[block id=”bo-sung-1″]

Theo “chiến lược con người” của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ với mục tiêu:
“Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đã được cụ thể hoá trong
nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế mục
tiêu “Bồi dưỡng nhân tài” càng được Đảng và Nhà nước quan tâm lớn “Hiền tài là
nguyên khí quốc gia“. Đất nước muốn phồn thịnh đòi hỏi phải có những nhân tố
thích kế để có hướng đi, có những người tài để giúp nước. Hiện nay, chúng ta
đang trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế, gia nhập WTO thì nhân tài là một
trong những yếu tố để chúng ta có thể tiếp cận với sự tiến bộ của KHCN của các
nước trong khu vực và trên thế giới.

de_tai_sang_kien_kinh_nghiem_mon_tieng_viet_lop_1_mot_so

pdf34 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 2534 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

z
X^ ]W
Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng
việt lớp 1 -một số biện pháp bồi
dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt
Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -một số biện pháp bồi dưỡng học
sinh giỏi môn tiếng việt
Lời cảm ơn
Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo tiến sĩ Phạm Thị Hoà –
giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội 2-người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ chúng
tôi trong suốt quá trình nghiên cứu. Thực hiện và hoàn thành đề tài này.
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ nhiệt tình của tập thể giáo viên, học
sinh Trường tiểu học Lý Tự Trọng thị xã Đông Hà – Quảng Trị đã giúp đỡ chúng
tôi trong suốt thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế, thu thập số liệu để hoàn
thành đề tài.
Do điều kiện nghiên cứu, thời gian và phạm vi có hạn của một tiểu luận. Đề tài
không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự góp ý của các thầy, cô trong Hội
đồng khoa học nhà trường cũng như sự đóng góp của các bạn đồng nghiệp để đề
tài có giá trị và ứng dụng thực tế có hiệu quả.
Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2007
NGƯỜI VIẾT
Lê Văn Lực
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Theo “chiến lược con người” của Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ với mục tiêu:
“Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” đã được cụ thể hoá trong
nhiều văn kiện của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt trong xu thế hội nhập quốc tế mục
tiêu “Bồi dưỡng nhân tài” càng được Đảng và Nhà nước quan tâm lớn “Hiền tài là
nguyên khí quốc gia“. Đất nước muốn phồn thịnh đòi hỏi phải có những nhân tố
thích kế để có hướng đi, có những người tài để giúp nước. Hiện nay, chúng ta
đang trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế, gia nhập WTO thì nhân tài là một
trong những yếu tố để chúng ta có thể tiếp cận với sự tiến bộ của KHCN của các
nước trong khu vực và trên thế giới.
Thực hiện mục tiêu đó, nhà trường của chúng ta đang cố gắng hướng đến sự phát
triển tối đa những năng lực tiềm tàng trong mỗi học sinh. Ở các trường tiểu học
hiện nay, đồng thời với nhiệm vụ PCGDTH, nâng cao chất lượng đại trà, việc
chăm lo bồi dưỡng học sinh giỏi đang được nhiều cấp bộ chính quyền và nhân dân
địa phương quan tâm nhưng nguyên nhân sâu xa nhất đó chính là thực hiện mục
tiêu giáo dục mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.
Thực tế hiện nay ở các trường tiểu học về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã
được chú trọng song vẫn còn những bất cập nhất định như: cách tuyển chọn,
phương pháp giảng dạy còn yếu kém, chưa tìm ra được hướng đi cụ thể cho công
tác này, phần lớn chỉ làm theo kinh nghiệm. Từ những bất cập trên dẫn đến hiệu
quả bồi dưỡng không đạt được như ý muốn.
Đặc biệt hiện nay, nhiều nhà nghiên cứu đã cho ra những công trình nhằm phục vụ
cho lĩnh vực này. Tuy nhiên tuỳ từng địa phương cụ thể có những cách áp dụng
khác nhau nên việc vận dụng gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ những lý do cơ
bản trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu “Một số biện pháp bồi dưỡng học
sinh giỏi Tiếng việt ở trường tiểu học Lý Tự Trọng – Thị xã Đông Hà – tỉnh Quảng
Trị”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt tiểu học ở tiểu học
Lý Tự Trọng – Thị xã Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
3. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu:
3.1. Nhiệm vụ nghiên cứu:
3.1.1. Nghiên cứu cơ sở tâm lý học học sinh tiểu học. Nghiên cứu cơ sở ngôn ngữ
học.
3.1.2. Điều tra thực trạng dạy và học của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn
tiếng Việt ở tiểu học.
3.1.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh
giỏi môn tiếng Việt ở tiểu học.
3.2. Phạm vi nghiên cứu.
Đề tài được nghiên cứu ở lớp bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Việt tiểu học Lý Tự
Trọng – Thị xã Đông Hà – tỉnh Quảng Trị.
4. Phương pháp nghiên cứu:
4.1. Phương pháp tổng hợp không vấn đề lý thuyết: Nghiên cứu giáo trình tâm lý
học, giáo dục học, ngôn ngữ học.
4.2. Phương pháp phỏng vấn, khảo sát: phỏng vấn giáo viên dạy, cán bộ quản lý
nhà trường.
4.3. Phương pháp thực nghiệm: giảng dạy để khảo sát đối chứng.
PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Cơ sở tâm lý học:
1.1.1. Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học:
1.1.1.1. Chú ý của học sinh tiểu học:
a. Khái niệm chú ý: Chú ý là một trạng thái tâm lý của học sinh giúp các em tập
trung vào 1 hay một nhóm đối tượng nào đó để phản ánh các đối tượng này một
cách tốt nhất.
Ở học sinh tiểu học có 2 loại chú ý: chú ý không chủ định và chú ý có chủ định.
b. Đặc điểm chú ý của học sinh tiểu học:
– Cả 2 loại chú ý đều được hình thành và phát triển ở học sinh tiểu học, chú ý
không chủ định đã có trước 6 tuổi và tiếp tục phát triển, những gì mới lạ, hấp dẫn
dễ dàng gây chú ý không chủ định của học sinh. Do có sự chuyển hoá giữa 2 loại
chú ý này nên khi học sinh chú ý không chủ định, giáo viên đưa ra câu hỏi để
hướng học sinh vào nội dung bài học thì chú ý không chủ định chuyển hoá thành
chú ý có chủ định. Chú ý có chủ định ở giai đoạn này được hình thành và phát
triển mạnh. Sự hình thành loại chú ý này là đáp ứng nhu cầu hoạt động học, ở giai
đoạn đầu cấp chú ý có chủ định được hình thành nhưng chưa ổn định, chưa bền
vững. Vì vậy để duy trì nó nội dung mỗi tiết học phải trở thành đối tượng hoạt
động của học sinh. ở cuối cấp chú ý có chủ định bắt đầu ổn định và bền vững.
– Các thuộc tính chú ý được hình thành và phát triển mạnh ở học sinh tiểu học. ở
giai đoạn đầu cấp khối lượng chú ý của học sinh còn hạn chế, học sinh chưa biết
tập trung chú ý của mình vào nội dung bài học chưa có khả năng phân phối chú ý
giữa các hoạt động diễn ra cùng một lúc. ở giai đoạn 2 của cấp học khối lượng chú
ý được tăng lên, học sinh có khả năng phân phối chú ý giữa các hành động, biết
định hướng chú ý của mình vào nội dung cơ bản của tài liệu.
1.1.1.2. Trí nhớ của học sinh tiểu học.
a. Khái niệm trí nhớ:
Trí nhớ là quá trình tâm lý giúp học sinh ghi lại, giữ lại những tri thức cũng như
cách thức tiến hành hoạt động học mà các em tiếp thu được khi cần có thể nhớ lại
được, nhận lại được.
Có 2 loại trí nhớ: trí nhớ có chủ định và trí nhớ không chủ định.
b. Đặc điểm trí nhớ của học sinh tiểu học:
– Cả 2 loại trí nhớ đều được hình thành và phát triển ở học sinh tiểu học. Trí nhớ
không chủ định tiếp tục phát triển nếu tiết học của giáo viên tổ chức không điều
khiển học sinh hành động để giải quyết các nhiệm vụ học thì dễ dàng rơi vào ghi
nhớ không chủ định.
Do yêu cầu hoạt động học trí nhớ có chủ định hình thành và phát triển. Học sinh
phải nhớ công thức, quy tắc, định nghĩa, khái niệm để vận dụng giải bài tập
hoặc tiếp thu tri thức mới, ghi nhớ này buộc học sinh phải sử dụng cả 2 phương
pháp của trí nhớ có chủ định là: ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa.
– Trí nhớ trực quan hình ảnh phát triển mạnh hơn trí nhớ từ ngữ trìu tượng nghĩa là
tài liệu, bài học có kèm theo tranh ảnh thì học sinh ghi nhớ tốt hơn so với tài liệu
bài học không có tranh ảnh.
1.1.1.3. Tưởng tượng của học sinh:
a. Khái niệm tưởng tượng:
Tưởng tượng của học sinh là một quá trình tâm lý nhằm tạo ra các hình ảnh mới
dựa vào các hình ảnh đã biết.
Ở học sinh tiểu học có 2 loại tưởng tượng: Tưởng tượng tái tạo (hình dung lại) và
tưởng tượng sáng tạo (tạo ra biểu tượng mới) để tạo ra hình ảnh mới trong tưởng
tượng học sinh sử dụng các thao tác sau: nhấn mạnh chi tiết thành phần của sự vật
để tạo ra hình ảnh mới. Thay đổi kích thước thành phần, ghép các bộ phận khác
nhau của sự vật, liên hợp các yếu tố của sự vật bị biến đổi nằm trong mối quan hệ
mới. Tập hợp, sáng tạo, khái quát các đặc điểm điển hình đại diện cho một lớp đối
tượng sự vật cùng loại.
b. Đặc điểm tưởng tượng của học sinh tiểu học:
– Tính có mục đích, có chủ định của tưởng tượng học sinh tiểu học tăng lên rất
nhiều so với trước 6 tuổi. Do yêu cầu của hoạt động học, học sinh muốn tiếp thu
tri thức mới thì phải tạo cho mình các hình ảnh tưởng tượng.
– Hình ảnh tưởng tượng còn rời rạc, đơn giản chưa ổn định thể hiện rõ ở những
học sinh đầu cấp tiểu học. Do những nguyên nhân sau:
+ Học sinh thường dựa vào những chi tiết hấp dẫn, những đặc điểm hấp dẫn, mới
lạ bề ngoài của SVHT để tạo ra hình ảnh mới.
+ Vốn kinh nghiệm của học sinh còn hạn chế vì tưởng tượng phải dựa vào hình
ảnh đã biết.
+ Tư duy học sinh đầu cấp tiểu học vẫn là tư duy cụ thể, ở cuối cấp học hình ảnh
tưởng tượng hoàn chỉnh hơn về kết cấu, chi tiết, tính lôgic.
– Tính trực quan trong hình ảnh trìu tượng giảm dần từ cấp 1 đến lớp 5; ở học sinh
đầu cấp tiểu học tính trực quan thể hiện rất rõ trong hình ảnh trìu tượng. Đến lớp
4, 5 hình ảnh trìu tượng bắt đầu mang tính khái quát.
1.1.1.4. Tư duy của học sinh tiểu học.
a. Khái niệm tư duy của học sinh tiểu học:
Tư duy của học sinh tiể học là quá trình các em hiểu được, phản ánh được bản chất
của đối tượng của các sự vật hiện tượng được xem xét nghiên cứu trong quá trình
học tập ở học sinh.
Có 2 loại tư duy: Tư duy kinh nghiệm (tư duy cụ thể) chủ yếu hướng vào giải
quyết các nhiệm vụ cụ thể dựa vào vật thật hoặc là các hình ảnh trực quan. Tư duy
trìu tượng (tư duy lý luận) hướng vào giải quyết các nhiệm vụ lý luận dựa vào
ngôn ngữ, sơ đồ, các ký hiệu quy ước.
b. Đặc điểm tư duy của học sinh tiểu học:
Do hoạt động học được hình thành ở học sinh tiểu học qua 2 giai đoạn nên tư duy
của học sinh cũng được hình thành qua 2 giai đoạn.
– Giai đoạn 1: Đặc điểm tư duy học sinh lớp 1, 2, 3.
Tư duy cụ thể vẫn tiếp tục hình thành và phát triển, tư duy trìu tượng bắt đầu được
hình thành. Tư duy cụ thể được thể hiện rõ ở học sinh lớp 1, 2 nghĩa là học sinh
tiếp thu tri thức mới phải tiến hành các thao tác với vật thực hoặc các hình ảnh trực
quan.
VD: Khi dạy về cấu tạo ngữ âm của tiếng, học sinh phải dựa vào hệ chữ cái tiếng
Việt.
Tư duy trìu tượng bắt đầu được hình thành bởi vì tri thức các môn học là các tri
thức khái quát.
VD: Tri thức về cấu tạo 2 phần của tiếng.
Tuy nhiên tư duy này phải dựa vào tư duy cụ thể.
– Giai đoạn 2: Đặc điểm học sinh tiểu học lớp 4, 5.
+ Tư duy trìu tượng bắt đầu chiếm ưu thế so với tư duy cụ thể nghĩa là học sinh
tiếp thu tri thức của các môn học bằng cách tiến hành các thao tác tư duy với ngôn
ngữ, với các loại ký hiệu quy tắc.
VD: Học sinh sử dụng công thức tính diện tích tam giác để tìm công thức tính diện
tích hình thang.
+ Các thao tác tư duy đã liên kết với nhau thành 1 chỉnh thể có cấu trúc hoàn
chỉnh.
Thao tác thuận : a + b = c
Thao tác nghịch : c- b = a, c – a = b
Thao tác đồng nhất : a + 0 = a
Tính kết hợp nhiều thao tác: (a+b)+c = a + (b+c)
+ Thao tác phân loại không gian, thời gian phát triển mạnh.
+ Đặc điểm khái quát hoá: Học sinh biết dựa vào các dấu hiệu bản chất của đối
tượng để khái quát thành khái niệm.
+ Đặc điểm phán đoán suy luận:
Học sinh biết chấp nhận giả thiết trung thực.
Học sinh không chỉ xác lập từ nguyên nhân đến kết quả mà còn xác lập khái niệm
từ kết quả đến nguyên nhân.
1.1.2. Đặc điểm nhân cách của học sinh tiểu học.
1.1.2.1. Nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu học.
a. Khái niệm nhu cầu nhận thức.
Nhu cầu nhận thức là một loại nhu cầu của hoạt động học hướng tới tiếp thu tri
thức mới và phương pháp đạt được tri thức đó.
Nhu cầu nhận thức bao giờ cũng tồn tại trong đầu học sinh dưới dạng câu hỏi tại
sao? Cái đó là cái gì?
b. Đặc điểm của nhu cầu nhận thức:
– Nhu cầu nhận thức được hình thành và phát triển mạnh ở học sinh tiểu học.
– Nhu cầu nhận thức của học sinh tiểu học hình thành qua 2 giai đoạn.
1.1.2.2. Năng lực học tập của học sinh.
a. Khái niệm:
Năng lực học tập của học sinh là tổ hợp các thuộc tính tâm lý của học sinh đáp
ứng được yêu cầu của hoạt động học đảm bảo cho hoạt động đó diễn ra có kết quả.
Năng lực học tập của học sinh gồm:
+ Biết định hướng nhiệm vụ học, phân tích nhiệm vụ học thành các yếu tố, mối
liên hệ giữa chúng từ đó lập kế hoạch giải quyết.
+ Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo cơ bản: phẩm chất nhân cách, năng lực quan sát, ghi
nhớ, các phẩm chất tư duy: tính độc lập, tính khái quát, linh hoạt
b. Đặc điểm năng lực học tập của học sinh tiểu học.
– Nhờ thực hiện hoạt động học mà hình thành ở học sinh những năng lực học tập
với cách học và hệ thống kỹ năng học tập cơ bản.
– Năng lực học tập của học sinh được hình thành qua 3 giai đoạn.
+ Giai đoạn hình thành (tiếp thu cách học)
+ Giai đoạn luyện tập (vận dụng tri thức mới, cách học mới).
+ Giai đoạn vận dụng (vận dụng cách học để giải các bài tập trong vốn sống).
Để đánh giá năng lực học tập của học sinh, ta dựa vào các chỉ số sau:
+ Tốc độ tiến bộ của học sinh trong học tập.
+ Chất lượng học tập biểu hiện ở kết quả học tập.
+ Xu hướng, năng lực, sự kiên trí.
1.1.2.3. Tình cảm của học sinh tiểu học.
a. Khái niệm tình cảm:
Tình cảm của học sinh là thái độ cảm xúc đối với sự vật hiện tượng có liên quan
tới sự thoả mãn hay với nhu cầu, động cơ học sinh.
Tình cảm được biểu hiện qua những cảm xúc, xúc cảm là những quá trình rung
cảm ngắn và tình cảm được hình thành qua những xúc cảm do sự tổng hợp hoá,
động lực hoá và khái quát hoá. ở học sinh có những loại tình cảm sau:
+ Tình cảm đạo đức: là thái độ của học sinh đối với chuẩn mực và hành vi đạo
đức.
+ Tình cảm trí tuệ là những thái độ của học sinh đối với các quá trình nhận thức.
+ Tình cảm thẩm mỹ: Là thái độ đối với cái đẹp.
+ Tình cảm hoạt động là thái độ đối với việc học.
b. Đặc điểm tình cảm của học sinh:
– Tình cảm của học sinh tiểu học gắn liền với tính trực quan hình ảnh cụ thể hay
nói cách khác đối tượng gây ra tình cảm ở học sinh là những sự vật cụ thể và
những hình ảnh trực quan.
Nguyên nhân:
+ Hệ thống tín hiệu thứ nhất vẫn chiếm ưu thế so với hệ thống tín hiệu thứ 2.
+ Nhận thức của học sinh tiểu học vẫn là nhận thức cụ thể. Nhận thức xác lập đối
tượng nguyên nhân gây nên tình cảm.
– Học sinh tiểu học dễ xúc cảm hay xúc động khó làm chủ được cảm xúc của
mình.
Nguyên nhân:
+ Quá trình hưng phấn mạnh hơn ức chế.
+ Các phẩm chất ý chí đang được hình thành chưa đủ để điển hình sự hình thành
tình cảm của học sinh.
– Tình cảm của học sinh tiểu học chưa ổn định dễ thay đổi nhiều tình cảm mới bắt
đầu được hình thành và phát triển.
Nguyên nhân:
– Do hứng thú với môn học chưa ổn định.
– Cảm xúc chưa có quá trình liên kết, trải nghiệm.
1.2. Cơ sở ngôn ngữ học:
1.2.1. Những khái niệm cơ bản.
1.2.1.1. Ngôn ngữ:
Ngôn ngữ là một hệ thống các đơn vị và các quy tắc nói năng của một thứ tiếng
được hình thành theo 1 thói quen có tính truyền thống.
Trong ngôn ngữ tồn tại các đơn vị sau:
+ Các âm vị: đơn vị nhỏ nhất của ngôn ngữ.
+ Các hình vị: tương đương am tiết.
+ Các từ.
+ Các câu
+ Các văn bản và các chữ viết.
Hệ thống các quy tắc (quan hệ) mỗi một ngôn ngữ sẽ tồn tại một loạt uan hệ hay
một loạt các quy tắc.
VD: Quy tắc sắp xếp đơn vị trong hệ thống Tiếng việt: phụ âm + nguyên âm + phụ
âm.
Tất cả các đơn vị và quy tắc được hình thành theo thói quen có tính truyền thống.
Ngôn ngữ là một thiết chế xã hội chỉ đạo con người phải thực hiện theo quy luật
đó.
Ngôn ngữ có các đặc điểm sau:
+ Tính trìu tượng: ngôn ngữ không cụ thể do quy ước.
+ Tính chất xã hội: do tính chia đều cho mọi người.
+ Tính hữu hạn: có thể tính toán đo đếm và hình thức hoá được.
+ Tính hệ thống: các đơn vị và quy tắc được sắp xếp theo một trật tự trong một
chỉnh thể nhất định.
1.2.1.2. Lời nói là sự vận dụng ngôn ngữ của từng cá nhân vào trong những điều
kiện giao tiếp cụ thể. Lời nói có đặc điểm.
+ Tính cá nhân: riêng của từng người một.
+ Tính cụ thể: mỗi một lời nói ở trong những hoàn cảnh cụ thể khác nhau.
+ Lời nói có tính vô hạn.
+ Lời nói có tính phi hệ thống.
1.2.1.3. Hoạt động ngôn ngữ:
Hoạt động ngôn ngữ giao tiếp là hoạt động của người nói dùng ngôn ngữ để truyền
đạt cho người nghe những hiểu biết, tư tưởng, tổ chức thái độ của mình về một
thực tế khách quan nào đó nhằm làm cho người nghe có những hiểu biết về tư
tưởng, tình cảm, thái độ về hiện thực đó.
Trong quá trình hoạt động ngôn ngữ có những nhân tố sau:
+ Nhân vật giao tiếp.
+ Hiện thực được nói tới.
+ Hoàn cảnh nói năng.
+ Mục đích giao tiếp.
+ Ngôn ngữ.
Trong 5 nhân tố này 4 nhân tố đầu tiên là nhân tố phi ngôn ngữ làm tiền đề của
giao tiếp. Trong quá trình giao tiếp 5 nhân tố này tác động, ảnh hưởng lẫn nhau để
tạo ra lời nói tốt.
1 3 2
Ngôn ngữ
(phương tiện sản
phẩm)
Hoạt động
ngôn ngữ
Lời nói (sản phẩm
phương tiện)
(Lời nói)
1.2.2. Các nguyên tắc và phương pháp dạy học Tiếng việt.
1.2.2.1. Các nguyên tắc dạy học Tiếng việt:
a. Khái niệm: Nguyên tắc dạy học Tiếng việt là những điểm lý thuyết cơ bản xuất
phát để làm chỗ dựa cho việc lựa chọn nội dung phương pháp, biện pháp và
phương tiện dạy học Tiếng việt.
b. Các nguyên tắc dạy học Tiếng việt.
– NT1: Nguyên tắc phát triển lời nói (nguyên tắc giao tiếp, nguyên tắc thực hành).
Nguyên tắc này đòi hỏi khi dạy học Tiếng việt phải bảo đảm các yêu cầu sau:
+ Phải xem xét các đơn vị cần nghiên cứu trong dạy, hoạt động chức năng tức là
đưa chúng vào đơn vị lớp hơn như là âm, vần trong tiếng, trong từ. Từ hoạt động
trong âm ntn? Câu ở trong đoạn, trong bài ra sao?
+ Việc lựa chọn những sắp xếp nội dung dạy học phải lấy hoạt động giao tiếp làm
mục đích tức là hướng vào việc hình thành các kỹ năng nghe, nói, đọc viết cho học
sinh.
+ Phải tổ chức hoạt động nói năng của học sinh tốt trong dạy học Tiếng việt nghĩa
là phải sử dụng giao tiếp như là một phương pháp dạy học chủ đạo.
NT2: Nguyên tắc phát triển tư duy:
+ Phải tạo điều kiện tối đa cho học sinh rèn luyện các thao tác và phẩm chất tư duy
trong giờ DHTV: phân tích, so sánh, tổng hợp
+ Phải làm cho học sinh hiểu ý nghĩa của đơn vị ngôn ngữ.
+ Giúp học sinh nắm được nội dung các vấn đề cần nói và viết (định hướng giao
tiếp, gợi ý cho học sinh quan sát tìm ý) và biết thể hiện nội dung này bằng các
phương tiện ngôn ngữ.
NT3: Nguyên tắc chú ý đến trình độ tiếng mẹ đẻ của học sinh (nguyên tắc chú ý
đến khả năng sử dụng ngôn ngữ của người bản ngữ).
Trước khi đến trường học sinh đã có một vốn Tiếng việt nhất định và song song
với quá trình học Tiếng việt trong nhà trường là quá trình tích luỹ, học hỏi Tiếng
việt thông qua môi trường gia đình, xã hội do đó các em đã có một vốn từ và quy
tắc ngữ pháp nhất định. Vì vậy cần điều tra, nắm vững vốn Tiếng việt của học sinh
theo từng vùng, từng lớp khác nhau để xác định nội dung, kế hoạch và phương
pháp dạy học đồng thời phải tận dụng và phát huy tối đa vốn Tiếng việt của học
sinh bằng cách phát huy tính tích cực chủ động của các em mặt khác giáo viên cần
chú ý hạn chế và xoá bỏ những mặt tiêu cực về lời nói của các em.
1.2.2.2. Các phương pháp dạy học Tiếng việt:
a. Khái niệm:
Phương pháp dạy học Tiếng việt là cách thức làm việc của thầy giáo và học sinh
nhằm làm cho học sinh nắm vững kiến thức và kỹ năng Tiếng việt.
b. Các phương pháp dạy học Tiếng việt thường dùng ở Tiểu học.
* Phương pháp phân tích ngôn ngữ:
Đây là phương pháp được sử dụng một cách có hệ thống trong việc xem xét các
mặt của ngôn ngữ. Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, cấu tạo từ với mục đích làm rõ
cấu trúc các kiểu đơn vị ngôn ngữ, hình thức phát triển cách thức cấu tạo, ý nghĩa
của iệc sử dụng chúng trong nói năng.
Các bước phân tích ngôn ngữ: quan sát ngữ liệu ® phân tích các ngữ liệu ® nhằm
tìm ra điểm giống và khác nhau ® sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định.
* Phương pháp luyện tập theo mẫu.
Là phương pháp mà học sinh tạo ra các đơn vị ngôn ngữ, lời nói bằng cách mô
phỏng mẫu mà giáo viên đưa ra, hoặc mẫu có trong sgk. Các bước đầy đủ của
phương pháp luyện tập theo mẫu bao gồm:
+ Lựa chọn và giới thiệu mẫu.
+ Hướng dẫn học sinh quan sát, phân tích cấu tạo mẫu, có thể là quy trình tạo ra
mẫu, đặc điểm của mẫu.
+ Học sinh áp dụng tạo ra các sản phẩm theo mẫu.
+ Kiểm tra kết quả sản phẩm làm theo mẫu, đánh giá, nhận xét xem mức độ sáng
tạo của mỗi sản phẩm trong sự so ánh với mẫu.
Nhắc nhở những

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm môn tiếng việt lớp 1 -Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *