[block id=”bo-sung-1″]

Công ty Công Trình Đường Thuỷ tiền thân là Công ty Công Trình Đường Sông I được thành lập theo quyết định số 288 QĐTC ngày 01-07-1972 thuộc tổng công ty xây dựng đường thuỷ (Bộ Giao Thông Vận Tải). Từ ngày thành lập đến nay công ty đã qua 3 lần thay đổi tên.
Năm 1983, công ty Công trình đường sông I đổi tên thành Xí nghiệp cầu cảng 204 trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giao Thông đường thuỷ II.
Năm 1986, Xí nghiệp cầu cảng 204 lại đổi tên thành Xí nghiệp Công trình đường thuỷ trực thuộc liên hiệp các Xí nghiệp Quản lý Giao thông đường thuỷ I.
Lần thứ 3, năm 1989 Xí nghiệp công trình đường thuỷ được đổi tên thành Công ty Công trình đường thuỷ trực thuộc Tổng công ty Xây dựng đường thuỷ. Tên gọi Công ty công trình đường thuỷ được giữ cho đến bây giờ.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog12

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những vấn đề về tổ chức bộ máy kế toán của công ty công trình đường thuỷ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Những vấn đề về tổ chức bộ máy kế toán của công ty công trình đường thuỷ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *