[block id=”bo-sung-1″]

Trước hết cần phân biệt các phương án loại trừ nhau và các phương án độc lập.
Các phương án loại trừ nhau và các phương án mà khi lựa chọn một phương án trong chúng thì phải loại bỏ những phương án còn lại (có nghĩa là sự tồn tại của I phương án sẽ trừ sự tồn tại của các phương án khác).
VD: Lựa chọn xây cầu bê tông cốt thép hay cầu gỗ; lựa chọn giữa tự lái xe hay đi xe bus đến sở làm; chung cư 12 hay là 8 tầng; xây đường ống nước đường kính 80 hay 100; mời thỉnh giảng hay tuyển giảng viên cơ hữu, quảng cáo 1 kỳ trên báo Tuổi Trẻ hay 3 kỳ trên báo Thanh Niên.
Mặc dù phương án nào cũng đều nhằm đạt mục tiêu và mỗi phương án đều có tính hấp dẫn riêng của nó, nhưng không hợp lý về mặt kinh tế nếu tất cả các phương án đều được thực hiện. Do vậy, nếu đã quyết định xây cầu bê-tông thì dự án cầu gỗ phải bị loại trừ.
Các phương án độc lập là các phương án mà việc lựa chọn một phương án nào đó không dẫn tới loại trừ việc lựa chọn các phương án khác trong chúng.
Giả sử công ty xăng dầu ABC đang xem xét hai dự án thiết kế xây dựng các trạm bán xăng mới dọc đường Quốc lộ 1 và muốn thẩm định chúng với suất chiết khấu là 20%.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog4

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài So sánh lựa chọn phương án đầu tư xét trên phương diện tài chính, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÉT TRÊN PHƯƠNG DIỆN TÀI CHÍNH
I. So sánh phương án đầu tư loại trừ nhau
1. Khái niệm so sánh phương án đầu tư loại trừ nhau
Trước hết cần phân biệt các phương án loại trừ nhau và các phương án độc lập.
Các phương án loại trừ nhau và các phương án mà khi lựa chọn một phương án trong chúng thì phải loại bỏ những phương án còn lại (có nghĩa là sự tồn tại của I phương án sẽ trừ sự tồn tại của các phương án khác).
VD: Lựa chọn xây cầu bê tông cốt thép hay cầu gỗ; lựa chọn giữa tự lái xe hay đi xe bus đến sở làm; chung cư 12 hay là 8 tầng; xây đường ống nước đường kính 80 hay 100; mời thỉnh giảng hay tuyển giảng viên cơ hữu, quảng cáo 1 kỳ trên báo Tuổi Trẻ hay 3 kỳ trên báo Thanh Niên.
Mặc dù phương án nào cũng đều nhằm đạt mục tiêu và mỗi phương án đều có tính hấp dẫn riêng của nó, nhưng không hợp lý về mặt kinh tế nếu tất cả các phương án đều được thực hiện. Do vậy, nếu đã quyết định xây cầu bê-tông thì dự án cầu gỗ phải bị loại trừ.
Các phương án độc lập là các phương án mà việc lựa chọn một phương án nào đó không dẫn tới loại trừ việc lựa chọn các phương án khác trong chúng.
Giả sử công ty xăng dầu ABC đang xem xét hai dự án thiết kế xây dựng các trạm bán xăng mới dọc đường Quốc lộ 1 và muốn thẩm định chúng với suất chiết khấu là 20%.
Dòng tiền của 2 dự án được mô tả ở bảng sau.
Năm
0
1
2
3
4
5

Đầu tư nhỏ
(500)
200
200
200
200
200

Đầu tư lớn
(1.000)
370
370
370
370
370

Bảng trên cho thấy, dự án nhỏ đòi hỏi giá trị chi phí đầu tư ban đầu là 500 triệu đồng và dòng tiền đều hằng năm trong 5 năm là 200 triệu đồng.
Dự án lớn có chi phí đầu tư ban đầu là 1000 triệu đồng nhưng sẽ phục vụ được số lượng khách lớn hơn, dự kiến sẽ thu được 370 triệu đồng hằng năm cũng trong 5 năm.
Các chỉ tiêu đánh giá dự án được tính như sau:

NPV
B/C
IRR

Đầu tư nhỏ
98
1,20
29%

Đầu tư lớn
107
1,11
25%

Cả ba chỉ tiêu đều cho biết cả 2 dự án đều rất hấp dẫn, NPV đều dương, B/C đều lớn hơn 1 và IRR đều lớn hơn chi phí cơ hội sử dụng vốn của công ty ABC.
Nếu có thể được, công ty ABC đã chấp thuận cả hai dự án. Nhưng do đây là 2 dự án loại trừ lẫn nhau, chấp nhận cả hai là không hợp lý về mặt kinh tế.
Để chấp thuận hay bác bỏ các dự án, công ty ABC sẽ xếp loại dự án và chọn dự án tốt nhất. Tuy nhiên, khi xếp loại các dự án, cả ba chỉ tiêu đánh giá đã không còn cho cùng kết luận được nữa. Mặc dù dự án đầu tư nhỏ có B/C và IRR đều cao hơn nhưng lại có NPV thấp hơn dự án đầu tư lớn.
Để quyết định chỉ tiêu nào là phù hợp đối với các dự án loại trừ lẫn nhau, chúng ta cần phải nhớ một điều, NPV là công cụ đo lường trực tiếp sự gia tăng ròng trong tài sản của công ty. Do đó, dự án đầu tư lớn rõ ràng được ưu tiên hơn vì có NPV lớn hơn (107 > 98 triệu đồng).
Rắc rối của các chỉ tiêu B/C và IRR đối với các dự án loại trừ lẫn nhau là chúng không tính đến quy mô dự án đầu tư.
Lẽ thường, bạn thích đầu tư vào dự án có tỷ lệ sinh lời là 40% với vốn đầu tư là 10 triệu đồng hay dự án có tỷ lệ sinh lời chỉ 20% nhưng vốn đầu tư là 100 triệu đồng?
Tóm lại, khi các dự án đầu tư là loại trừ lẫn nhau, quy mô dự án là vấn đề có liên quan tới việc ra quyết định, và khi đó chỉ tiêu NPV sẽ được sử dụng như là công cụ đánh giá phù hợp nhất.
Xét trên các diện tài chính để lựa chọn phương án đầu tư, chúng ta sử dụng các độ đo hiệu quả như: Thu nhập thuần lớn nhất, chi phí nhỏ nhất,thời hạn thu hồi vốn ngắn nhất,thời hạn thu hồi vốn đầu tư tăng thêm ≤ định mức, điểm hòa vốn nhỏ nhất, IRR ≥ r giới hạn và lớn nhất, IRR của vốn đầu tư tăng thêm ≥ r giới hạn.
2. Trình tự các bước so sánh lựa chọn phương án sau:
Đưa ra đầy đủ các phương án có thể có:
Để dự án đầu tư đem lại hiệu quả tài chính cao nhất trong điều kiện có thể, khi soạn thảo phân tích các phương án đầu tư phải đưa ra nhiều phương án cho các hoạt động và chi phí của dự án, từ chọn phương án tối ưu trong từng điều kiện cụ thể.
Chẳng hạn, khi xem xét thiết bị cần mua cho phân xưởng Z của dự án X người ta thấy có thể mua thiết bị A hoặc B của nước ngoài. Ngoài ra có thể dự kiến mua sắm thiết bị A hoặc B của nước ngoài. Ngoài ra cũng dự kiến mua sắm một trong 3 loại phụ tùng thay thế C,D hoặc E.
Như vậy ở đây với 5 cơ hội đầu tư chúng ta có tất cả là 2m = 25 = 32 phương án.
1. Chỉ mua A
2. Chỉ mua B
3. Chỉ mua C

4. Chỉ mua D
5. Chỉ mua E
6. Mua A và B

7. Mua A và C
8. Mua A và D
9. Mua A và E

10. Mua B và C
11. Mua B và D
12. Mua B và E

13. Mua C và D
14. Mua E và D
15. Mua C và E

16. Mua CDE
17. Mua ABC
18. Mua ABD

19. Mua ABE
20. Mua ABCD
21. Mua ABCE

22. Mua ABDE
23. Mua ABCDE
24. Mua ACDE

25. Mua BCDE
26. Mua ACD
27. Mua ACE

28. Mua ADE
29. Mua BCD
30. Mua BCE

31. Mua BDE
32. Không đầu tư

Trong 32 phương án trên, 23 phương án sau đây không thể chấp nhận được phương án 3,4,5,6,13,14,…31. Chỉ có 9 phương án được đưa ra xem xét lựa chọn phương án 1,2,7,9,10,11,12 và 32
Xác định thời kỳ phân tích (TKPT)
Thời kỳ phân tích là khoảng thời gian trong đó các khoản thu, chi phí phát sinh được đưa ra phân tích.
Thời ký phân tích có thể không đồng nhất với tuổi thọ kinh tế của phương án (TTKT).
Nếu thời kỳ phân tích tuổi thọ kinh tế, cần đưa chi phí thay mới tiếp theo vào cuối kỳ TTKT. Trong phân tích lựa chọn các phương án có tuổi thọ kinh tế khác nhau, phải chọn thời kỳ phân tích bằng bội số chung nhỏ nhất các tuổi thọ kinh tế của các phương án đem so sánh.
Nên tuổi thọ kinh tế của dự án < hay không phải là bội số chung nhỏ nhất của các tuổi thọ kinh tế của các phương án thì có thể chọn thời ky phân tích bằng tuổi thọ kinh tế của dự án và phải tính đủ các chi phí thay mới và giá trị còn lại của mỗi phương án trong thời kỳ phân tích này.
Vẽ biểu đồ dòng tiền cho từng phương án theo thời kỳ phân tích
Lựa chọn chỉ tiêu đo lường hiệu quả và tính chỉ tiêu đo lường hiệu quả cho từng phương án. Việc lựa chọn chỉ tiêu hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của các phương án so sánh.
So sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu hiệu quả đã chọn
3. So sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu thu nhập thuần hoặc chỉ tiêu lợi nhuận thuần.
Chỉ tiêu thu nhập thuần được tính về mặt bằng hiện tại ( hoặc tương lai). Trong số các phương án đưa ra so sánh, phương án được chọn là phương án có NPV ( hoặc NFV) là lớn nhất.
Trước khi tiến hành so sánh lựa chọn phương án tối ưu nhất, cần phải đánh giá tính hiệu quả( tính khả thi về mặt tài chính ) của từng phương án theo chỉ tiêu hiệu quả đã chọn. Phương án nào không đảm bảo ( ví dụ NPV < 0, IRR < r giới hạn ) thì loại trừ ngay ra khỏi quá trình so sánh. Phương án được lựa chọn là phương án có hiệu quả cao nhất trong các phương án khả thi được đưa ra để so sánh.
Ưu nhược điểm của chỉ tiêu thu nhập thuần trong so sánh lựa chọn phương án đầu tư.
– Ưu điểm:
Có tính đến giá trị theo thời gian cảu tiền.
Có tính đến trượt giá và lạm phát thông qua việc điều chỉnh Bi, Ci, mức tỷ suất chiết khấu r.
Tính toán tương đối đơn giản hơn so với các chỉ tiêu hiệu quả khác.
Việc sử dụng chỉ tiêu thu nhập thuần để lựa chọn phương án đầu tư thường cho kết luận đúng trong trường hợp ngân sách ( nguồn vốn huy động ) không bị hạn chế. Bởi vì phương án được lựa chọn là phương án có NPV ( hoặc NFV ) cao nhất ứng với mỗi tỉ suất chiêt khấu cho trước. Song nếu chúng ta sử dụng chỉ tiêu hiệu quả khác như chỉ tiêu IRR hoặc B/C để lựa chọn phương án thì đôi khi cho kêt luận không thỏa đáng. Chẳng hạn như phương án có IRR hoặc B/C cao nhất nhưng chưa chắc đã có trị số NPV là lớn nhất. Phương án có NPV lớn nhất nhưng chưa chắc đã có trị số IRR hoặc (B/C) là lớn nhất.
– Nhược điểm:
NPV (NFV) phụ thuộc nhiều vào độ lớn của từng khoản thu chi ở mỗi thời điểm và mức tỷ suất chiết khấu. Chẳng hạn khi mọi điều kiện giữ nguyên, chỉ có R thay đổi, khi tỷ suất chiết khấu càng lớn thì NPV càng nhỏ và ngược lại. Do đó, có thể kết luận tùy theo độ lớn của mức tỷ suất chiết khấu được chọn mà một phương án có thể chấp nhận ( hoặc đánh giá ) hoặc không chấp nhận ( không đánh giá). Do đó cần phải xác định được tỷ suất chiết khấu phù hợp cho dự án, trên cơ sở tính toán chi phí sử dụng vốn của dự án.
Ví dụ 1: Có số liệu sau đây về tình hình đầu tư, chi phí vận hành và doanh thu của việc sử dụng 2 loại thiết bị cùng công dụng sau đây:
Số liệu ban đầu
Đơn vị
Thiết bị A
Thiết bị B

Vốn đầu tư ban đầu
Triệu đồng
7,5
12

Chi phí vận hành/ năm
Triệu đồng
2
3

Doanh thu/ năm
Triệu đồng
5
7

Giá trị còn lại
Triệu đồng
1
0

Năm hoạt động
Năm
3
4

Hãy lựa chọn phương án thiết bị theo chỉ tiêu thu nhập thuần, biết rằng tỷ suất lợi nhuận định mức là 10%.
Bài giải:
Ta có bảng tính thu nhập ròng như sau:
Thiết bị A:
Năm
0
1
2
3

1) Vốn đầu tư
-7.5

2) Thu thanh lý (GTCL)

0.75

3) Doanh thu

5
5
5

4) CP chưa tính KH

2
2
2

5) Tổng CP (KH+CP)

4.5
4.5
4.5

6) LNTT (3-5)

0.5
0.5
0.5

7) Thuế TNDN (25%)

0.125
0.125
0.125

8) LNST (6-7)

0.375
0.375
0.375

9) KH

2.5
2.5
2.5

10) Thu nhập ròng (8+9+TL)
-7.5
2.875
2.875
3.625

Thiết bị B:
Năm
0
1
2
3
4

1) Vốn đầu tư
-12

2) Thu thanh lý (GTCL)

0

3) Doanh thu

7
7
7
7

4) CP chưa tính KH

3
3
3
3

5) Tổng CP (KH+CP)

6
6
6
6

6) LNTT (3-5)

1
1
1
1

7) Thuế TNDN (25%)

0.25
0.25
0.25
0.25

8) LNST (6-7)

0.75
0.75
0.75
0.75

9) KH

3
3
3
3

10) Thu nhập ròng (8+9+TL)
-12
3.75
3.75
3.75
3.75

Bảng tính hiện giá thu nhập thuần của dự án:
Thiết bị A:
Năm
Vốn đầu tư
at
PC1
TNR
PV1

0
7.5
1
7.5

1
0
0.909091
0
2.875
2.614

2

0.826446

2.875
2.376

3

0.751315

3.625
2.724

Tổng

7.5

7.714

NPV= 7,714 – 7,5= 0,214
Thiết bị B:
Năm
Vốn đầu tư
at
PC1
TNR
PV1

0
12
1
12

1
0
0.909091
0
3.75
3.409

2

0.826446

3.75
3.099

3

0.751315

3.75
2.817

4

0.683013

3.75
2.561

Tổng

12

11.886

NPV= 11,886 – 12 = -0,114
Đầu tư vào thiết bị A có NPV>0 nên quyết định lựa chọn phương án đầu tư vào thiết bị A.
Trong việc so sánh lựa chọn phương án đầu tư, có thể sử dụng chi tiêu mức thu nhập thuần đều đặn hằng năm. Ký hiệu NAV (Net annual Value), hoặc NAW (Net annual worth)
Trong số các phương án đưa ra so sánh, phương án được chọn là phương án có NAV là lớn nhất.
Sử dụng chỉ tiêu NAV trong việc so sánh lựa chọn phương án đầu tư cũng có ưu nhược điểm giống như khi dung chỉ tiêu NPV ( hoặc NFV ). Tuy nhiên, chỉ tiêu NAV có ưu điểm mà việc dung các chỉ tiêu NPV, NFV không có là nó không đòi hỏi thời kỳ phân tích của các phương án bằng nhau. Vì khi so sánh các phương án theo chỉ tiêu NAV, chỉ cần tính NAV cho một chu kỳ hoạt động cảu phương án( bằng tuổi thọ của phương án) mà không phải tính cho cả thời kỳ phân tích ( bằng bội số chung nhỏ nhất của tuổi thọ các phương án ). Đó là vì NAV ở các chu kỳ hoạt động của các phương án đều giống nhau (thường giải thiết các khoản thu, chi là không thay đổi qua các chu kỳ).
Ví dụ 3: Theo số liệu của ví dụ 1, hãy lựa chọn phương án theo chỉ tiêu mức thu nhập thuần đều đặn hằng năm ( NAV).
Lời giải:
Chúng ta biết rằng NAV = Doanh thu hằng năm + Giá trị còn lại san đều cho từng năm – chi phí vận hành năm – Chi phí đầu tư san đều cho từng năm
NAVA = 5 + 1 – 2 – 7,5/3 = 6,5
NAVB =7 + 0 – 3 – 12/4 = 1
Như vậy phương án thiết bị A có NAV lớn hơn nên được chọn
Sử dụng chỉ tiêu lợi nhuận cho việc so sánh lựa chọn phương án đầu tư cũng tương tự như chỉ tiêu thu nhập thuần. Phương án được chọn là phương án có tổng lợi nhuận thuần( ở mặt bằng hiện tại hoặc tương lai) hoặc mức lợi nhuận thuần đều dặn hằng năm là lớn nhất.
4. So sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu chi phí ( trong trường hợp các phương án đưa ra so sánh đều tạo ra cùng một lợi ích như nhau).
Trong trường hợp này phương án nào có tổng chi phí tính theo mặt bằng hiện tại ( ký hiệu PV(C)) hoặc tương lai ( ký hiệu FV(C)) để so sánh phương án có mức chi phí đều đặn hằng năm là nhỏ nhất.
Cũng như so sánh theo chỉ tiêu mức thu nhập hằng năm, so sánh lựa chọn phương án theo AV(C) cho một chu kỳ hoạt động của phương án ( bằng tuổi thọ của phương án).
Ví dụ: Công ty Ba Bàu đứng trước 2 lựa chọn xây cầu: cầu gỗ và cầu sắt. Thông tin về 2 dự án như sau:
Cầu gỗ có chi phí đầu tư ban đầu là 180 triệu đồng và chi phí duy tu bảo dưỡng hằng năm là 21 triệu đồng, với tuổi thọ dự kiến 10 năm.
Cầu sắt có chi phí đầu tư ban đầu là 300 triệu đồng và chi phí duy tu bảo dưỡng hằng năm là 6 triệu đồng, với tuổi thọ dự kiến 40 năm.
Nên thực hiện dự án nào thì tốt hơn, với cơ hội sinh lời đồng vốn của Công ty Ba Bàu (suất chiết khấu) là 20%?
Đây là bài toán tối thiểu hóa chi phí. Chúng ta sẽ tính giá trị hiện tại của chi phí đầu tư và chi phí duy tu bảo dưỡng hằng năm cho 2 phương án như sau.
Giá trị hiện tại của chi phí cho việc xây dựng cầu gỗ với tuổi thọ 10 năm là:
ƒ
Giá trị hiện tại của chi phí cho việc xây dựng cầu sắt với tuổi thọ 40 năm là:
Kết luận đầu tiên: chọn cầu gỗ vì chi phí thấp hơn.
Tuy nhiên, rất dễ nhận thấy là có sự khác biệt về tuổi thọ dự kiến của 2 cây cầu. Nếu công ty quyết định xây cầu gỗ thì sẽ chỉ sử dụng được 10 năm.
Khi so sánh các dự án loại trừ lẫn nhau mà có tuổi thọ khác nhau, cần thiết phải xem xét các dự án đó ở cùng một tuổi thọ như nhau.
Các thông tin bổ sung tiếp theo:
Nhu cầu sử dụng cầu bắc qua sông tối thiểu phải là 20 năm, cho đến khi dự án lớn hoàn thành.
Do đó, nếu xây cầu gỗ, sau 10 năm phải làm mới lại với chi phí có tác động lạm phát dự kiến lên đến 290 triệu đồng. Trong khi cầu sắt chẳng những có tuổi thọ là 40 năm mà còn thu được giá trị thanh lý dự kiến được 148 triệu đồng.
Sơ đồ dòng tiền của hai dự án (cầu gỗ, cầu sắt) được thể hiện cùng tuổi thọ 20 năm như sau:

Chúng ta tiến hành tính lại giá trị hiện tại của chi phí đầu tư và chi phí duy tu bảo dưỡng hằng năm cho 2 phương án dựa trên thông tin bổ sung như sau.
Giá trị hiện tại của chi phí cho việc xây dựng cầu gỗ với tuổi thọ 20 năm (2 lần xây) là:
Giá trị hiện tại của chi phí, đã trừ giá trị thu thanh lý, cho việc xây dựng cầu sắt với cùng tuổi thọ 20 năm là:
So sánh trong khoảng thời gian cùng là 20 năm, cầu sắt có giá trị hiện tại của chi phí thấp hơn
Kết luận sau cùng: chọn cầu sắt.
Khác tuổi thọ:
Cầu gỗ
Cầu sắt

Đầu tư ban đầu
80
300

Duy tu bảo dưỡng hằng năm
21
6

Tuổi thọ (năm)
10
40

Suất chiết khấu
20%
20%

Giá trị hiện tại của đầu tư
180
300

5. So sánh lựa chọn theo phương án đầu tư theo chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội bộ( hoặc chỉ tiêu hệ số hoàn vốn).
Trường hợp so sánh hai phương án với nhau có thể xảy ra hai trường hợp.
Nếu 2 phương án có vốn đầu tư bằng nhau, phương án được chọn là phương án có IRR lớn nhất. Lẽ dĩ nhiên là phương án đó phải đáng giá (IRR ≥ r giới hạn).
Nếu 2 phương án có vốn đầu tư khác nhau thì trình tự tiến hành như sau: Giả sử vốn đầu tư của phương án A < phương án B.
Bước 1: Tính IRR của phương án có vốn đầu tư nhỏ (IRRA)
Nếu IRR(A) < r giới hạn, loại bỏ phương án A
Nếu IRR(A) ≥ r giới hạn, chuyển sang bước 2.
Bước 2: Tính IRR của gia số đầu tư giữa phương án có vốn đầu tư lớn và phương án có vốn đầu tư nhỏ ( IRR(∆)).
Nếu IRR(∆) < r giới hạn, chọn phương án có vốn đầu tư nhỏ ( phương án A).
Nếu IRR(∆) ≥ r giới hạn, chọn phương án có vốn đầu tư lớn ( phương án B).
Lưu ý:
Việc so sánh phương án có vốn đầu tư lớn hơn và phương án có vốn đầu tư bé hơn chỉ tiến hành nếu phương án có vốn đầu tư bé hơn là đáng giá … Đây là vấn đề rất dễ bị nhầm lẫn trong sử dụng thực tế khi so sánh phương án theo chỉ tiêu IRR.
Với phương pháp so sánh theo gia số đầu tư thì phương án được chọn ( phương án tốt nhất) chưa chắc là phương án có IRR là lớn nhất. Nếu phương án được chọn vừa có chỉ tiêu hiệu quả tuyệt đối ( NPV), vừa có chỉ tiêu hiệu quả tương đối ( IRR) là lớn nhất, thì đó là trường hợp tối ưu nhất.Nhưng nếu hai chỉ tiêu này của một phương án nào đó không đồng thời đạt được là lớn nhất, thì phương án được chọn là phương án có NPV lớn nhất, còn chỉ tiêu IRR chỉ cần = hoặc > một ngưỡng hiệu quả cho phép ( IRR ≥ r giới hạn).
Trường hợp so sánh nhiều phương án với nhau:
Nếu các phương án đưa ra so sánh có vốn đầu tư bằng nhau thì phương án tốt nhất là phương án có giá trị IRR lớn nhất và tất nhiên phương án đó phải đáng giá thỏa mãn điều kiện IRR ≥ r giới hạn
Nếu phương án đưa ra so sánh có số vốn đầu tư khác nhau, quá trình so sánh được tiến hành như sau:
Bước 1: Sắp xếp các phương án theo thứ tự tăng dần về vốn đầu tư ban đầu.
Bước 2: So sánh từng cặp phương án theo nguyên tắc ở trên.
Cụ thể tính IRR của phương án có vốn đầu tư nhỏ nhất.
– Nếu IRR ≥ r giới hạn, phương án này được chọn làm cơ sở để so sánh.
– Nếu IRR < r giới hạn, loại bỏ phương án này và tính tiếp IRR của phương án có vốn đầu tư kế tiếp cho đến khi chọn được phương án làm cơ sở so sánh.
Bước 3: Tính IRR của gia số đầu tư giữa phương án so sánh(phương án có vốn đầu tư lớn hơn kế tiếp) và phương án làm cơ sở so sánh.
Nếu IRR(∆) ≥ r giới hạn, loại bỏ phương án làm cơ sở so sánh và lấy phương án so sánh làm phương án cơ sở so sánh và tiến hành so sánh với phương án có vốn đầu tư lớn hơn kế tiếp.
Nếu IRR(∆) < r giới hạn, loại bỏ phương án so sánh, phương án làm cơ sở so sánh vần được giữ lại để so sánh với phương án tiếp sau.
Lặp đi lặp lại cho đến khi chỉ còn một phương án. Đó là phương án được chọn.
Có thể sử dụng chỉ tiêu hoàn vốn (RR) trong việc so sánh lựa chọn phương án đầu tư.
Quá trình so sánh lựa chọn phương án đầu tư theo chỉ tiêu hệ số hoàn vốn (RR) cũng được tiến hành tương tự như so sánh theo chỉ tiêu IRR, chỉ khác là thay việc tính IRR bằng việc tính RR.
Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nộ bộ đượ xác định khách quan từ nội bộ phương án. Nó chỉ tõ mức lãi suất mà dự án có thể đạt được. Đồng thời chỉ tiêu này còn cho phép xác định mức lãi suất tối đa mà dự án có thể chịu đựng được (trong trường hợp vay vốn đầu tư). Song nếu sử dụng nó trong việc so sánh lựa chọn phương án vẫn tồn tại các nhược điểm sau:
Việc so sánh phương án phụ thuộc vào giá trị tỷ suất “r” giới hạn khi kiểm tra điều kiện tính hiệu quả của từng phương án (IRR ≥ r giới hạn).
Nếu chỉ dựa vào chỉ tiêu IRR để so sánh lựa chọn phương án có thể sẽ dẫn đến các quyết định không chính xác khi lựa chọn các phương án loại trừ lần nhau. Phương án có IRR cao nhất nhưng quy mô nhỏ do đó NPV nhỏ hơn và ngược lại phương án có IRR cao nhất có thể bỏ qua một cơ hội thu NPV lớn. Để tránh nhược điểm này, khi lựa chọn phương án theo chỉ tiêu IRR đã sử dụng nguyên tắc so sánh theo gia số đầu tư. Song có thể nói rằng, phương pháp so sánh phương án theo gia số đầu tư (IRR∆) về thực chất vẫn ưu tiên lựa chọn phương án theo chỉ tiêu NPV.
Ví dụ: Bằng phương pháp so sánh theo tỷ lệ thu hồi nội tại IRR hãy chọn một trong 2 phương án đầu tư mở rộng hệ thống chuyển mạch của một Bưu điện tỉnh. Biết IRR định mức = 0,11. Các thông số khác trong bảng:
Các thông số
Dự án 1
Dự án 2

1. Tổng vốn đầu tư ban đầu (tỷ)
1,4
3

2. Thu nhập hàng năm
0,8
1,2

3. Chi phí hàng năm
0,3
0,5

4. Giá trị còn lại
0,4
0,7

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docphGn tfch d_ ßn.doc
  • pptNh=m DREAM.ppt

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài So sánh lựa chọn phương án đầu tư xét trên phương diện tài chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *