[block id=”bo-sung-1″]

Giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân
tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt
nam trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay. Trong lĩnh vực khoa học nói chung giáo dục
chiếm vị trí rất quan trọng. Giáo dục không những cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tri
thức khoa học tiến bộ của loài người đồng thời vừa hình thành nhân cách cho học sinh là điều
quan trọng cốt yếu. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh tiểu học.

de_tai_mot_so_kinh_nghiem_trong_cong_tac_chu_nhiem_lop_3

 

pdf28 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 2841 | Lượt tải: 14download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do viết đề tài:
Giáo dục là nền tảng văn hóa của một đất nước, là sức mạnh trí tuệ của cả tương lai dân
tộc nhằm sớm đạt cơ sở ban đầu rất quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thế hệ trẻ Việt
nam trong xu thế hội nhập với thế giới hiện nay. Trong lĩnh vực khoa học nói chung giáo dục
chiếm vị trí rất quan trọng. Giáo dục không những cung cấp cho học sinh những hiểu biết về tri
thức khoa học tiến bộ của loài người đồng thời vừa hình thành nhân cách cho học sinh là điều
quan trọng cốt yếu. Đặc biệt là lứa tuổi học sinh tiểu học.
Thế kỷ XXI là thế kỷ của sự phát triển công nghệ, của tri thức thì việc giáo dục có vị trí
hết sức quan trọng trong việc xây dựng con người mới XHCN nhằm đáp ứng sự phát triển chung
của toàn nhân loại, đào tạo các em trong tương lai trở thành những người có đủ cả đức và tài để
xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa. Do đó hiện nay đang còn
ngồi trên ghế nhà trường ở bậc học tiểu học các em còn bỡ ngỡ rất nhiều đối với mọi hoạt động
của nhà trường các em phải có nghĩa vụ phải học tập nghiêm túc để tiếp thu kiến thức và nhân
cách làm người. Đối với các em khả năng chú ý, ý chí, ngôn ngữ và kỹ năng hành động còn
nhiều hạn chế nên các em cũng cần có sự quan tâm đặc biệt, sự hướng dẫn cụ thể, chu đáo, đều
đặn hàng ngày của GVCN, cha mẹ học sinh (ở nhà) nhằm giúp trẻ kịp thời điều chỉnh cách học,
xử lý tình huống cụ thể hàng ngày để lối sống của các em ngày một tốt hơn, hoàn thiện về nhân
cách, đạo đức cá nhân để sơm giúp các em hình thành nhân cách tốt đẹp để bước vào bậc học cao
hơn trong tương lai.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm
trồng người” Đội ngũ GVCN là những chiến sĩ tiên phong xung kích đi đầu trong phong trào
này. Chính nghề dạy học đã đào tạo con người phát triển một cách toàn diện. Để đáp ứng không
ngừng yêu cầu của sự phát triển xã hội loài người, mỗi một con người không ngừng rèn luyện tư
tưởng đạo đức và ra sức học tập để trở thành con người lao động có đủ tri thức và đạo đức
XHCN .Đây cũng chính là mục tiêu phấn đấu của mỗi chúng ta.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà
không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Do đó việc xây dựng đạo đức, kiến thức, lối sống cho các
em ngay khi đang ngồi trên ghế nhà trường là vấn đề vô cùng quan trọng, đây cũng chính là
thước đo để đánh giá một con người. Tục ngữ có câu: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” lứa
tuổi của học sinh tiểu học (6 tuổi đến 11 tuổi) lứa tuổi mà các em bước đầu tiếp xúc với môi
trường tập thể, tiếp xúc với bạn bè cùng lứa tuổi, cùng lớp, cùng trường lứa tuổi này như trang
giấy trắng để tiếp thu những kỹ năng sống đang còn rất bỡ ngỡ, đơn giản của các em. Mặt khác
còn có những điều kiện khách quan khác như thiếu sự chăm sóc của gia đình, hoàn cảnh gia đình
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 2
có khó khăn về kinh tế, các yếu tố tâm lý khác đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hành vi và đạo
đức xấu của các em. Cụ thể các em hay bắt chước các thói xấu của người khác như: nói tục, chửi
thề, trộm cắp dụng cụ học tập của bạn bè, gây gỗ, đánh nhau với bạn cùng lớp, cùng trường
Chính vì vậy việc giáo dục cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học là một nhiệm vụ cấp bách trong
nhà trường để thiết thực xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục của trường học.
Xuất phát từ mục tiêu chung đó, công tác giáo viên chủ nhiệm lớp đóng một vai trò vô
cùng quan trọng, có thể nói “là khâu then chốt, quyết định” việc nâng cao chất lượng học tập
của các em. Giáo viên chủ nhiệm ở Tiểu học có một vị trí vô cùng quan trọng trong việc hình
thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ,
thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng sống cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở.
Ngoài việc tổ chức, hướng dẫn các hoạt động học tập của học sinh xuyên suốt 5 buổi/ tuần,
giáo viên chủ nhiệm lớp còn phải thường xuyên theo dõi các hoạt động trong giờ chơi, trong các
buổi sinh hoạt, giao lưu tập thể,và cả hoạt động học tập ở nhà của học sinh. Vì vậy công việc
của một giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học là rất quan trọng, vinh dự nhưng cũng dày công
trong công tác.
Tất cả những điểm khác biệt đó đều do giáo viên chủ nhiệm lớp tạo ra. Giáo viên chủ
nhiệm nào có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với học sinh của mình thì chắc chắn sẽ tìm ra
được các biện pháp để thu hút học sinh đến lớp, làm cho học sinh trở nên chăm ngoan, thích đi
học và luôn cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.
Mặt khác, tuy giáo viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học dạy được tất cả các lớp (từ lớp 1 đến
lớp 5) nhưng trong thực tế, không phải giáo viên nào cũng theo học sinh của mình từ lớp này lên
lớp khác. Vì vậy, mỗi năm lên lớp, các em lại được học với một thầy (cô) khác nhau. Nếu giáo
viên lớp dưới làm tốt công tác chủ nhiệm, xây dựng tốt nề nếp lớp học, rèn luyện cho học sinh
phương pháp tự học và nhiều kĩ năng sống cơ bản khác; nhưng lên lớp trên, giáo viên chủ nhiệm
lớp không duy trì, không phát huy thì rồi nề nếp lớp học và chất lượng học tập của học sinh sẽ ra
sao? Do vậy, công tác chủ nhiệm lớp phải được thực hiện đồng bộ từ lớp Một đến lớp Năm. Nề
nếp lớp học, phương pháp học tập, đạo đức, nhân cách và các kĩ năng sống của học sinh phải
được giáo viên chủ nhiệm chú y xây dựng, rèn rủa ngay từ lớp 1 và phải được duy trì, phát huy
xuyên suốt ở các lớp trên.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, người giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học phải trải
qua biết bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả. Vì vậy, tôi khẳng định rằng công tác của giáo
viên chủ nhiệm lớp ở Tiểu học là cực kì quan trọng, là nhân tố số một quyết định chất lượng giáo
dục toàn diện cho học sinh.
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 3
Sau ba năm được làm công tác chủ nhiệm lớp, tôi luôn cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ
được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Trong các năm qua, lớp tôi chủ nhiệm luôn đạt chỉ tiêu
đề ra. Đó là lí do tôi chọn để viết sáng kiến kinh nghiệm năm học này: “Một số kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh”. Với mong muốn được chia sẻ và
nhận được những đóng góp chân tình từ các thầy giáo, cô giáo và các cấp lãnh đạo.
2. Mục đích của đề tài:
Tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này với mong muốn :
1. Ghi lại những biện pháp mình đã làm để suy ngẫm, để chọn lọc và đúc kết thành kinh
nghiệm của bản thân.
2. Được chia sẻ với đồng nghiệp những việc đã làm và đã thành công trong công tác chủ
nhiệm lớp.
3.Nhận được những lời góp ý, nhận xét từ cán bộ quản lí nhà trường, từ Ban Giám khảo của
Phòng Giáo dục và từ các bạn đồng nghiệp, để tôi phát huy những mặt mạnh, điều chỉnh, khắc
phục những thiếu sót cho hoàn thiện hơn.
4. Rèn luyện tinh thần năng động; giữ lửa lòng say mê, sáng tạo; cố gắng học tập, tự cải tạo
mình để theo kịp sự tiến bộ của thời đại.
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu:
3.1 Nhiệm vụ:
– Tập hợp một số vấn đề lí luận làm cơ sở khoa học cho việc viết tài liệu kinh nghiệm
công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học.
3.1 Đối tượng nghiên cứu:
– Học sinh lớp 3C trường Tiểu học Cát Linh năm học 2013-2014.
– Tài liệu, sách, báo, sách hướng dẫn, mạng Internet.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này tôi đã tự sử dụng các phương pháp sau:
– Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chícó liên quan đến nội dung đề tài.
– Theo dõi thực trạng về đạo đức, lối sống và cách ứng xử của học sinh lớp 3.
– Uốn nắn những hành vi đạo đức lệch lạc, những cách ứng xử chưa phù hợp cho học sinh.
– Tổ chức rút kinh nghiệm.
NỘI DUNG
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 4
1. Một số vấn đề lí luận cơ bản của đề tài nghiên cứu.
Căn cứ khoa học của đề tài nghiên cứu.
Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ xây
dựng và phát triển tình cảm đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ và thể chất của trẻ, nhằm hình thành cơ sở
ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh nắm vững các kĩ năng nói, đọc, viết, tính
toán, có những hiểu biết cần thiết về thiên nhiên, xã hội và con người; có lòng nhân ái, hiếu thảo
với ông bà, cha mẹ, yêu quí anh chị em; kính trọng thầy giáo, cô giáo, lễ phép với người lớn tuổi;
giúp đỡ bạn bè, các em nhỏ; yêu lao động, có kỉ luật; có nếp sống văn hóa; có thói quen rèn
luyện thân thể và giữ vệ sinh; yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình.
Ở lúa tuổi học sinh tiểu học cơ thể của trẻ đang ở thời kí phát triển. Trẻ ở lứa tuổi này
không kiên trì, nhanh nhớ, nhanh quên, dễ xúc động, hiếu động, ham hiểu biết. Đặc biệt lứa tuổi
này trẻ rất hay bắt chước người lớn. Bởi vậy tất cả những diễn biến xung quanh các em sẽ ảnh
hưởng rất lớn theo hướng tích cực hoặc tiêu cực.
Bậc Tiểu học là bậc góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành
và phát triển nhân cách học sinh. Ở bậc học này, các em bắt đầu phải tư duy để tiếp thu những tri
thức khoa học ban đầu, những nhận thúc về thế giới xung quanh nhằm phát triển năng lực nhận
thức, hoạt động tư duy và bồi dưỡng tình cảm tốt đẹp của con người. Đây là giai đoạn rất quan
trọng giúp các em có những kĩ năng sống tốt ngay từ ban đầu, từ đó giúp các em mạnh dạn, tự tin
hơn trong cuộc sống. Giai đoạn đầu các em phát triển tốt thì đó là nền móng vững chắc cho sự
phát triển sau này. Và để có những ảnh hưởng tích cực tới học sinh thì trước hết ở lớp, ở trường
phải có những hoạt động tích cực, bổ ích cho các em tham gia. Mỗi giáo viên phải là tấm gương
sáng cho học sinh noi theo.
Để trở thành giáo viên chủ nhiệm tốt đòi hỏi giáo viên phải có phẩm chất đạo đức tốt,
tâm huyết với nghề, yêu thương tận tụy với học sinh. Giáo viên chủ nhiệm phải hoàn thành tốt
các nhiệm vụ tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, cộng tác chặt chẽ với gia
đình học sinh và phối hợp với giáo viên bộ môn, tổ chức Đội TNTP đê giáo dục học sinh trong
lớp mình chủ nhiệm. Công tác giáo dục học sinh, nhất là học sinh cá biệt và giúp đỡ học sinh khó
khăn đạt hiệu quả cao và đặc biệt là đưa phong trào của lớp đạt kết quả. Giáo viên chủ nhiệm
phải tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục để hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giáo viên chủ nhiệm lớp và các nhiệm vụ khác. Đặc biệt phải có phẩm chất tâm lý của
người làm cha, làm mẹ, là người bạn lớn của học sinh, nắm bắt tâm, sinh lý lứa tuổi của các em,
góp phần hình thành và phát triển nhân cách của các em một các có hiệu quả.
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 5
Như chúng ta đã biết, hầu hết các giáo viên tiểu học đều làm công tác chủ nhiệm lớp, từ
trước đến nay chưa sách vở tài liệu nào định nghĩa rõ thế nào là công tác chủ nhiệm và qua quá
trình làm công tác này chúng ta tạm quy định với nhau: Công tác chủ nhiệm lớp là hệ thống
những kế hoạch, biện pháp mà người giáo viên đã đưa ra nhằm tổ chức hướng dẫn học sinh thực
hiện tốt những nhiệm vụ của mình do nhà trường, Đoàn, Đội, Hội đưa ra.
Trong những năm gần đây, ngành giáo dục đang tập trung đổi mới phương pháp giáo dục
nên công tác chủ nhiệm lớp càng được quan tâm hơn và có những đòi hỏi cao hơn. Qua trao đổi
cùng đồng nghiệp, được sự chỉ đạo sâu sát của nhà trường, bản thân mỗi giáo viên càng ý thức
sâu sắc hơn tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm và nhiệm vụ cao cả của giáo viên chủ nhiệm.
Phong trào thi đua trở thành chủ nhiệm giỏi đã được hầu hết các giáo viên tham gia tích cực.
Tuy nhiên trong quá trình thực tiễn vẫn còn tồn tại một số giáo viên có thể là thiếu kinh
nghiệm hoặc sử dụng phương pháp giáo dục thiếu linh hoạt, hoặc quá trình thực hiện thiếu liên
tục và thiếu sự nhiệt tình nên chất lượng giáo dục ở từng lớp có sự chênh lệch rõ rệt, đâu đó vẫn
còn một số tập thể học sinh chất lượng văn hóa và đạo đức chưa cao và không chú ý đến các
phong trào thi đua của nhà trường đề ra. Tôi nghĩ rằng đề tài này không mới bởi vì nó thường lặp
đi lặp lại nhưng điều cần thiết đối với những giáo viên chúng tôi là được tham gia bàn bạc kỹ về
công tác này để tìm ra phương pháp tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong tình hình hiện
nay.
Sau đây tôi xin đi cụ thể vào tình hình lớp chủ nhiệm của mình:
a. Thuận lợi:
– Phần lớn học sinh trong lớp tương đối đồng đều về chất lượng cuộc sống, học tập, phụ
huynh quan tâm con em mình.
– Cán bộ lớp năng động, nhiệt tình, gương mẫu trong mọi hoạt động của lớp.
b. Khó khăn:
– Ở lứa tuổi này, các em đã có nhiều thay đổi về nhận thức, về tâm sinh lí, tình cảm và cả
các mối quan hệ xã hội. Nhưng các em vẫn chưa có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Vì vậy, các em
rất cần được giáo dục và rèn luyện nhiều kĩ năng sống để tự tin trong học tập và cuộc sống.
– Học sinh ở lứa tuổi này còn mải chơi, hiếu động, thường xuyên nghịch ngợm, phá phách,
chọc ghẹo các bạn, đặc biệt là học sinh nam.
– Nhiều học sinh còn chưa tự giác học tập, ý thức học trên lớp chưa tốt, thường xuyên để
cô phải nhắc nhở. Về nhà cũng chưa có ý thức ôn tập bài, thường xuyên quên sách vở, đồ dùng
học tập. Nhiều học sinh chưa có ý thức tự giác và biết sắp xếp thời gian biểu hợp lý, khoa học.
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 6
Đã ba năm làm giáo viên chủ nhiệm lớp, phần nào đã có chút ít kinh nghiệm nhưng tôi
vẫn thấy công việc của một giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học là rất trọng trách và không kém
phần phức tạp. Mỗi giáo viên muốn làm tốt công tác chủ nhiệm thì phải vừa là một giáo viên giỏi
về chuyên môn, vừa phải là một nhà tâm lí giỏi để hiểu học sinh, để xử lí các tình huống rắc rối
sao cho khéo léo, tế nhị và đạt hiệu quả giáo dục cao. Nếu giáo viên không tâm huyết với nghề,
không có tinh thần trách nhiệm cao thì khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chất lượng học tập của học
sinh, nhân cách, đạo đức, lối sốngcủa học sinh rồi sẽ ra sao? Chính vì hiểu rõ điều đó nên
trong những năm học qua, song song với việc giảng dạy tốt các môn học theo qui định, tôi luôn
cố gắng phấn đấu làm tốt vai trò, nhiệm vụ của một giáo viên chủ nhiệm lớp.
2. Biện pháp thực hiện:
Công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp rất nhiều, không thể thống kê hết được. Trong sáng
kiến kinh nghiệm này, tôi chỉ đi sâu vào 3 nội dung chính sau đây:
a. Xây dựng nề nếp lớp học.
b. Xây dựng “lớp học thân thiện, học sinh tích cực”.
c. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.
Sau đây là các biện pháp tôi đã tiến hành:
2.1. Xây dựng nề nếp lớp học:
a) Tìm hiểu và phân loại học sinh lớp chủ nhiệm:
Để giáo dục học sinh có hiệu quả thì GVCN phải hiểu sâu sắc về các em, từ đó mới có
thể đặt ra được những tác động sư phạm thích hợp. Đúng như K.Đ Usinki đã nói rằng: “Muốn
giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi mặt”. Do đó bất kỳ người GVCN nào cũng
phải làm công việc đầu tiên là tìm hiểu học sinh lớp mình phụ trách.
Để tìm hiểu học sinh, tiến hành với 07 biện pháp như sau:
– Nghiên cứu lý lịch học sinh (hoàn cảnh gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ, anh chị em,
số con trong gia đình, thu nhập của gia đình, tình trạng sức khỏe.)
– Nghiên cứu hồ sơ của học sinh như: Học bạ, các biên bản họp tổ lớp, các bản tự kiểm
điểm, các sản phẩm do chính học sinh làm ra
– Trao đổi với học sinh để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, xu hướng, sở thích, thái độ trong
quan hệ với tập thể lớp (thờ ơ hay hăng hái, nhanh nhẹn tháo vát hay chậm chạp).
– Trao đổi với GVCN và các giáo viên bộ môn của năm học trước về tình hình chung của
lớp cũng như tình hình học tập và rèn luyện của từng học sinh.
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 7
– Trao đổi với các lượng giáo dục khác nếu như cần: Ban giám hiệu, Tổng phụ trách đội,
Ban đại diện cha mẹ học sinh.
– Tham gia hoạt động cùng học sinh để tìm hiểu rõ hơn về tinh thần tập thể, ý thức hợp
tác trong công việc chung, về những cá nhân học sinh mà GVCN có ý định từ trước.
– Trao đổi với cha mẹ học sinh để có thêm những thông tin về đối tượng mình định
nghiên cứu.
Như vậy, tìm hiểu học sinh là việc làm liên tục, thường xuyên, vừa có tính cấp bách trong
những khoảng thời gian nhất định, lại vừa có tính giai đoạn. Do vậy, GVCN cần có kế hoạch
thực hiện ở việc xác định mục tiêu, nội dung, biện pháp, thời gian tiến hành tìm hiểu học sinh.
Có như vậy, việc tìm hiểu học sinh mới liên tục, GVCN cũng thu được những thông tin phong
phú, cụ thể có độ tin cậy về thực trạng và diễn biến của tâm lý, hoàn cảnh của học sinh lớp mình.
Cho nên, có thể nói tìm hiểu học sinh là một quá trình diễn ra liên tục suốt năm học. Tuy nhiên,
không phải thời điểm nào của năm học cũng tiến hành những biện pháp tìm hiểu học sinh nêu ở
trên. Điều quan trọng là phải phân chia những thời kì ứng với những biện pháp nào để thu
những thông tin về học sinh chính xác nhất, nhanh nhất, rõ ràng nhất, giúp GVCN nhanh chóng
đề ra những tác động sư phạm có hiệu quả. Thông thường, việc tìm hiểu học sinh diễn ra theo
các giai đoạn sau đây:
Giai đoạn thứ nhất: điều tra cơ bản về tình hình học sinh nói chung, về cá nhân học sinh nói
riêng.
+ Tổ chức cho học sinh phiếu kê khai về sơ yếu lí lịch về bản thân và gia đình theo mẫu GVCN
lập ra.
+ Sau khi đã có phiếu của học sinh, GVCN phân loại đối tượng của mình theo các nội dung
mà mình đã định tìm hiểu, chẳng hạn như: về hoàn cảnh gia đình, thành phần gia đình, số con
trong gia đình, thu nhập của gia đình về đặc điểm của học sinh (kết quả học tập và rèn luyện
của những năm học trước, về nguyện vọng và sở thích, về sức khỏe về mong muốn của gia
đình đối với nhà trường và những kiến nghị khác. Kết quả phân loại học sinh được ghi vào sổ
chủ nhiệm theo từng nội dung. Như vậy GVCN có được những bức tranh hoàn toàn về tình hình
học sinh của lớp cũng như của tùng cá nhân học sinh, trên cơ sở đó GVCN dự kiến kế hoạch
công tác giáo dục đối với lớp và đối với từng cá nhân học sinh.
– Trong khi phân loại, nếu có trường hợp nào chưa rõ thì GVCN cần có những biện pháp nghiên
cứu tiếp, thu thập thông tin khách quan để có đánh giá, nhận định chính xác. Có thể trao đổi ngay
với học sinh hoặc yêu cầu của cha mẹ học sinh giải trình, nhất là những học sinh có vấn đề.
– Bản kế hoạch đó phải chứa đựng những nội dung công tác giáo dục với những biện pháp khác
nhau, được thực hiện theo những khoản thời gian nhất định. Bản kế hoạch đó cũng nên trao đổi
Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường tiểu học Cát Linh
Nguyễn Phương Thảo – Tiểu học Cát Linh 8
với giáo viên bộ môn ở lớp nhằm thống nhất cách thức giáo dục học sinh đồng thời cũng nhận
định được những ý kiến bổ sung quý giá từ phía học sinh.Việc thực hiện bản kế hoạch sẽ được
triển khai sau khi có cuộc gặp gỡ với các giáo viên bộ môn, với ban đại diện cha mẹ học sinh
Giai đoạn thứ hai:
+ GVCN tiến hành một vài hoạt động tập thể, để học sinh bộc lộ tính cách, GVCN có thể kiểm
tra lại độ chính xác của sự phân loại ban đầu. Nếu qua thực tế cho thấy nhận định không nhất
quán là nhận định ban đầu thì có sự điều chỉnh. Ở bước này, GVCN có thể thực hiện một vài
hoạt động sau đây:
+ Trò chuyện với học sinh, với GVCN cũ về một vài đối tượng giáo dục cần phải nghiên cứu và
xem xét lại. Qua trao đổi với học sinh, GVCN có thể hiểu biết thêm về đối tượng giáo dục của
mình về: quan hệ bạn bè, những nét cá tính đặ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp 3 ở trường Tiểu học Cát Linh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *