[block id=”bo-sung-1″]

Điện năng là một dạng năng lượng đặc biệt, nó có thể chuyển hoá dễ dàng
thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng, cơ năng , hoá năng. Mặt khác
điện năng lại có thể dễ dàng truyền tải, phân phối đi xa. Điện có mặt trong tất cả
các lĩnh vực kinh tế cũng như trong sinh hoạt đời thường. Đặc biệt là trong các
ngành công nghiệp và dịch vụ thì càng không thể thiếu được vì nó quyết định lỗ
lãi của xí nghiệp, quyết định đến giá cả cạnh tranh.
Đặc biệt trong những năm gần đây do chính sách mở cửa của nhà nước,
vốn nước ngoài vào nước ta ngày càng tăng do đó nhiều các nhà máy xí nghiệp,
các khu công nghiệp càng cần có một hệ thống cung cấp điện an toàn, tin cậy để
sản xuất và sinh hoạt. Để thực hiện được điều này cần phải có một đội ngũ cán
bộ, kỹ sư điện để đưa những công nghệ mới, hiện đại vào thiết kế, áp dụng vào
trong các ngành công nghiệp cũng như trong cuộc sống theo chủ trương của nhà
nước ta đó là đi trước đón đầu .
Qua thời gian học tập em được giao đề tài tốt nghiệp ” Thiết kế cung cấp điện
cho cảng Đình Vũ ” do cô giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn. Đồ án gồm
các chương sau:
Chương 1: Tổng quan về cung cấp điện cảng Đình Vũ
Chương 2: Xác định phụ tải tính toán cảng Đình Vũ
Chương 3: Thiết kế mạng cao áp cảng Đình Vũ
Chương 4: Thiết kế mạng hạ áp cảng Đình Vũ

de_tai_thiet_ke_cung_cap_dien_cho_cang_dinh_vu

pdf104 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1323 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho cảng Đình Vũ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

– 1 –
LỜI NÓI ĐẦU
Điện năng là một dạng năng lượng đặc biệt, nó có thể chuyển hoá dễ dàng
thành các dạng năng lượng khác như: nhiệt năng, cơ năng , hoá năng. Mặt khác
điện năng lại có thể dễ dàng truyền tải, phân phối đi xa.. Điện có mặt trong tất cả
các lĩnh vực kinh tế cũng như trong sinh hoạt đời thường. Đặc biệt là trong các
ngành công nghiệp và dịch vụ thì càng không thể thiếu được vì nó quyết định lỗ
lãi của xí nghiệp, quyết định đến giá cả cạnh tranh.
Đặc biệt trong những năm gần đây do chính sách mở cửa của nhà nước,
vốn nước ngoài vào nước ta ngày càng tăng do đó nhiều các nhà máy xí nghiệp,
các khu công nghiệp càng cần có một hệ thống cung cấp điện an toàn, tin cậy để
sản xuất và sinh hoạt. Để thực hiện được điều này cần phải có một đội ngũ cán
bộ, kỹ sư điện để đưa những công nghệ mới, hiện đại vào thiết kế, áp dụng vào
trong các ngành công nghiệp cũng như trong cuộc sống theo chủ trương của nhà
nước ta đó là đi trước đón đầu .
Qua thời gian học tập em được giao đề tài tốt nghiệp ” Thiết kế cung cấp điện
cho cảng Đình Vũ ” do cô giáo Thạc Sĩ Đỗ Thị Hồng Lý hướng dẫn. Đồ án gồm
các chương sau:
Chương 1: Tổng quan về cung cấp điện cảng Đình Vũ
Chương 2: Xác định phụ tải tính toán cảng Đình Vũ
Chương 3: Thiết kế mạng cao áp cảng Đình Vũ
Chương 4: Thiết kế mạng hạ áp cảng Đình Vũ
– 2 –
Chƣơng 1
TỔNG QUAN VỂ CUNG CẤP ĐIỆN CẢNG ĐÌNH VŨ
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẢNG ĐÌNH VŨ.
Vận tải biển là ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước nói chung và của Hải
Phòng nói riêng. Cảng Đình Vũ là một trong những hải cảng nước sâu có nhiều
tiềm năng phát triển lâu dài, có nhiều điều kiện để trở thành một hải cảng lớn
của miền bắc và cả nước, cảng nằm trong khu công nghiệp Đình Vũ thuộc
phường Đông Hải, quận Hải An. Cảng là một đơn vị tiêu thụ lượng điện lớn,
đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Với đặc điểm riêng của
mình là vận chuyển, đóng gói, xếp dỡ hàng hoá bằng các hệ thống cần cẩu, cầu
trục, các dây chuyền đóng gói… Hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ, các thiết bị
này chỉ hoạt động tốt nếu được cấp một nguồn điện ổn định, đủ công suất cần
thiết. Vì vậy ứng với tầm quan trọng này thì yêu cầu đặt ra đối với công tác cấp
điện là việc đảm bảo tính liên tục cung cấp điện và đảm bảo được độ tin cậy.
Tuy nhiên cảng Đình Vũ cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức
như: hải cảng mới được xây dựng trong giai đoạn 1, nên các thiết bị hiện tại của
cảng ít, chỉ lắp đặt một trạm biến áp T1 cung cấp điện cho 1 cầu hoạt động bốc
xếp, vận chuyển hàng hoá. Do đó, dự kiến trong tương lai ta mở rộng thêm
nhiều cầu tàu. Đến năm 2020 Cảng Đình Vũ trở thành một hải cảng nước sâu là
bến tin cậy cho các tàu trên dưới 10000 (DWT) cập bến để vận chuyển, bốc xếp
hàng hoá để đáp ứng nhu cầu chung về lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường
thủy là: 31 triệu tấn lương thực/năm, 2 triệu tấn hải sản/năm, còn với lượng dầu
là khoảng 15 ÷ 20 triệu tấn/năm. Hải Phòng với 6 tháng đầu năm 2006 lượng
hàng hoá xuất nhập ở các cảng lên đến là 8,1 triệu tấn và sẽ tiếp tục tăng cao.
Việt Nam dự kiến từ năm 2000 đến 2010 sẽ có khoảng 100 hải cảng lớn và nhỏ.
Mặt khác do nằm gần ven biển, với sự lên xuống của thủy triều biến động, và
chịu ảnh hưởng lớn của các cơn bão, độ ẩm cao trên 80% cho nên đã làm ảnh
hưởng không nhỏ đến các thiết bị, khí cụ điện, cũng như ảnh hưởng đến chất
– 3 –
lượng hàng hoá bốc xếp và vận chuyển. Do đó đã làm tăng chi phí vận hành, sửa
chữa, bảo dưỡng, giảm tuổi thọ các thiết bị, cũng như tăng vốn đầu tư ban đầu
cho cảng. Trong tương lai từ năm 2006 đến 2010 dự định sẽ mở rộng thêm 3 bến
cầu, với các cần cẩu, cầu trục, trạm biến áp, tăng cường các bến Container (vì
thu nhập của nó tăng cao: như ở Trung Quốc tăng 125%, Đông Nam Á là 17%
từ năm 1946 đến năm 2000 và tiếp tục tăng cho các năm tiếp theo), để vận
chuyển, đóng gói, xếp dỡ hàng hoá nhanh và hiệu quả.
1.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC CẢNG ĐÌNH VŨ.
Trong sơ đồ tổ chức cảng Đình Vũ đứng đầu là giám đốc điều hành với vai
trò lãnh đạo chung, là đại diện pháp nhân của cảng, chỉ đạo mọi hoạt động, sản
xuất, kinh doanh của cảng và chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả sản xuất,
ngoại giao cho cảng. Cảng Đình Vũ gồm 4 khu vực có thể hoạt động riêng biệt
với nhau, để đáp ứng thu hút nhiều doanh nghiệp thuê. Mỗi khu vực sẽ đáp ứng
nhu cầu bốc xếp và vận chuyển hàng hoá khác nhau. Như khu vực 1 tập trung
vận chuyển, bốc xếp hàng rời, khu vực 2, 3, 4 là khu vực bốc xếp hàng rời và
Container. Mỗi khu vực đều có khu vực hành chính và khu vực sản xuất độc lập
nhau. Khu vực hành chính bao gồm các phòng ban, phòng kỹ thuật có vai trò
điều hành hoạt động cho từng khu vực riêng của mình. Nhưng các khu vực này
đều thống nhất và dưới sự chỉ đạo chung của giám đốc điều hành.
* Các phòng ban.
+ Phòng kỹ thuật: là hệ thống tham mưu thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng, thay
thế các thiết bị của cảng. Đảm bảo cho quá trình sản xuất là liên tục.
+ Phòng kế hoạch: có nhiệm vụ giao dịch, tiếp thị sản phẩm, lập kế hoạch
sản xuất kinh doanh của toàn nhà máy.
+ Phòng kế toán tài vụ: chức năng thu, chi lập chứng từ hoá đơn + Phòng
hành chính: có nhiệm vụ tổ chức, quản lý sản xuất và kinh doanh.
+ Phòng vật tư: với chức năng là tìm nguồn vật tư cho cảng, nhập nguyên
vật liệu cung cấp cho cảng, chịu trách nhiệm về giá thành của nguyên nhiên vật
liệu.
– 4 –
Hình1.1: Sơ đồ tổ chức của trung tâm điện lực cảng Đình Vũ
– 5 –
* Đội sửa chữa điện và đội đế
Có chức năng lắp đặt mới, sửa chữa các sự cố hỏng hóc liên quan tới đường
dây, các hệ thống điện chiếu sáng, điện cho các khu vực phòng ban nằm trong
phạm vi các trạm điện.
* Bộ phận trực ban: Hoạt động theo ca, mỗi một ca trực có một trực ban, người
này có trách nhiệm quản lý hoạt động của các trạm điện, không chỉ người trông
coi các trạm mà cả các tổ sửa chữa khi làm việc phải cung cấp đầy đủ các thông
tin cho người trực ban, điều này sẽ giúp họ luôn hiểu hết được các vấn đề về
trạm cùng với những thay đổi nhỏ nhất để có thể đưa ra những quyết định kịp
thời và chính xác.
1.3.Những vấn đề cung cấp điện cho cảng
Nguồn cung cấp điện cho cảng Đình Vũ được lấy từ trạm biến áp liên doanh
Đình Vũ. Trạm biến áp này đóng vai trò là trạm biến áp trung gian (có nhiệm vụ
nhận điện ở hệ thống điện ở cấp cao áp U=110 -220 kV, xuống cấp trung áp là 22
kV). Cảng lấy điện từ đường dây trên không 22 kV đi vào, là nguồn cao áp cho
cảng. Thông qua các trạm biến áp đặt tại các khu vực biến đổi xuống điện áp thích
hợp cho các phụ tải ngoài cảng. Do đó việc thiết kế ta chỉ cần tính toán từ nguồn
phía thứ cấp của trạm biến áp liên doanh Đình Vũ đến các trạm biến áp khu vực ở
cảng.
Cảng Đình Vũ có diện tích là (522,066 X 971,2) m, với bốn cổng vào của
cảng nằm trên đường quy hoạch 56,25 m mới, cùng với đường ô tô thành phố đi
vào. Chiều dài mặt bến của cầu tàu là 971,2 m, mỗi khu cầu có chiều dài khác
nhau: cầu 1 có chiều dài 260,8 m, cầu 2, cầu 3 và cầu 4 cùng có chiều dài 236,8
m và được phân thành bốn khu vực để phục vụ cho các nhu cầu bốc xếp, vận
chuyển hàng hoá khác nhau tại các khu vực này.
– 6 –
– 7 –
1.3.1. Bố trí của các khu vực trong cảng
Khu vực một: gồm nhà hành chính 11 gian được đặt đầu tiên ngay bên phải
vào cổng 1 và phòng cứu hoả dịch vụ . Bên trái cổng vào là khu nhà xe 1 có diện
tích là 32×8 m, cổng bảo vệ có diện tích 7,2×5 m, nhà cân điện tử số 1 có diện
tích là 15x12m và nhà ăn ca có diện tích là 36×12 m. Khu nhà hành chính 11
gian gồm 2 tầng: Tầng 1 có 8 phòng làm việc, 1 phòng hội trường. Tầng 2 có 1
phòng giám đốc, 1 phòng hội trường, 7 phòng làm việc. Trước nhà hành chính là
hội trường cảng và nhà tập thể thao có diện tích là 30×8,2 m. Trước đó là nhà
kho 1 với diện tích 102 x 30 m, trước nó có 5 bãi và các cột đèn pha tương ứng
1, 2, 3, 4, 5 chiếu sáng bãi. Dọc theo đường vào cổng 1 bên trái là: nhà tắm, bể
nước, nhà vệ sinh . Tiếp là khu vực rửa xe, nhà xưởng sửa chữa 1 của cảng với
diện tích là 30×15 m, đến trạm biến áp T1 cấp điện cho khu cầu 1, các bãi có
diện tích là 91×60 m, khoảng cách các cột đèn chiếu sáng dọc đường vào cảng là
30m.
Khu vực hai: gồm nhà 8 gian với diện tích 32×15 m được đặt đầu tiên ngay
bên phải vào cổng 2 và nhà cân điện tử số 2 có diện tích là 15×12 m. Trước nó là
nhà bảo vệ, nhà để xe 2, đội xe văn phòng giám đốc. Bên trái cổng vào là cửa
hàng, nhà ăn ca và bộ phận trực ban. Trước nhà 8 gian là kho dầu, gara, thủy
đội, trung tâm điều độ. Tiếp đến là nhà kho 2, trước nó có: bãi 6, bãi 7 và bãi
Container, các cột đèn pha tương ứng 6, 7, 8 chiếu sáng bãi. Dọc theo đường vào
cổng 2 bên trái là: nhà tắm, bể nước, nhà wc, nhà xưởng sửa chữa 2 và khu cẫu
2, các bãi 6,7 có diện tích là 91×60 m còn bãi Container có diện tích
173,021×91,452 m. Khoảng cách các cột đèn chiếu sáng dọc đường là 30m.
Khu vực ba: gồm nhà 3 tầng với diện tích 44×15 m được đặt đầu tiên ngay
bên phải vào cổng 3 và nhà cân điện tử số 3. Trước nó là nhà bảo vệ, nhà để xe
3, phòng đại lý, trạm xăng. Bên trái cổng vào là cửa hàng, nhà ăn ca và bộ phận
trực ban. Trước nhà 3 tầng là bãi ôtô và cột đèn pha 15 chiếu sáng bãi. Tiếp đến
là nhà kho 3,trước nó có: bãi 8, bãi 9 và bãi Container, các cột đèn pha tương
ứng 9, 10, 11 chiếu sáng bãi. Dọc theo đường vào cổng 3 bên trái là: nhà tắm, bể
nước, nhà wc, nhà xưởng sửa chữa 3, khu cầu 3, có các cột đèn chiếu sáng dọc
– 8 –
đường.
Khu vực bốn: gồm khu văn phòng với diện tích 28x15m được đặt đầu tiên
ngay bên phải vào cổng 4 và xưởng đội đế. Trước nó có nhà ăn ca, vận tải thủy,
câu lạc bộ thuỷ thủ, hải quan. Bên trái cổng vào là nhà để xe, bảo vệ, nhà cân
điện tử số 4 và bộ phận trực ban. Tiếp đến là nhà kho 4, trước nó có: bãi 13, 14
và bãi Container, các cột đèn pha tương ứng 12, 13, 14 chiếu sáng bãi. Dọc theo
đường vào cổng 4 bên trái là: nhà tắm, bể nước, nhà vệ sinh , nhà xưởng sửa
chữa 4, khu cầu 4, có các cột đèn chiếu sáng dọc đường. Bốn khu vực có thể
được cho thuê và làm hoạt động công việc độc lập nhau. Chúng được ngăn cách
với nhau bằng cổng ngăn có bộ phận trực ban gác, các ô tô có thể vận chuyển
qua lại được. Dự tính trong tương lai ta còn mở rộng nhiều cầu tàu để phục vụ
cho nhu cầu vận chuyển hàng hoá nhanh.
1.3.2.Danh mục thiết bị và phân bố diện tích
Bảng 1.1: Phân bố diện tích khu vực ở cảng
STT Tên phòng Diện tích (m2)
1 Hội trường cảng 11760
2 Kho 3060
3 Nhà tắm 48,72
4 Nhà wc 39,44
5 Bể nước 46,4
6 Nhà hành chính 2 tầng, 11 gian 660
7 Nhà xưởng 450
8 Nhà để xe 256
9 Nhà bảo vệ 36
– 9 –
STT Tên phòng Diện tích (m2)
10 Nhà cân điện tử 180
11 Cứu hỏa dịch vụ 490
12 Nhà ăn ca 432
13 Nhà tập thể thao 246
14 Bãi hàng dời 5460
15 Bãi Container 15823
16 Bãi ôtô 5460
17 Khu nhà 8 gian 480
18 Kho dầu 1094,7
19 Garra 1174,8
20 Thủy đội 972
21 Trung tâm điều độ 594
22 đội xe văn phòng giám đốc 1460
23 Cửa hàng 128,5
24 Phòng trực ban 69,6
25 Nhà 3 tầng 660
26 Phòng đại lý 221,4
27 đội đế 808,5
28 Khu ván phòng 420
29 Vận tải thủy 1610
30 Câu lạc bộ thủy thủ 1925
31 Hải quan 1566
– 10 –
Chƣơng 2
XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CẢNG ĐÌNH VŨ
2.1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
Thiết kế cung cấp điện cho một công trình nào đó nhiệm vụ đầu tiên của
chúng ta là xác định phụ tải điện của công trình ấy. Tuỳ theo quy mô của công
trình mà phụ tải điện phải được xác định theo phụ tải thực tế hoặc còn phải kể
đến khả năng phát triển của công trình trong tương lai 5 năm, 10 năm hoặc lâu
hơn nữa.
Phụ tải điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: công suất và số lượng các
máy, chế độ vận hành, quy trình công nghệ sản xuất, trình độ vận hành của công
nhân. Vì vậy xác định chính xác phụ tải tính toán là nhiệm vụ khó khăn nhưng
rất quan trọng. Bởi vì nếu phụ tải tính toán được xác định nhỏ hơn phụ tải thực
tế sẽ làm giảm tuổi thọ của các thiết bị điện, có khi dẫn tới nổ, cháy rất nguy
hiểm. Nếu phụ tải tính toán lớn hơn phụ tải thực tế nhiều thì các thiết bị điện
được chọn sẽ quá lớn so với yêu cầu, do đó gây lãng phí.
Phụ tải điện trong cảng có thể chia ra làm hai loại phụ tải:
– Phụ tải động lực
– Phụ tải chiếu sáng
Phụ tải động lực và phụ tải chiếu sáng thường làm việc ở chế độ dài hạn,
điện áp yêu cầu trực tiếp tới thiết bị là 380/ 220 V ở tần số công nghiệp f=50 Hz.
2.2. NHỮNG YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CẢNG ĐÌNH VŨ.
Các yêu cầu cung cấp điện phải dựa vào phạm vi và mức độ quan trọng của
các thiết bị để từ đó vạch ra phương thức cấp điện cho từng thiết bị cũng như
trong các phân xưởng trong cảng. Đánh giá tổng thể toàn cảng ta thấy: cảng
Đình Vũ là một đơn vị tiêu thụ lượng điện năng lớn, với đặc điểm riêng của
mình là vận chuyển, đóng gói, xếp dỡ hàng hoá bằng các hệ thống cần cẩu, cần
trục, các dây chuyền đóng gói. Hoạt động liên tục, kể cả ngày nghỉ, các thiết bị
này chỉ hoạt động tốt nếu được cấp một nguồn điện ổn định, đủ công suất cần
– 11 –
thiết. Nguồn cung cấp điện cho nó phải đảm bảo liên tục không được để xảy ra
mất điện với các phụ tải quan trọng trong cảng.
2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN.
2.3.1.Xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một đơn vị diện tích
(F) sản xuất
Thường dùng phương pháp này khi thông tin mà ta biết được là diện tích:
F (m
2) của khu chế xuất và ngành công nghiệp (nặng hay nhẹ) của khu đó. Mục
đích là dự báo phụ tải để chuẩn bị nguồn (như nhà máy điện, đường dây không,
trạm biến áp).
Từ các thông tin trên ta xác định phụ tải tính toán theo suất phụ tải trên một
đơn vị diện tích sản xuất theo tài liệu [2; trang 34].
Stt= S0. F hay Ptt= P0. F (1-1)
Trong đó:
S0 [kVA/ m
2
]: suất phụ tải trên một đơn vị diện tích.
P0 [W/ m
2]: suất phụ tải trên một đơn vị diện tích sản xuất là một m2 tra theo tài
liệu [1; trang 253].
F [m
2]: diện tích sản xuất có bố trí các thiết bị dùng điện.
Để xác định S0 (P0) ta dựa vào kinh nghiệm:
Đối với các ngành công nghiệp nhẹ (dệt, may, giầy dép, bánh kẹo…)
ta lấy S0 = ( 100 – 200 ) kVA/ m
2
Đối với các ngành công nghiệp nặng ( cơ khí, hoá chất, dầu khí, luyện kim, xi
măng…) ta lấy S0 = ( 300 + 400 ) kVA/ m
2
.
Phương pháp này cho kết quả gần đúng. Nó được dùng cho những phân xưỏng
có mật độ máy móc phân bố tương đối đều như: phân xưởng dệt, sản xuất vòng
bi, gia công cơ khí…
2.3.2.Xác định phụ tải tính toán theo suất tiêu hao điện năng trên một đơn
vị sản phẩm
Nếu khu chế xuất đó là một xí nghiệp và biết được sản lượng thì ta xác
định phụ tải tính toán cho khu chế xuất theo suất tiêu hao điện năng trên một
đơn vị sản phẩm và tổng sản lượng theo tài liệu [2; trang 34].
– 12 –
max
.
T
WM
P ou
tgPQ uu .
Trong đó:
W0 (kWh/ lsp): Điện năng cần thiết để sản xuất 1 sản phẩm (tra sổ tay).
M: Tổng sản phẩm sản xuất trong 1 năm (sp).
Tmax(h): Thời gian sử dụng công suất lớn nhất, tra tài liệu [1; trang 254].
Chú thích: Tmax là thời gian nếu hệ thống cung cấp điện chỉ truyền tải công suất
lớn nhất thì sẽ truyền tải được một lượng điện năng đúng bằng lượng điện năng
truyền tải trong thực tế một năm.
Ta có thể xác định Tmax theo bảng sau:
Bảng 2.1: Bảng xác định Tmax
Các xí nghiệp Nhỏ hơn 3000 h Trong khoảng
(3000 ÷ 5000) h
Lớn hơn 5000 h
Xí nghiệp 1 ca X – –
Xí nghiệp 2 ca – X –
Xí nghiệp 3 ca – – X
2.3.3. Xác định phụ tải tính toán theo hệ số cực đại công suất trung bình Ptb
Thông tin mà ta biết được là khá chi tiết, ta bắt đầu thực hiện việc phân nhóm
các thiết bị máy móc (từ 8 – 12 máy/ 1 nhóm). Sau đó ta xác định phụ tải tính
toán của một nhóm n máy theo công suất trung bình Ptb và hệ số cực đại kmax
theo các công thức sau:
n
i
dmisdtbtt PkkPkP
1
maxmax … (1-16)
tgPQ tttt . (1-17)
(1-18)
Trong đó:
n : số máy trong một nhóm.
– 13 –
n
i
Ptb: công suất trung bình của nhóm phụ tải trong ca máy tải lớn nhất
Pđm (kW): công suất định mức của máy, nhà chế tạo cho.
Uđm: điện áp dây định mức của lưới (Uđm = 380 V).
ksd : hệ số sử dụng công suất hữu công của nhóm thiết bị, tra theo tài liệu [1; trang
253].
kmax: hệ số cực đại công suất hữu công của nhóm thiết bị (hệ số này được xác
định theo hệ số sử dụng ksd và số thiết bị dùng điện hiệu quả nhq tra tài liệu [1; trang
256]).
nhq: số thiết bị dùng điện hiệu quả.,
Các bước xác định nhq:
Bước 1: Xác định n1 là số thiết bị có công suất lớn hơn hoặc bằng một nửa công
suất của thiết bị có công suất lớn nhất.
Bước 2: Xác định
1
1
n
i
dmiI PP (1-19)
Bước 3: Xác định
n
n
n 1* (1-20)
P
P
P 1* (1-21)
P: Tổng công suất của các thiết bị trong nhóm thiết bị (nhóm phụ tải) đang xét.
– Bước 4: Tra tài liệu [2; trang 326] ta được nhq* theo n* và p*
– Bước 5: Tính nhq = n. nhq* (1-22)
Chú ý:
Nếu trong nhóm có phụ tải 1 pha đấu vào Upha (220V) như quạt gió… Ta phải
qui đổi về 3 pha như sau:
Pqd = 3.Pdm (1-23)
Nếu trong nhóm có phụ tải 1 pha đấu vào Udây (380V) như biến áp hàn. Ta qui
đổi về 3 pha như sau:
Pqd = 3.Pdm (1-24)
Nếu trong nhóm có thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại như cầu trục, cẩu,
máy nâng, biến áp hàn… Ta qui đổi về chế độ dài hạn như sau:
– 14 –
Pqd =Pdm %dk (1-25)
Trong đó kd% : là hệ số đóng điện phần trăm lấy theo thực tế.
Từ đó ta tính được phụ tải tính toán của cả phân xưởng theo các công thức sau:
nm
i
ttidtdl PkP
1
.

(1-26)
DPPcs .0 (1-27)
nm
i
ttidldl QkQ
1
.
(1-28)
cscssc tgPQ . (1-29)
Các phân xưởng của các nhà máy trong thực tế thường dùng đèn sợi đốt nên
Qcs = 0.
Vậy ta tính được:
csdlpx PPP (1-30)
csdlpx QQQ (1-31)
dlpx QQ do (Qcs=0) (1-32)
22
pxpxpx QPS (1-33)
px
px
px
S
P
cos (1-34)
dm
px
U
S
ttpx
I
.3
(1-35)
Trong đó:
n, m : Số nhóm máy của phân xưởng mà ta đã phân ở trên.
kđt : Hệ số đồng thời (thường có giá trị từ 0.8 ÷1).
Nhận xét: Phương pháp này thường được dùng để tính phụ tải tính toán cho một
nhóm thiết bị, cho các tủ động lực trong toàn bộ phân xưởng. Nó cho một kết
quả khá chính xác, nhưng phương pháp này đòi hỏi một lượng thông tin đầy đủ
về các phụ tải như: chế độ làm việc của từng phụ tải, công suất đặt của từng phụ
tải, số lượng các thiết bị trong nhóm (ksđi, Pđmi, cosφI )
– 15 –
Phƣơng pháp xác định phụ tải theo công suất trung bình và hệ số hình
dáng:
Công thức tính:
tbhdtt PKP . (1-36)
tgPQ tttt . (1-37)
22
tttttt QPS (1-38)
Trong đó:
Khd: hệ số hình dáng của đồ thị phụ tải (tra từ sổ tay kỹ thuật).
Ptb: công suất trung bình của nhóm thiết bị khảo sát.
Với Ptb được tính như sau:
T
A
T
dP
P
T
tt
tb
0
)( .
(1-39)
Với A: là điện năng tiêu thụ của nhóm thiết bị trong khoảng thời gian T.
2.3.4.Phƣơng pháp xác định phụ tải trong tƣơng lai của nhà máy:
Trong tương lai dự kiến nhà máy hay cảng sẽ được mở rộng và thay thế, lắp đặt
các máy móc hiện đại hơn.
Công thức tính toán:
)1()( tStS ttNMNM (1-40)
Với: 0<t<T
Trong đó:
SNM(t): Là phụ tải tính toán của nhà máy sau t năm.
SttNM : Là phụ tải tính toán của nhà máy ở thời điểm khởi động.
a :Hệ số phát triển hàng năm của phụ tải cực đại (a thường lấy từ 0.0595 ÷ 0.0685).
t : Thời gian dự kiến trong tương lai.
2.4. TÍNH PHỤ TẢI TÍNH TOÁN CÁC KHU VỰC VÀ TOÀN CẢNG.
Với diện tích lớn, cảng cần thiết kế cung cấp điện trong đề tài này có quy
mô lớn. Dự kiến trong tương lai đến năm 2015 cảng mở rộng quy mô sản xuất
lắp đặt thêm các thiết bị hiện đại như: xây dựng thêm nhiều cầu tàu, nắp thêm
nhiều chân đế để phục vụ cho nhu cầu bốc xếp, vận chuyển với trữ lượng hàng
– 16 –
hoá lưu thông lớn, các trạm biến áp để cung cấp cho các chân đế. Xây dựng
thêm nhiều nhà kho để chứa hàng hoá, nhiều cột đèn pha chiếu sáng bãi. Trong
phân xưởng lắp thêm nhiều máy móc, phục vụ sửa chữa và sản xuất, mỗi khu
cầu ở cảng có 4 hố cấp điện cho các cần cẩu, cần trục…
Vì vậy việc thiết kế cung cấp điện phải đảm bảo sự gia tăng phụ tải trong
tương

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế cung cấp điện cho cảng Đình Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *