[block id=”bo-sung-1″]

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
II. CƠ CHẾ CỦA LASER DIODE
III. CẤU TRÚC – THÀNH PHẦN
IV. NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA LASER DIODE
V. PHÂN LOẠI LASER DIODE
VI. VẬT LIỆU DÙNG LÀM LASER DIODE
VII. ỨNG DỤNG

de_tai_so_luoc_ve_laser_diode

pdf22 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 01/08/2017 | Lượt xem: 1215 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Sơ lược về laser diode, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1Đề tài:
HVTH: Phạm Minh Thông
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
II. CƠ CHẾ CỦA LASER DIODE
III. CẤU TRÚC – THÀNH PHẦN
IV. NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA LASER DIODE
V. PHÂN LOẠI LASER DIODE
VI. VẬT LIỆU DÙNG LÀM LASER DIODE
VII. ỨNG DỤNG
I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN:
Năm 1962, 2 nhóm nghiên cứu
người Mỹ do Robert N. Hall (GE) và
Marshall Nathan (IBM) dẫn đầu đã
phát hiện hiện tượng phát xạ ánh
kết hợp từ chất bán dẫn Ga – As.
Cũng năm 1962, Nick Holonyak đã
tìm thấy diode laser có bước sóng
trong vùng khả kiến .
3
Năm 1963, 1 nhóm nhà khoa học Liên
xô cũ (đứng đầu là Nikolay Basov) chế
tạo thành công laser GaAs.
Năm 1970, Laser diode chạy ở chế
độ sóng liên tục (có cấu trúc dị thể)
được chế tạo thành công bởi
Zhores Alferov và những cộng sự
của ông.
II. CƠ CHẾ CỦA LASER DIODE
4
5
III. CẤU TRÚC – THÀNH PHẦN
6
7CẤU TRÚC DỊ THỂ (Hetero-structure)
8QUANTUM FILM
IV. NHỮNG TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA
LASER DIOD
9
10
IV. PHÂN LOẠI:
11
12
LASER PHÁT XẠ CẠNH
13
LASER PHÁT XẠ MẶT
14
15
ĐIỀU CHỈNH BƯỚC SÓNG LASER DIODE
VI. VẬT LIỆU DÙNG LÀM LASER DIOD
16
Vật liệu chế tạo Laser Diodes và LED
17
VII. ỨNGDỤNG
18
19
20
DIODE LASER vs LED
Độ mở
rộng của
chùm tia
bức xạ
21
Độ rộng phổ phát xạ
Cường độ bức xạ
22

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Sơ lược về laser diode

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *