[block id=”bo-sung-1″]

Với nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng trở
nền khốc liệt và gay gắt, thị công tác Marketing lại càng thực sự đóng
góp một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh
nghiệp. Marketing được hình thành và ra đời từ sự phát triển và liên tục
của nền văn minh công nghiệp. Cách đây gần tám thập kỷ (vào đầu
những năm 20) marketing xuất hiện như là một ngành khoa học quản lý
xí nghiệp. Cho tới ngày nay Marketing được hiểu với quan niệm đầy đủ
hơn, theo philip Kotler (chuyên gia hàng đầu về Marketing ở Mỹ) thì
Marketing là sự phân tích, kế hoạch tổ chức và kiểm tra những khả năng
câu khách của một Công ty cũng như những chính sách hoạt động với
nhu cầu thoả mãn mong muốn của nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên
đây là một lĩnh vực phong phú và đa dạng bởi vì marketing vẫn còn đang
trong quá trình vận động và phát triển. Vì vậy khó mà đưa ra được một
định nghĩa thật chính xác và trọn vẹn về Marketing nói chung. Người ta
chỉ hiểu nó với ý nghĩa đầy đủ nhất đó là: Marketing là môn khoa học
kinh tế nghiên cứu các quy luật hình thành và động thái chuyển hoá nhu
cầu thị trường thành các quyết định múa của tập khách hàng tiềm năng
và nghệ thuật đồng quy các hoạt động, ứng xử kinh doanh trong khuôn
khổ các chương trình, giải pháp công nghệ và quản trị hỗn hợp các khả
năng, nỗ lực chào hàng chiêu khách hàng, điều khiển các dòng phân phối
sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tập khách hàng, tối
ưu hoá hiệu quả mục tiêu của một doanh nghiệp trong mối quan hệ với
các thị trường của nó.
Đứng trên góc độ kinh doanh KS-DL thì khái niệm Marketing mới
được các chuyên gia ngành du lịch Châu Âu sử dụng vào đầu những
năm 50. Người ta quan niệm rằng Marketing khách sạn du lịch là sự tìm
kiểm liên tục mối tương quan thích ứng giữa một doanh nghiệp KS-DL
với thị trường của nó. Vì vậy theo lý thuyết Marketing hiện đại thì bắt
2
đầu một hoạt động kinh doanh không phải khâu sản xuất mà phải xuất
phát từ thị trường và nhu cầu của thị trường.
Một định nghĩa Marketing trong kinh doanh khách sạn du lịch
trong những điều kiện trên có thể là: Một phương pháp kỹ thuật, được hỗ
trợ bằng một tinh thần đặc biệt và có phương pháp nhằm thoả mãn một
cách tốt nhất những nhu cầu có thể đề ra hoặc không đề ra của du khách,
có thể là mục đích tiêu khiển (thăm quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí.)
hoặc những mục đích khác (nghiên cứu, tìm hiểu, văn hoá lịch sử, công
tác, gia đình.)

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog2

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực trạng hoạt động marketing mix của khách sạn quốc tế asean, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG MARKETING – MIX
TRONG KINH DOANH KS-DL
1. Một số khái niệm chung về hệ thống Marketing trong KS-DL:
1.1. Marketing trong KS-DL:
Với nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh ngày càng trở
nền khốc liệt và gay gắt, thị công tác Marketing lại càng thực sự đóng
góp một vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh
nghiệp. Marketing được hình thành và ra đời từ sự phát triển và liên tục
của nền văn minh công nghiệp. Cách đây gần tám thập kỷ (vào đầu
những năm 20) marketing xuất hiện như là một ngành khoa học quản lý
xí nghiệp. Cho tới ngày nay Marketing được hiểu với quan niệm đầy đủ
hơn, theo philip Kotler (chuyên gia hàng đầu về Marketing ở Mỹ) thì
Marketing là sự phân tích, kế hoạch tổ chức và kiểm tra những khả năng
câu khách của một Công ty cũng như những chính sách hoạt động với
nhu cầu thoả mãn mong muốn của nhóm khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên
đây là một lĩnh vực phong phú và đa dạng bởi vì marketing vẫn còn đang
trong quá trình vận động và phát triển. Vì vậy khó mà đưa ra được một
định nghĩa thật chính xác và trọn vẹn về Marketing nói chung. Người ta
chỉ hiểu nó với ý nghĩa đầy đủ nhất đó là: Marketing là môn khoa học
kinh tế nghiên cứu các quy luật hình thành và động thái chuyển hoá nhu
cầu thị trường thành các quyết định múa của tập khách hàng tiềm năng
và nghệ thuật đồng quy các hoạt động, ứng xử kinh doanh trong khuôn
khổ các chương trình, giải pháp công nghệ và quản trị hỗn hợp các khả
năng, nỗ lực chào hàng chiêu khách hàng, điều khiển các dòng phân phối
sản phẩm và dịch vụ nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu tập khách hàng, tối
ưu hoá hiệu quả mục tiêu của một doanh nghiệp trong mối quan hệ với
các thị trường của nó.
Đứng trên góc độ kinh doanh KS-DL thì khái niệm Marketing mới
được các chuyên gia ngành du lịch Châu Âu sử dụng vào đầu những
năm 50. Người ta quan niệm rằng Marketing khách sạn du lịch là sự tìm
kiểm liên tục mối tương quan thích ứng giữa một doanh nghiệp KS-DL
với thị trường của nó. Vì vậy theo lý thuyết Marketing hiện đại thì bắt
2
đầu một hoạt động kinh doanh không phải khâu sản xuất mà phải xuất
phát từ thị trường và nhu cầu của thị trường.
Một định nghĩa Marketing trong kinh doanh khách sạn du lịch
trong những điều kiện trên có thể là: Một phương pháp kỹ thuật, được hỗ
trợ bằng một tinh thần đặc biệt và có phương pháp nhằm thoả mãn một
cách tốt nhất những nhu cầu có thể đề ra hoặc không đề ra của du khách,
có thể là mục đích tiêu khiển (thăm quan, nghỉ mát, vui chơi, giải trí…)
hoặc những mục đích khác (nghiên cứu, tìm hiểu, văn hoá lịch sử, công
tác, gia đình…)
1.2. Hệ thống chiến lược Marketing mix trong khách sạn – du lịch.
Trong hoạt động kinh doanh nói chung và kinh doanh khách sạn
du lịch nói riêng, hệ thống chiến lược Marketing mix trong khách sạn –
du lịch là loại chiến lược bộ phận, thể hiện mối quan hệ của doanh
nghiệp với môi trường kinh doanh, với thị trường, với khách hàng và với
đối thủ cạnh tranh. Nó bao gồm các chiến lược cụ thể đối với thị trường
mục tiêu, đối với Marketing – mix và mức chi phí cho Marketing.
Từ quan điểm trên có thể khái niệm về hệ thống chiến lược
Marketing mix như sau: “Hệ thống chiến lược Marketing mix là tập hợp
các phối thức định hướng các biến số Marketing có thể kiểm soát được
mà Công ty có thể lựa chọn và sử dụng một cách thích hợp, hỗ trợ lẫn
nhau nhằm định vị sản phẩm dịch vụ trên một đoạn thị trường mục tiêu
xác định để đạt được lợi thế cạnh tranh”.
2.1. Vai trò của hệ thống Marketing – mix:
Nói tới hệ thống Marketing – mix cũng có nghĩa là nói tới những
phương án lựa chọn và quyết định của Marketing – mix cho một thị
trường mục tiêu. Marketing – mix đóng một vai trò chủ đạo đối với hoạt
động Marketing của một doanh nghiệp, nó không chỉ ra đâu là tập khách
hàng cần phải hướng tới mà nó còn vạch ra lối đi đúng đắn cho tất cả các
hoạt động khác, nhằm khai thác một cách có hiệu quả nhất phân đoạn thị
trường đã lựa chọn.
Mà hệ thống Marketing – mix muốn được triển khai thành công thì
điều quan trọng là chất lượng các sản phẩm dịch vụ đảm bảo thoả mãn
tối đa các nhu cầu của tập khách hàng mục tiêu. Xu hướng cạnh tranh
ngày nay cho thấy cạnh tranh giá đang chuyển dần sang cạnh tranh về
3
chất lươngj. Nhất lại là ngành kinh doanh dịch vụ vấn đề chất lượng và
nâng cao chất lượng dịch vụ luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu của
doanh nghiệp. Vì vậy đây chính là động cơ thúc đẩy cho sự hình thành
và phát triển sản phẩm với chất lượng ngày càng nâng cao chiếm được
nhiều cảm tình của khách hàng.
Như vậy hệ thống chiến lược Marketing – mix được xem như một
mũi nhọn sắc bén nhất mà doanh nghiệp sử dụng để tấn công vào thị
trường với ưu thế hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh.
2.2. Nội dung của Marketing – mix:
Chúng ta thấy rằng, yêu cầu đối với chiến lược Marketing của một
Công ty là phải bao quát được toàn bộ thị trường mục tiêu của doanh
nghiệp mình. Ứng với mỗi đoạn thị trường mục tiêu trên người ta có thể
triển khai một chiến lược Marketing – mix hữu hiệu bằng cách thay đổi
phối thức 4P (Prodnet, Price, Place, Promotion) sao cho phù hợp với sự
biến động và hoàn cảnh thực tế với từng thị trường mục tiêu, thì các
bước cũng cần tương tự như thiết lập chiến lược Marketing – mix ở thị
trường trọng điểm và cuối cùng là đánh giá và chuẩn bị cho ngân sách
cho chiến lược Marketing – mix.
3.1. Phân đoạn thị trường:
Phân đoạn thị trường là một quá trình chi tiết nhằm phân định thị
trường tổng thể thành những cấu trúc nhỏ hơn (thường gọi là đoạn, mảnh, lát
cắt…) có thông số đặc tính và hành vi mua khác biệt nhau, nhưng trong nội
bộ một đoạn lại đồng nhất với nhau, mà doanh nghiệp có thể vận dụng
Marketing – mix hữu hiệu trên mỗi đoạn thị trường mục tiêu đó.
Mục tiêu của phân đoạn thị trường là trên cơ sở phan tích tập
khách hàng và hiệu năng Marketing của doanh nghiệp, tìm kiếm một sự
thoả mãn tối đa nhu cầu của khách hàng bằng sự thích ứng sản phẩm
chiêu thị của mình, qua đó khai thác tối đa dung lượng thị trường và
nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên phân đoạn lựa chọn. Như vậy,
phân đoạn là một tồn tại khách quan nhưng không có xu thế hướng tự
thân, vì vậy khi nghiên cứu và lựa chọn phân đoạn thị trường trọng điểm
cần phải chú ý bốn yêu cầu sau đây:
Thứ nhất tính xác đáng: Phân đoạn thị trường cần phải đảm bảo
khả năng nhận dạng rõ ràng qua tiêu thức lựa chọn và sự phù hợp giữa
4
tiêu thức và mục tiêu phân đoạn, các phân đoạn phải xác định đúng (giữa
các phân đoạn phải khác biệt và trong một đoạn phải đồng nhất về đặc
tính và cấu trúc), các đoạn thị trường phải được đo lường bằng các thông
số đặc trưng, quy mô đoạn thị trường mục tiêu phải đủ lớn để đáp ứng
được mục tiêu khai thác của doanh nghiệp.
Thứ hai tính tiếp cận được: Điều cốt lõi của phân đoạn thị trường
là để có thể chọn lựa và tiếp cận với các nhóm khách hàng nhất định. Vì
vậy các đoạn phải đảm bảo có thể vươn tới và phục vụ được.
Thứ ba tính khả thi: Các phân đoạn phải đảm bảo khả năng chấp
nhận của tập khách hàng với Marketing mục tiêu của doanh nghiệp đảm
bảo ổn định trong thời gian đủ dài của đoạn mục tiêu. Có khả năng thực thi
thuận lợi và đồng bộ các yếu tố của Marketing – mix không chỉ ở sản phẩm,
mà còn bao gồm giá, luồng phân phối, phương tiện và kênh quảng cáo.
Thứ tư tính hữu hiệu của khả thi: Đoạn thị trường mục tiêu phải
phù hợp và phát huy hiệu năng của Marketing, tạo sức mạnh tập chung
và ưu thế tương đối của doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh. Chi phí
thực thi Marketing – mix trên đoạn thị trường phải có tiềm năng bù đắp
và sinh lợi. Tạo tiền đề, tận dụng tối ưu công suất kinh doanh, phát triển
thị phần và vị thế của doanh nghiệp trên đoạn thị trường mục tiêu cũng
như thị trường tổng thể.
Để đảm bảo bốn yêu cầu đối với phân đoạn thị trường như đã trình
bày trên đây, việc lựa chọn các tiêu thức phân đoạn có vai trò vô cùng
quan trọng. Tiêu thức phân đoạn thị trường rất phong phú, song những
tiêu thức thường được các doanh nghiệp khách sạn sử dụng đó là sáu tiêu
thức sau đây:
+ Phân đoạn thị trường theo địa lý.
+ Phân đoạn thị trường theo kinh tế xã hội và nhân khẩu học.
+ Phân đoạn theo phác đồ tâm lý.
+ Phân đoạn theo hành vi ứng xử của tập khách hàng.
+ Phân đoạn theo mục đích của chuyến đi.
+ Phân đoạn theo sản phẩm.
3.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu:
Việc phân đoạn đã bày ra những cơ hội ở từng đoạn thị trường ra
trước mắt doanh nghiệp. Sau khi đã phân tích những điểm mạnh và điểm
5
yếu của mình trên từng đoạn, doanh nghiệp phải quyết định bao quát
mấy đoạn, mấy tuyến, những đoạn nào, tuyến nào là tốt nhất, thích hợp
nhất. Đây chính là vấn đề lựa chọn thị trường trọng điểm.
Để đáp ứng thị trường doanh nghiệp có thể chọn trong ba cách sau:
Marketing không phân biệt, Marketing có phân biệt và Marketing
tập chung.
Marketing của Công ty Thị trường
A: Marketing không phân biệt.
Marketing – mix 1 Khu vực 1
Marketing – mix 2 Khu vực 2
Marketing – mix 3 Khu vực 3
B: Marketing có phân biệt
Khu vực 1
Marketing – mix của Công
ty
Khu vực 2
Khu vực 3
C: Marketing tập chung
3.3. Marketing không phân biệt:
Đây là chiến lược bỏ qua sự khác nhau giữa các phân đoạn và theo
đuổi các phân đoạn thị trường bằng một loại sản phẩm dịch vụ. Doanh
nghiệp tận dụng và định hình một mặt bằng cùng một chương trình tiếp
thị hướng tới đại đa số khách hàng sử dụng. Công ty dựa vào kiểu phân
phối hàng loạt quảng cáo tràn lan – Phương pháp này có ưu điểm là tiết
kiệm chi phí, một mặt do quảng cáo không phân biệt làm giảm chi phí.
Mặt khác không có nghiên cứu và lập kế hoạch Marketing theo đoạn
cũng bớt được chi phí nghiên cứu Marketing và quản trị sản phẩm. Tuy
nhiên nó thường nhằm vào những loại lớn nhất thị trường và kết quả tạo
nên sự cạnh tranh gay gắt trong những đoạn thị trường đó làm cho lợi
nhuận dành được sẽ ít đi.
3.4. Marketing có phân biệt:
6
Phương pháp thứ ba này đặc biệt hấp dẫn đối với doanh nghiệp bị
hạn chế về khả năng tài chính hay khả năng cạnh tranh. Thay vì thay đổi
một phần nhỏ chiếm được trong một thị trường lớn thì nên theo đuổi
chiếm lấy một phần lớn của một hay một vài tiểu thị trường. Qua
Marketing tập chung Công ty có thể dành được một vị trí vững mạnh
trong khu vực đã chọn. Muốn xác định khu vực hấp dẫn để xâm nhập,
Công ty cần nhu thu thập cá dữ liệu như: doanh số bán, tỷ lệ tăng dự
kiến của doanh số, mức lãi dự kiến, mức độ cạnh tranh, các nhu cầu về
tiếp thị… Khu vực tốt nhất là khu vực có doanh số cao, mức tăng mạnh,
mức lãi lớn, ít cạnh tranh và tiếp thị đơn giản. Tiếp theo là doanh nghiệp
phải lựa chọn được khu vực nào phù hợp với khả năng sản xuất kinh
doanh của mình nhất và nỗ lực khai thác khu vực đó.
4.1. Định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu:
Khi đã quyết định sẽ xâm nhập vào những khu vực nào trên thị
trường thì doanh nghiệp phải quyết định kế đó phải chiếm được vị thế
nào trong khu vực đoạn thị trường đó. Vị thế của một sản phẩm dịch vụ
là mức độ được khách hàng nhìn nhận ở tầm cỡ nào so với sản phẩm
dịch vụ cùng loại của đối thủ cạnh tranh khác. Định vị thành công sẽ làm
cho khách hàng dễ dàng nhận biết được sự khác biệt đồng thời họ thấy
được cái mà họ đang tìm kiếm, không những vậy nó còn cho phép các
doanh nghiệp nhận biết được các cơ hội trên thị trường một cách sát
nhất. Chuyên viên Marketing có thể đi theo một số chiến lược định vị
sau:
+ Định vị sản phẩm trên một thuộc tính đặc trưng của sản phẩm.
+ Xác định vị thế dựa trên nhu cầu và lợi ích.
+ Xác định vị thế cho các trường hợp sử dụng cụ thể.
+ Xác định vị thế đối với các loại khách hàng.
+ Xác định vị thế đối trọng với các sản phẩm khác.
+ Xác định vị thế bằng việc tạo sự khác biệt cho sản phẩm.
4.2. Chiến lược sản phẩm:
Sản phẩm theo quan điểm Marketing gắn liền với sự thoả mãn nhu
cầu mong muốn của khách hàng, vì vậy nó cần được xem xét trên cả hai
góc độ vật chất và phi vật chất.
7
Sản phẩm của khách sạn du lịch về cơ bản và thuộc sản phẩm dịch
vụ. Nó có đặc điểm là nó vừa mang tính hữu hình (nhìn thấy được) vừa
mang tính vô hình (không nhìn thấy được). Vì vậy ngoài những đặc điểm
giống như hàng hoá thông thường, sản phẩm khách sạn du lịch còn có
một số đặc điểm khác như:
Tính không đồng nhất của sản phẩm khách sạn du lịch, thể hiện ở
chỗ những sản phẩm khách sạn du lịch thường được vạch ra xung quanh
những đòi hỏi khác nhau của khách hàng.
Tính vô hình của sản phẩm khách sạn du lịch: Khá với sản phẩm
vật chất khác, khách hàng không thể dùng những thông số vật lý để đo
lường hoặc sử dụng sản phẩm trước khi mua chúng, còn các yếu tố thử
nghiệm thì không thể xảy ra được.
Tính không thể tách rời khỏi nguồn gốc của sản phẩm khách sạn du
lịch thông qua việc sản xuất, cung ứng và tiêu thụ xảy ra cùng một lúc.
Tính mau hỏng của sản phẩm khách sạn du lịch thể hiện ở chỗ nó
không thể hoặc khó có thể dành được.
Không thể chuyển quyền sở hữu: Việc chấp nhận và sử dụng một
sản phẩm khách sạn du lịch không có nghĩa là khách hàng đã chiếm được
quyền sỏ hữu về nó, khách hàng trả tiền đối với những sản phẩm dịch vụ
mà họ sử dụng.
Trong thực tế khách hàng không mua hàng hoá hay dịch vụ mà họ
thực sự đang mua những giá trị và lợi ích cụ thể từ hàng hoá dịch vụ
đem đến có thể chia sản phẩm dịch vụ ra làm năm mức sau:
Mức thứ nhất là sản phẩm cốt lõi hay dịch vụ cơ bản: Đây là mức cơ
bản nhất nó biểu hiện lợi ích căn bản mà khách hàng đang thực sự mua.
Mức thứ hai là sản phẩm chủng loại: Mang đến cho khách hàng lợi
ích chủng loại, khách hàng có thể tìm kiếm những sản phẩm dịch vụ phù
hợp nhất.
Mức thứ ba là sản phẩm trông đợi: Nó được biểu hiện bằng những
thuộc tính và điều kiện người mua mong đợi. Thường là những điều kiện
đi kèm theo sản phẩm cốt lõi cần phải có.
Mức thứ tư là sản phẩm phụ thêm: Nó được biểu hiện bằng những
dịch vụ và lợi ích phụ thêm, vì vậy nó là yếu tố để làm cho một dịch vụ
khác hơn hẳn so với các sản phẩm dịch vụ cùng loại.
8
Mức thứ năm là sản phẩm tiềm năng: Nó biểu hiện bằng dịch vụ và
lợi ích phụ thêm sẽ có trong tương lai. Đây là những thứ mà các nhà
cung ứng đang tìm tòi sáng tạo, nhằm đáp ứng tốt hơn những nhu cầu
của người tiêu dùng.
Căn cứ vào đoạn thị trường trọng điểm mà doanh nghiệp quyết
định sản phẩm dịch vụ và lợi ích do nó đem lại cho khách hàng. Đối với
chiến lược sản phẩm của một doanh nghiệp khách sạn du lịch phải đảm
bảo lựa chọn các sản phẩm sẽ đưa ra và trả lời câu hỏi sau: Với đối
tượng khách hàng nào sản phẩm mới sẽ gặp trên thị trường một nhu cầu
lớn nhất? sản phẩm nào đã có kích thích được khách hàng tiềm năng?
Đâu là nhu cầu là sở thích của người tiêu dùng tiềm năng trên thị trường
đối với sản phẩm khách sạn du lịch? Mặt khác chiến lược sản phẩm còn
có chức năng cụ thể hoá số lượng sản phẩm và thị trường mục tiêu. Tuy
nhiên không đi quá sâu vào số lượng mỗi chủng loại sản phẩm dịch vụ sẽ
cung cấp cho thị trường, mà nhiệm vụ của nó là phải đưa ra được ba kích
thước của tập hợp sản phẩm: Chiều dài (tổng số các sản phẩm dịch vụ có
trong danh mục mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho thị trường), chiều rộng
(tổng số các nhóm chủng loại sản phẩm dịch vụ khác nhau của doanh
nghiệp), chiều sâu (đó là các phương án chào bán khác nhau của từng
loại sản phẩm có trong danh mục).
Để thực hiện được các yêu cầu trên đây đồng thời ổn định và tăng
nhanh việc bán các sản phẩm dịch vụ nhằm thu được lợi nhuận tối đa
doanh nghiệp có thể lựa chọn hoặc kết hợp cả ba chiến lược sau: Chiến
lược hoàn thiện và phát triển sản phẩm, chiến lược đổi mới chủng loại,
chiến lược thiết lập game (mở rộng, hạn chế hay tách biệt chủng loại).
Chiến lược hoàn thiện và phát triển sản phẩm: Trong trường hợp
nhóm sản phẩm đã có độ dài thích hợp thì người ta có thể điều chỉnh
từng phần hay thay đổi hàng loạt game sản phẩm, kết hợp với việc nhận
xét phản ứng của khách hàng đối với sự đổi mới này.
Chiến lược đổi mới chủng loại: Đây là một trong hướng đi vô cùng
quan trọng đảm bảo cho doanh nghiệp có chiến lược sản phẩm luôn luôn
thích ứng với thị trường.
Chiến lược thiết lập game sản phẩm dịch vụ: Một game sản phẩm
dịch vụ được hiểu là một tổ hợp chiều dài cùng với mức độ hài hoà của
9
các dịch vụ khác nhau hình thành nên hệ thống các dịch vụ phù hợp với
mong muốn của khách hàng mục tiêu. Vì vậy chiến lược này phải quyết
định việc duy trì hay loại bỏ hoặc bổ sung thêm một hay một vài tên sản
phẩm dịch vụ mới trong game sản phẩm dịch vụ hiện hữu. Có thể hạn
chế chủng loại (nếu như quá dài) hoặc mở rộng chủng loại (nếu như quá
ngắn) theo một hoặc cả hai hướng, hoặc có thể bổ khuyết vào một số
chủng loại mới thuộc phạm vi nhóm sản phẩm dịch vụ hiện tại.
4.3. Chiến lược giá cả:
Chúng ta biết rằng giá là một công cụ của Marketing – mix mà
Công ty sử dụng để đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình. Các quyết
định về giá phải được kết hợp với những quyết định về sản phẩm dịch
vụ, phân phối cổ đông, để hình thành một chương trình Marketing nhất
quán và hiệu quả. Giá của các sản phẩm khách sạn du lịch được xác định
trên thị trường khác nhau, tuỳ thuộc vào chất lượng, tính độc đáo, tính
thời vụ và tính không gian của nó. Mặt khác giá cả sản phẩm khách sạn
du lịch còn cần phải có sự phân biệt tuỳ theo hai loại khách (xuất xứ,
mức thu nhập, thời điểm tiêu thụ).
Chiến lược giá cả được thích ứng vào quá trình bán hàng có thể
chia ra như sau:
+ Chiến lược định giá thấp.
+ Chiến lược định giá theo thị trường.
+ Chiến lược định giá cao.
Bất kỳ một chiến lược nào trong số ba chiến lược trên đây cũng
đều nhằm mục tiêu bán cho được sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên việc bán
này có những mục tiêu cụ thể khác nhau: Có thể quy các mục tiêu cụ thể
cho chiến lược giá cả làm hai hướng chính sau:
Hướng thứ nhất là liên quan đến lợi nhuận: Có thể tạo ra được lợi
nhuận tối đa hay là phải duy trì lợi nhuận đã đạt được. Lợi nhuận là một
chỉ tiêu tổng hợp chịu ảnh hưởng của ba nhân tố: Giá hàng, giá bán là
lượng hàng hoá tiêu thụ. Do vậy chiến lược giá cả đạt hiệu quả có thể
làm tăng khối lượng bán và có thể kéo theo sự giảm chi phí trong giá
thành.
10
Hướng thứ hai là hướng liên quan tới vị thế của doanh nghiệp trên
thị trường. Doanh nghiệp phải đề ra chiến lược định giá đúng để có thể
dành được một vị thế nhất định trong thị trường cạnh tranh.
Vì vậy việc đánh giá kinh doanh là một vấn đề rất phức tạp, nó
không còn đòi hỏi doanh nghiệp phải quan tâm đến quyền lợi của mình
mà còn phải quan tâm đến quyền lợi của người tiêu dùng trên cơ sở
những luật chơi hiện hành. Khi xây dựng chiến lược giá cả phải dựa vào
các căn cứ chủ yếu sau:
Một là giá cả phải căn cứ vào luật pháp và chủ trương chính sách,
chế độ quản lý của Nhà nước. Vì vậy đối với các loại hàng hoá và dịch
vụ khác các doanh nghiệp có toàn quyền xây dựng khung giá của mình
trên cơ sở luật định.
Hai là chiến lược định giá phải dựa trên căn cứ chi phí và giá
thành đơn vị sản phẩm. Về nguyên tắc thì giá bán hàng hoá, dịch vụ phải
bù đắp được chi phí và có lãi, do vậy doanh nghiệp cần phải cố gắng
phấn đầu giảm giá bằng phương pháp tiết kiệm nguyên liệu nâng cao
năng suất sử dụng lao động và sử dụng có hiệu quả các yếu tố khác trong
quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm dịch vụ.
Ba là chiến lược giá phải được xây dựng trên cơ sở ước lượng được
tổng cầu về hàng hoá và dịch vụ, tuy nhiên giá cả còn được hấp dẫn bởi sản
phẩm và số tiền mà người tiêu dùng chấp nhận dành cho sản phẩm đó.
Bốn là chiến lược sản phẩm cần phải được chú trọng đưa ra một
khung giá để xác định phạm vi lao động của các mức giá và có tác dụng chỉ
đạo việc xây dựng các mức giá cụ thể trong từng khoảng thời gian cụ thể.
4.4. Chiến lược phân phối:
Chiến lược phân phối sản phẩm dịch vụ là phương cách doanh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thực trạng hoạt động marketing mix của khách sạn quốc tế asean

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *