[block id=”bo-sung-1″]

Các quốc gia trên thế giới hình thành và phát triển theo các hình thức và giai đoạn với các thể chế chính trị khác nhau. Nhưng tất cả các nhà nước đều thực hiện chức năng quản lý hay cai trị và chức năng phụ vụ ở từng mức độ khác nhau, hai chức năng này thể hiện mối quan hệ biện chứng mà nhà nước phải thực hiện nhằm đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển. Về mặt chức năng phụ vụ xã hội, nhà nước phụ vụ công dân của mình trên các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng một cách tối ưu nhất nhu cầu của người dân. Một hoạt động trong những hoạt động trong chức phụ vụ của nhà nước mà chúng ta có thể thấy rõ đó là hoạt động cung cấp dịch vụ công của nhà nước cho công dân.
Cung cấp dịch vụ công phụ vụ nhu cầu chung của người dân là tất yếu khách quan và rất cần thiết trong xu thế hiện nay là nhà nước chuyển dần từ cai trị sang phụ vụ. Việc cung ứng và cải cách dịch vụ công hướng tới nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công dân và xã hội là vấn đề mà được các quốc gia trên thế giới đang quan tâm hiện nay. Với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì con người, vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc tổ chức cung ứng các hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu cơ bản thiết yếu của công dân và tổ chức trong xã hội, bảo đảm trật tự và công bằng xã hội ngày càng được đề cao.

de_tai_thuc_trang_cung_ung_dich_vu_giao_duc_tai_singapore

docx23 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 1667 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TIỂU LUẬN
MÔN: DỊCH VỤ CÔNG
Đề tài: “Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore”.
LỜI MỞ ĐẦU
Các quốc gia trên thế giới hình thành và phát triển theo các hình thức và giai đoạn với các thể chế chính trị khác nhau. Nhưng tất cả các nhà nước đều thực hiện chức năng quản lý hay cai trị và chức năng phụ vụ ở từng mức độ khác nhau, hai chức năng này thể hiện mối quan hệ biện chứng mà nhà nước phải thực hiện nhằm đảm bảo cho xã hội ổn định và phát triển. Về mặt chức năng phụ vụ xã hội, nhà nước phụ vụ công dân của mình trên các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội đáp ứng một cách tối ưu nhất nhu cầu của người dân. Một hoạt động trong những hoạt động trong chức phụ vụ của nhà nước mà chúng ta có thể thấy rõ đó là hoạt động cung cấp dịch vụ công của nhà nước cho công dân.
Cung cấp dịch vụ công phụ vụ nhu cầu chung của người dân là tất yếu khách quan và rất cần thiết trong xu thế hiện nay là nhà nước chuyển dần từ cai trị sang phụ vụ. Việc cung ứng và cải cách dịch vụ công hướng tới nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công dân và xã hội là vấn đề mà được các quốc gia trên thế giới đang quan tâm hiện nay. Với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội vì con người, vai trò và trách nhiệm của nhà nước trong việc tổ chức cung ứng các hàng hóa và dịch vụ đáp ứng các yêu cầu cơ bản thiết yếu của công dân và tổ chức trong xã hội, bảo đảm trật tự và công bằng xã hội ngày càng được đề cao.
Giáo dục là một trong những lĩnh vực rất quan trọng đối với mỗi quốc gia và nó cũng chính là một trong những dịch vụ công do nhà nước và tư nhân cùng cung ứng. Hiện nay với nền kinh tế tri thức phát triển như vũ bão thì vai trò tri thức càng trở nên quan trọng hơn bao giời hết. Các quốc gia đều chú trọng đàu tư tăng cường cho nền giáo dục của mình một cách mạnh mẽ và phù hợp nhất đặt nền monhs cho sự phát triển đất nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó, ngay từ xa xưa các nhà nước phong kiến với tư tưởng Nho giáo thì đều chú trọng đến giáo dục thi cử và đến ngày nay nhà nước ta luôn đặt giáo dục là quốc sách hàng đầu.
NỘI DUNG CHÍNH
Chương 1. Cơ sở lý luận
1.1. Khái niệm
1.1.1. Dịch vụ
Trong quá trình lao động sản xuất tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình, con người đã tạo ra các sản phẩm khác nhau, trong đó có thể phân chia thành hai loại chủ yếu là các vật phẩm và các dịch vụ. Trong khi vật phẩm cụ thể như bàn, ghế, quần áo, mang tính giá trị sử dụng thì các dịch vị là những hoạt động để thỏa mãn các nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Chúng ta có thể thấy dịch vụ khác với các loại hàng hóa truyền thống ở một số đặc điểm cơ bản sau:
– Dịch vụ là hành vi, những hoạt động thể hiện quan hệ trực tiếp giữa tổ chức và cá nhân này với tổ chức và cá nhân khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của họ với tư cách là khách hàng sử dụng dịch vụ.
– Dịch vụ là hàng hóa không thể lưu trữ, khó vận chuyển và thường không có tính đồng nhất.
– Dịch vụ mang tính phi vật chất.
=> Dịch vụ là những hoạt động mang tính chất phụ vụ chuyên nghiệp nằm đáp ứng nhu cầu nò đó của con người và xã hội.
1.1.2. Giáo dục
Giáo dục là quá trình được tổ chức có ý thức, hướng tới mục đích khơi gợi hoặc biến đổi nhận thức, năng lực, tình cảm, thái độ của người dạy và người học theo hướng tích cực. Nghĩa là góp phần hoàn thiện nhân cách người học bằng những tác động có ý thức từ bên ngoài, góp phần đáp ứng các nhu cầu tồn tại và phát triển của con người trong xã hội đương đại.
Theo từ “Giáo dục” tiếng Anh – “Education” – vốn có gốc từ tiếng La tinh “Educare” có nghĩa là “làm bộc lộ ra”. Có thể hiểu “giáo dục là quá trình, cách thức làm bộc lộ ra những khả năng tiềm ẩn của người được giáo dục”.
Giáo dục bao gồm việc dạy và học, và đôi khi nó cũng mang ý nghĩa như là quá trình truyền thụ, phổ biến tri thức, truyền thụ sự suy luận đúng đắn, truyền thụ sự hiểu biết. Giáo dục là nền tảng cho việc truyền thụ, phổ biến văn hóa từ thế hệ này đến thế hệ khác. Giáo dục là phương tiện để đánh thức và nhận ra khả năng, năng lực tiềm ẩn của chính mỗi cá nhân, đánh thức trí tuệ của mỗi người. Nó ứng dụng phương pháp giáo dục, một phương pháp nghiên cứu mối quan hệ giữa dạy và học để đưa đến những rèn luyện về tinh thần, và làm chủ được các mặt như: ngôn ngữ,tâm lý, tình cảm, tâm thần, cách ứng xử trong xã hội.
Dạy học là một hình thức giáo dục đặc biệt quan trọng và cần thiết cho sự phát triển trí tuệ, hoàn thiện nhân cách học sinh.
Quá trình dạy học nói riêng và quá trình giáo dục nói chung luôn gồm các thành tố có liên hệ mang tính hệ thống với nhau: mục tiêu giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục,phương tiện giáo dục, hình thức tổ chức và chỉ tiêu đánh giá.
Sự giáo dục của mỗi cá người bắt đầu từ khi sinh ra và tiếp tục trong suốt cuộc đời. (Một vài người tin rằng, sự giáo dục thậm chí còn bắt đầu trước khi sinh ra, theo đó một số cha mẹ mởnhạc, hoặc đọc cho những đứa trẻ trong bụng mẹ với hy vọng nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ sau này). Với một số người quá trình đấu tranh giành giật sự sống, giành giật sự thắng lợi trong cuộc sống cung cấp kiến thức nhiều hơn cả sự truyền thụ kiến thức ở các trường học. Các cá nhân trong gia đình có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả giáo dục, thường có ảnh hưởng nhiều hơn, mặc dù việc dạy dỗ trong gia đình có thể không mang tính chính thức, chỉ có chức năng giáo dục rất thông thường.
Các cấp bậc học:
– Giáo dục phổ thông chính chủ yếu là việc khơi dậy những tri thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết, sát thực nhất để học sinh có thể áp dụng vào cuộc sống, nhằm thích nghi và hòa nhập tốt với xã hội.
+ Giáo dục mầm non hay giáo dục tuổi ấu thơ là việc giáo dục trong những năm tháng đầu đời, một trong những giai đoạn học hỏi, tiếp thụ nhiều nhất trong cuộc đời. Giai đoạn này dạy cho trẻ biết các quy ước trong cuộc sống, các kỹ năng cơ bản thông qua các trò chơi.
+ Giáo dục cơ sở là việc dạy cho các em những kiến thức cơ bản như đọc viết, tính toán, tri thức về tự nhiên và xã hội.
+ Giáo dục trung học là việc giáo dục cho học sinh nâng cao những kiến thức của mình và học tập các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cơ bản.
– Giáo dục đại học:
Giáo dục đại học là khơi dậy và nuôi dưỡng tính ham học hỏi của sinh viên, hơn là truyền đạt kiến thức. Nói cách khác, trọng tâm việc giảng dạy là phải nhắm đến mục tiêu nâng cao khả năng tự học của mỗi người.
Giáo dục đại học, còn gọi là giáo dục bậc 3, giai đoạn ba hay là sau phổ thông, thường được gọi như là hàn lâm, là một bậc giáo dục không bắt buộc
1.1.3. Dịch vụ công
Hiện nay vẫn chưa có một khái niệm thống nhất được thừa nhận chung về dịch vụ công. Ngay cả giữa các nhà nghiên cứu về vấn đề này cũng tồn tại nhiều quan điểm chưa thống nhất về mặt phạm vi của dịch vụ công, cách thức phân loại cũng như phương pháp cung ứng dịch vụ công.
Dịch vụ công có thể được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp.
+ Theo nghĩa rộng nhất, dịch vụ công được hiểu là toàn bộ các hoạt động do nhà nước đảm bảo để phụ vụ cho các quyền và nhu cầu hợp pháp của công dân và tổ chức trong xã hội.
+ Theo nghĩa hẹp, dịch vụ công là những hàng hóa và dịch vụ do chính phủ các trách nhiệm cung cấp hoặc quản lý hoạt động cung cấp để đáp ứng nhu cầu cần thiết của cộng đồng, phụ vụ và thúc đẩy sự phát triển của xã hội.
+ Theo từ điển Petit Larousse định nghĩa: Dịch vụ công là hoạt động vì lợi ích chung, do cơ quan nhà nước hoặc tư nhân đảm nhiệm .
=> Dịch vụ công là những hoạt động phụ vụ lợi ích chung thiết yếu các quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức và công dân do nhà nước trực tiếp thực hiện hoặc chuyển giao cho các cơ sở ngoài nhà nước thực hiện nhằm thực hiện mục tiêu hiệu quả và công bằng xã hội.
1.2. Sự cần thiết của hoạt động cung ứng dịch vụ công
Trong quá triển của xã hội con người lao động và sản xuất tạo ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Nhu cầu của mỗi người rất đa dạng và phong phú cần được đáp ứng một cách kịp thời và hợp lý, một cá nhân hay tổ chức không thể tự lao động, sản xuất là có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của mình mà cần có sự trao đổi, đáp ứng từ các chủ thể khác trong xã hội. Nhà nước là một trong những chủ thể trong xã hội tham gia vào quá trình cung ứng các dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của cá nhân và tổ chức trong xã hội. Nhà nước cung ứng đáp ứng nhu cầu củ xã hội xuát phát từ vai trò, chức năng của nhà nước, hoạt động cug ứng dịch vụ công là một trong những hoạt động thường xuyên của hoạt động quản lý xã hội của nhà nước. Thông qua hoạt động cung ứng dịch vụ công nhà nước nhìn nhận một cách khách quan về nhu cầu của xã hội, về cách thức và phương pháp cung ứng dịch vụ để từ đó có thể khắc phục và loại bỏ các điểm hạn chế đáp ứng nhu cầu của xã hội một cách tốt hơn.
Dịch vụ công có ảnh hưởng to lớn tới cuộc sống của người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung, nên việc cung cấp và bảo đảm các dịch vụ một cách hiệu quả và đầy đủ là một dấu hiệu thể hiện chất lượng của bộ máy hành chính tốt. Dịch vụ công phu vụ nhu cầu chung thiết yếu của cả cộng đồng, phụ vụ các đối tượng trong xã hội một cách công bằng xã hội, mọi người đều có quyền thừa hưởng ngang nhau trong quá trinh tiếp cận và sử dụng.
Trong xã hội, không phải bất cứ hàng hóa và dịch vụ nào mà khu vực tư nhân có thể cung ứng và cung ứng một cách tốt nhất. Có những dich vụ mà khu vực tư nhân không muốn làm do không có lợi nhuận, mà mục tiêu của khu vực tư là lợi nhuận do vậy mà có những dịch vụ như y tế, điện, nước có những dịch vụ mà khu tư không thể làm do có vốn đầu tư lớn và cần có sự kết hợp của nhiều chủ thể tham gia như giao thông, xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tếcó những dịch vụ mà chỉ có nhà nước mới cung ứng mà khu vực tư không được phép làm như đảm bảo an ninh trật tự của lượng công an, cảnh sát và quân đội
Do vậy mà vai trò của nhà nước trong quá trình cung ứng dịch vụ công là rất quan trọng và cần thiết không những đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn đảm bảm cho sự ổn định và phất triển đất nước.
Chương 2. Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore
Singapore: là nơi cư ngụ của nhiều dân tộc, với khoảng 77% người Hoa, 14% người Mã Lai, 8% người Ấn Độ, và 1 % là người Âu Á của các nước khác. Với sự đa dạng về văn hóa, Singapore còn là đất nước đa tôn giáo. Tôn giáo chính là phật giáo (42,5%), Hồi giáo(14,9%), Cơ Đốc Giao (14.6%), Lãnh Giao (8.5%), và Ấn Độ giáo (4%). Những tôn giáo khác bao gồm đạo Sikh, đạo Do Thái và đạo Thờ Lửa. Những người không theo đạo chiếm khoảng 14.8%. Quốc ngữ của Singapore là tiếng Malay và ngôn ngữ chính cho việc trao đổi kinh doanh, hành chính và giảng dạy tại các trường học là tiếng Anh. Singapore có 4 ngôn ngữ chính thức là tiếng Mã Lai, tiếng phổ thông (Mandarin), tiếng Ta-min và tiếng Anh. Singapore là một đảo quốc nhỏ bé với tổng diện tích là 685,4km2 hầu như không có tài nguyên thiên nhiên, thậm chí nước dùng hàng ngày cũng phải nhập khẩu nhưng lại là một trong những nền kinh tế tiên tiến hàng đầu thế giới. Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu này? Phần lớn là nhờ nguồn nhân lực – nguồn tài nguyên quý giá và duy nhất của Singapore.
2.1. Thực trạng cung ứng dịch vụ
2.1.1. Chủ thể cung ứng dịch vụ và đối tượng thụ hưởng
– Chủ thể cung ứng:
+ Khu vực công (Nhà nước) : Đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý là Bộ giáo dục.
+ Khu vực tư: Tổ chức hoặc cá nhân thành lập.
– Đối tượng thụ hưởng: Tất cả công dân trong và ngoài nước đủ điều kiện đều có thể theo học tại các trường công hoặc tư tại đây.
2.1.2. Nội dung, chất lượng dịch vụ cung ứng
a) Hệ thống giáo dục:
v Mẫu giáo
Giáo dục mẫu giáo được cung cấp bởi các trung tâm nhà trẻ hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em bao gồm các chương trình 3 năm cho trẻ em tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, các nhà trẻ tại Singapore được hoạt động bởi các tổ chức cộng đồng, các tổ chức tôn giáo, các tổ chức kinh tế xã hội. Các trung tâm sức khỏe trẻ em được đăng kí bởi Bộ Phát triển cộng đồng và Thể thao. Hầu hết các nhà trẻ hoạt động 2 buổi một ngày, mỗi buổi từ 2,5 đến 4 giờ, 5 ngày một tuần. Chương trình nói chung bao gồm các chương trình tiếng Anh và một ngôn ngữ thứ hai, ngoại trừ những trường quốc tế và hệ thống giáo dục nước ngoài, nơi có những chương trình cho trẻ em nước ngoài định cư tại Singapore. Thời gian đăng kí vào các trung tâm chăm sóc trẻ em và nhà trẻ là khác nhau và tùy thuộc từng nơi. Hầu hết ở các trung tâm chăm sóc trẻ em nhận các em quanh năm tùy thuộc vào việc còn chỗ không.
v Trường tiểu học
Trẻ em Singapore phải trải qua 6 năm học tiểu học bao gồm 4 năm học cơ bản từ lớp 1 đến lớp 4 và 2 năm định hướng là từ lớp 5 đến lớp 6 . Ở những năm học cơ bản các khoá học chính bao gồm tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ, toán học, cùng với những môn học phụ như là âm nhạc và nghệ thuật thể dục và xã hội. Bắt đầu từ năm thứ 3 có các môn khoa học. Để phát triển hết khả năng của học sinh, các em được phân lớp theo năng lực học của mình trước khi vào giai đoạn định hướng. Cuối lớp 6 học sinh sẽ tham dự kỳ thi vượt cấp. Chương trình tiểu học của Singapore đã được ứng dụng như là một hình mẫu quốc tế, đặc biệt là phương pháp dạy toán. Học sinh nước ngoài được nhận vào trường tiểu học nếu trường còn chỗ.
v Trường trung học
Các trường trung học tại Singapore có thể là được chính phủ chi phí, hỗ trợ hay tồn tại độc lập. Học sinh học 4 hoặc 5 năm giáo dục trung học theo các khoá học đặc biệt, cấp tốc hoặc bình thường. Các khoá học đặc biệt và cấp tốc chuẩn bị (trong 4 năm) cho học sinh thi lấy chứng chỉ chung Singapore – Cambridge ở bậc giáo dục GCE “O” (O – “Orinary”). Học sinh theo các khóa học bình thường có thể lựa chọn khối cơ bản hoặc khối kỹ thuật, cả hai đều chuẩn bị cho học sinh thi lấy chứng chỉ chung Singapore – Cambridge ở bậc giáo dục GCE “N” (N – “Normal”) sau 4 năm học và sau năm thứ 5 sẽ thi lấy chứng chỉ GCE “O”.
Chương trình giáo dục phổ thông bao gồm tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ, khoa học và nhân văn. Ở năm trung học thứ 3, học sinh có thể lựa chọn khóa học tùy theo các em đang ở khối nào trong các khối nghệ thuật, khoa học, thương mại hay kỹ thuật. Chương trình trung học của Singapore được công nhận trên thế giới bởi khả năng giúp học sinh phát triển cách nghĩ phê phán và kỹ năng tư duy. Học sinh nước ngoài được nhận vào trường trung học cơ sở nếu trường còn chỗ.
v Học dự bị đại học
Sau khi hoàn thành kì thi chứng chỉ GCE “O”, sinh viên có thể nộp đơn vào các trường gọi là “junior college” cho một khoá học 2 năm hoặc các viện học tập trung cho một khoá học 3 năm dự bị đại học. Các trường và viện nói trên chuẩn bị cho sinh viên bước vào các trường đại học và đặt nền tảng cho giáo dục cấp trên phổ thông. Chương trình gồm hai môn bắt buộc: Viết luận đại cương và tiếng mẹ đẻ, và tối đa 4 chứng chỉ chung Singapore – Cambridge của bậc giáo dục GCE “A” (A – “Advance”) từ các môn nghệ thuật, khoa học, hoặc thương mại. Cuối một khoá dự bị đại học sinh viên phải thi lấy chứng chỉ GCE “A” . Sinh viên nước ngoài được nhận vào học dự bị đại học tùy thuộc việc còn chỗ hay không.
v Các trường Bách khoa
Các trường Bách khoa được thành lập tại Singapore để cung cấp cho sinh viên chương trình theo hướng thực hành ở bậc cử nhân. Hiện tại có 5 trường Bách khoa tại Singapore:
– Trường BK Nanyang
– Trường BK Ngee Ann
– Trường BK Republic
– Trường BK Temasek.
– Trường BK Temasek
Các trường này cung cấp hàng loạt các khoá học như là kỹ thuật, kinh doanh, thông tin đại chúng, thiết kế và giao tiếp thông tin. Cũng có các khoá học chuyên ngành như là nhãn khoa, kỹ thuật hàng hải, đại dương học, y tá, giáo dục tiểu học và điện ảnh cho những ai muốn theo đuổi một nghề nghiệp cụ thể. Sinh viên tốt nghiệp đã chứng minh việc họ được các nhà tuyển dụng ưa thích vì họ nổi lên trong môi trường làm việc với những kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp với nền kinh tế mới.
v Các viện giáo dục kỹ thuật
Viện giáo dục kỹ thuật là một lựa chọn sau giáo dục phổ thông cho những ai muốn phát triển kỹ năng kỹ thuật và kiến thức trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Bên cạnh việc cung cấp những khoá học chính qui (“full time”) và các chương trình thực tập cho những học sinh tốt nghiệp trung học, viện giáo dục kỹ thuật còn cung cấp những chương trình giáo dục chuyển tiếp cho những người đã đi làm.
+ Các trường đại học:
Có 3 trường đại học tại Singapore:
– Đại học quốc gia Singapore (NUS)
– Đại học kĩ thuật Nanyang (NTU)
– Đại học quản lý Singapore (SMU)
Các trường này cung cấp hệ thống giáo dục toàn diện với bằng cấp được quốc tế công nhận. Những cơ hội về học bổng và nghiên cứu sau đại học cũng có sẵn cho sinh viên sau tốt nghiệp. Từ khi thành lập vào năm 1905, NUS đã mở rộng thành một trường toàn diện cung cấp nhiều môn học thuộc các chuyên ngành chính như khoa học, kỹ thuật, công nghệ, luật, khoa học nghệ thuật và xã hội, y học.
NTU được thành lập vào năm 1981 nhằm cung cấp những phương tiện thuận lợi cho giáo dục cấp trên phổ thông và nghiên cứu kỹ thuật – công nghệ. Trường đã được hợp nhất với Viện Giáo dục quốc gia (NIE) – đại học sư phạm – và mở rộng để bao gồm các ngành học Kiểm toán, Kinh doanh và Truyền thông.
SMU được thành lập vào năm 2000 là trường dân lập đầu tiên có các khoá học vê kinh doanh và quản trị.
v Các trường đại học quốc tế tại Singapore
Ngoài các trường địa phương, các trường đại học cấp quốc tế đã góp phần nâng cao đẳng cấp và phạm vi giáo dục cấp trên phổ thông ở Singapore. Một ví dụ là trường đào tạo MBA châu Âu có tên là INSEAD đã đầu tư 60 triệu $ Singapore trang thiết bị vào một trung tâm khoa học để thành lập trường kinh doanh quốc tế đầu tiên tại Châu Á. Năm 2000, trường Quant trị kinh doanh Chicago đã chọn Singapore để đầu tư và trở thành trường Quản trị kinh doanh Mỹ hàng đầu đầu tiên có trụ sở tại châu Á.
Các trường đại học quốc tế hàng đầu khác đã hợp tác với các trường đại học trong nước để đặt trụ sở tại Singapore là:
– Viện công nghệ Gor – Viện Logistic, Châu Á – Thái Bình Dương.
– Trường ĐH Jonhs Hoopin của Singapore – Johns Hopkins Singapore
– Viện công nghệ Massachuset (MIT) – hợp tác Singapore – MIT
– Trường ĐH Shanghai Jiao Tong
– Trường ĐH Stanford – hợp tác Singapore – Standford
– Trường ĐH Wharton thuộc ĐH Pennsylvania – Trung tâm nghiên cứu SMU Wharton
– Trường ĐH kỹ thuật Eindhoven (Đức)
– Trường ĐH khoa học và kỹ thuật Muenchen (Đức)
v Các trường tư thục
Tại Singapore, một hệ thống các trường tư thục rất đa dạng cung cấp hàng loạt chương trình đào tạo làm phong phú thêm lĩnh vực giáo dục của quốc gia này. Có trên 300 trường về ngôn ngữ, công nghệ thông tin, thương mại, nghệ thuật. Những trường này cung cấp các chương trình học chủ yếu căn cứ nhu cầu của sinh viên trong nước và quốc tế.
Các trường tư thục này cung cấp các khoá học đa dạng ở các trình độ độ ĐH học và sau ĐH. Thông qua hợp tác với các trường ĐH nổi tiếng của Anh, Mỹ , Úc các trường này cung cấp cho sinh viên cơ hội giành các chứng chỉ quốc tế trong môi trường tiện nghi và đầy đủ. Mỗi trường tự thực hiện tuyển sinh đầu vào và những sinh viên quan tâm sẽ trực tiếp đến đăng kí. Khi chọn học tại một trường tư thục, bạn cần chắc chắn rằng trường đó phải đáp ứng được sự mong đợi của bạn về các yếu tố sau:
– Các khoá học.
– Các chứng chỉ bạn đạt được có tính phổ biến rộng rãi hay không.
– Trang bị trường học (lớp học, thiết bị máy tính).
– Các dịch vụ dành cho du học sinh (nhà ở, dịch vụ về visa, định hướng cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên…).
b) Chương trình giảng dạy:
Hệ thống giáo dục tại Singapore là một hệ thống đã được thử nghiệm và kiểm tra. Nó hướng đến việc nuôi dưỡng và đào tạo mỗi cá nhân phát triển hết tiềm năng của bản thân. Sinh viên học tại Singapore sẽ rất thích thú với chương trình học tập hàng đầu thế giới được xây dựng nên từ kinh nghiệm đào tạo đa dạng. Giáo dục ở bậc mầm non giúp trẻ em ở giai đoạn nền tảng này phát triển về ngôn ngữ và các kỹ năng đọc, các khái niệm về khoa học và số học, các kỹ năng về xã hội và sự thưởng thức âm nhạc, các hoạt động và cách thức vui chơi.
Giáo dục tiểu học giúp tạo một nền tảng cho học sinh, giúp các em ghi nhớ ngôn ngữ cơ bản, kiến thức khoa học và số học. Giáo dục phổ thông cơ sở là quá trình xây dựng cốt lõi cho nền tảng giáo dục bằng việc

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thực trạng cung ứng dịch vụ giáo dục tại Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *