[block id=”bo-sung-1″]

Con người là nhân tố quan trọng của sự phát triển. Chính mỗi nước rất quan tâm chăm lo sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, do nguồn lực tài chính là giới hạn nên mỗi nước đều tự tìm những con đường tài chính và y tế nói riêng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nói chung và BHYT nói riêng.

de_tai_nghien_cuu_mot_so_yeu_to_co_ban_anh_huong_den_thu_chi

pdf203 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 09/03/2018 | Lượt xem: 1539 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Nghiên cứu một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thu chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giai đoạn 2002-2006, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nghiên cứu một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến thu chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giai đoạn 2002-2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *