[block id=”bo-sung-1″]

Hệsốphản xạ R(λ):
Hệ sốphản xạ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng
tới, sựphụ thuộc đó R= f(λ ), gọi là phổ phản xạ
 Hệ số truyền qua T(λ):
Hệ số truyền qua phụ thuộc vào bước sóng ánh
sáng tới, sự phụthuộc đó T = f(λ ), gọi là phổ
truyền qua

de_tai_nguyen_tac_chung_va_thuc_nghiem_cua_cac_phuong_phap

pdf15 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 586 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nguyên tắc chung và thực nghiệm của các phương pháp biến điệu các phổ quang học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Nguyên tắc chung và thực nghiệm của
các phương pháp biến điệu các phổ
quang học
GVHD: GS.TS LÊ KHẮC BÌNH
HV: NGUYỄN THỊ THU TRANG
 Hệsốphản xạ R(λ):
Hệ sốphản xạ phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng
tới, sựphụ thuộc đó R= f(λ ), gọi là phổ phản xạ
 Hệ số truyền qua T(λ):
Hệ số truyền qua phụ thuộc vào bước sóng ánh
sáng tới, sự phụthuộc đó T = f(λ ), gọi là phổ
truyền qua
1. Nguồn sáng
2. Hệđơn sắc
3. Vị trí đặt mẫu
4. Detector
5. Computer
NGUYÊN TẮC CHUNG
Phương pháp quang phản xạ
Phương pháp quang phản xạ
Phương pháp biến điệu điện trường
Thực ngiệm của cách phương pháp biến
điệu các phổ quang học
Để nghiên cứu cấu trúc vùng năng lượng của một
chất, ta có thể khai thác các phổ biến điệu theo hai
cách sau:
1 . Tính toán phổ phản xạ biến điệu lý thuyết rồi so sánh với
phổ phản xạ biến điệu thực nghiệm
Phổ phản xạ biến điệu lý thuyết được như sau
 Từ các phổ n(l) và k(l) đã đo được của vật liệu khi không có
nhiễu loạn tính được các hệ số Seraphin a(l) và b(l)

 
R
R
r i r r i i      ( , ) ( , )


  

 
    
2 30
2 2
0
2
0
2 2
0
2 2 2 2
n n(n n
n n n n n
)
[( ) ][( ) ][ ]

 
  

 
    
2 30
2 2
0
2
0
2 2
0
2 2 2 2
n n n
n n n n n
( )
[( ) ][( ) ][ ]
 Tùy theo nhiễu loạn , từ lý thuyết tính được Der và Dei.
 Thay a , b , Der và Dei vào công thức được phổ lý thuyết
2. Tính r và i từ phổ phản xạ biến điệu đo được và từ các
phổ n và k không nhiễu loạn rồiù so sánh với các dạng
đường lý thuyết của r và i được tính dựa vào ảnh
hưởng của các tác nhân ngoài đến các thông số quang của
vật liệu .
 

 )13()13(
2
1 2222 n
R
R
nnr
 

 )13()13(
2
1 2222 nn
R
R
ni
trong đó  được tính từ phổ R/R nhờ hệ thức Kramers – Kronig

0
22


)'(/)'(
)( 




 d
RR
Phân tích phổ quang phản xạ của hợp
chất bán dẫn Alx Ga 1-x As/ Ga As
Tài liệu tham khảo
 J.Misiewicz, Electromodulation- absorption
type spectroscopy of semiconductor
structure, Wroclaw University of
Technology,2009

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nguyên tắc chung và thực nghiệm của các phương pháp biến điệu các phổ quang học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *