[block id=”bo-sung-1″]

Bạnlà nhânviênPhòngđầu
tưcủaITOCHU (Nhật).
Bạnđượcgiaonhiệmvụtổ chứcthành
côngmộtdựánliên doanhđầutư sảnxuất
xemáytại ViệtNam.
Bạnphải làm gì để tổ chức thành
côngdựánnày?

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog12

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GS. TS. Võ Thanh Thu
PHAN VĂN CƯƠNG
PHẠM GIA LỘC
NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ
NGUYỄN THỊ THANH GIANG
TRẦN THỊ HOÀNG OANH
Giáo viên hướng dẫn :
Nhóm thuyết trình :
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
CAO HỌC K20 – NGÀNH THƯƠNG MẠI
MÔN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ
Bạn là nhân viên Phòng đầu
tư của ITOCHU (Nhật).
Bạn được giao nhiệm vụ tổ chức thành
công một dự án liên doanh đầu tư sản xuất
xe máy tại Việt Nam.
Bạn phải làm gì để tổ chức thành
công dự án này?
NỘI DUNG
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG
KINH TẾ – KỸ THUẬT
II. CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH
III. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ
IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LUẬN
CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT
1. Tổ chức nhân sự soạn thảo dự án
2. Xác định kinh phí soạn thảo dự án
3. Lập lịch trình soạn thảo dự án
4. Lập quy trình soạn thảo dự án
I.1. Tổ chức nhân sự soạn thảo
dự án
Chủ nhiệm dự án
Chuyên gia/
Chuyên viên
A
Chuyên gia/
Chuyên viên
B
Chuyên gia/
Chuyên viên
C
Thư ký dự án
Nhiệm vụ của Chủ nhiệm dự án:
Lập đề cương sơ bộ,
chi tiết của dự án
Tuyển chọn cộng tác
viên, lập kế hoạch,
lịch trình, quy trình,
kinh phí soạn thảo
Tuyển chọn cộng tác viên
trong và ngoài cơ quan
Vạch kế hoạch, giám sát,
đánh giá tiến độ thực hiện
Lập lịch trình và quy trình
soạn thảo dự án
Ước lượng kinh phí soạn
thảo dự án
Tổ chức trình bày và
thẩm định dự án
Tổ chức hội thảo xin ý
kiến của chuyên gia
I.1. Tổ chức nhân sự soạn thảo dự án
I.2. Xác định kinh phí soạn thảo
dự án
(1) Chi phí cho nhóm nghiên cứu soạn thảo và bồi
dưỡng cho các chuyên gia tư vấn.
(2) Mua thông tin trong và ngoài nước để phục vụ
cho việc soạn thảo.
(3) Khảo sát thực địa (mua sắm dụng cụ, phương
tiện, thuê nhân công khảo sát, công tác phí,…).
(4) Các chi phí hành chính: đánh máy, in tài liệu,
văn phòng phẩm,…
(5) Chi phí bảo vệ dự án.
I.3.
Lập lịch trình soạn thảo dự án
 Liệt kê công việc, trình tự, người thực hiện
và thời hạn hoàn thành.
 Căn cứ để lập lịch trình soạn thảo:
– Thời hạn trình dự án.
– Mức độ phức tạp của dự án.
– Nguồn dữ liệu liên quan đến dự án.
– Kinh nghiệm của nhóm tham gia soạn thảo.
– Tính kịp thời, đầy đủ việc rót kinh phí để soạn
thảo dự án.
I.4.
Lập quy trình soạn thảo dự án
1. Xác định mục tiêu và nhận diện dự án.
2. Tổ chức nhân sự soạn thảo dự án.
3. Xác định kinh phí và lịch trình soạn thảo dự án.
4. Lập đề cương sơ bộ của dự án.
5. Phân công và phân bổ kinh phí soạn thảo.
6. Lập đề cương chi tiết của dự án.
8. Thẩm định nội bộ nhóm soạn thảo.
7. Soạn thảo dự án.
9. Bảo vệ dự án trước Hội đồng.
10. Hoàn chỉnh và bàn giao bản dự án.
1. Những căn cứ về sự cần thiết đầu tư:
 Căn cứ pháp lý:
 Điều kiện kinh tế – xã hội Việt Nam:
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
+ Thu nhập bình quân đầu người trên 1.000 USD.
+ Chiến lược phát triển của Itochu, Kawasaki, Tiến
Lộc; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam
2011 – 2020.
+ Dân số đông, gần 90 triệu người.
+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
+ Luật đầu tư.
 Nghiên cứu thị trường:
 Dòng sản phẩm lựa chọn:
+ Các dòng xe sản xuất trong nước có chất lượng
trung bình, đối với các dòng xe có chất lượng cao thì
phải nhập khẩu.
2. Sản phẩm – Thị trường:
+ Các nguồn cung ứng hiện tại: sản xuất trong nước
có Yamaha, Honda, Suzuki; nhập khẩu từ Trung Quốc,
Đài Loan, Thái Lan, Ý, Hoa Kỳ,…
Sản xuất các dòng xe có chất lượng tương đương
hàng nhập khẩu với giá thấp hơn.
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
Thị phần đối thủ cạnh tranh:
Nghiên cứu thị trường
Honda
70%
Yamaha
13%
Suzuki
7%
Khác
10%
Nghiên cứu thị trường
Dự báo lượng cung, cầu xe máy:
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Lượng cầu Lượng cung
3. Hình thức đầu tư:
 Liên doanh đầu tư.
 Đầu tư mới.
4. Địa điểm đặt nhà máy:
 Giao thông thuận lợi.
Đặt nhà máy tại KCN Việt Nam – Singapore, Bình
Dương:
 Dịch vụ tốt.
 Gần các nhà cung ứng đầu vào.
 Hạ tầng đầy đủ, tương tốt tốt.
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
5. Chương trình sản xuất và các yêu cầu
đáp ứng:
 Cơ cấu sản phẩm: xe tay ga, xe số.
 Công suất khai thác:
 Công suất thiết kế: 50.000 xe/năm.
+ Năm 1: 70%
+ Năm 2: 80%
+ Năm 3: 90%
+ Từ năm 4 trở đi: 100%
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
Giải pháp cung ứng đầu vào:
Chương trình sản xuất và các
yêu cầu đáp ứng
Động cơ
Khung xe
Vỏ, lốp xe
Các chi
tiết khác
Các nhà
cung ứng
Casumina
Tự sản xuất
Kawasaki
6. Kỹ thuật – Công nghệ:
Ứng dụng công nghệ hiện đại của Nhật.
 Lắp đặt hệ thống xử lý chất thải hiện đại.
Các phương án công nghệ và lựa chọn
phương án 1 (Phụ lục A).
Các phương án xử lý chất thải và lựa chọn
phương án 1 (Phụ lục B).
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
7. Thi công, xây lắp:
Chạy thử
Lắp đặt MMTB
Văn phòng
Xử lý chất thải
Điện, hơi
Nhà xưởng, kho
Jan
2012
Feb
2012
Mar
2012
Apr
2012
May
2012
Jun
2012
Jul
2012
Các phương án thiết kế và lựa chọn phương án 1
(Phụ lục C).
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
8. Tổ chức quản lý sản xuất:
 Cơ cấu tổ chức.
 Nhu cầu nhân lực:
Theo mô hình ma trận (Phụ lục D).
+ Kỹ sư cơ, điện, điện tử: 100
+ Kỹ sư mỹ thuật: 10
+ Cử nhân kinh tế: 100
+ Công nhân các bậc: 1.000

Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
9. Phân tích hiệu quả tài chính:
a) Vốn đầu tư: 200 tỷ VNĐ.
b) Nguồn vốn:
c) Hình thức góp vốn: tiền, tài sản hữu hình, vô
hình.
 Vốn góp: 70% (Nhật 50%, VN 50%)
 Vốn vay: 30%
d) Tiến độ huy động: ngay.
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
Lợi nhuận hằng năm
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Năm 6 Năm 7 Năm 8 Năm 9 Năm 10
Các chỉ tiêu phân tích
hiệu quả tài chính
WACC
= 22%
NPV =
120 tỷ VNĐ
Tp =
4,5 năm
IRR =
39%
Phân tích độ nhạy
(1) Chi phí hoạt động tăng 10%:
 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 6 năm
 Hiện giá thuần: 85 tỷ VNĐ
 Tỷ suất sinh lợi nội tại: 31%
(2) Doanh thu giảm 10%:
 Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 7 năm
 Hiện giá thuần: 70 tỷ VNĐ
 Tỷ suất sinh lợi nội tại IRR: 27%
10. Phân tích hiệu quả kinh tế – xã hội:
Giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động.
 Giảm nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu, bình quân
10 triệu USD/năm.
 Đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước,
khoảng 300 tỷ đồng trong 10 năm đầu tiên.
 Thúc đẩy các ngành sản xuất linh kiện cơ điện
(forward linkage) trong nước phát triển.
Nội dung
DỰ ÁN KHẢ THI
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG
KINH TẾ – KỸ THUẬT
II. CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH
III. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ
IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
II. CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH
1. Nguồn thông tin tìm đối tác.
2. Tiêu chí chọn đối tác.
3. Đề xuất đối tác.
II.1. Nguồn thông tin tìm đối tác
liên doanh
 Hiệp hội các nhà đầu tư ở nước sở tại.
 Sứ quán và lãnh sự quán.
 Phòng Thương mại và Công nghiệp.
 Trung tâm Phát triển Thương mại và Đầu tư
hải ngoại.
 Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của các
cơ quan nhà nước ở trung ương và địa
phương.

II.2. Tiêu chí chọn đối tác liên
doanh
(1) Có sở trường kinh doanh phù hợp: có thị
trường, am hiểu thị trường, có trình độ công
nghệ – kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
(2) Có năng lực tài chính.
(3) Có thiện chí hợp tác đầu tư.
II.3. Đề xuất đối tác
ITOCHU làm trung gian giới thiệu
KAWASAKI
liên doanh đầu tư với
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TIẾN LỘC
II.3. Đề xuất đối tác
 Một tập đoàn đa ngành nghề.
 Kinh doanh trên các lĩnh vực: cơ khí, xây
dựng, lắp ráp xe máy, sản xuất các thiết bị
máy bay,…
 Kawasaki Motorcycles chuyên về sản xuất
các loại xe máy và các thiết bị thể thao.
THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
A. KAWASAKI
Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 100% vốn tư
nhân Việt Nam
Năm thành lập: 1999
Trụ sở chính: 27 Nguyễn Trung Trực, P. Bến Thành,
Quận 1, Tp.HCM
Tel: (84.8) 3521.0351 – Fax: (84.8) 3521.0350
Website:
B. CÔNG TY TNHH
SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI
TIẾN LỘC
THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
Trung tâm giới thiệu sản phẩm và bảo hành:
231 Nguyễn Thị Định, P. Bình Trưng Tây – 5, Tp.HCM
Chi nhánh:
 Hà Nội: 278 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
 Hà Nam: 171 Biên Hòa, P. Lương Khánh Thiện,
Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Nhà máy: Lô M7-M9-M11 Khu Công nghiệp Cát Lái, Quận
2, Tp.HCM
Diện tích 30.000 m2 gồm 5 xí nghiệp: xí nghiệp cơ
khí, xí nghiệp nhựa, xí nghiệp động cơ, xí nghiệp sơn và xí
nghiệp lắp ráp xe gắn máy với công suất 100.000
chiếc/năm.
THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
Vốn điều lệ: 350 tỷ đồng
Lực lượng lao động: hơn 700 công nhân với tay
nghề kỹ thuật cao.
Kinh nghiệm quản lý: 10 năm kinh nghiệm trong quản
lý điều hành kinh doanh xe gắn máy.
Các đối tác quốc tế: mua bán, hợp tác sản xuất và
chuyển giao công nghệ với các nước Mỹ, Đức, Nhật,
Hàn Quốc và Trung Quốc.
Hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2000 được
BVQI công nhận.
THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
Sản phẩm:
 Sản phẩm chính: lắp ráp xe gắn máy các loại
50cc – 125cc bao gồm xe số và xe tay ga.
 Sản phẩm khác: sản phẩm cơ khí chính xác,
đúc áp lực, sơn tĩnh điện và các sản phẩm nhựa, sơn
nhựa,…; sản xuất các chi tiết động cơ và lắp ráp động
cơ nguyên chiếc 50cc – 125cc; sản xuất các chi tiết xe
gắn máy,…
Nhãn hiệu đăng ký và chất lượng sản phẩm:
“FASHION” cho dòng xe số và “SAPPHIRE”, “BELLA”
cho loại xe tay ga.

THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
VÀI HÌNH ẢNH VỀ
CTY TIẾN LỘC
XÍ NGHIỆP
ĐỘNG CƠ
XÍ NGHIỆP
CƠ KHÍ
XÍ NGHIỆP
NHỰA
XÍ NGHIỆP
SƠN
XÍ NGHIỆP
LẮP RÁP
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG
KINH TẾ – KỸ THUẬT
II. CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH
III. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ
IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
III. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
1. Nguồn thông tin về thủ tục đầu tư.
2. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu
tư.
2.1. Thành phần hồ sơ.
2.2. Nơi cấp hồ sơ.
2.3. Số bộ hồ hơ và ngôn ngữ.
III.1. Nguồn thông tin về thủ tục
đầu tư
 Cẩm nang hướng dẫn về thủ tục đầu tư.
 Tư vấn ở các cơ quan quản lý hoạt động đầu
tư của Nhà nước.
Ở các doanh nghiệp hoạt động tư vấn đầu tư.
 Website của cơ quan quản lý hoạt động đầu
tư nước ngoài của Chính phủ
(www.mpi.gov.vn); của các tỉnh (thành phố TƯ);
của các KCN, KCX, KCNC ở Việt Nam.
III.2. Thủ tục xin cấp Giấy CNĐT
2.1. Thành phần hồ sơ:
 Dự án này thuộc lĩnh vực đầu tư không
có điều kiện.
 Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng:
 Thuộc diện đăng ký đầu tư.
(Nghị định số 108/2006/NĐ-CP)
III.2. Thủ tục xin cấp Giấy CNĐT
(1) Văn bản đăng ký đầu tư.
(2) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu
tư Nhật Bản: bản sao Quyết định thành lập hoặc
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
(3) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư Nhật
Bản.
(4) Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại
hình tổ chức kinh tế là Công ty TNHH.
(5) Hợp đồng liên doanh.
2.1. Thành phần hồ sơ:
III.2. Thủ tục xin cấp Giấy CNĐT
2.2. Nơi nộp hồ sơ:
 Ban Quản lý KCN Việt Nam – Singapore, Phòng
Đầu tư.
2.3. Số bộ hồ sơ và ngôn ngữ:
 04 bộ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc, bằng tiếng
Việt hoặc tiếng Việt và ngoại ngữ thông dụng.
 Các văn bản bằng tiếng nước ngoài phải được
dịch sang tiếng Việt và có xác nhận của tổ chức
có chức năng dịch thuật.
Không lâu
hì.
Mr. Arika, cấp Giấy
CNĐT trong vòng
15 ngày.
I. TỔ CHỨC XÂY DỰNG LUẬN CHỨNG
KINH TẾ – KỸ THUẬT
II. CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN DOANH
III. LẬP HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG
NHẬN ĐẦU TƯ
IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
1. Thành lập Hội đồng quản trị doanh
nghiệp liên doanh:
1.1. Thời hạn: trong vòng 30 ngày kể từ ngày
được cấp Giấy CNĐT.
1.2. Thành phần, nhiệm kỳ HĐQT: theo quy định
của Luật doanh nghiệp 60/2005/QH11.
1.3. Họp HĐQT lần đầu tiên: trong vòng 60 ngày
kể từ ngày được cấp Giấy CNĐT.
2. Các thủ tục hành chính:
2.1. Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp.
2.2. Làm thủ tục xin cấp Giấy CNQSD đất.
2.3. Các thủ tục hành chính khác:
 Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 Nếu muốn áp dụng chế độ kế toán nước ngoài thì
đăng ký với Bộ Tài chính.
Mở tài khoản doanh nghiệp tại ngân hàng.

IV. CÁC CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CỦA NHÀ
ĐẦU TƯ NHẬT BẢN SAU KHI ĐƯỢC CẤP
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ
 Đăng ký trụ sở doanh nghiệp, đăng ký nhân sự.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Tổ chức hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *