[block id=”bo-sung-1″]

(Bản scan)
Trong những năm qua kỹ thuật lạnh đã có những thay đổi quan trọng trên thế giới và ở cả Việt Nam ta. Nó thực sự đã đi sâu vào hết các ngành kinh tế đang phát triển nhanh và hỗ trợ tích cực cho các ngành đó. Đặc biệt là ngành công nghệ thực phẩm, biến bảo quản thịt cá, rau quả

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog48

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài thiết kế kho lạnh bảo quản rau quả với dung tích 500 tấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *