[block id=”bo-sung-1″]

Sự phóng điện lạnh chỉ xảy ra trong ống phóng điện có
áp suất rất thấp vào khoảng vài mmHg.Nếu làm nguội
catot bằng cách đặc biệt thì sự phóng điện lạnh trong
không khí với áp suất khí quyển sẽ xảy ra.
Nguyên nhân cơ bản gây ra sự phóng điện lạnh là sự
phát xạ electron ở catot, trước tiên là do sự va chạm giữa
các ion dương với catot và do tác dụng bức xạ riêng của sự
phóng điện.
Có thể chia bộ phóng điện thành 3 phần khác
nhau:Catot.Anot,cột dương

de_tai_seminar_su_phong_dien_lanh

pdf21 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 31/07/2017 | Lượt xem: 1799 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài seminar: Sự phóng điện lạnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM.
BỘ MÔN VẬT LÝ ỨNG DỤNG.
ĐỀ TÀI SEMINAR: SỰ PHÓNG ĐIỆN LẠNH
GVHD: PGS.TS LÊ VĂN HIẾU
HVTH: HOÀNG VĂN ANH
SỰ PHÓNG ĐIỆN LẠNH
Sự phóng điện lạnh chỉ xảy ra trong ống phóng điện có
áp suất rất thấp vào khoảng vài mmHg.Nếu làm nguội
catot bằng cách đặc biệt thì sự phóng điện lạnh trong
không khí với áp suất khí quyển sẽ xảy ra.
Nguyên nhân cơ bản gây ra sự phóng điện lạnh là sự
phát xạ electron ở catot, trước tiên là do sự va chạm giữa
các ion dương với catot và do tác dụng bức xạ riêng của sự
phóng điện.
Có thể chia bộ phóng điện thành 3 phần khác
nhau:Catot.Anot,cột dương.
I. Cấu tạo và cơ chế hoạt động của ống phóng điện:
 Gồm 3 phần:Cathode,Anode,cột dương.
B
D
100
750
¸áp suất:
Cathode
Anode
Cột dương AnodeMiền tối
Cathode
P1=P khí quyển
P2=100 mmHg
P3=10 mmHg
P4=1 mmHg
A V
P
U
10
1
k
II. Sự phát xạ điện tử ở catot:
 Hai cực anot và catot có điện trường E ,thế năng của
điện tử tại vị trí x bằng : W(x) = W0 – e.E.x.
 Công thoát hiệu dụng khi có trường ngoài:
làm giảm công thoát electron.
Khi đó điện tử có thể phát xạ bằng hiệu ứng đường
ngầm ra khởi catot.
0 0E A e eE     
Phát xạ điện tử thứ cấp :
 Các ion dương dưới tác dụng của điện
trường chuyển động đập vào catot gây ra phát
xạ điện tử thứ cấp ở catot.Lượng điện tử phát
xạ thứ cấp phụ thuộc vào vận tốc và góc bắn
phá của các ion dương, vật chất bề mặt
catot,thường người ta phủ một lớp các
chất(Bari oxit) có thể gây ra sự bức xạ dễ
dàng,.
 Khi các electron va chạm với các phân tử
Hg,kích thích Hg làm bức xạ ra tia tử ngoại.Tia
tử ngoại chiếu đến catot gây ra hiện tượng
quang điện.
 Mọi sự phóng điện trong chất khí được phân
biệt với nhau chủ yếu nhờ cơ cấu cathode.
 Chính nhờ sụt thế ở catot mà sinh ra sự phát
xạ mạnh các e từ bề mặt cathode.
 Với hồ quang điện,cathode bị nung nóng đến
nỗi sinh ra phát xạ nhiệt e.
 Các trường hợp khác thì có sự phát xạ e rất
mạnh từ catot là do tác dụng của điện trường
mạnh.
Ion hóa
 Các electron có động năng rất lớn khi rakhỏi miền tối  có thể ion hóa nguyêntử khí hoặc tái hợp với ion dương nếuchúng va chạm trên đường đến anôt
TẠI SAO CÓ CỘT SÁNG
DƯƠNG CỰC ?
ElectronVa chạm
Nguyên tử
(phântử)khí
Ion
dương
Tái hợp
Sự phát
sáng
Bơm chân
không
Miền tối catốt Cột dương anốt
 Cột dương là một dạng plasma không
đẳng nhiệt.Nó có tính chất đối xứng,tức là
các đại lượng đặc trưng cho plasma (điện
trường,nồng độ hạt,vận tốc cuốn,mật độ
dòng) chỉ phụ thuộc vào bán kính r của
ống phóng.
 Cường độ điện trường ở cột dương không
thay đổi về hướng và độ lớn khi có cùng r.
Cột Dương
Điện trường chia làm 2 phần: EZ dọctheo trục Z và Er hướng từ tâm rangoài.Er = 0 ở tại tâm,và tăng dần theo
hướng đến thành ống.
R
E = Ez
Ez
EzZ O
Er
Các tính chất vật lý của cột dương:
1. Nhiệt độ điện tử Te trong cộtdương:
2. Phương trình độ linh động: I =
0,432n(0)R2eEz. Độ phóng điện
tỷ lệ thuận với nồng độ điện tử.
3.Thế φ(r):
4. Dòng ion trong thành ống:
1
x2
0
2(Cp R)x (1+ )=e
x
1 1
2 2
0
8 1; ( ( ) )
2,405
i i
e i
eV a KV
x c
KT m  
r
d
φ(r)
E =-
dr
1
(0)2,405. (2,405) niw
en DJ J
R

Sự kích thích và ion hóa trong
cột dương phóng điện
 Có thể xảy ra các quá trình sau:
 e + A → A+ + e + e.
 e + M → M+ + e + e.
 e + A → A* + e.
 A+ + A → A+ + A+ + e.
 A + A → A+ + A + e.
 A + A → A* + A
 A + A+ → A++ + A + e,
 Trong đó: e là electron; A là nguyên tử;A+ là ion một
điện tích ; A++ là ion hai điện tích; A* là nguyên tử
kích thích; M là phân tử.
 Ứng dụng sự phóng điện lạnh làm
đèn báo(đèn mắt mèo).Chế độ làm
việc của mạch vô tuyến kỹ thuật khác
nhau.Tác dụng chính của đèn chỉ báo
là ổn định điện áp.
Ứng dụng để chế tạo đèn túyp:
 Sơ đồ cấu tạo:
OÁng thuûy
tinh
Ñieän cöïc
CẤU TẠO
électrode
Đèn huỳnh quang
Hg 254 nm
Phosphores
red + blue + green = white
Blue : BaMgAl10O17:Eu2+
Green : LaPO4:Tb3+ / (Y,Gd)BO3:Tb3+
Red : (Y,Gd)BO3:Eu3+
450 nm
550 nm
610 nm
Cấu tạo:
a . Ống thủy tinh:
Ống thủy tinh có chiều dài từ 0.3m đến 1,2
m.Mặt bên trong có phủ một lớp huỳnh quang: Blue :
BaMgAl10O17:Eu3+; Green : LaPO4:Tb3+ /
(Y,Gd)BO3:Tb3+ Red : (Y,Gd)BO3:Eu3+.Trong ống
khí còn có khí trơ:Ne,Ar có tác dụng làm giảm điện
thế mồi và hơi khí thủy ngân ở áp suất thấp khoảng
vài mmHg.
B. Hai điện cực:
Hai điện cực làm bằng hai cuộn dây vonfram được
phủ một lớp Barioxit để dễ dàng phát xạ điện tử.Hai
điện cực nối với nguồn điện.
2. CƠ CHẾ PHÁT QUANG:
Khi có dòng điện chạy qua ống khí hơi thủy
ngân,các e sẽ va chạm với hơi Hg,kích thích các
nguyên tử chuyển lên mức năng lượng cao hơn,trạng
thái kích thích tồn tại trong thới gian ngắn và trở về
trạng thái cơ bản và bức xạ ra tia tử ngoại.Tia tử
ngoại có bước sóng 254(85%) nm và
185(12%)nm.Khoảng 3% là ánh sáng nhìn
thấy(365,405,546nm).
Sơ đồ chuyển mức năng lượng
≈ 103
cm-1
Kích thích Không bức xạ
0
≈ 104 cm-1
Trạng thái cơ bản
Hấp thụ Bức xạ λpq> λkt
 Các bức xạ này đập vào chất phát quang các
chất phát quang này hấp thụ mạnh các bước
sóng 254nm và chuyển hóa thành ánh sáng nhìn
thấy được.
 Photon phát quang có bước sóng lớn hơn bước
sóng ánh sáng kích thích:λpq>λkt
Trộn màu ánh sáng
450 + 550 + 610 nm = blanc → Gree + Blue + Red = white
Terres rares
(Eu2+, Eu3+, Tb3 )
Do đó ánh sáng nhìn thấy phát ra từ đèn huỳnh quang co màu trắng.
Cách khởi động:
Để khởi động ta cần có một thế lớn hơn
là thế áp vào 2 điện cực để duy trì plasma
trong ống.Ta sử dụng một cuộn cảm và con
chuột để khởi động.Điện áp hai đầu tụ của
chuột khoảng 400v,xảy ra sự phóng
điện,làm ion hóa chất khí.
Sau khi phóng điện khí thì 2 cực của con
chuột sẽ nguội dần và không phóng điện
nữa.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài seminar: Sự phóng điện lạnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *