao dần từng tuần từ mức độ dễ đến khó, được áp
dụng cho mọi đối tượng học sinh. Violympic có tác dụng rèn kiến thức toán học
cho học sinh, tạo niềm say mê trong học tập, khám phá cái mới, kích thích ý chí
vượt khó và giúp các em tiến bộ cho nên cần sự đồng tình ủng hộ và chung tay của
các bậc phụ huynh học sinh và cộng đồng xã hội.
2/ Đối với học sinh lớp 1, các em còn nhỏ, rất bỡ ngỡ trong việc tham gia
giải toán Internet. Chính vì thế, giáo viên lớp 1 luôn là người bạn đồng hành với
các em, quan tâm hướng dẫn các em từng bài thi, vòng thi và từng tuần thống kê
theo dõi kết quả để khuyến khích, động viên các em tiếp tục giải vào các vòng kế
tiếp . Hướng dẫn thường xuyên theo dõi sát từng đối tượng học sinh,. Đặc biệt là
gần gũi, dùng tình cảm khích lệ động viên sự kiên nhẫn và chịu khó để học sinh có
hứng thú tự giác học tập. Đòi hỏi đầu tiên theo tôi đó là sự tận tâm, nhiệt tình,.
Trong mỗi giờ dạy, người giáo viên phải tạo được sự say mê cho bản thân mình
cũng như hứng thú cho học sinh bằng nhiều hình thức như: tổ chức da dạng hình
thức hoạt động và phù hợp nội dung bài, tổ chức trò chơi thi đua nhóm, cá nhân,
3/ Tuyên dương khen thưởng kịp thời những em có nhiều cố gắng, tiến bộ,
đạt thành tích cao trong việc giải toán Internet .
4/ Giáo viên chủ nhiệm cần phải phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng từ BGH,
chuyên môn, Tổ CNTT, phụ huynh học sinh hỗ trợ, tạo ra phong trào học tập
mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng học tập. Qua việc hướng dẫn học sinh giải
toán trên mạng, giáo viên lưu trữ ngân hàng đề thi từng cấp làm tư liệu tham khảo
và ôn tập cho học sinh, đồng thời từng nâng cao kiến thức, hiểu biết công nghệ
thông tin và chuẩn bị tốt cho việc dạy học.
5/ BGH luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên hoàn thành
nhiệm vụ được giao với hiệu quả cao nhất. ( phương tiện máy móc, nguồn tài
nguyên, ) Nhân rộng các gương điển trong giảng dạy, học tập , để đội ngũ học
hỏi, chia sẻ kinh nghiệm .Ban giám hiệu luôn là người bạn đồng hành, sẵn sàng
chia sẻ, học hỏi tất cả giáo viên trong nhà trường.
VI. KẾT LUẬN:
Hưởng ứng mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Violympic
tạo môi trường học tập tích cực và thân thiện, đồng thời giúp học sinh làm quen và
sử dụng Internet như một phương tiện học tập nhằm đáp ứng việc học tập của học
sinh và nâng cao hiệu quả giải toán, giúp giáo viên nâng cao chất lượng dạy học,
hạn chế việc bỏ học, trang bị cho học sinh kiến thức toán học rất cần thiết, đem lại
hiệu quả cao, tạo hứng thú cho học sinh tích cực học tập.
Những ý kiến đề xuất :
* Đối với các cấp lãnh đạo – Ban giám hiệu :
– Trang Web www.violympic.vn hay bị rớt mạng, có sự cố, cần nâng cấp
đường truyền đáp ứng nhu cầu học tập toàn xã hội.
– 13 –
– BGH cần quan tâm cơ sở vật chất như trang thiết. Các cấp lãnh đạo cấp
phát thêm máy tính và tổ chức các lực lượng xã hội đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục
hỗ trợ cơ sở vật chất (máy vi tính, đèn chiếu, phòng máy,) tạo điều kiện cho việc
giải toán Internet sâu rộng hơn, chất lượng hơn.
– Đưa việc tham gia giải toán vào tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại hàng n

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số biện pháp hướng dẫn học sinh lớp 1 trường tiểu học hoàng văn thụ giải toán qua mạng internet đạt hiệu quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *