[block id=”bo-sung-1″]

Ở nước ta vừa qua đã xảy ra liên tiếp nhiều đợt hạn hán kéo dài ở Tây
Nguyên và Nam Trung Bộ làm 3000 người phải chịu đói, 300 người chịu thiếu nước
và 7000ha đất nông nghiệp không thể canh tác được. Những con số đó đã nhắc nhở
cho ngành thủy lợi của chúng ta rằng trong quy hoạch và xây dựng các công trình
thủy lợi cần phải đảm bảo cung cấp nước được nhiều hơn và đầy đủ hơn nữa.
Việc tính toán tần suất thiếtkế (TSTK) là một khâu quan trọng trong nhiệm
vụ chung đó. Tính toán được TSTK là một tài liệu quantrọng để xác định lượng
nước cần tưới và chế độ cung cấp nước cho cây trồng. Để tính toán TSTK phụ thuộc
nhiều vào các yếu tố :khí tượng, tài liệu quan trắc của các trạm khí tượng(bảng đo
mưa), thời vụ cây trồng và loại cây trồng.Có nhiều cách xác định tần suất thiết kế,
và tìm ra mức tưới ứng với các tần suất P% khác nhau.Từ đó sẽ xây dựng nên mô
hình phân phối lượng mưa năm thiết kế. Trên cơ sở phân tích ảnh hưởng của lượng
mưa tưới đến kết quả tính toán chế độ tưới, tác giả sẽ khuyến nghị lựa chọn tần suất
thiết kế để đạt hiệu quả thủy lợi cao trong xu thế hội nhập và trên đà đất nước phát
triển hiện nay.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog24

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng, quy hoạch các công trình thủy lợi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu lựa chọn tần suất thiết kế để nâng cao hiệu quả trong xây dựng, quy hoạch các công trình thủy lợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *