[block id=”bo-sung-1″]

Từ khi chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì nền kinh tế nước ta hoạt động khá sôi động. Việc xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới là mầm mống của cạnh tranh. Để đứng vững trên thị trường mỗi doanh nghiệp cần triển khai nghiệp vụ kinh doanh của mình theo cách riêng với mục đích cuối cùng là đạt hiệu quả kinh tế tối ưu.
Không nằm ngoài quy luật này Bảo Việt đã không ngừng nghiên cứu triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm mới nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của nhân dân và phát triển thành tập đoàn bảo hiểm lớn mạnh.
Đồng thời nhận thức rõ vấn đề:”Con người là vốn quý của xã hội, mục đích của công cuộc xây dựng và phát triển xã hội là nhằm nâng cao đời sống về mọi mặt và đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng của các thành viên trong xã hội.”nên các nghiệp vụ bảo hiểm về con người ngày càng được Bảo Việt phát triển và hoàn thiện.
Do vậy, việc nghiên cứu các nghiệp vụ bảo hiểm con người là thực sự cần thiết. Do đó em chọn đề tài:” Bảo hiểm kết hợp con người”, một nghiệp vụ mới được triển khai từ năm 1994 và đang dần được hoàn thiện.
Ngoài phần mở đầu và kết luận em chia đề tài thành 3 phần:
Phần 1: Khái quát chung về bảo hiểm kết hợp con người
Phần 2: Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người.
Phần 3: Một số kiến nghị để nghiệp vụ bảo hiểm về con người ngày một hoàn thiện và phát triển

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog21

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *