[block id=”bo-sung-1″]

Nền tài chính Quốc gia đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, Tài chính là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, là tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính tiền tệ. Tài chính không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng doanh thu mà còn phải tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi nguồn tài nguyên của đất nước. Hoạt động tài chính phải được quản lý bằng pháp luật, bằng các công cụ và biện pháp, giải pháp có hiệu lực trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, lành mạnh. Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ năm 2003.
Xã là một cấp chính quyền nhà nước ở cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đặt ra tại địa phương. Hoạt động tài chính xã cụ thể là ngân sách xã là hoạt động tài chính cơ sở trong hệ thống Ngân sách Nhà nước. Ngân sách xã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, gián tiếp tác động đến tốc độ tăng trưởng của đất nước.
Sự rõ ràng minh bạch, công khai hoạt động tài chính xã chính là một minh chứng cho sự trong sạch của chính quyền và đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, một yếu tố cơ bản cho sự vững mạnh của bộ máy Nhà nước của dân do dân và vì dân.

de tai mot so giai phap tang cuong cong tac quan ly ngan sach
doc31 trang | Chia sẻ: tienduy345 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 38download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN YÊN THẾ
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA THỊ TRẤN YÊN THẾ
—————–
Yên Thế, tháng 9 năm 2015
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN YÊN THẾ
ĐỀ TÀI
QUY HOẠCH, MỞ RỘNG
NGHĨA TRANG NHÂN DÂN THỊ TRẤN YÊN THẾ
Người thực hiện: NGUYỄN QUANG VINH
Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Đơn vị công tác: UBND thị trấn Yên Thế
Yên Thế, tháng 9 năm 2013
PHẦN MỘT: THÔNG TIN CHUNG
– Họ và tên tác giả: NGUYỄN QUỐC TRÌNH
– Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1972
– Chức vụ, đơn vị công tác: Kế toán ngân sách UBND thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
– Trình độ chuyên môn: Đại học
– Tên đề tài: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế.
– Lĩnh vực áp dụng: Tài chính
– Phạm vi áp dụng: Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
– Đối tượng áp dụng: Quản lý
– Thời gian áp dụng: Lâu dài
PHẦN HAI: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
Chương I : PHẦN MỞ ĐẦU
CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ TÀI TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THẾ.
1. Căn cứ pháp lý để xây dựng Đề tài:
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước, ngày12 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 04 năm 2007, Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Nghị định số 60/NĐ – CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 73/NĐ – CP, ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;
Căn cứ Thông tư số 60/2003/TT – BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ tài chính. Thông tư quy định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, Phường, Thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;
2. Mục đích của việc xây dựng đề tài tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị trấn Yên Thế.
Nền tài chính Quốc gia đã và đang được đổi mới một cách toàn diện trong sự chuyển đổi sâu sắc của cơ chế quản lý kinh tế. Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, Tài chính là tổng hoà các mối quan hệ kinh tế, là tổng thể các nội dung và giải pháp tài chính tiền tệ. Tài chính không chỉ có nhiệm vụ khai thác nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tăng doanh thu mà còn phải tăng cường quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, mọi nguồn tài nguyên của đất nước. Hoạt động tài chính phải được quản lý bằng pháp luật, bằng các công cụ và biện pháp, giải pháp có hiệu lực trong một khuôn khổ pháp lý rõ ràng, lành mạnh. Luật Ngân sách Nhà nước được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ năm 2003.
Xã là một cấp chính quyền nhà nước ở cơ sở thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Đảng và Nhà nước đặt ra tại địa phương. Hoạt động tài chính xã cụ thể là ngân sách xã là hoạt động tài chính cơ sở trong hệ thống Ngân sách Nhà nước. Ngân sách xã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương, gián tiếp tác động đến tốc độ tăng trưởng của đất nước.
Sự rõ ràng minh bạch, công khai hoạt động tài chính xã chính là một minh chứng cho sự trong sạch của chính quyền và đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân, một yếu tố cơ bản cho sự vững mạnh của bộ máy Nhà nước của dân do dân và vì dân.
Qua nghiên cứu lý luận về quản lý Ngân sách cộng với thực tế công tác tại UBND thị trấn Yên Thế, tôi quyết định chọn đề tài: Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên
Mục đích của đề tài này là thông qua nghiên cứu tình hình thu, chi ngân sách và thực tiễn công tác quản lý ngân sách trên địa bàn thị trấn trong thời gian qua để tìm ra giải pháp thiết thực góp phần củng cố và tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị trấn Yên Thế.
Chương II
THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THẾ (GIAI ĐOẠN 2011 – 2013)
I. Vài nét về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn yên thế
1.1. Vị trí địa lý:
Thị trấn Yên Thế nằm ở vị trí trung tâm của huyện Lục Yên, thuộc phía đông bắc của Tỉnh Yên Bái.
– Phía Đông: Giáp xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.
– Phía nam: Giáp xã Tân Lập, huyện Lục Yên.
– Phía Tây: Giáp xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên.
– Phía Bắc: Giáp xã Yên Thắng và xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.
Thị trấn Yên Thế có địa hình khu vực dân cư sinh sống và khu vực sản xuất nông nghiệp tương đối bằng phẳng, phần diện tích đồi núi nằm toàn bộ ở phía nam và phía tây, giáp ranh với các xã Tân Lập, xã Liễu Đô và xã Tân Lĩnh.
Do có địa hình thuận lợi, đồng thời nằm ở trung tâm của huyện nên thị trấn Yên Thế đã và đang được nhà nước đầu tư phát triển theo quy hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2002 – 2020.
1.2. Về tình hình phát triển kinh tế:
– Thị trấn Yên Thế có 20 tổ dân phố và thôn; có 59 cơ quan, đơn vị hành chính của Nhà nước đóng trên địa bàn, có 01 chợ trung tâm, 01 chợ buôn bán đá quý và 02 chợ xép.
– Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại: Trên địa bàn thị trấn hiện có 281 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã vừa và nhỏ của nhà nước và tư nhân đóng trên địa bàn; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp dịch vụ thương mại chủ yếu tập trung vào các ngành khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác đá hoa trắng, sản xuất đồ mộc dân dụng, làm tranh mỹ nghệ bằng nguyên liệu đá quý do vậy cơ bản đã góp phần giải quyết được vấn đề về công ăn việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho một bộ phận nhân dân, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Yên Thế nói riêng và của huyện Lục Yên nói chung.
– Trong sản xuất nông nghiệp: Do ở trung tâm huyện nên các hộ sản xuất nông nghiệp thường xuyên được tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến thông qua các loại phương tiện thông tin đại chúng và nhiều hình thức khác; nhân dân thị trấn đã chủ động, tích cực trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất; góp phần tích cực trong công tác xoá đói, giảm nghèo tại địa phương.
– Thị trấn Yên Thế là đơn vị có cơ sở hạ tầng phát triển mạnh nhất so với các xã trong toàn huyện, 100% các tuyến đường giao thông tỉnh lộ, huyện lộ và trên 90% đường giao thông nội thị đã được kiên cố hoá, hiện chỉ còn một số các tuyến đường xóm, ngõ đang từng bước được đầu tư xây dựng hàng năm theo nguồn vốn kích cầu: Nhà nước và nhân dân cùng làm và từ nguồn vốn do nhân dân tự đóng góp.
– Về cơ cấu kinh tế: Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng: 44,41%; Dịch vụ thương mại: 39,68%; Nông lâm nghiệp: 15,91%.
1.3. Về văn hoá xã hội:
– Công tác giáo dục, y tế:
+ Về giáo dục: Thị trấn có 05 trường học gồm 02 trường tiểu học, 02 trường mầm non và 01 trường Trung học cơ sở với 1.887 học sinh/65 lớp; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến lớp. Trong những năm qua thị trấn Yên Thế luôn duy trì phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, có 4/5 trường đạt trường chuẩn Quốc gia.
+ Về Y tế: Có 01 Trạm y tế được trang bị cơ sở vật chất gồm 08 phòng chức năng và 06 giường bệnh, đội ngũ cán bộ gồm 07 người, có trình độ chuyên môn, nhiệt tình công tác ; về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
– Về công tác văn hoá TTTT: Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Yên Thế thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do vậy đã khuyến khích các phong trào thể thao phát triển; các tổ dân phố, thôn đều thành lập đội văn nghệ hoạt động sôi nổi; đội văn nghệ và đoàn thể thao của thị trấn tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức đều giành được giải cao.
1.4. Về dân số và vấn đề việc làm:
– Thị trấn Yên Thế hiện có 2.581 = 9.399 khẩu, chiếm 8,2% dân số toàn huyện, trong đó dân số trong độ tuổi lao động: 6.185 khẩu, chiếm 65,8 % tổng dân số của thị trấn.
– Về thành phần dân tộc: Trên địa bàn thị trấn có 12 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó: dân tộc Kinh chiếm 66,8%, dân tộc Tày chiếm 21,45%, dân tộc Nùng chiếm 9,2% còn lại là các dân tộc khác.
II. Thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn thị trấn Yên Thế giai đoạn( 2011-2013)
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND thị trấn Yên Thế và sự chỉ đạo gián tiếp của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện và các bộ ngành có liên quan trong việc triển khai tổ chức thực hiện luật NSNN, nhất là công tác quản lý NSX. Cho nên trong những năm vừa qua công tác quản lý NSX đã đạt được rất nhiều kết quả: Đã thực hiện đúng luật NSNN, chú trọng đến việc điều hành, việc quản lý thu chi ngân sách.
2.1. Lập dự toán ngân sách.
Việc xây dựng dự toán quản lý thu ngân sách xã theo dự toán đã được quan tâm thực hiện. Dự toán thu ngân sách được UBND thị trấn xây dựng mỗi năm một lần theo đúng quy định của luật NSNN đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn. Dự toán này được lập dựa trên cơ sở số thu do cấp trên dự giao. Việc tính dự toán thu được thực hiện một cách dân chủ, quyết định dự toán sát với yêu cầu của từng ban ngành đoàn thể và khả năng cân đối. Chủ động trong việc điều hành ngân sách nhưng được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ HĐND. Đồng thời chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn giao dự toán cho từng bộ phận với mục đích khai thác tốt nguồn thu, đặc biệt ưu tiên chi lương – phụ cấp cho cán bộ chuyên trách , bán chuyên trách và đảm bảo kinh phí cho hoạt động thường xuyên.
2.2. Chấp hành dự toán ngân sách xã:
Chấp hành dự toán ngân sách xã là việc tổ chức thực hiện theo đúng dự toán ngân sách đã được HĐND thị trấn phê chuẩn. Chấp hành dự toán ngân sách phải căn cứ vào các quy định cụ thể đã được nêu rõ trong luật NSNN và các thông tư hướng dẫn chấp hành dự toán NSX. Việc tổ chức thu và thực hiện chi là việc quan trọng nhất trong khâu cấp hành dự toán NSX. Để công tác này được hoàn thành tốt cần phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nhằm động viên khai thác tối đa các nguồn thu trên địa bàn và phân phối nguồn thu đó cho hiệu quả và hợp lý nhất. Đề làm được như vậy cần phải có những công cụ và biện pháp thật linh hoạt, cụ thể, nhưng cũng thật mền dẻo để có thể khai thác được tiềm năng thế mạnh của thị trấn.
Việc xây dựng kế hoạch để thực hiện dự toán được bắt đầu từ quý sau đó chia theo từng tháng để tổ chức quản lý và thực hiện được tốt là việc làm đầu tiên trong khâu chấp hành dự toán NSX.
Bên cạnh những thành quả đạt được, việc chấp hành dự toán NSX cũng có nhiều hạn chế. Thứ nhất do đặc điểm của cấp ngân sách xã vừa là đơn vị ngân sách vừa là đơn vị thụ hưởng ( tự quyết định và tự chuẩn chi) nên có nhiều khoản chi lẻ tẻ làm ảnh hưởng đến việc tổng hợp dự toán NSX như: chi tạp vụ, chi tiếp khách, hội nghị, Một khoản thu chưa thực sự quan tâm khai thác, chưa bết cách tạo ra những nguồn thu mới, công tác quản lý còn kém năng động.
Hàng năm căn cứ vào chính sách thu NSNN và chế độ phân cấp nguồn thu để tiến hành thực hiện thu sao cho đúng chế độ và chính sách quy định nhưng vẫn phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa. Công tác quản lý khai thác nguồn thu đã tốt hơn rất nhiều vì vậy trong mấy năm gần đây NSX đã chủ trang trải các khoản chi nhất là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển . Chính ví vậy cơ cấu chi đã được thực hiện tốt các khoản chi thường xuyên như: chi cho sự nghiệp văn hoá xã hội, chi quản lý nhà nước đã được đảm bảo và tiết kiệm.
2.3. Tình hình tổ chức và quản lý thu NSX trên địa bàn thị trấn Yên Thế:
Với vai trò là một cấp ngân sách trong chu trình quản lý thu chi NSNN theo quy định của luật NSNN. Do đó mỗi khoản thu sẽ trở thành các khoản chi chính cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.
Một khó khăn đặt ra cho công tác thu NSX đó là: Xuất phát từ một thị trấn miền núi có cơ sở hạ tầng kinh tế thấp. Nguồn thu nhập chính của người dân từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất nông nghiệp với quy mô nhỏ, manh mún thu nhập không ổn định do vậy nguồn thu tập trung từ thuế ngoài quốc doanh thấp; Các nguồn thu từ đất thường không ổn định hoặc được miễn giảm theo chính sách
Đảng và UBND thị trấn Yên Thế luôn tập trung lãnh đạo, điều hành công tác thu ngân sách sao cho có thể khai thác triệt để các nguồn thu nhằm đảm bảo cho các khoản chi không bị gián đoạn nhất là các khoản chi thường xuyên đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác chi. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế và các ngành chức năm của huyện để tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức công tác thu ngân sách. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức bám nắm cơ sở. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động chính sách thuế đối với nhân dân. Thị trấn Yên Thế đã thành lập ban tài chính riêng do đồng chí Chủ tịch UBND làm trưởng ban, ngoài ra cán bộ tài chính cũng được cử đi học, tập huấn để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nắm chắc một số vấn để mấu chốt trong công tác quản lý sao cho công tác quản lý vừa theo kịp tiến độ vừa đảm bảo thực hiện đúng quy chế, tiến độ chính sách đã được quy định cụ thể trong luật NSNN.
Kết quả thu ngân sách qua các đã đạt được như sau:
*Năm 2011:
Đơn vị tính: 1000 đồng
NỘI DUNG THU
DỰ TOÁN NĂM
THỤC HIỆN
SO SÁNH
NSNN
NSX
NSNN
NSX
NSNN
NSX
Tổng số thu ngân sách xã
6.855.000
1.617.500
6.884.228
2.293.668
100.5
141,8
I.Các khoản thu 100%
400.000
130.000
1.181.925
636.790
295,4
489,8
Phí, lệ phí
370.000
100.000
661.489
116.510
178,7
116,3
Thu chuyển nguồn
515.145
515.145
Thu khác
30.000
30.000
5.291
5.291
17,6
17,6
II. các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)
6.455.000
1.054.900
5.702.303
984.391
72,6
93,3
1. Thuế thu nhập cá nhân
600.000
244.000
496.536
204.668
82,7
83,9
2. Thuế nhà đất
535.000
374.500
558.225
390.757
104,3
104,3
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân , hộ kinh doanh
204.000
142.800
205.450
143.815
100,7
100,7
4. lệ phí trước bạ nhà đất
220.000
154.000
119.434
83.786
54,24
54,24
5 Thu tiền cấp đất
3.500.000
2.861.449
6. Thu thuế tài nguyên
28.000
2.800
62.256
6.225
222.3
222.3
7. Thuế GTGT
1.368.000
136.800
1376.119
137.222
100,5
100,5
8. thu phạt
17.890
17.895
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
432.600
672.486
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
432.600
436.600
100,9
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
235.886
*Năm 2012:
Đơn vị tính: 1000 đồng
NỘI DUNG THU
DỰ TOÁN NĂM
THỤC HIỆN
SO SÁNH
NSNN
NSX
NSNN
NSX
NSNN
NSX
Tổng số thu ngân sách xã
3.160.000
2.001.900
2.653.019
2.330.339
83,9
116,4
I.Các khoản thu 100%
140.000
200.700
132.565
320.036
84,69
159,4
Phí, lệ phí
90.000
150.700
74.096
185.898
82,3
123,4
Thu khác
45.000
45.000
49.214
49.214
109,4
109,4
II. các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)
3.020.000
884.000
2.520.453
61.0270
83.5
69,0
1. Thuế thu nhập cá nhân
500.000
230.000
475.246
169.933
95,1
95,1
2. Thuế nhà đất
2.604
2.604
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân , hộ kinh doanh
250.000
175.000
233.900
163.730
93,6
93,6
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
220.000
154.000
27.588
27.588
12,54
12,54
5. lệ phí trước bạ nhà đất
200.000
140.000
115.140
80.598
57,5
57,5
6. Thu thuế tài nguyên
50.000
5.000
88.971
8.891
177,9
177,9
7. Thuế GTGT
1.800.000
180.000
1.577.002
157.700
87,6
87,6
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
917.200
1.400.032
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
917.200
1.000.828
109,1
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
399.204
*Năm 2013:
Đơn vị tính: 1000 đồng
NỘI DUNG THU
DỰ TOÁN NĂM
THỤC HIỆN
SO SÁNH
NSNN
NSX
NSNN
NSX
NSNN
NSX
Tổng số thu ngân sách xã
3.920.000
2.630.700
4.727.589
3.137.893
120,6
119,3
I.Các khoản thu 100%
150.000
495.000
163.306
720.211
108,8
145,5
Phí, lệ phí
100.000
445.000
113.837
677.007
113,8
152,1
Thu khác
50.000
50.000
49.469
49.469
98,9
98,9
II. các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%)
3.770.000
619.000
4.564.283
775.811
121,1
122,1
1. Thuế thu nhập cá nhân
450.000
165.000
694.006
209.674
154,2
127,1
2. Thuế môn bài thu từ cá nhân , hộ kinh doanh
250.000
175.000
253.500
177.467
101,4
101,4
3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
29.687
29.687
4. lệ phí trước bạ nhà đất
120.000
84.000
144.544
101.181
120,5
120,5
5 Thu tiền cấp đất
1.000.000
1.436.427
143.6
6. Thu thuế tài nguyên
90.000
9.000
93.131
9.316
103,5
103,5
8. Thuế GTGT
1.860.000
186.000
1.912.986
228.484
102,8
122,84
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
1.516.700
1.661.869
109,57
Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên
1.452.200
1.452.200
100
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
64.500
209.669
325
Năm 2011 khoản thu ngân sách xã hưởng 100% đạt 121 triệu đồng chiếm 5,3% trong tổng số thu NSX, đến năm 2013 tăng lên đến 720 triệu đồng chiếm 22,95% trong tổng số thu NSX. Về nguyên nhân tăng thu tập trung chủ yếu vào thu phí – lệ phí.
Khoản thu hưởng theo tỷ lệ phần trăm chia với ngân sách cấp trên năm 2011 thu được 984 triệu đồng chiếm 42,9% trong tổng số thu NSX. Đến năm 2013 số thu là 755 triệu đồng chiếm 23,8% trong tổng số thu NSX. Nguyên nhân giảm là do chính sách nhà nước bỏ không thu thuế nhà đất (số thu hàng năm của sắc thuế này bình quân 370 triệu đồng).
Thu bổ xung từ ngân sách cấp trên trong năm 2011 là 672 triệu đồng chiếm: 29% tỷ trọng đến năm 2013 tăng lên: 1.661 triệu đồng chiếm: 52,9% tỷ trọng thu ngân sách. Trong ba năm có 2 năm hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao. Chỉ có năm 2012 số thu ngân sách nhà nước chỉ đạt 83,9% về nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch là do năm 2011 khi xây dựng dự toán thu đã tính cả chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, trong năm 2012 thực hiện chính sách miễn giảm thuế GTGT và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do vậy không đạt dự toán thu.
* Các khoản thu xã hưởng 100%.
Các khoản thu xã hưởng 100% là các khoản thu rất quan trọng. Các khoản thu này các đã được quy định trong luật NSNN và sau khi thu thì các xã đều được toàn quyền sử dụng vào công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
– Thu phí – Lệ phí: là khoản thu ổn định tập trung chủ yếu là thu phí chứng thực số thu năm sau thường cao hơn năm trước. UBND thị trấn đã có nhiều biện pháp quản lý, tổ chức thu. Thực hiện công khai mức thu và các quy định về thu phí – lệ phí.
– Khoản thu khác ngân sách: gồm có
+ Các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: tổng diện tích đất 5% do thị trấn quản lý là 39.000m2. số thu hàng năm được giao khoán ổn định cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên trong công tác thu các khoản thu này cũng còn nhiều hạn chế như: Công tác giao khoán, tổ chức đấu thầu, một số hộ thực hiện chưa tốt.
+Thu phạt: Tập trung chủ yếu thu phạt trong lĩnh vực thuế và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, công tác xử phạt cơ bản thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng và đúng các quy định. Tổng số thu phạt trong 3 năm đạt: 106,7 triệu đồng.
* Các khoản thu điều tiết
Các khoản thu điều tiết chính là nguồn quan trọng cho NSX . Trên cơ sở tình hình hoạt động kinh tế xã hội và các khoản thu chi trên địa bàn, Nhà nước sẽ trích một phần các khoản thu được từ các sắc thuế (các loại thuế này đã được quy định trong luật) cho NSX. Đồng thời qua việc trích thuế cho NSX thì Nhà nước cũng trao trách nhiệm quản lý ngân sách cũnh như quản lý kinh tế xã hội cho xã.
– Thuế nhà đất: Năm 2011 thị trấn thu đạt 558/535 triệu đồng đạt 105 % dự toán thu. Công tác tổ chức thu thuế nhà đất được triển khai đồng bộ từ khâu lập bộ, xây dựng kế hoạch thu, tổ chức hành thu và quyết toán công khai. Từ năm 2012 trở đi nhà nước đã bỏ thuế nhà đất thay vào đó là thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và được miễn đối với các đối tượng sử dụng đất trong hạn mức.
– Thu thuế ngoài quốc doa

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa thị trấn Yên Thế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *