[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc
giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời dân, các
cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô
tô và đ-ờng đô thị em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế
tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2
điểm B3-E8 thuộc địa phận huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.
Nội dung đồ án gồm 3 phần:
Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng M19 – Đ5
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật.
Phần 3: Tổ chúc thi công.

de_tai_thiet_ke_tuyen_duong_qua_hai_diem_m19_d5_thuoc_tinh

pdf120 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm M19 – Đ5 thuộc tỉnh Tuyên Quang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 1ra
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG
——————————-
ISO 9001 – 2000
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
Sinh viờn thực hiện : Trần Đức Quyết
Lớp : XD 903
MSSV : 091379
Người hướng dẫn : Ths. Nguyễn Hữu Khải
: Ks. Hoàng Xuân Trung
HẢI PHềNG – 2010
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 2ra
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHềNG
——————————-
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH: XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG
Tờn đề tài: Thiết kế tuyến đ-ờng qua hai điểm m19- đ5
thuộc tỉnh tuyên quang
HẢI PHềNG – 2010
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 3ra
Lời cảm ơn
Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc
giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời dân, các
cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô
tô và đ-ờng đô thị em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế
tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2
điểm B3-E8 thuộc địa phận huyện Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang.
Nội dung đồ án gồm 3 phần:
Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng M19 – Đ5
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật.
Phần 3: Tổ chúc thi công.
Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em
khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ
thiết kế tốt nghiệp.
Em xin trân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn đã giúp đỡ em trong quá
trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp.
Hải Phòng, tháng 7 năm 2009
Sinh viên : Trần Đức Quyết
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 4ra
Phần I:
lập báo cáo đầu t- xây dựng
tuyến đ-ờng
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 5ra
Ch-ơng 1: Giới thiệu chung
1. Tên công trình :
Tuyến đ-ờng thiết kế từ điểm M19 đến điểm Đ5 thuộc Huyện Chiêm Hóa
tỉnh Tuyên Quang.
2. Địa điểm xây dựng công trình :
Tuyến đ-ờng xây dựng thuộc huyện Chiêm Hóa,tỉnh Tuyên Quang là khu
vực có địa hình là đồi núi thấp và thoải.
3. Chủ đầu t- xây dựng công trình :
Chủ đầu t- xây dựng công trình là Sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang.
Đơn vị thi công là công ty xây dung công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang.
4. Nguồn vốn đầu t- xây dựng công trình :
Nguồn vốn xây dựng công trình lấy từ ngân sách nhà n-ớc. Nguồn vốn đ-ợc
đầu t- tập trung một lần.Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu có
đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị, nhân lực và đáp ứng kỹ thuật yêu
cầu về chất l-ợng và tiến độ thi công.
5. Tính khả thi xây dựng công trình :
Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng M19-Đ5 cần xem
xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ an ninh quốc phòng và phát
triển kinh tế xã hội nhằm các mục đích chính nh- sau:
* Xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc và đồng bộ của huyện Chiêm Hoá nói
riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung, để đẩy mạnh phát triển công – nông
nghiệp, dịch vụ và các tiềm năng khác của vùng.
* Việc xây dựng tuyến đ-ờng sẽ đem lại những hiệu quả thiết thực nh- là :
Giải quyết vấn đề đi lại của vùng , đồng thời đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế
xã hội,phát huy tối đa tiềm năng phát triển kinh tế của vùng. Sử dụng có hiệu
quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên của vùng.
* Việc xây dựng tuyến đ-ờng nằm trong qui hoạch phát triển kinh tế xã hội
,an ninh quốc phòng của vùng từ năm 2010 đến năm 2020.
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 6ra
* Trong những tr-ờng hợp cần thiết để phục vụ cho công tác chính trị, an
ninh, quốc phòng.
+ Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 sẽ là: 1480 xe/ng.đ.
Với thành phần dòng xe:
– Xe con : 25%
– Xe tải nặng :10%
– Xe tải trung : 30%.
– Xe tải nhẹ : 35%.
– Hệ số tăng xe :7 %.
Nh- vậy l-ợng vận chuyển giữa 2 điểm M19-Đ5 là khá lớn với hiện trạng
mạng l-ới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển.
Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng M19-Đ5 là hoàn toàn cần thiết. Góp
phần vào việc hoàn thiện mạng l-ới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc
phát triển KT-XH hội ở địa ph-ơng và phát triển các khu công nghiệp chế biến,
dịch vụ …
6. Tính pháp lý đầu t- xây dựng công trình :
* Căn cứ các quy hoạch tổng thể mạng l-ới đ-ờng giao thông của vùng và
quy hoạch phát triển kinh tế xã hội từ năm 2010 đến năm 2020 của tỉnh
Tuyên Quang
* Căn cứ theo văn bản giữa Sở Giao thông công chính tỉnh Tuyên Quang và
đơn vị khảo sát thiết kế để tiến hành lập dự án.
* Căn cứ các quyết định về giao đất để đầu t- xây dựng công trình của Sở
tài nguyên và môi tr-ờng tỉnh Tuyên Quang số 4769/QĐ-UBND
7. Căn cứ đầu t- xây dựng công trình :
– Tính pháp lý :
* Căn cứ Quyết định đầu t- xây dựng công trình của Sở giao thông vận tải
tỉnh Tuyên Quang
* Căn cứ các quyết định về giao đất để đầu t- xây dựng công trình của Sở
tài nguyên và môi tr-ờng tỉnh Tuyên Quang. vv
* Một số văn bản pháp lý có liên quan khác.
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 7ra
* Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thuỷ văn, hồ sơ
quản lý đ-ờng cũ, ..vv..)
– Các căn cứ về mặt kỹ thuật :
*Các quy phạm sử dụng:
– Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 – 05.
– Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm (22TCN – 211 -06).
– Quy trình khảo sát (22TCN – 27 – 84).
– Quy trình khảo sát xây dựng (22TCN – 27 – 84).
– Quy trình khảo sát thuỷ văn (22TCN – 220 – 95) của bộ GTVT
– Luật báo hiệu đ-ờng bộ 22TCN 237- 01
– Ngoài ra còn các quy trình, quy phạm có liên quan khác.
8. Đặc điểm chung khu vực tuyến đi qua .
* Đặc điểm về chính trị – kinh tế – an ninh quốc phòng .
Huyện Chiên Hoá có nền kinh tế đang phát triển mạnh , đặc biệt là
nghành khai thác và chế biến lâm sản, nghành khai thác khoáng sản nh- than
đá,khai thác quặng,sắt vv Từ đó dẫn tới việc phát triển mạng lưới giao thông
trong vùng để phù hợp với sự phát triển của kinh tế .Nền an ninh quốc phòng
đ-ợc đảm bảo thuận lợi cho việc đầu t- xây dựng công trình.
* Địa hình .
Tuyến đi qua địa hình t-ơng phức tạp có độ dốc lớn và có địa hình chia cắt
mạnh. Chênh cao giữa các cao điểm lớn nhất là 30 m do giữa các đ-ờng đồi có
hình thành lòng chảo .
Chênh cao cao độ trong khu vực là 60m. chênh cao giữa các đ-ờng đồng
mức là 5m. Độ dốc ngang s-ờn dốc t-ơng đối thoải .Độ dốc trung bình của s-ờn
dốc là 20.69%
Mạng l-ới sông ngòi, khe tụ thuỷ không dày đặc thuận tiện cho việc đi
tuyến.
* Địa chất thuỷ văn.
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 8ra
– Địa chất khu vực khá ổn định ít bị phong hoá, không có hiện t-ợng nứt –
nẻ –không bị sụt nở. Đất nền chủ yếu là đất tây nguyên BaZan, địa chất lòng
sông và các suối chính rất ổn định .
– Cao độ mực n-ớc ngầm ở đây t-ơng đối thấp, cấp thoát n-ớc nhanh
chóng, trong vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có l-u l-ợng
t-ơng đối lớn và các suối nhánh tập trung n-ớc về dòng suối này. tuy nhiên địa
hình ở lòng suối t-ơng đối thoải và thoát n-ớc tốt nên mực n-ớc ở các dòng suối
không lớn do đó không ảnh h-ởng tới các vùng xung quanh.
* Đặc điểm về khí hậu, khí t-ợng.
Với địa hình thấp dần từ núi cao xuống núi thấp, rồi xuống trung du,đồng bằng
theo h-ớng Bắc – Nam làm cho khí hậu Tuyên Quang chia thành ba vùng rõ rệt
trong mùa đông : vùng lạnh ,vùng lạnh vừa, vùng ấm và hai mùa rõ rệt là mùa
m-a và mùa khô. Tổng số giờ nắng trong năm dao động từ 1.500 đến 1.750 giờ
và phân bố t-ơng đối đều cho các tháng trong năm.
Tuyến nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, nóng ẩm m-a nhiều. Nhiệt độ
trung bình khoảng 270c. mùa đông nhiệt độ trung bình khoảng 180c, mùa hạ
nhiệt độ trung bình khoảng 270 C nhiệt độ dao động khoảng 90c. l-ợng m-a trung
bình khoảng 2.000 mm, mùa m-a từ tháng 8 đến tháng 10.
* Tình hình vật liệu và điều kiện thi công.
Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng đủ việc xây dựng, đ-ờng cự
ly vận chuyển < 5km. Đơn vị thi công có đầy đủ năng lực máy móc, thiết bị để
đáp ứng nhu cầu về chất l-ợng và tiến độ xây dựng công trình. Có khả năng tận
dụng nguyên vật liệu địa ph-ơng trong khu v-c tuyến đi qua có mỏ cấp phối sỏi
cuội với trữ l-ơng t-ơng đối lớn và theo số liệu khảo sát sơ bộ thì thấy các đồi
đất gần đó có thể đắp nền đ-ờng đ-ợc. Phạm vi từ các mỏ đến phạm vi công
trình từ 500m đến 1000m.
* Hiện trạng môi tr-ờng.
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 9ra
Đây là khu vực rất ít bị ô nhiễm và ít bị ảnh h-ởng xấu của con ng-ời, Môi
tr-ờng rất thông thoáng và trong lành. Do đó khi xây dựng tuyến đ-ờng phải chú
ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên,không làm ô nhiểm môi tr-ờng, chiếm
nhiều diện tích đất canh tác của ng-ời dân và phá hoại công trình xung quanh.
* Hiện trạng giao thông :
Mạng l-ới giao thông trong vùng chủ yếu là đ-ờng cấp IV, hệ thống giao thông
vận tải và cơ sở hạ tầng nói chung còn ch-a t-ơng xứng với nhu cầu đi lại và
phát triển của vùng. Theo khảo sát bình đồ của vùng thì hiện tại mạng l-ới giao
thông còn kém phát triển,đ-ờng còn quá nhỏ , chất l-ợng đ-ờng đã xuống thấp
không thể đủ điều kiện cho xe tải trọng lớn đi lại.
9. Những vấn đề cần chú ý khi thiết kế và thi công xây dựng tuyến đ-ờng .
Khi thiết kế và xây dựng tuyến đ-ờng phải chú ý không làm phá vỡ cấu trúc của
vùng, không làm ô nhiểm môi tr-ờng. Trong quá trình thi công phải đảm bảo an
toàn không làm ảnh h-ởng giao thông,an ninh trật tự trong khu vực, phải chú ý
đảm bảo đúng tiến độ công trình,tránh gây lãng phí. Đ-a công trình vào sử dụng
đúng thời hạn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng.vv
10. Kết luận :
Từ những phân tích trên ta thấy rằng việc xây dựng tuyến đ-ờng trên là hoàn
toàn cần thiết để phát triển kinh tế xã hội ,chính trị, an ninh quốc phòng của
vùng. Góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất n-ớc.
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 10ra
Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng và các chỉ
tiêu kỹ thuật của đ-ờng.
1.1. Xác định cấp hạng đ-ờng.
* Cấp hạng đ-ờng đ-ợc xác định dựa vào :
+ ý nghĩa tầm quan trọng của con đ-ờng .
+ dựa vào l-u l-ợng xe ở năm tính toán.
a. ý nghĩa tầm quan trọng của con đ-ờng:
– Tuyến đ-ờng thiết kế từ điểm M19-Đ5 nằm trong quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội . an ninh quốc phòng của tỉnh Tuyên Quang từ năm 2010 đến
năm 2020. Việc xây dựng tuyến đ-ờng này sẽ mở ra một bộ mặt mới cho huyện
Bắc Hà , nhằm thu hút đầu t- trong n-ớc cũng nh- n-ớc ngoài. Con đ-ờng có ý
nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của
tỉnh.
b. l-u l-ợng xe ở năm tính toán:
* Quy đổi l-u l-ợng xe ra xe con:
Bảng tính l-u l-ợng xe quy đổi
Bảng 1.2.1
LL(N15) Xe con
Xe Tải nhẹ Xe tải trung
Xe tải nặng
Hstx(q)
1480 25% 35% 30% 10% 7
Hệ số qđ (ai) 1 2.5 2.5 3
Xe qđ 370 518 444 148
Nqđ(15)=ΣNi*ai 3219
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 11ra
Theo tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2.), phân cấp
kỹ thuật đ-ờng ô tô theo l-u l-ợng xe thiết kế (xcqđ/ngày đêm): > 3.000 thì chọn
đ-ờng cấp III.
Nh- ta đã biết, cấp hạng xe phụ thuộc nhiều yếu tố nh-: chức năng đ-ờng,
địa hình và lưu lượng thiết kế.
Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đ-ờng là cấp III, tốc
độ thiết kế 60Km/h (địa hình đồi núi).
Ta có bảng tra các chỉ tiêu kỹ thuật đối với đ-ờng cấp III nh- sau:
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật theo TCVN 4054-05
Các chỉ tiêu kỹ thuật Trị số
Chiều rộng tối thiểu các bộ phận trên MCN cho địa hình vùng núi (bảng 7-T11)
Tốc độ thiết kế (km/h) 60
Số làn xe giành cho xe cơ giới (làn) 2
Chiều rộng 1 làn xe (m) 3.0
Chiều rộng phần xe dành cho xe cơ giới (m) 6
Chiều rộng tối thiểu của lề đ-ờng (m) 1.5 (gia cố 1.0m)
Chiều rộng của nền đ-ờng (m) 9
Tầm nhìn tối thiểu khi xe chạy trên đ-ờng (Bảng 10- T19)
Tầm nhìn hãm xe (S1), m 75
Tầm nhìn tr-ớc xe ng-ợc chiều (S2), m 150
Tầm nhìn v-ợt xe, m 350
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu (Bảng 11- T19)
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu giới hạn (m) 60
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu thông th-ờng (m) 125
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu không siêu cao(m) 1500
Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Bảng 14- T22)
R (m) isc L(m)
125 150 0.07 70
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 12ra
150 175 0.06 60
175 200 0.05 55
200 250 0.04 50
250 300 0.03 50
300 1500 0.02 50
Độ dốc dọc lớn nhất (Bảng 15- T23)
Độ dốc dọc lớn nhất (%) 7
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (Bảng 17- T23)
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (m) 150 (100)
Bán kính tối thiểu của đ-ờng cong đứng lồi và lõm (Bảng 19- T24)
Bán kính đ-ờng cong đứng lồi min (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
2500
Bán kính đ-ờng cong đứng lõm min (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
1500
Chiều dài đ-ờng cong đứng tối thiểu (m) 50
Dốc ngang mặt đ-ờng (%) 2
Dốc ngang lề đ-ờng (%) 6
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 13ra
1.2. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật.
1.2.1. Tính toán tầm nhìn xe chạy.
1.2.1.1. Tầm nhìn hãm xe.
S1
ShLp- lo
Tính cho ôtô cần hãm để kịp dừng xe tr-ớc ch-ớng ngại vật.
S1 = l1 + Sh + lo ;
Trong đó:
– l1: quãng đ-ờng ứng với thời gian phản ứng tâm lý t = 1s;
l1
= V(km/h). t(h) = )s(t.
3,6
V(m/s)
;
– Sh : chiều dài hãm xe
Sh =
)i(254
KV2
;
– lo : cự ly an toàn lo = 5m hoặc 10m ;
– V: vận tốc xe chạy (km/h) ;
– K: hệ số sử dụng phanh K = 1,2 với xe con; K = 1,4 với xe tải
chọn K = 1,4
– : hệ số bám = 0,5 (Mặt đ-ờng sạch và ẩm -ớt) ;
– i: khi tính tầm nhìn lấy i = 0,0 ;
m35,6610
)5,0(254
60.4,1
6,3
60
S
2
1 .
1.2.1.2. Tầm nhìn 2 chiều.
Tính cho 2 xe ng-ợc chiều trên cùng 1 làn xe.
S2 = 2l1 + lo + ST1 + ST2 .
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 14ra
Trong đó các giá trị giải thích nh- ở tính S1
Sơ đồ tính tầm nhìn S2
Lp-Lo Sh
S1
Lp-
S1
Sh
S2 = m7,12210
5,0.127
5,0.60.4,1
8,1
60
2
2
Sơ đồ tính tầm nhìn v-ợt xe
Tính tầm nhìn v-ợt xe
Tầm nhìn v-ợt xe đ-ợc xác định theo công thức (sổ tay tk đ-ờng T1/168).
1
3
21
1o
2
2211
21
2
1
4
V
V
1.
VV
V
254
lKV
254
)V(VKV
).3,6V(V
V
S
V1 > V2
o22
2
2 l
)i127(
.KV
1,8
V
S
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 15ra
Tr-ờng hợp này đ-ợc áp dụng khi tr-ờng hợp nguy hiểm nhất xảy ra V3 =
V2 = V và công thức trên có thể tính đơn giản hơn nếu ng-ời ta dùng thời gian
v-ợt xe thống kê trên đ-ờng theo hai tr-ờng hợp.
– Bình th-ờng: S4 = 6V = 6.60 = 360(m).
– C-ỡng bức : S4 = 4V = 4.60 = 240(m).
1.2.2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax
– imax đ-ợc tính theo 2 điều kiện:
– Điều kiện đảm bảo sức kéo (sức kéo phải lớn hơn sức cản-đk cần để xe cđ):
D f + i imax = D – f ;
Trong đó:
– D: nhân tố động lực của xe (giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng
l-ợng, thông số này do nhà sx cung cấp);
– Điều kiện đảm bảo sức bám (sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không xe
sẽ tr-ợt – đk đủ để xe cđ)
D fD’i’
G
Pw
.
G
G
D’ max
K ;
Trong đó:
– Gk: trọng l-ợng bánh xe có trục chủ động;
– G: trọng l-ợng xe;
– tính trong đkiện bất lợi của đ-ờng (mặt đ-ờng trơn tr-ợt: = 0,2)
– PW: Lực cản không khí;
13
V.F.K
P
2
w (m/s).
Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy trị số nhỏ hơn
a. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn tổng sức bám.
Với vận tốc thiết kế là 60km/h. Dự tính phần kết cấu mặt đ-ờng sẽ làm bằng
bê tông nhựa. Ta có:
f: hệ số cản lăn, với V > 50km/h ta có:
f = fo [1 + 0,01 (V – 50)] ;
trong đó:
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 16ra
– fo: hệ số cản lăn khi xe chạy với tốc độ < 50km/h, (với mặt đ-ờng
bê tông nhựa, bê tông xi măng, thấm nhập nhựa fo = 0,02) => f = 0,022
– V: tốc độ tính toán km/h. Kết quả tính toán đ-ợc thể hiện bảng sau:
Dựa vào biểu đồ động lực hình 3.2.13 và 3.2.14 sổ tay thiết kế đ-ờng ôtô ta
tiến hành tính toán đ-ợc theo bảng 3.2
Bảng tính độ dốc
Bảng 1.2.2
Loại xe Xe con Xe tải nhẹ Xe tải trung Xe tải nặng
Vtt km/h 60 60 60 60
F 0,022 0,022 0,022 0,022
D 0,13 0,035 0,033 0,048
imax(%) 10,8 1,3 1,1 2,6
(Trang 149 – sổ tay tkế đ-ờng T1)
b. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.
Trong tr-ờng hợp này ta tính toán cho các xe trong thành phần xe
G
P
.
G
G
D’ và fD’i wKbmax ;
trong đó:
– Pw: sức cản không khí
13
)VgKF(V
P
22
W ;
– V: tốc độ thiết kế km/h, V = 60km/h;
– Vg: vận tốc gió khi thiết kế lấy Vg = 0(m/s);
– F: Diện tích cản gió của xe (m2);
– K: Hệ số cản không khí;
Tr-ờng Đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Khoa Xây dựng Thiết kế đ-ờng Ô tô
Sinh Viên thực hiện: Trần đức quyết – lớp xd903 Trang: 17ra
Loại xe K F, m2
Xe con 0.015-0.03 1.5-2.6
Xe tải 0.05-0.07 3.0-6.0
– : hệ số bám dọc lấy trong điều kiện bất lợi là mặt đ-ờng ẩm
-ớt,bẩn .Lấy = 0,2
– GK: trọng l-ợng trục chủ động (kg);
– G: trọng l-ợng toàn bộ xe (kg).
Bảng tính độ dốc
Bảng 1.2.3
Xe con
Xe tải nhẹ Xe tải trung Xe tải nặng
K 0.03 0.05 0.06 0.07
F 2.6 3 5 6
V 60 60 60 60
Pw 1.667 3.206 6.413 8.978
Gk 960 6150 7400
G 1875 8250 13550
D’ 0.102 0.148 0.109
i’max 8% 12.6% 8.7%
– Theo TCVN 4054-05 với đ-ờng III, tốc độ thiết kế V = 60km/h thì imax =
0,07 cùng với kết quả vừa có (chọn giá trị nhỏ hơn) hơn nữa khi thiết kế cần
phải cân nhắc ảnh h-ởng giữa độ dốc dọc và khối l-ợng đào đắp để tăng thêm
khả năng vận hành của xe, ta sử dụng id 5% với chiều dài tối thiểu đổi dốc
đ-ợc

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế tuyến đường qua hai điểm M19 – Đ5 thuộc tỉnh Tuyên Quang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *