[block id=”bo-sung-1″]

Bài toán Quản lý điểm đặt ra các vấn đề cơ bản như sau: Thể hiện được mô hình tổ chức quản lý sinh viên theo khóa, theo lớp, theo các loại hình đào tạo; Quản lý môn học của các lớp theo học kỳ và kết quả học tập của sinh viên đối với các môn học đó. Hệ thống còn phải cho phép tạo ra báo cáo từ kết quả học tập của sinh viên nhằm phục cụ công tác điều hành huấn luyện như: Tổng kết kết quả học tập

de_tai_phan_tich_thiet_ke_he_thong_quan_ly_diem_sinh_vien

pdf10 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 4929 | Lượt tải: 18download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm sinh viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý điểm sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *